Záhadné príbehy

Veterinár povedal čosi šokujúce

porozprávame vám jeden krátky skutočný príbeh o žene a hadovi. No a samozrejme, ako každý dobrý príbeh, aj tento má nejaké to morálne ponaučenie.Neskáčte ale hneď na koniec článku, čítajte pekne poporiadku. Dobre, tak teraz už prejdime k samotnému príbehu.Jedna žena z Inde s pomerne svojskou obľubou domácich zvierat vlastnila asi 4 metrového pytóna, ktorého mala veľmi rada.Jedného dňa však had prestal úplne prijímať akúkoľvek potravu. Táto strata chuti do jedla trvala u neho niekoľko týždňov.Po niekoľkých beznádejných pokusoch o jeho nakŕmenie sa už žena cítila zúfalá a preto šla s hadom k veterinárovi.Ten ženu pozorne vypočul a potom sa jej spýtal:„Spáva váš had v noci pri vás a obvinie sa tesno okolo vášho tela po celej svojej dĺžke?

Žena sa na veterinára zadívala s očakávaním dobrej správy v očiach a odpovedala: Áno, áno. Robí to každý deň. A práve to ma najviac trápi, pretože vidím, ako odo mňa niečo chce a ja mu nedokážem nijako pomôcť, aby sa cítil lepšie. Veterinárovu odpoveď však žena nečakala. 
 
zena-a-had
 
 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petrov 5:8. 
 
 
Madam, váš pytón nie je chorý. On sa vás pripravuje zožrať. 
Vždy, keď sa ku vám privinie a vaše telo objíme, kontroluje vašu veľkosť, aby posúdil, aké veľké sústo pre neho budete a ako sa má pripraviť na útok.A áno, momentálne nič nežerie preto, aby si vytvoril v žalúdku dostatok miesta pre vaše ľahké strávenie“. Záver: Tento krátky príbeh má aj morálne ponaučenie.
 
Zapamätajte si toto: Aj ľudia, ktorí sú vám blízki a ktorých máte najradšej, môžu mať zvrátené pohnútky.  Objatia a bozky nie sú vždy úprimné.  Porovnaj: Závisť 
 
Táto žena mala správanie ktoré vybočujúce zo spoločenských noriem, úchylka, v kresťanskom ponímaní útlak zlého ducha ktorí takéto nenormálne pocity spravania môže spôsobovať. Diabol môže ovládnuť telo, myseľ, slobodnú vôľu jedinca a jeho city. To všetko závisí od viacerých faktorov, napr. či človek žije v milosti posväcujúcej, rodové hriechy,osobné hriechy zvrátený život, rodina, a prostredie, zlá spoločnosť, a vo veľkej miere mágia a kliatba. 
 
 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petrov 5:8.