TETOVANIE - PIERCING - SATANSKÉ PRAKTIKY

Čo hovorí Boh v biblii o tetovaní a piercingu? Boh to zakazuje !

 

Nerobte si zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! / Netetujte na tele znaky, nijakého vrytého písma. A neobrácajte sa na vyvolávačov duchov a veštcov. / Ja som Pán!  (Tretia kniha Mojžišova) Leviticus 19:28

 
Veľkňaz Satanovej cirkvi - Anton La Vay, autor satanskej biblie, sám priznáva, že každé tetovanie je vždy výrazom satanismu, nech je to akýkoľvek znak tetovania. 
 
Na druhom nicejskom koncile  v roku 787 bolo papežom Hadriánom I. Kresťanom tetovánie výslovne zakázáne ako pohanska, satanska praktika. A sám Boh hovorí: Nerobte si zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! / Netetujte na tele znaky,  nijakého vrytého písma/ .Ja som Pán! A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.  (Tretia kniha Mojžišova) Leviticus 19:28
 
 

Automasochizmus a Flagelácia (sebatrýznenie)

Moderná záľuba v tetovaní, prepichovaní rôznych možných i nemožných miest na tele, v nosení kovových ozdôb, v tetuáži, dekoratívnom zjazvovaní sa, či vypaľovaní znakov, čiže všetky dekoratívne praktiky zahrnované pod hlavičku new primitives, sú slabým odvarom toho, čo je so svojím telom schopný podniknúť automasochista postihnutý autotómiou: od vytrhávania nechtov či odrezávania článkov prstov, cez rozrezávanie nôh, vypichnutie oka, vytrhnutie jazyka, porezanie tela, odrezanie nosa, ucha (van Gogh), pohlavných orgánov, cez poleptanie tela kyselinou alebo inými chemikáliami; to všetko sú prípady doložené v odbornej literatúre. Až kam človek zajde ?
TETOVANIE - zohavovanie ľudského tela, začína už u detí, detské trblietavé tetovačky Frozen. Dievcata si si dávajú nevinné tetovacie nalepky  kvietkov, a chlapci dinosaurov drakov, monsterov. A v puberte si prepichujú rôzne časti miest na tele až po sebazmrzačenie tela a duše.  Najprv na kožu a potom pod kožu ľudského tela.
 
 
 

 

Tetovanie piercing - návrat k pohanstvu

V dnešnej dobe nie je možné si nevšimnúť to, že ľudia si dávajú robiť tetovanie a to v hojnom počte. Keď sa pozriete všade okolo seba, zvlášť na kúpalisku, kto má tetovanie, je ťažké to spočítať, čo je opak doby nie tak dávnej, kedy mali tetovanie väčšinou väzni, alebo ľudia ktorí si tetovanie dali urobiť z nerozvážnosti, teda tetovanie bolo výnimkou.

Dnes keď ideme na sociálne siete, tak tam nie raz narazíme na to, ako mladé dievča píše svoj príspevok s tým, že ide spolu s mamou do tetovacieho salónu.Málokto si uvedomuje symbol tetovania a tým je návrat k pohanstvu. Ako kresťanská krajina ktorá Slovensko bola dlhé storočia, nikoho ani len nenapadlo to, aby sa dali tetovať. Skutočne si znaky na tele dali robiť iba vyvrheli spoločnosti, ktorí podľahli tomuto trendu vo väzení. Dnes je situácia tak strašná, že tetovanie si dávajú robiť dokonca aj babičky, ktoré dosahujú veku viac ako 60 rokov. Je to vraj v móde a kurze. Nie je to v pravde tak. 

Amy Krakova vo svojej kronike The Total Tattoo Book: tetovanie je zvolavaním zlých duchov, prostredníctvom akože "umeleckého" malovania na ľudské telo. Čo je podvod satana ! Slávne čarodejnice a autor Laurie Cabot píše o tetovaní a piercingu: "Počiatky tetovania a piercingu pochádzájú z dávnych magických praktík šamanov a to má vždy okultné pozadie zlých duchov ! Nie je to zaujimavé, že nie tak dávno dozadu boli tetovaní iba kriminálnici v base, námornici a luďia v koncentračních táboroch namiesto mena mali len vytetované číslo. a dnes je to "cooooool"

Nie je to zaujimavé, že nie tak dávno dozadu boli tetovaní iba kriminálnici v base, námornici a luďia v koncentračních táboroch namiesto mena, mali len vytetované číslo. a dnes je to "cooooool"

Deti sú inšpirované satanom, cez diabolskú hudbu, a módy. Tetovanie, piercing, je jeden zo znakov prijať znamenie šelmy (diabla) -  

Vznik rockovej hudbyhttps://jezismaria1.webnode.sk/vznik-rockovej-hudby/

 

Dôvod tetovania je odpadnutie 

od Boha!

 

 

Piercing a tetovanie - krok späť

 do zvieracej ríše a pekla

 
K zvieracej ríši či pekla som to prirovnal preto, lebo zvieratám dávame rôzne značky, aby sme vedeli kam, alebo komu patria. Ak by som si ja mal dať tetovanie, tak by som sa cítil ako "už označkovaný" a nesvojprávny je ubližovanie sebe samému, niečo z kategorie ako fajčenie, drogy, alkohol, samovražda. 
 
Naše telo je dar od Boha, nie vlastníctvo na hriech. A Bohu ako darcovi sa nepači keď sa s jeho darom zaobcháza hriešne. Boh stvoril človeka dokonale a na Boží obraz. Pridávať na ľudské telo niečo cudzie je istým prejavom výsmechu Boha. 
 
Tetovanie a piercing, pochádza od diabla. To hovorí Boh biblii, a so svojej skúsenosti aj jeden známy exorcista Páter Kodet. Kto nemá Božieho ducha ale duch sveta, kto sa nemodlí, svet zvedie a oklame. 
 

V židovstve je tetovánie dodnes zakázané a tetovaný žid nesmie býť pochovaný ani na židovskom cintoríne. Aj v isláme je tetovánie znakom satana a znamením prekliatia. 

Na druhom nicejskom koncile  v roku 787 bolo papežom Hadriánom I. Kresťanom tetovánie výslovne zakázáne ako pohanska, satanska praktika. A sám Boh hovorí: Nerobte si zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán!  A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu (Tretia kniha Mojžišova) Leviticus 19:28

 
 
 

Tetování a křesťanství (odpověď na otázku

 P. Vojtěch Kodet:  EXORCISTA
 
Páter Vojtěch Kodet: EXORCISTA : Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „ každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení. 
 
 

Chci se Vás zeptat, jak je to s tetováním. Smí se křesťan nechat tetovat nebo ne? Mám na mysli jednak tetování s křesťanským motivem, ale zajímá mne i tetování všeobecně. Jak se k tomu mám postavit a jak reagovat na tuto otázku ve svém okolí? Máte zkušenost s působením zlého ducha v souvislosti s tetováním?

Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení.

“ Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím, že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.

 

V Písmu svatém je o tetování výslovná zmínka jen na jednom místě ve Starém zákoně, kde je tetování výslovně zakázáno: „Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin“ (Lv 19,28). Důvodem zákazu bylo to, že spolu s modloslužbou pronikaly tyto a jiné různé pohanské zvyky do Izraele. Okolní národy měly ve zvyku si na kůži tetovat jména nebo symboly svých bohů, a tím dávat najevo, komu patří. Byl to tedy symbol područí, otroctví a podřízenosti. 

Není bez zajímavosti, že v židovství je tetování dodnes zakázané a tetovaný žid nesmí být dokonce pohřben na židovském hřbitově. V islámu je tetování znakem satana a znamením prokletí.Výslovně bylo tetování křesťanům zakázáno jako pohanský zvyk v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. 

Tento koncil také jednal o uctívání obrazů a rozlišil mezi klaněním, které přísluší pouze Bohu, a úctou, již je možno prokázat také obrazům znázorňujícím Krista, Pannu Marii nebo světce. 

Tetování jistě není od Boha a Bůh to takto nezamýšlel a nechce, a to ani když jde o vytetování křesťanského symbolu. Nejde přece o to mít vytetovány na těle zbožné věci, ale mít zbožné srdce a čistou duši, mít v pořádku vztahy. To, že neseme v sobě obraz Boží, je záležitost vnitřní. Tělo je pro křesťana chrámem Ducha svatého, proto mu náleží úcta a věřící ho nemá právo ničit, mrzačit ani zohyzďovat (srov. 1Kor 3,16; 6,19).

V dnešní době se mnoho lidí nechává tetovat, protože je to módní trend a berou to jako ozdobu, nebo tím chtějí vyjádřit, že si se svým tělem mohou dělat to, co sami chtějí. Tetování bývá spojováno s životním stylem, který není formován křesťanskou antropologií a úctou k lidskému tělu. 

Tetování často vede k závislosti. Mnozí, když s tetováním začnou, chtějí mít na těle postupně stále více kérek. Tetování bývá ale také součástí ezoterických praktik nebo pohanských či dokonce satanistických rituálů.

 Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili dotyčného tímto způsobem ovládat.  Záleželo i na tom, kdo tetování dělal, s jakým úmyslem a jaký symbol tetoval. 

Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze obraz africké šamanské masky k přivolání démona šamanismu, skrze tetování satanského symbolu k přivolání démonů satanismu. 

Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení.

“ Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím, že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.  P. Vojtěch Kodet: EXORCISTA

 ZDROJ:  https://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/tetovani-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html

 ZDROJ: https://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/

Ježiš Kristus v biblii hovorí:

Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám ( telo) zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. Prvý list Korinťanom - kapitola 3.16 

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha. Prvý list Korinťanom - kapitola 6.19 28 

Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin. Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova) 

Odpoveď: Starozmluvný zákon prikazuje Izraelcom: “Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky. Ja som Hospodin” (Levitikus 19:28). 

Kniha Levitikus   –   Lv 20. 1 
 
 

Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť; ich krv bude na nich. 13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 14Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. 

A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. 7Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som Pán, váš Boh!

.............................................................................................................

Uctievate, čo nepoznáte ...
 
Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! Lv 19:28. 
 
História tetovania má koreňe v  pohanstve démona, diabla Baala, uctievania, šamanizmu, faloš. mysticizmu, a kanibalizmu čo by malo byť u uvedomelých kresťanov známe. A kedykoľvek a kdekoľvek, v dejinách kresťanstva Tetovanie a piercing nebolo nikdy kresťanské. Hádam jedinou výnimkou je 20. storočie, keď vlažný a nepoučený   kresťania, ktorý nemajú poznanie na to doplácajú.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.  Zárezy na tele a tetovania si nerobili ľudia dlhé storočia, zvlášť kresťanov nič takého ani len nenapadlo. Ale dnes sme sa dostali do doby, kedy je tetovanie preferované ako niečo normálne. Je to len znak toho, že sme ako civilizácia, ktorá bola postavená na kresťanských základoch, odpadli od Boha a vydali sme sa vlastnou cestou smrti. Aj keď sa nám môže zdať, že ide o banalitu, diabol nikdy nič neberie na ľahkú váhu a používa tetovanie ako bránu k ovládaniu osoby ďaleko od svätosti. Osoby s tetovaním sú v drvivej väčšine prípadov proti katolíckej viere, Kristovi a to v rôznych rovinách – od ľahostajnosti až po zúrivé odmietanie. Človek s tetovaním má rád démonistické a okultné veci, vyznáva rád zlo, stotožňuje sa s hriechom. Tetovanie je jedných znakov toho, ako sa človek vracia naspäť do čias pohanských, do čias nevedomosti Boha a vládou diabla nad sebou a svetom. 
 

Panna Mária toto predpovedala už v La Salette :  V roku 1864 bude z pekla vypustený Lucifer s veľkým počtom démonov. Démoni vzduchu spolu s antikristom budú na zemi a vo vzduchu robiť divy a ľudia budú stále zvrátenejší. Na zemi sa rozhojnia zlé knihy, zlá hudba, módy a zábavy ktoré si ľudia budú ospravedlňovať ktoré budú urážať Pána Boha. Zlý duchovia temnôt spôsobia všade všeobecné ochabnutie vo všetkom, čo sa týka služby Bohu. Postupne budú ničiť vieru aj u osôb zasvätených Bohu. Zaslepia ich natoľko, že s výnimkou osobitnej milosti prijmú tieto osoby ducha zlých anjelov.

Panna Mária v La Salette hovorí , že odpad bude aj mnohých kresťanov. Ale ty, ak sa budeš naozaj modl často sa spovedať a a príjimať Božie telo. Pán Ježiš ťa zacháni z tohto zvrhlého sveta. Tetovanie a piercing, je jeden zo znakov od diabla. Aby si bol v obraze, že v akých časoch žijeme, čítaj ďalej tieto riadky. 

Páter Vojtěch Kodet: EXORCISTA o tetovaní a piercing hovorí - Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze tetování satanského symbolu k přivolání démonů satanismu. 

 Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili dotyčného tímto způsobem ovládat. Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení. 

 POTETOVANÝ MUŽ POD VPLYVOM SATANA ZABIL. Caius Veiovis, Muž so satanskými  rohmi, 666 tetovanie, dostane doživotný trest za násobnú vraždu.  Viac tu: POTETOVANÝ MUŽ

 

 Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení. 

