Tanec  - Svätý Frantisek Saleský


O tanci
 
 
Tanec sa usporiada obyčajne v noci, keď má knieža temnosti najväčšie možnosti na rozvinutie svojej moci. Keďže s tancom súvisí toľko nebezpečenstva pre čistotu duše, srdca, šťastie, duchovný pokoj a nevinnú radosť, treba podľa možnosti tancu čo najväčšmi vyhýbať. oľko nebezpečenstva je v tanci! Rozptyľuje ducha nábožnosti, oslabuje šľachetné duševné sily, schládza lásku, v duši vzbudzuje tisíc hriešnych myšlienok.

Po tanci sa usiluj čím skôr zabudnúť a potlačiť nebezpečné vnemy a pocity. Môžeš tak urobiť nasledovným rozmýšľaním:


      Kým si tancovala, zatiaľ v pekle trpelo mnoho duší, ktoré pri tanci alebo po tanci zhrešili.

V tom istom čase mnoho rehoľníkov a zbožných duší obveseľovalo a uctievalo Boha modlitbami, zbožnými spevmi a rozjímaním. O koľko lepšie využili čas ako ty!

Kým si tancovala, mnoho duší sa zvíjalo v smrteľných kŕčoch a úzkostiach a mnohé umreli. Tisíce a tisíce chorých po nemocniciach, domoch, poliach, horách a moriach sa trápilo vo veľkých bolestiach, rozmanitých utrpeniach a nemali pokoja. Nemáš s nimi súcit? Nemyslíš na to, že aj ty raz budeš trpieť a stenať, kým iní budú tancovať?
 
  Tvoj Spasiteľ, blahoslavená Panna, anjeli a svätí nebeskí hľadeli na teba pri tanci. Ako ťa ľutovali, že taká bláznivá zábava ti vie doniesť toľko potešenia, že jej vieš venovať toľkú pozornosť, toľko času a záujmu.

  Pomysli, kým si tancovala, plynul čas a smrť sa blížila neúprosne k tebe. Pozri, sama smrť ťa volá do tanca, kde hudbou bude žaloba na tvoje hriechy, kde bude možno urobiť jediný tanečný krok, krok zo života do smrti. Jedine tento tanec smrti je skutočná a ozajstná kratochvíľa. Skracuje navždy chvíľu a čas, prevádza ľudí z času do večnosti, do blaženej alebo hroznej večnosti.
Drahá Filotea, načrtol som ti niekoľko myšlienok o tanci a po tanci. Boh ti vnukne ešte ďalšie, ak máš v sebe len trochu bázne Boželeský
Viac tu:
 
Nebezpečný tanec; Svätá Ján Vianney farár z Arsu hovorí, že diabol tak obkolesí tanec ako múr záhradu, a že ľudia, ktorí tam vojdú, nechajú svojho anjela strážneho za dverami, jeho miesto zaujme diabol, takže čoskoro je v sále toľko diablov, koľko je tam tanečníkov.

O tanci -  sv. n Ján Vianney

Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/manzelstvo-svata-brigita-svedska/?_ga=2.123797962.1501674405.1566840546-1663478237.1565889853
Nebezpečný tanec; Svätá Ján Vianney farár z Arsu hovorí, že diabol tak obkolesí tanec ako múr záhradu, a že ľudia, ktorí tam vojdú, nechajú svojho anjela strážneho za dverami, jeho miesto zaujme diabol, takže čoskoro je v sále toľko diablov, koľko je tam tanečníkov.

Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/o-tanci/
 
Matka Božia o tanci

Slová Matky k neveste o troch veciach v tanci a o tom, v čom tento tanec znamená svet a o utrpení Matky pri Kristovej smrti. Matka Božia prehovorila k neveste a povedala: „Dcéra moja, chcem aby si vedela, že kde je tanec, sú tri veci: prázdna radosť, planá reč a márne pachtenie. Ak vstúpi niekto smutný a žalostný, potom jeho priateľ, ktorý sa veselí v tanci, vidiac druha prichádzajúceho v smútku, hneď opúšťa tanečné veselie a súcití s trúchliacim druhom. Onen tanec je tento svet, točiaci sa v žiadostiach, ktoré sa nemúdremu zdajú byť šťastím. V tomto svete sú tri márnosti, prázdne veselie, neviazané reči a neužitočné námahy, pretože všetko, pre čo sa človek vo svete pachtil, tu zanechá.

A kto je v tom tanci, ak je mojím priateľom, zvážil by môj smútok, námahu a žiaľ a súcítiac so mnou, bol by sa odlúčil od svetského veselia, sám by sa zriekol svetskej márnosti. Lebo pri smrti svojho Syna som bola ako žena, ktorej srdce bolo prebodnuté piatimi kopijami. Jedna kopija bola nahota môjho Syna a jeho stud, keď som videla môjho najsvätejšieho a mocného Syna, ako stojí pri stĺpe nemajúc ničoho, čím by sa zakryl. Druhou kopijou boli obvinenia, pretože obvinili krivým, lživým a zradným Toho, o kom som vedela, že je spravodlivý a pravdivý a nikdy sa proti nikomu neprevinil. Tretím kopijou bola jeho tŕňová koruna, ktorá prebodla jeho svätú hlavu tak, že sa krv rinuli do jeho úst, fúzov i uší. Štvrtou kopijou bol jeho bolestivý hlas, ktorým zvolal k Otcovi: `Otče, prečo si ma opustil?` Ako by povedal: „Nie je, kto by sa nado mnou zmiloval, iba Ty.“ Piatou kopijou bola jeho horká smrť. Z koľkých žíl tiekla jeho svätá krv, toľkokrát bolo bodané moje srdce. Lebo prebodnuté boli žili jeho rúk a nôh, a bolesť jeho prebitých žil tiahla sa k srdcu a zo srdca sa vracala do žíl. A ako bolo zdravé a silné jeho srdce v spojení s najpevnejšou konštrukciou, tak ťažký a bolestivý v ňom bol boj života a smrti. A keď bolo jeho srdce neznesiteľnou bolesťou porazené, jeho telo bolo zachvátené kŕčmi a jeho zaklonená hlava sa vzpriamila.
Viac tu: