Falošné sny - videnia

 

Falošné sny falošných prorokov

Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Jeremiáš - 23. 25 

Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som nehovoril k nim

Tri znaky na rozoznanie pravého od falošného proroka:  prorocké znamenie ako dôkaz pravdivosti toho, čo hovorí (porov. Iz 7, 11.14);  splnenie jeho predpovede (porov. Jer 28, 6-9);  pravoverný obsah učenia cirkvi a čnostný život (porov. Dt 13, 1.5) Pojem falošného proroka pre Ježišových poslucháčov nebol neznámy.( pozn : osobné zjavenia, pri ktorých nemáme isté údaje o ich pôvode, sa až do smrti dotyčnej osoby nesmú prijať. )   viac ... 

  rozlišovanie duchov

 O falošných prorokoch nájdeme zmienky u pravých prorokov. Napríklad u Jeremiáša (Jer 14, 14): Lož prorokujú proroci v mojom ( Božom ) mene. Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som nehovoril k nim; lživé videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca vám prorokujú"

Kritériom pravého proroka je Božie poslanie. Niekedy až príkaz, lebo pred takou veľkou úlohou a zodpovednosťou sa musí človek zachvieť.

Ten istý prorok Jeremiáš sa na začiatku povolania zdráha. „I povedal som: »Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som«. Ale Pán mi riekol: «Nehovor: „Mladučký som", lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil»" (Jeremiaš 1, 6–8).

Zdroj : Falošní a praví proroci - www.rozmer.sk

Hovoria: „Mal som sen! Mal som sen!

Jeremiaš - 23. 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo.Hovoria: „Mal som sen! Mal som sen !

Dokedyže budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca ? Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno, ako ich otcovia zabudli moje meno pre Bála ( satana )

Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo ! Čo má slama so zrnom? - hovorí Pán. Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu ? Nuž preto som ja proti prorokom - hovorí Pán, ktorí si vzájomne kradnú moje slová.

Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: „Hovorí Pán.“

Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom.

Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako neosožia tomuto ľudu - hovorí Pán. Pánovo bremeno. - 33 Ale ak sa ťa tento ľud alebo kňaz, alebo prorok spýta: „Čo je Pánovo bremeno ? , odpovieš im: „Vy ste bremeno, ale vás odhodím“ - hovorí Pán.

 

Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 7 15

Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia:

Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?" Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!


Jedna stará biblická zásada v Starom zákone sa hovorí:

Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím.

 

Svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.- prorok sv. Jeremiáš

Film Jeremiaš - stiahni

 

Prorok, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, nech zomrie!

Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov nech zomrie!

Ak sa v duchu opýtaš: „Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán ?

Toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprávalvo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!“ (Dt 18,18–22)

Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: Pánovo bremeno,“ vezmem na zodpovednosť toho človeka i jeho dom. Takto hovorte medzi sebou a druh druhovi: „Čo odpovedal Pán ? Čo hovoril Pán ?

Ale Pánovo bremeno nespomínajte viac, lebo bremenom bude každému jeho slovo. I prevrátili ste slová živého Boha, Pána zástupov, nášho Boha.

Toto povieš prorokovi: „Čo ti odpovedal Pán?“ a: „Čo hovoril Pán?“ Ale ak budete hovoriť: „Bremeno Pánovo,“ zodvihnem vás sťa bremeno a zahodím vás i mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom, preč od seba. A zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne. viac  

Todd Bentley falošný ( posadnutý ) potetovaný falošný prorok a manipulátor ľudí

Video - blázinec 1. stupňa

Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory, či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

Osobnosť manipulátora nie je vždy očividne démonická postava ( satan sa skrýva skôr pod rúškom dobra aby nevyjavil svoju identitu a tak mohol udržiavať svoje obete spútané vo svojom klamstve ) napr. u Todda Bentleyho to čo stvára na tomto videu je zjavne demonicke že to neprehliadne ani slepec.

Ako rozpoznáme manipulátora 

Okúzlenie milovanou bytosťou často zaslepuje oči. Stav milostnej fascinácie otvára priestor pre techniky manipulácie. Ak s nami manipuluje kolega, priateľ alebo šéf, je naša situácia jednoduchšia v tom, že na nich nie sme citovo závislí. Ale čo ak nás citovo vydiera niekto blízky? Ako môžeme spoznať fakt, že s nami manipuluje? 

Osobnosť manipulátora nie je žiadna démonická postava oplývajúca len negatívnymi vlastnosťami.