Nie je to zaujimavé, že nie tak dávno dozadu boli tetovaní iba kriminálnici v base, námornici a luďia v koncentračních táboroch namiesto mena, mali len vytetované číslo. a dnes je to "cooooool"  K zvieracej ríši či pekla som to prirovnal preto, lebo zvieratám dávame rôzne značky, aby sme vedeli kam, alebo komu patria. Ak by som si ja mal dať tetovanie, tak by som sa cítil ako "už označkovaný" a nesvojprávny. Je to ubližovanie sebe samému, niečo z kategorie ako fajčenie, drogy, alkohol, samovražda.  Naše telo je dar od Boha, nie vlastníctvo na hriech ! Kto nemá Božieho ducha, kto sa nemodlí, bez Božej milosti ho svet zvedie a oklame.  Príde-klamstvo-ake-svet-nežazil-Litmanova

 A Bohu ako darcovi sa nepači keď sa s jeho darom zaobcháza hriešne. Boh stvoril človeka dokonale a na Boží obraz. Pridávať na ľudské telo niečo cudzie je istým prejavom výsmechu Boha. Tetovanie a piercing, pochádza od diabla. To hovorí Boh v biblii. A zo svojej skúsenosti aj jeden známy exorcista Páter Kodet. 

V židovství je tetování dodnes zakázané a tetovaný žid nesmí být dokonce pohřben na židovském hřbitově. V islámu je tetování znakem satana a znamením prokletí. 

Výslovně bylo tetování křesťanům zakázáno jako pohanský / satansky/ zvyk v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. 

Tento koncil také jednal o uctívání obrazů a rozlišil mezi klaněním, které přísluší pouze Bohu, a úctou, již je možno prokázat také obrazům znázorňujícím Krista, Pannu Marii nebo světce. Tetování jistě není od Boha a Bůh to takto nezamýšlel a nechce, a to ani když jde o vytetování křesťanského symbolu. Nejde přece o to mít vytetovány na těle zbožné věci, ale mít zbožné srdce a čistou duši, mít v pořádku vztahy.  Páter Vojtěch Kodet: EXORCISTA 

 Halloween - diablov -deň

 

TETOVAŤ

 

UČIA UŽ DETÍ

 TETOVANIE - zohavovanie ľudského tela, začína už u detí, detské trblietavé tetovačky Frozen. Dievcata si si dávajú nevinné tetovacie nalepky  kvietkov, a chlapci dinosaurov drakov, monsterov. A v puberte si prepichujú rôzne časti miest na tele až po sebazmrzačenie tela a duše.  Najprv na kožu a potom pod kožu ľudského tela. 

Vo Švédsku sa asi zbláznili: Ľuďom začali implantovať podkožné čipy, ktoré nahrádzajú doklady! Čip pod kožu je diabolské dielo satana, ktorý chce ovládať celé ľudstvo.Satan a jeho antikrist budú chcieť ľudom vnútiť znak šelmy - číp pod kožu na čelo alebo na zápästie pravej ruky. celý článok

"Amy Krakova vo svojej kronike The Total Tattoo Book: tetovanie je zvolavaním zlých duchov, prostredníctvom akože "umeleckého" malovania na ľudské telo. Čo je podvod satana ! Slávne čarodejnice a autor Laurie Cabot píše o tetovaní a piercingu: "Počiatky tetovania a piercingu pochádzájú z dávnych magických praktík šamanov a to má vždy okultné pozadie zlých duchov ! Nie je to zaujimavé, že nie tak dávno dozadu boli tetovaní iba kriminálnici v base, námornici a luďia v koncentračních táboroch namiesto mena mali len vytetované číslo. a dnes je to "cooooool"

Deti sú inšpirované satanom, cez diabolskú hudbu, a módy. Tetovanie, piercing, je jeden zo znakov prijať znamenie šelmy (diabla). 

Muži nosia aj náušnice, náušnice v Biblii boli spojené s modlárstvom. Biblii sa píše : A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme..... otvor - (Genesis 35: 4).

 BRATISLAVA – Čo sa to s ľuďmi deje? Na internete sa opäť objavilo video, ktoré sa stalo hitom svojou brutalitou. Tisíce ľudí po zhliadnutí reaguje pobúrenými komentármi. Na záberoch je totiž vidieť chlapca nemluvňa, ktorého drží matka v náručí a nasilu ho necháva tetovať. Tatér sa nezastaví ani pred zúboženým plačom malého chlapca a bez zľutovania pokračuje vo svojej práci.  viac tu

Piercing a tetovanie je krok späť do zvieracej ríše alebo skôr pekla.

 Nie je to zaujimavé, že nie tak dávno dozadu boli tetovaní iba kriminálnici v base, námornici a luďia v koncentračních táboroch namiesto mena, mali len vytetované číslo. a dnes je to "cooooool"

Piercing a tetovanie je krok späť do zvieracej ríše alebo skôr pekla.

 
K zvieracej ríši či pekla som to prirovnal preto, lebo zvieratám dávame rôzne značky, aby sme vedeli kam, alebo komu patria. Ak by som si ja mal dať tetovanie, tak by som sa cítil ako "už označkovaný" a nesvojprávny je ubližovanie sebe samému, niečo z kategorie ako fajčenie, drogy, alkohol, samovražda. 
 
Naše telo je dar od Boha, nie vlastníctvo na hriech. A Bohu ako darcovi sa nepači keď sa s jeho darom zaobcháza hriešne. Boh stvoril človeka dokonale a na Boží obraz. Pridávať na ľudské telo niečo cudzie je istým prejavom výsmechu Boha. 
 
Tetovanie a piercing, pochádza od diabla. To hovorí Boh biblii, a so svojej skúsenosti aj jeden známy exorcista Páter Kodet. Kto nemá Božieho ducha, teda kto sa nemodlí, bez Božej milosti ho svet zvedie a oklame. 
 
 
 
 

Táto úbohá žena, Maria Jose Christerna Guadalajara, Mexiko má chirurgické implantované hrbole, rohy diabla nainštalované pod kožu na pažiach, ramená a chrbát. Ma zuby zvierat implantované (tesáky), nahradila si svoje normálne ľudské zuby, piercing, a šesť teflónových implantátov. Má vytetované oči a nohy. Jej telo je pokryté 95% tetovania. Má štyri podkožné rohy chirurgicky všité do jej lebky. Gothic oblečenie, vyholená hlava, dredy, okrásný a fialový očný make-up. To je naozaj smutné, jasný dôkaz démonických duchov. Pozrite sa na všetky piercing ktoré visia na tej úbohej ženskej tvári. Vyzerá hrozostrašne. Ach, ako Satan ovplyvňuje ľudí, aby robili najpodivnejšie veci, takto zraňuje a trápi zotročenú diablom dušu.

Deti sú inšpirované satanom, cez diabolskú hudbu, a módy. Tetovanie, piercing, je jeden zo znakov prijať znamenie šelmy ( diabla). Muži nosia náušnice. Náušnice v Biblii boli spojené s modlárstvom. Biblia: A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme. "(Genesis 35: 4)."

