Svedomie má aj neveriací človek.

PictureSvedomie sa ozýva pred činom i po čine. O tom že je to pravda svedčí herečka Jennifer Lawrence.


Hoci má 25 ročná Jennifer Lawrence v Hollywoode povesť zlého dievčaťa, jej svedomie jej vyčítalo hriech.

​Keď nedávno mala zahrať skutočnú posteľnú hriešnu scénu, spamätávala sa z toho niekoľko dní !


Prvý filmový sex zažila s Chrisom Prattom pri nakrúcaní sci-fi Passengers.

Bolo to veľmi znepokojujúce. Urobili sme všetko, ako sme mali, ( Fúúúj, tak ako chcel diabol ) hovorí Jennifer Lawrence.
Vypadalo to akoby by nikto nespravil nič zlé.... ale ja som aj tak mala vo svojom svedomí veľmi zvláštnu skúsenosť, NEPOKOJ. Zdôverila sa herečka. ( človek s nepokojom na duši nemôže správne sa rozhodovať, milovať a žiť ! )

Picture

Po hriechu som sa opila. Aj tak mi to nepomohlo

Hneď po tomto hriechu sa musela poriadne opiť. No aj tak mi to nepomohlo hovorí.

​Bola som ešte viac nervózna a naštvanejšia, mala som nepokoj a svedomie ma strašne hrýzlo !

Pýtala som sa sama seba, čo som to urobila ? Bozkávala som sa so ženatým mužom. Mala som obrovský pocit viny.


------------------------------------
POROVNAJ

----- Ako sa vyhnút peklu: Sex, bozky, objatia, držanie sa za ruky pred manželstvom a o tanci. Koľko hriechu pred svadbou, toľko nešťastia po svadbe. 
Otec Tommy Tyson hovorí prvý o potrebe rozväzovať sexuálne či citové – duchovné putá. Ak mal muž pred manželstvom sexuálny či neviazaní citoví pomer zo šiestymi ženami, tak do manželstva berie nie jednu, ale všetkých šesť.Vytvára sa tým trvalé puto, ktoré nemôžeme zrušiť jednoduchým rozchodom. Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/sex-pred-manzelstvom/
-------------------------------------

Picture

 

Matka svoju dcéru podporovala v hriechu.

Nakoniec som zavolala svojej mame, a mama ma uisťovala, že som vraj nespravila nič zlé. No ja som sa naďalej cítila strašne. Matka pri hriechu svojej dcéry Jennifer mlčala a uisťovala ju že nespravila nič zlé.

Teraz si povieme aký veľký hriech je pri hriechu iných mlčať, a schvalovať.  Koľko jasnosti nám zmizlo, dokonca i z povedomia veriacich? 

Kto zapríčiňuje hriechy iných, podporuje ich alebo ich umožňuje, hoci by im vedel, mohol a mal zabrániť, stáva sa prisluhovačom Zlého.
Tí, ktorí patria Kristovi sú povinní spolupracovať na diele Pánovom, spolubudovať kráľovstvo Božie a bojovať proti diablovi. 

Picture

Kto iného človeka zvádza k hriechu, napodobňuje diabla, lebo diabol je sám zlý a chce aj iných urobiť zlými. Ľudia, ktorí neprevravia tam, kde majú prehovoriť sú nemé psi, čo nevládzu brechať (Izaiáš 56, 10) 

​--- O závisti

Kto hriech bráni a zastáva, je spoluvinným z jeho spáchania. Prispieva totiž k popleteniu a prekrúteniu morálnych úsudkov, k „ zdivočeniu mravov“.
​Kto pri hriechu iného mlčí, hoci jeho postavenie a jeho zodpovednosť požadujú, aby proti hriechu iného zakročil, má na takomto hriechu spoluvinu.

 
Picture
 

Kto hriech iného nepotrestá, hoci má na to oprávnenie a dokonca je na to, aby tak učinil, povinný, prenáša ťarchu spoluviny z takého hriechu druhého človeka aj na seba. ​
Vlastné hriechy sú tie, ktoré človek pácha sám. Cudzie hriechy sú tie, ktoré človek nepácha sám, ale na ktorých je nejakým spôsobom spoluvinný, lebo ich umožnil, pripustil, podporil alebo zapríčinil, im nezabránil.


Kto pácha vlastný hriech, sám sa odovzdáva zlému nepriateľovi našej spásy, zlému duchu. Kto zapríčiňuje hriechy iných, podporuje ich alebo ich umožňuje, hoci by im vedel, mohol a mal zabrániť, stáva sa prisluhovačom Zlého.

Poukázanie naň nepozná často žiadnu inú odpoveď ako mávnutie rukou, ukazujúc tým, že vlastne „nejde o nič“. A práve preto sa človek tak ľahko zapletie do bezpočtu hriechov: do vlastných, ktoré pácha sám i do cudzích, na ktorých je spoluvinný - je to dôležitá kapitola, pri ktorej je nutné oživiť si naše poznatky o viere.

 

Picture