Ako všetci ľudia aj manipulátori majú pozitívne vlastnosti, a práve preto je obtiažne rýchlo a jednoznačne ich odhaliť. Sú medzi nami – sú lekármi, novinármi, učiteľmi, ale nájdeme ich aj medzi ženami v domácnosti alebo kaderníkmi...

p Nie, neverím, že by existoval strašnejší hriech, ako závisť a Neexistuje hriech, ktorý by bolo tak tak tažko rozpoznať ako tento.

Pôsobia v spoločnosti, v rodine, v partnerských vzťahoch i na pracoviskách. Manipulátori predstavujú len približne tri percentá populácie. Tak prečo nás vlastne zaujímajú?Pretože systematicky spôsobujú nemalé poškodenia deväťdesiatim percentám ľudí vo svojom okolí.

p Riziká duchovnej ( služby ) života

 

Čím sa vyznačuje manipulátor?


Manipulátora charakterizuje tridsať znakov. Pokiaľ chceme vedieť, či máme do činenia s manipulátorom, musíme zistiť, či zodpovedá najmenej desiatim z nich. Takže poďme pekne po poriadku.


Manipulátor:


1. Navodzuje u ostatných pocit viny a dovoláva sa pritom rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionálnej zodpovednosti atď.


2. Dáva druhým najavo, že nesmú nikdy meniť názor, musia byť dokonalí, všetko vedieť a okamžite reagovať na žiadosti i otázky.

3. Využíva morálne zásady druhých k naplneniu vlastných potrieb (zdvorilosť, ľudskosť, solidaritu, láskavosť, štedrosť). 
Manipulátor je majstrom postupu zvaného „dvojitá väzba“. Je to paradoxná komunikácia, pri ktorej sú dve navzájom si odporujúce správy vyslovené tak, že keď vyhoviete jednej, nesplníte druhú. Napríklad vám niekto vyčíta, že ste nevzdelaný, ale súčasne na vašu otázku odpovie: „Len premýšľaj!“ 
Alebo: „Je úplne zbytočné niečo ti o tom hovoriť, aj tak sa v tom nevyznáš!“ 
Je to typická dvojitá väzba – nech urobíme čokoľvek, vždy budeme mať pocit, že za nič nestojíme.


4.  Spochybňuje dobré vlastnosti, schopnosti a osobnosť druhých, kritizuje a súdi ich a hovorí o nich s pohŕdaním. 
5.  Závidí (dokonca i rodičom, deťom, príbuzným alebo partnerovi).o Závisti


6.  Lichotí, dáva darčeky alebo nečakane preukazuje drobné služby, aby sa zapáčil, podlizuje sa. 
Manipulátor dennodenne kritizuje. Pretože dokonalosť neexistuje, je tu on, aby na to upozorňoval... druhých! Hodí sa každá príležitosť, skritizuje napríklad i kvalitu paradajok, ktoré ste práve kúpili. Jeho psychický život je zrejme úzko spojený so „znižovaním hodnoty druhých“, akoby si tak budoval vlastné „zdravie“. Možno ho prirovnať k človeku, ktorý sa topí a tlačí pod vodu hlavu svojho záchrancu, aby sám prežil.

7.  Dokáže zo seba robiť obeť, aby ho ostatní ľutovali (preháňa závažnosť choroby, sťažuje sa na neznesiteľných ľudí vo svojom okolí, na pracovné preťaženie a pod.).

Manipulátor tvrdí, že šťastie sa naňho nikdy neusmeje, že je obeťou neschopnosti, obmedzenosti a slabosti druhých. Ak ochorie, môžeme za to my, lekár, alebo mu skrátka život nikdy nepraje. Pokiaľ ochorieme my, žiadnu pomoc od neho nečakajme. Podľa neho svoju chorobu len predstierate. 
8.  Snaží sa vykrútiť zo zodpovednosti a zvaľuje ju na druhých.


Ak manipulátor stráca kontrolu nad riešením nejakého problému, zodpovednosť zvaľuje na druhých alebo na systém. Pokiaľ sa však záležitosť „obráti k dobrému“, stále zdôrazňuje, že má na tom nehynúce zásluhy. Niekedy sa stiahne do úzadia, ale bude prvý, kto vám bude vyčítať, že ste nedospeli k očakávaným výsledkom.


9.  Neformuluje jasne svoje žiadosti, potreby, pocity a názory. 
10. Obvykle odpovedá neurčito. 
11. Nevhodne mení tému uprostred rozhovoru. 
12. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám, uteká z nich. 
13. Necháva svoje odkazy odovzdávať inými ľuďmi, namiesto osobného rozhovoru telefonuje, necháva písomné odkazy. 
14. Svoje žiadosti zakrýva logickými dôvodmi. 
15. Hlása lož, aby sa dozvedel pravdu, prekrucuje a interpretuje výroky druhých. 
16. Neznáša kritiku a popiera celkom zrejmé fakty. 
17. Skryto sa vyhráža alebo otvorene vydiera.

Manipulátor prekrucuje a interpretuje slová druhých bez toho, aby sa ich spýtal a overil si ich zámery a úmysly.

Uniká z diskusií, ktoré ho nudia. Neformuluje svoju žiadosť jasne, radšej položí otázku okľukou, aby mohol dôjsť k záveru sám. 
Napríklad namiesto toho, aby požiadal o opravu auta: „Mohli by ste sa mi dnes večer pozrieť na karburátor?“ poznamená: „Vy ste dobrý automechanik, všakže?“ 
Rovnako i jeho odpovede zďaleka nie sú jasné. Pri diskusii dokáže dokonale „zahmlievať“ a súhlasí s ňou len vtedy, pokiaľ dopredu vie, že z nej vyjde víťazne. Neznáša, aby ste robili akékoľvek poznámky na jeho účet, kritizovali ho alebo mu dokonca niečo odmietli. Ak mlčí, znamená to, že v sebe niečo dusí alebo kalkuluje. I najmiernejšia kritika v ňom vyvoláva silnú úzkosť, ktorú sa pokúša zakryť jedovatými poznámkami na vašu adresu. 
V rodine alebo v partnerskom vzťahu sa manipulátor uchyľuje k vydieraniu alebo sa vyhráža samovraždou, dokonca len preto, aby z partnera vymámil vyznanie lásky.


18.  Zasieva nesvár, závidí a podnecuje podozrievavosť, rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať, a je schopný rozvrátiť vzťahy, cudzie manželstvo. 
19.  Mení názory, správanie a pocity podľa situácií a osôb, s ktorými je práve v kontakte. 
20.  Klame.


Manipulátorovi „vadia“ ľudia okolo neho, ktorí si dobre rozumejú. Dokáže meniť správanie, postoje, spôsob reči, názory, a dokonca i rozhodnutia podľa toho, či je práve s tým alebo oným človekom. Manipulátor jeden deň niečo povie a za tri dni sa môžeme od neho dozvedieť úplný opak. Ak ho na rozpor upozorníme, dá sa očakávať, že to kategoricky poprie, a ešte nám vytkne, že sme predtým nič nepochopili alebo sme niečo prepočuli. Ak nemáme svedkov, môže sa nám dokonca stať, že zapochybujeme, či nemáme poruchu sluchu. Zdá sa, že si ani neuvedomuje, v čom všetkom a ako často klame a predstiera. Neznamená to však, že si to nikdy neuvedomuje.


21. Vsádza na nedostatočné znalosti druhých a snaží sa vyvolať dojem, že „má navrch“. 
22. Je egocentrický. 
23. Jeho slovný prejav znie logicky a súvislo, ale jeho postoje, činy a spôsob života svedčia o pravom opaku. 
24. Často až na poslednú chvíľu vysloví požiadavky, dáva pokyny a núti druhých jednať. 
25. Nedbá na práva, potreby a priania druhých. 
26. Nedbá na žiadosti druhých (i keď tvrdí pravý opak). 
27. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a neslobodne. 
28. Prinúti nás robiť veci, ktoré by sme pravdepodobne z vlastnej vôle nerobili. 
29. Ide za svojimi cieľmi dôsledne, ale na úkor druhých. 
30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria i v jeho neprítomnosti.


Najčastejšie masky


Pokiaľ sa domnievame, že máme do činenia s manipulátorom, snažme sa mať stále na pamäti uvedené charakteristické znaky. Určiť takú osobnosť však naozaj nie je ľahké. Tým skôr, že masky týchto ľudí sú často omnoho príjemnejšie, než by sa z uvedeného zdalo. 
Najčastejšie sa vyskytujú tieto masky: sympatický, okúzľujúci, nezištný, vzdelaný, nesmelý... A nakoniec tá, ktorú možno rozpoznať najľahšie – diktátor (nepríjemná maska).
S takto vyšinutými ľuďmi možno prežívať i príjemné chvíle. Práve preto sú ľudia v ich okolí zmätení, keď nastane nevysvetliteľný obrat. Väčšina nemôže pochopiť, že by človek tak milý mohol byť „manipulátor“ alebo „manipulátorka“. Keďže to nechápu, hľadajú vysvetlenie inde. Mnohokrát je teda veľmi ťažké presvedčiť obete (ľudia, ktorí mali nejaký vzťah – partnerský, rodinný, spoločenský alebo pracovný – s hlboko narušenou osobou), aby si uvedomili klamné dojmy, za ktorými sa manipulátor skrýva.