POTETOVANÝ MUŽ  . Caius Veiovis, Muž so satanskými  rohmi, 666 tetovanie, dostane doživotný trest za 3 násobnú vraždu.

 

 Automasochizmus a Flagelácia (sebatrýznenie)

 
 Špeciálnou odnožou automasochizmu je autotómia, čiže (v našom prípade sexuálne motivované) sebamrzačenie. 
 
 
Moderná záľuba v tetovaní, prepichovaní rôznych možných i nemožných miest na tele, v nosení kovových ozdôb, v tetuáži, dekoratívnom zjazvovaní sa, či vypaľovaní znakov, čiže všetky dekoratívne praktiky zahrnované pod hlavičku new primitives, sú slabým odvarom toho, čo je so svojím telom schopný podniknúť automasochista postihnutý autotómiou: od vytrhávania nechtov či odrezávania článkov prstov, cez rozrezávanie nôh, vypichnutie oka, vytrhnutie jazyka, porezanie tela, odrezanie nosa, ucha (van Gogh), pohlavných orgánov, cez poleptanie tela kyselinou alebo inými chemikáliami; to všetko sú prípady doložené v odbornej literatúre. Až kam človek zajde ?
 
TETOVANIE - zohavovanie ľudského tela, začína už u detí, detské trblietavé tetovačky Frozen. Dievcata si si dávajú nevinné tetovacie nalepky  kvietkov, a chlapci dinosaurov drakov, monsterov. A v puberte si prepichujú rôzne časti miest na tele až po sebazmrzačenie tela a duše.  Najprv na kožu a potom pod kožu ľudského tela. 
Tetovanie oka 
 
 

Zákaz tetování a piercingu. Rusko zachraňuje mládež

 

Tetovanie – návrat k pohanstvu

V dnešnej dobe nie je možné si nevšimnúť to, že ľudia si dávajú robiť tetovanie a to v hojnom počte. Keď sa pozriete všade okolo seba, zvlášť na kúpalisku, kto má tetovanie, je ťažké to spočítať, čo je opak doby nie tak dávnej, kedy mali tetovanie väčšinou väzni, alebo ľudia ktorí si tetovanie dali urobiť z nerozvážnosti, teda tetovanie bolo výnimkou.

Dnes keď ideme na sociálne siete, tak tam nie raz narazíme na to, ako mladé dievča píše svoj príspevok s tým, že ide spolu s mamou do tetovacieho salónu.Málokto si uvedomuje symbol tetovania a tým je návrat k pohanstvu. Ako kresťanská krajina ktorá Slovensko bola dlhé storočia, nikoho ani len nenapadlo to, aby sa dali tetovať. Skutočne si znaky na tele dali robiť iba vyvrheli spoločnosti, ktorí podľahli tomuto trendu vo väzení. Dnes je situácia tak strašná, že tetovanie si dávajú robiť dokonca aj babičky, ktoré dosahujú veku viac ako 60 rokov. Je to vraj v móde a kurze. Nie je to v pravde tak. 

Dôvod tetovania je odpadnutie od Boha!

Táto úbohá žena, Maria Jose Christerna Guadalajara, Mexiko má chirurgické implantované hrbole, rohy diabla nainštalované pod kožu na pažiach, ramená a chrbát. Ma zuby zvierat implantované (tesáky), nahradila si svoje normálne ľudské zuby, piercing, a šesť teflónových implantátov. Má vytetované oči a nohy. Jej telo je pokryté 95% tetovania. Má štyri podkožné rohy chirurgicky všité do jej lebky. Gothic oblečenie, vyholená hlava, dredy, okrásný a fialový očný make-up. To je naozaj smutné, jasný dôkaz démonických duchov. Pozrite sa na všetky piercing ktoré visia na tej úbohej ženskej tvári. Vyzerá hrozostrašne. Ach, ako Satan ovplyvňuje ľudí, aby robili najpodivnejšie veci, takto zraňuje a trápi zotročenú diablom dušu.

Deti sú inšpirované satanom, cez diabolskú hudbu, a módy. Tetovanie, piercing, je jeden zo znakov prijať znamenie šelmy ( diabla). Muži nosia náušnice. Náušnice v Biblii boli spojené s modlárstvom. Biblia: A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme. "(Genesis 35: 4)."

POTETOVAN Y MUZ. Caius Veiovis, Muž so satanskými  rohmi, 666 tetovanie, dostane doživotný trest za 3 násobnú vraždu.

Aby sme toto tvrdenie mohli skutočne potvrdiť, musíme ísť do Svätého Písma a pochopiť to, čo znamenalo tetovanie v dobe pred kresťanstvom a mimo Izraelského národa. Pohania si robili tetovanie preto, lebo si chceli uctiť a akoby zapamätať na svojom vlastnom tele tých, ktorí ich predišli v smrti. Robili si zárezy na tele a tieto zárezy zostávali na koži ako jazvy. Neskôr prišli pohania na to, že keď do týchto zárezov vlejú určité rastlinné farby, že tieto farby zostanú v jazve. Potom neskôr sa takto začali vytvárať obrazy na samotnom tele, čo je predobraz dnešného tetovania. Tetovanie sa potom prejavovalo tak, že sa vytvárali namaľované modly na samotnom tele človeka.

------------------------------------------------------------------------

Nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! Leviticus 19:28
 

Boh vedel, čo je to modlárstvo a že toto modlárstvo sa prejavuje aj tým, že modly sa uctievajú nielen na určitých miestach v podobe sôch alebo obrazov, ale že tieto obrazy sa môžu dokonca namaľovať na kožu človeka. Preto Boh nariaďuje tento príkaz: Pre mŕtveho si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! Lv 19:28.

Aby sme mohli lepšie a presnejšie pochopiť tieto verše v dnešnej reči, použijeme výnimočne evanjelický preklad Písma a tak tento verš v modernej reči je preložený takto: Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin. Lv 19:28

Zárezy na tele a tetovania si nerobili ľudia dlhé storočia, zvlášť kresťanov nič takého ani len nenapadlo. Ale dnes sme sa dostali do doby, kedy je tetovanie preferované ako niečo normálne. Je to len znak toho, že sme ako civilizácia, ktorá bola postavená na kresťanských základoch, odpadli od Boha a vydali sme sa vlastnou cestou smrti. Aj keď sa nám môže zdať, že ide o banalitu, diabol nikdy nič neberie na ľahkú váhu a používa tetovanie ako bránu k ovládaniu osoby ďaleko od svätosti. Osoby s tetovaním sú v drvivej väčšine prípadov proti katolíckej viere, Kristovi a to v rôznych rovinách – od ľahostajnosti až po zúrivé odmietanie. Človek s tetovaním má rád démonistické a okultné veci, vyznáva rád zlo, stotožňuje sa s hriechom. Tetovanie je jedných znakov toho, ako sa človek vracia naspäť do čias pohanských, do čias nevedomosti Boha a vládou diabla nad sebou a svetom

zdroj  - https://pravykatolik.sk/

------------------------

Aj keď dnešní veriaci nie sú pod starozmluvným zákonom (Rímskym 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15), skutočnosť, že existoval zákon proti tetovaniu by nás mala viesť k zamysleniu. Nová zmluva nehovorí nič o tom, či by veriaci mal alebo nemal mať tetovanie.

V súvislosti s tetovaním a piercingom dobrým testom je odpovedať si na otázku, či úprimne a s čistým svedomím môžeme poprosiť Boha, aby požehnal a použil si túto aktivitu na svoje dobré účely. “Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu” (I Korintským 10:31). Biblia tetovanie alebo piercing nezakazuje, ale tiež nedáva žiadnu príčinu, aby sme verili, že je Bohu mile mať tetovanie alebo piercing.

Ďalšou otázkou je slušnosť. Biblia nás usmerňuje, aby sme sa obliekali slušne (1 Timoteovi 2:9). Jedným aspektom slušného obliekania je dať si pozor, aby každá časť tela, ktorá má byť zakrytá oblečením taká aj bola. Avšak základným významom slušnosti je nesnažiť sa všemožne upútať na seba pozornosť. Slušne oblečení ľudia sú takí, ktorí sa obliekajú bez toho, žeby sa snažili upútať na seba pozornosť. Tetovanie a piercing najpravdepodobnejšie pozornosť upútajú. V tomto zmysle sa tetovanie a piercing nezhoduje s tým, čo je slušné.

Dôležitým princípom Písma vo veciach, v ktorých Biblia nehlása jednoznačné stanovisko, je, či vzniká nejaká pochybnosť o tom, či sú tieto veci Bohu milé. Ak vzniká, potom je lepšie nerozvíjať takéto activity. “A všetko, čo nie je z viery, je hriech” (Rímskym 14:23).

 Musíme pamätať na to, že naše telá rovnako ako naše duše boli vykúpené a patria Bohu. Hoci 1 Korintským 6:19-20 sa nevzťahuje priamo na tetovanie alebo piercing, poskytuje nám užitočný princíp: “Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.” Táto veľká pravda by mala mať vplyv na to, čo robíme a kam až chceme zájsť so svojím telom. Ak naše telá patria Bohu, mali by sme si byť istí, že máme Jeho jasný súhlas predtým, než ich pomaľujeme tetovaním alebo prizdobíme piercingom.

zdroj: https://www.gotquestions.org/Slovencina/Biblia-tetovani-piercingu.html

 

Zákaz tetovánia a piercingu. Rusko zachraňuje mládež

Tetovania je odpadnutie od Boha!

Tetovanie. , , Vy uctievate vedieť, čo
 
"Vy uctievate, čo nepoznáte ..." 
Ježiš Kristus, JáN 4:24
Skrz históriu tetovanie nesie značku pohanstva, démonismu, diabla Baala uctievania, šamanizmu, mysticizmu, pohanstva, kanibalizmu a len o každej inej pohanské viere známe. Tetovanie nebola nikdy spájaná s bibliou veriacich kresťanov. A kedykoľvek a kdekoľvek, v dejinách kresťanstva sa zdá - tetovanie zmizne. Jedinou výnimkou - 20. storočia, sú vlažný, telesný, neposlušní, a kresťania ktorý nemajú rozlisšovanie.
 
Vznik  tetovanie má vždy plody v ohanských náboženstiev a mystiky. Bez výnimky, výskumu po výskum, štúdie za druhou, jednu knihu za druhou, korene tetovanie nikdy kolíše. Nasledujúce dokumentácie je len malý (veľmi malý) kvapka oceánu výskumu dokumentujúce pohanské a démonické zdroj tetovanie.
 
Majte na pamäti. , , V nasledujúcich dokumentoch z pre tetovanie knihy jednoducho dokumentovať zrejmú duchovné a náboženské odkaz na tetovanie. Nejedná sa kresťanskí spisovatelia sa snažia maľovať negatívne portrét tetovanie. Bez ohľadu na to, ako moc telesný, spurný, Christian chce ospravedlniť ich zvrátené zdôvodnenie pre "označenie" sa s zakázaného démonické tetovanie, fakty sú hlasné a jasné, opierajúci sa o ton výskumu a dokumentácie prednými pre-tetovanie orgánmi na strane planéta - nadácie, pôvod, význam a účely tetovanie je pohanský démonismu, šamanizmus, Baal uctievania, a okultné mysticizmus.
 
Tattooist v mnohých kultúrach je tiež šaman, magick-muž, kňaz alebo kňažka. Podľa slovníka šamana je "prostredníkom medzi prírodnými a nadprirodzeným, pomocou mágie vyliečiť chorobu, predpovedať budúcnosť, ovládanie duchovnej sily, atď." (www.infoplease.com/ipd/A0648969.html)
 
"Tetovanie je často magický obrad vo viac tradičné kultúry, a Tattooist je rešpektovaný ako kňaz alebo šamana." 
(Michelle Delio, Tetovanie :. Exotická Umenie Dekorácie kože, p 73)
"V Fidži, Fromosa, na Novom Zélande a v niektorých severoamerických indiánskych kmeňov, tetovanie bolo vzhľadom ako náboženský obrad, a vykonáva kňazi alebo kňažky." 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 64)
 
"Vlastné tetovanie proces, ktorý zahŕňal komplexné rituál a tabu, by mohlo byť vykonané len kňazi a bola spojená s presvedčením, ktoré boli tajomstvo známa len členom kňazskej kasty ... Hamble k záveru, že v minulosti tetovanie vznikol v súvislosti s dávnych rituálov z skarifikácie a krviprelievania, ktoré boli spojené s náboženskými praktikami, ktoré majú dať ľudskú dušu v harmónii s nadprirodzenými silami a zabezpečiť kontinuitu medzi týmto životom a ďalšie. " 
(Gilbert, Steve, Tetovanie História :. Kniha zdroje, p 158)
 
Tattooist, šaman alebo okultné kňaz mnohokrát využíva tetovanie ako kontaktné miesto, alebo vstupy do duchovného sveta. Tetovanie je oveľa viac než len zdobenie tela. Je to viac než len vrstva atramentu rez do kože. V skutočnosti, tetovanie v každej kultúre, v každej krajine, až do 20. storočia, bol prostriedok pre pohanské duchovné a náboženské vyvolanie. Aj dnes, v mnohých krajinách (vrátane Spojených štátov), ​​tetovanie je veril byť mostom do nadprirodzeného sveta.
 