spracované podľa knihy Láska a manipulace, Isabelle Nazare-Aga, Portál 2003

p Riziká duchovnej ( služby ) života

p Kto je prorok ?

p Aj diabol môže hovoriť pravdu

 

Kde treba hľadať pevnú ochranu?
Falošné videnia vo sne

 

Kniha Sirachova

Falošné, videnia vo sne


XXXIV. 1 Nerozumný človek si robí márne a falošné nádeje
            a sny naplňuje namyslenosťou nemúdrych.


2           Akoby chytal tieň a hnal sa za vetrom,
            tak robí ten, kto si všíma falošné videnia.


3           Videnie vo sne (si vykladá): to zodpovie tomu,
            tejto ľudskej tvári, jemu zodpovie podobný človek.

 

 
 

Falošné, videnia vo sne

Levitikus - Kniha levitov 20 - 27

Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich. viac

 

 

Falošné, videnia

Ezechiel 1. 13

 

XIII.    Proti falošným prorokom. - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj proti prorokom Izraela, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú zo svojho srdca: Čujte slovo Pánovo! 3 Toto hovorí Pán, Jahve: Beda nerozumným prorokom, ktorí idú za vlastným duchom a za tým, čo nevideli! 4 Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael. 5 Nevystúpili ste do trhlín a nevymurovali ste múr okolo Izraelovho domu, aby v Pánov deň obstál v boji. 6 Videli márnosť a lživú veštbu; vravia: „Toto hovorí Pán,“ Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. 7 Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli: „Toto hovorí Pán,“ hoci som ja nehovoril? 8 Nuž toto hovorí Pán Jahve: Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som, hľa, proti vám, hovorí Pán, Jahve. 9 Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som Pán. 10 Preto, hej preto, že zaviedli môj ľud; vravia: „Pokoj!“, hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou. 11 Povedz tým, čo zatierali vakovkou, že opadá. Búde prudký lejak, dopustím, aby padali kamenné krúpy a strhne sa búrlivý vietor; 12 a hľa, múr padne. Či vám nebudú vravieť: Kdeže je vakovka, ktorú ste natierali? 13 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Vo svojej rozpálenosti rozprúdim búrlivý vietor, od môjho hnevu bude prudký lejak a od rozpálenosti kamenné krúpy na ničenie. 14 I strhnem múr, ktorý ste natreli vakovkou, a zrútim ho až po zem, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahyniete pod ním a budete vedieť, že ja som Pán. 15 Vyplním svoj hnev na múre a na tých, čo ho zatierali vakovkou, a poviem vám: Niet múru a niet ani tých, čo ho zatierali, 16 prorokov, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a videli mu videnia o pokoji, hoci pokoja nebolo, hovorí Pán, Jahve.
            Proti vešticiam a čarodejniciam. - 17 A ty, syn človeka, namier si tvár proti dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim! 18 Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda tým, čo šijú na kĺb každej ruky obväzy a hotujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše môjho ľudu a oživujete duše pre seba? 19 Znesväcujete ma u môjho ľudu za priehrštie jačmeňa a za kúsok chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť, a oživujete duše, ktoré nemajú žiť, keď luháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti vašim obväzom, ktorými lovíte duše ako vtáky, a postrhávam ich z vašich ramien; a duše, ktoré ste ulovili, (duše) oslobodím ako vtáky. 21 Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej ruky, že nebude viac korisťou vo vašej ruke. I dozviete sa, že ja som Pán. 22 Pretože ste klamstvom zronili srdce spravodlivého, ktoré som ja nezronil, a upevňovali ste ruky zlosyna, aby sa nevrátil 23 zo svojej cesty a neudržal sa nažive, 24 preto nebudete vidieť daromnosť ani veštby viac nebudete veštiť. I vyslobodím svoj ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja som Pán.“

viac

p Falošní proroci

p Falošný priateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falošné sny prorokov