Slávne čarodejnice a autor Laurie Cabot píše o tetovanie: 
"Počiatky tetovanie pochádza z dávnych magických praktík ..." 
(Laurie Cabot, Posilňovač čarodejnice, citované v slobodomurárskych symbolov a okultné ilustrovaný Dr Cathy Burns, str. 301)
 
"Podľa Amy Krakova vo svojej kronike Celkový Tattoo Book," tetovanie má dobre definované role: Značenie obrad priechodu vo fáze života, zavolaním na duchov, hrdo, vyzývavo, alebo zaludny predstavenia, kto ste prostredníctvom umenia tela. " 
 
"Mnoho domorodé kmene praktizuje liečebný tetovanie. Ojibwa, napríklad, tetovaný chrámy, čelo a líca tých, ktorí trpia bolesťami hlavy a bolesti zubov, ktoré boli veril byť spôsobený tým, zlovoľných duchov. Piesňou a tancov, ktoré mali vyháňať démonov sprevádzali tetovanie obrad. " 
(Gilbert, Steve, Tetovanie História :. Kniha zdroje, p 90)
 
"Tetovanie je o prispôsobenie telu, čo je pravda, domáce a fit chrám pre ducha, ktorý prebýva vo vnútri ... Tetovanie a preto, je spôsob, ako udržať duchovné a materiálne potreby svojho tela v rovnováhe." 
(Michelle Delio, Tetovanie :. Exotická Umenie Dekorácie kože, p 8)
 
Medzi dnešné najnovšie výstrelok tetovanie je "tribal tetovanie", ktoré sú čisté pohanstva. Tribal tetovanie sú designy, ktoré nesú vážne symbolické mystické a okultné významy. Tribal tetovanie, najmä, sú možné kanály do duchovného a démonickej posadnutosti.
 
"Keď sú návrhy vyberané s starostlivosťou, tetovanie majú moc a kúzlo všetci ich vlastné. Oni zdobia telo, ale aj posilniť dušu." 
(Michelle Delio, Tetovanie :. Exotická Umenie Dekorácie kože, p 13)
"Dôvody, prečo prepichnutie kože je potrebné vnímať s určitou mierou úžasu nie sú ďaleko hľadať, v prvom rade, tam je kresba krvi, ktorá na divokej celom svete je plný význam ako omladzujúci a imortalizace faktora . K dispozícii je navyše k otvoreniu radu vstupov pre zlo vstúpiť ... " 
(Hamble Wilfrid D. 1925. História tetovania a jeho význam, p 233, uvedený v Gilbert, Steve, tetovanie histórie: .. Kniha zdroje, p 162)
 
Časopis Rolling Stone opisuje slávny tetovanie Paul Booth počas jeho tetovanie ako, "... Umožňujúci démoni svojich klientov s cieľom pomôcť pri usmernení ihly." (Časopis Rolling Stone 28. marca, 2002, str. 40)
 
"Barmská tetovanie bolo spojené s náboženstvom po tisíce rokov. Tetovanie medzi domorodými severoamerických skupín, vrátane Arapaho, Mohave, Cree, a Inuit (Eskimák), má svoje korene v duchovnej oblasti rovnako." 
(Laura Reybold, Všetko, čo potrebujete vedieť o nebezpečenstve tetovania a piercing, s. 15)
 
"Skulls potlačou na koži je habadej, a vyobrazenia smrtka sú bežne k videniu ... Tieto obrazy, nezmazateľne na koži, odráža neistotu ohľadom budúcnosti, a zdokonaľovanie všadeprítomný strach z neznámeho. Je možné, v rovnakej dobe, nosiť číslo smrť je na niečí telo môže byť vyvolanie akýchkoľvek nedefinovateľných síl prírody a vesmíru, ktoré existujú, v snahe chrániť nositeľa pred takýmto osudom. " 
(Henry Ferguson a Lynn Procter, The Art of Tattoo, str. 76)
 
Ronald Scutt, vo svojej obsiahlej knihe, Umenie, Sex a symbol pokrýva mnohé o histórii a kultúre tetovanie. Scutt dokumenty, ktoré väčšinu času tetovania sú pripojené k duchovným, náboženských a mystických účely. V nasledujúcich dokumentoch z Scutt knihy:
 
"V skutočnosti tetovanie je oveľa pravdepodobnejšie, že s ohľadom na jeho následného vývoja, aby mali mystický význam, alebo boli použité ako symbol stavu, červený okr nesúci spojenie s krvou a života." 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 22)
[Tetovanie] "V súvislosti s uctievanie slnka, megalitické stavby, ušné piercing, had, uctievanie ..." 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 22)
 
"Tieto značky [tatoos] sú veril byť spájaný s uctievaním Slnka bohyne Neit" 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 24)
 
"Nech je to ako chce, primitívne kmene boli určite presvedčení, že duch potom, čo utiekol z tela pri smrti, udržal repliku svojho pozemského činžiaku. Preto používajú tetovanie známky ako prostriedok identifikácie v onom svete a pas budúce šťastie. " 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 63)
 
"Mohave Indiáni v Dolnom Colorado zriadený bradu tetovanie pre obe pohlavia, pretože sa verilo, že druh sudca vyzerá nad každým, kto príde na Sil'aid (Land of the Dead), a ak človek nemá stopy na jeho tvár, ho pošle na miesto, kde púštne krysy sú. " 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 63)
 
"Okrem iného indiánskych kmeňov tam bolo presvedčenie, že na ceste k oblakom na" Mnoho lóží ", oni by byť zastavený starena a testovať na prítomnosť tetovanie značiek na čelo, bradu alebo zápästia. Aj chýba, nešťastný bojovník by sa odrazil závratnej výšky k pádu späť na zem bez nádeje na získanie vôbec readmittance do duchovného sveta. " 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 63)
 
"Hinduisti v Begala veril, že bez tetovanie rodičia by nebol schopný rozpoznať svoje deti v budúcom svete." 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 63)
 
"Potom je tu príšerný osud untattooed Frijan žien:" zrazený dušami ich vlastného sexu a bez ďalších okolkov slúžili ako potrava pre bohov. " 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 64)
 
"Ale uctievanie boha Slnka Baal bol zapojený označenie rukách [tetovanie] s božskej tokenu v mystickej pokuse získať silu." 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 64)
 
Podľa prieskumu a štatistík, Scutt uvádza dôvody, prečo ľudia si tetovanie a číslo dva dôvod - "zaistiť miesto v nebi".
 
"Dôvody pre získanie tetovanie:
2. Ak chcete zabezpečiť si miesto v nebi. 
5. Ak chcete uzmieriť malígny náladu v čase smrti. 
6. Ak chcete získať špeciálne vlastnosti prostredníctvom totemismu a uctievanie predkov. 
9. Ak chcete, aby sa telo sexuálne zaujímavý. " 
(Ronald Scutt, Art Sex a symbol, 1974, str. 13)
Dr. Hamble, asi najväčší Tattooist historik a bádateľ, ktorý kedy žil, píše znova a znova, že tetovanie sú založené na pohanských duchovných a náboženských obradoch. Každý seriózny a poctivý štúdie o pôvode a vzniku tetovanie jasne vystaviť démonické a nadprirodzené zámer tetovanie.
 
Tattoo nadšenec a historik, Steve Gilbert, v jeho populárne, Tetovanie História: Kniha zdroje, uvádza niektoré z historických faktov Hamble nájdené v jeho rozsiahlom výskume.
 
. [Hamble] "maloobchode nepreberné množstvo príkladov, ktoré mu vytriedený z terénnej práce antropológov v mnohých častiach sveta tetovanie malo: prevenciu bolesti, ochrana proti strelné rany, Cur ochorenia; udeľovať nadľudskú silu, zachovať mladosť, vzájomnému nadprirodzené sily šamana, zabezpečiť prežitie duše po smrti, identifikujú duše v posmrtnom živote, prilákať šťastie, chráni proti čarodejníctva, zabezpečiť ochranu božstvá, udeľujú okultné sily, zabraňujú utopenia, vyháňanie démonov, zabezpečenie ochrany z Totemic zvieraťa alebo duchovné opatrovníkom; zaznamená púť do sväté miesto, atď ..
Hamble hlásil, že predchádzajúce vyšetrovatelia často boli uvedení do omylu, pretože získanie informácií, pokiaľ ide o náboženské a magické použitie tetovanie bola plná ťažkostí. V mýtoch mnohých kultúr tetovanie bol božského pôvodu. Vlastné tetovanie proces, ktorý zahŕňal komplexné rituál a tabu, by mohlo byť vykonané len kňazi a bola spojená s presvedčením, ktoré boli tajomstvo známa len členom kňazskej kasty. Antropológovia boli často uvedení do omylu, pretože ich informátori buď nevedel, alebo nechcel prezradiť tajné význam rituálov a tabu. Hamble k záveru, že v minulosti tetovanie vznikol v súvislosti s starobylých obradov skarifikácie a púšťanie žilou, ktoré boli spojené s náboženskými praktikami, ktoré majú dať ľudská duša v harmónii s nadprirodzenými silami a zabezpečiť kontinuitu medzi týmto životom a ďalšie. " 
(Gilbert, Steve, Tetovanie História :. Kniha zdroje, p 158)
 
Najväčší nepriateľ tetovanie'S. , , Pán Ježiš Kristus
 
Na stránkach histórie, kedykoľvek a kdekoľvek "tetovania" pohanské kmene boli prevedené na kresťanstvo, bez výnimky, jednu zo svojich prvých pohanské praktiky na "pominie" [2 Korintským 5:17] - bolo tetovanie. Prečo? Vzhľadom k tomu, na rozdiel od dnešného neposlušného telesným "tetovať" Kresťania (alebo takzvaný?), Prevedený pohanský vedel, že tetovanie bolo proti Božiemu slovu. Duch Svätý rýchlo "povedal" prevedenú pohanské - žiadne tetovanie.
 
"Rovnako ako tomu bolo v iných kultúrach sa tetovanie tradíciami, kedy tieto pohanské kmene boli" prevedené "na kresťanského náboženstva, ich duchovné a kultúrne rituály (ktorý zahŕňal tetovanie, piercing a skarifikácie), bol zakázaný ..." 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: Kompletný, Ilustrovaný sprievodca tetovanie, piercing a iné telo modifikácie, str.9)
Amazing. , , Keď Pán Ježiš Kristus nadobúda - tetovanie zhasne.
 
"Vždy, keď misionári stretol tetovanie, ktoré ju vykoreniť." 
(Gilbert, Steve, Tetovanie História :. Kniha zdroje, p 101)
"Aj keď tieto a ďalšie modifikácie tela pokračoval byť vykonávaný v podzemí ako cesta pre non-kresťanské ľudí spoznať každého iný, Bože chráň vás chytili a vaša ochranná známka bola odhalená." 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: Kompletný, Ilustrovaný sprievodca tetovanie, piercing a iné telo modifikácie, S.11)
Mám veľa priateľov, než oni boli spasení dostala tetovanie. A bez výnimky, každý z nich sa hanbí, a čo najviac im pokryť. Ale skôr, než sa dostali spasení - podobne ako pohanské kmene - oni hrdo svoje tetovanie. A dovoľte mi dodať - po väčšinu času, to je pred tým, než som čítal Levitikus 19:28, alebo dokonca skôr, než niekto im povedal, tetovanie je zlé. Po obdržaní Pánovi Ježišovi Kristovi, s pomocou prebývajúceho Ducha Svätého, oni vedeli, že tetovanie bolo nepáčilo svojmu Bohu. A čo vy?
 
Prosperujúce svedectvo o autorovi tetovanie je zaznamenaný Steve Gilbert:
 
"Keď sa Cortez a jeho dobyvatelia prišiel na pobreží Mexika v roku 1519, boli zdesení zistením, že domorodci nielen uctievaný démonmi v podobe stave a idolov, ale tiež sa nejako podarilo odtlačiť nezmazateľné obrazy týchto idolov na svojej koži. Španieli, ktorí nikdy nepočuli o tetovanie, ho ihneď spoznal ako práca Satana. " 
(Gilbert, Steve, Tetovanie História :. Kniha zdroje, p 99)
Aj keď tieto Španieli ", nikdy nepočul o tetovanie" - oni "spoznal okamžite ako dielo Satana".
 
A niektorí z dnešných telesným, vzdorujúcich a neposlušné kresťania (alebo tzv kresťania?) Drmolit-gabber nezmysel o "označenie sa pre Ježiša". , ,
 
Tetovanie. , , A dnešnej civilizovanej spoločnosti
 
Niekto hovorí: "Iste, že bol späť v temných vekov. To bolo v pohanských krajinách. V súčasnej dobe, ktorá všetko zmenila. Nikto spája akékoľvek rituálnych alebo pohanských duchovných rituálov k tetovanie."
 
Áno. , , Oni robia. , ,
 
"Tieto tetovanie pôsobí ako ochranné a posilňujúci talizmany pre nositeľa. Existujú dokonca aj niektoré telesné umelci, ktorí vykonávajú rituálne tetovanie, piercing, brandings a rezne. Môžu navrhnúť aby ste sa obrátili na horoskopu vybrať ten správny čas, aby si vaše telo umenia. Sú bude páliť kadidlo, svetlo sviečky, ... " 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: a. Kompletný, ilustrovaný sprievodca tetovanie, piercing a ďalších telesných Modifikácia, p 29)
"Niektorí tetovať na západe experimentujú s rituálne tetovanie. Tento spôsob práce včlení robiť rituál k vytvoreniu posvätného priestoru v oblasti, kde je umiestnený tetovanie. Často kadidlo je spálené a bohovia vyzývajú, aby požehnal konania." 
(Michelle Delio, Tetovanie :. Exotická Umenie Dekorácie kože, p 75)
 
Tetovanie: KALICH DEVILS
Ye Nemôžete piť kalich Pánov a kalich démonov: vy nemôžete byť účastní stolu Pána a stola diablov. 