Kniha Jeremiáš : 23 - 25

Falošné, videnia vo sne

Sny prorokov. - 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria: „Mal som sen! Mal som sen!“ 26 Dokedyže budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca? 27 Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno, ako ich otcovia zabudli moje meno pre Bála. 28 Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo! Čo má slama so zrnom? - hovorí Pán. 29 Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?
            30 Nuž preto som ja proti prorokom - hovorí Pán, ktorí si vzájomne kradnú moje slová. 31 Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: „Hovorí Pán.“ 32 Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako neosožia tomuto ľudu - hovorí Pán.zdroj

 

Falošné sny prorokov

 

Falošní proroci. Popri pravých prorokoch sa v Biblii spomínajú nepraví proroci, ktorí vystupovali a hovorili v mene cudzích božstiev (porov. Dt 18, 201 Kr 18, 19Jer 2, 823, 13), alebo predstierali, že ich poslal Jahve (porov. Jer 23, 21-2228, 1-17Ez 13, 6). Zväčša ohlasovali iba to, čo sa páči ľudu, ak napr. blahobyt a pokoj (porov. Jer 6, 13-148, 10-1113, 13-14), alebo v kritických historických chvíľach mlčali a zdráhali sa hovoriť o Božích trestoch a vyzývať ľud na pokánie, či už preto, aby nestratili priazeň, alebo aby z toho mali zisk (porov. Mich 3, 5Jer 6, 138, 10). Tak zavádzali ľud do falošnej istoty (porov. napr. Jer 28, 15) a nechávali ho v modloslužbe a na ceste neprávosti. Preto sa v Dt 13, 2-5 a 18, 20

Pre falošných prorokov predpisuje trest smrti. Zákon uvádza tri znaky na rozoznanie pravého od falošného proroka: 1. prorocké znamenie ako dôkaz pravdivosti toho, čo hovorí (porov. Iz 7, 11.14); 2. splnenie jeho predpovede (porov. Jer 28, 6-9); 3. pravoverný obsah učenia (porov. Dt 13, 1.5).

viac

 

 

 

Proti falošným prorokom - Mich3. 1


5           Toto hovorí Pán proti prorokom,
            ktorí zavádzajú svoj ľud,
            ktorí, ak majú zubami čo hrýzť,
            volajú: „Pokoj!“ 
            proti tomu však, čo im nedá nič do úst,
            ohlasujú vojnu.
6           Preto budete mať noc bez videnia,
            budete mať temnotu bez veštby,
            nad prorokmi slnko zapadne
            a zatemnie sa deň nad nimi.
7           I budú sa hanbiť jasnovidci,
            červenať sa budú veštci
            a všetci si zahalia bradu,
            pretože niet Božej odpovede.
8           Ale ja som naplnený silou,
            duchom Pána, právom a chrabrosťou,
            aby som oznámil Jakubovi jeho hriech
            a Izraelu jeho zločin. viac

 

 

p Falošní proroci

p Falošný priateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falošné priateľ

Rozlišovanie duchov

O dobrej a zlej žene

 

 

 

 

 

Najčastejšie slová v posolstvách Panny Marie z Medžugoria

medjugorje

exorcizmus

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prorok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

púo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako rozpoznať falošné zázraky? Tlačiť E-mail

 

Predvianočné obdobie je mimoriadne silný koncentrát klamstiev v reklame. Svet je plný „zázrakov“, ktoré sľubujú možné aj nemožné. Dôvera ľudí je už storočia konfrontovaná vynaliezavosťou a drzosťou iných. Ambulancia klinickej výživy Vám chce pomôcť rozpoznať falošné zázraky od skutočne užitočných vecí. Pri rozhodovaní sa o diétach, výživových odporúčaniach a najmä pri kúpe doplnkov výživy buďte opatrní, ak:

 • informácia sľubuje rýchly účinok
 • informácia sľubuje pomoc na veľa rôznych problémov
 • informácia znie príliš senzačne na to, aby bola pravdivá
 • ide o informáciu vytrhnutú zo zložitejšieho kontextu
 • ide o „zaručené“ informácie bez udania zdroja
 • ide o informácie, ktorých cieľom je podpora predaja nejakého konkrétneho produktu
 • ide o informácie založené na jednej malej štúdii
 • ide o krátke redakčné informácie z denníkov a týždenníkov bez udania zdroja a podpisu autora
 • ide o „šokujúce informácie“, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi informáciami
 • ide o informácie založené len na údajoch firmy predávajúcej nejaký konkrétny produkt
 • ide o informácie o „osobnej skúsenosti“ jedného človeka alebo malej skupiny ľudí
 • ide o „čierno-bielu“ informáciu (napr. zoznamy potravinových aditív tzv.“Éčiek“ a pod)