 

1 Korinťanom 10:21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATTOO: The Cup of Devils

 

 

TATTOO. . . YE WORSHIP YE KNOW WHAT

"Ye worship ye know not what. . ." 
Jesus Christ , John 4:24

Throughout history the tattoo bears the mark of paganism, demonism, Baal worship, shamanism, mysticism, heathenism, cannibalism and just about every other pagan belief known. The tattoo has NEVER been associated with Bible Believing Christians. And whenever and wherever, in history Christianity appears – tattoos disappear . The only exception -- 20 th century, lukewarm, carnal, disobedient, Laodicean Christians.

The birth of the tattoo has always born the fruits of pagan religion and mysticism. Without exception, research after research, study after study, book after book, the roots of the tattoo never wavers. The following documentation is just a small (very small) drop of the ocean of research documenting the pagan and demonic source of the tattoo.

Please remember. . . The following documentation is from pro-tattoo books simply documenting the obvious spiritual and religious link to the tattoo.These are not Christian writers trying to paint a negative portrait of the tattoo. No matter how much the carnal, rebellious, Christian desires to justify their perverse reasoning for "marking" themselves with the forbidden demonic tattoo, the facts are loud and clear, backed by tons of research and documentation by the leading pro-tattoo authorities on the planet – the foundation, origin, meaning and purposes of the tattoo is pagan demonism, shamanism, Baal worship, and occult mysticism.

A tattooist in many cultures is also a shaman, magick-man, priest or priestess. According to the dictionary a shaman is a "intermediary between the natural and supernatural worlds, using magic to cure illness, foretell the future, control spiritual forces, etc."(www.infoplease.com/ipd/A0648969.html)

"Tattooing is often a magical rite in the more traditional cultures, and the tattooist is respected as a priest or shaman ." 
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p. 73)

 

"In Fiji, Fromosa, New Zealand and in certain of the North American Indian tribes, tattooing was regard as a religious ceremony, and performed by priests or priestesses." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 64)

"The actual tattooing process, which involved complex ritual and taboos, could only be done by priests and was associated with beliefs which were secrets known only to members of the priestly caste . . . Hambly concluded that historically tattooing had originated in connection with ancient rites of scarification and bloodletting which were associated with religious practices intended to put the human soul in harmony with supernatural forces and ensure continuity between this life and the next." 
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 158)

The tattooist, shaman or the occult priest many times uses the tattoo as a point of contact, or inlets into the spiritual world. The tattoo is much more than just a body decoration. It's more than just a layer of ink cut into the skin. In fact, the tattoo in every culture, in every country, up until the 20 thcentury, was a vehicle for pagan spiritual and religious invocations. Even today, in many countries (including the United States), the tattoo is believed to be a bridge into the supernatural world.

Famous witch and author Laurie Cabot writes of the tattoo: 
The origins of tattooing came from ancient magical practices . . . " 
(Laurie Cabot, Power of the Witch , cited in Masonic and Occult Symbols Illustrated by Dr. Cathy Burns, p. 301)

"According to Amy Krakow in her chronicle The Total Tattoo Book , 'tattooing has had well-defined roles: marking a rite of passage at a stage of life, calling the spirits , proudly, defiantly or sneaky showing who you are via body art."

"Many native tribes practiced therapeutic tattooing. The Ojibwa, for instance, tattooed the temples, forehead, and cheeks of those suffering from headaches and toothaches that were believed to be caused by malevolent spirits. Songs and dances that were supposed to exorcise the demons accompanied the tattooing ceremony." 
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 90)

"Tattooing is about personalizing the body, making it a true home and fit temple for the spirit that dwells inside it. . . Tattooing therefore, is a way of keeping the spiritual and material needs of my body in balance." 
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p. 8)

Among today's latest tattoo craze is "tribal tattoos", which are pure paganism. Tribal tattoos are designs that bear serious symbolic mystical and occult meanings. Tribal tattoos, especially, are possible channels into spiritual and demonic possession.

"When the designs are chosen with care, tattoos have a power and magic all their own. They decorate the body but they also enhance the soul." 
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p. 13)

 

"The reasons why puncturing the skin should be regarded with some degree of awe are not far to seek, for in the first place, there is the drawing of blood, which to the savage world over is full of significance as a rejuvenating and immortalizing factor. There is in addition to the opening of numerous inlets for evil to enter. . ." 
(Hambly Wilfrid D. 1925. The History of Tattooing and its Significance , p. 233, cited in Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book, p. 162)

Rolling Stone magazine describes famous tattoo artist Paul Booth during his tattoo as, ". . . allowing his clients' demons to help guide the needle ." Rolling Stone magazine, March 28, 2002, p. 40)

"Burmese tattooing has been associated with religion for thousands of years . Tattooing among indigenous North American groups including the Arapaho, Mohave, Cree, and Inuit (Eskimo) is rooted in the spiritual realm as well ." 
(Laura Reybold, Everything you need to know about the dangers of tattooing and body piercing , p. 15)

"Skulls imprinted on skin abound, and depictions of the Grim Reaper are commonly seen. . . These images, indelibly marked on the skin, reflect uncertainty about the future, and sublimate the pervasive fear of the unknown. Possibly, at the same time, to wear a death's figure on one's body may be an invocation of whatever undefinable forces of nature and the cosmos that exist, in an attempt to protect the wearer from such a fate ." 
(Henry Ferguson and Lynn Procter, The Art of the Tattoo , p. 76)

Ronald Scutt, in his exhaustive book, Art, Sex and Symbol covers a great deal about the history and culture of tattoos. Scutt documents that most of the time tattoos are connected to spiritual, religious and mystical purposes. The following documentation is from Scutt's book:

"In fact tattooing is much more likely , in view of its subsequent development, to have had a mystical significance , or to have been used as a status symbol, the red ochre carrying an association with blood and life." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 22)

 

[Tattooing] "In association with sun-worship , megalithic building, ear-piercing, serpent worship , . . ." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 22)

"These marks [tatoos] are believed to be associated with the worship of the sun-goddess Neith " 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 24)

"Be that as it may, primitive tribes were certainly convinced that the spirit, having escaped from the body at death, retained a replica of its earthly tenement. They therefore used tattoo marks as a means of identification in the next world and a passport to future happiness ." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 63)

"The Mohave Indians in the Lower Colorado instituted chin tattooing for both sexes because it was believed that a kind of Judge looks over each one who comes to Sil'aid (Land of the Dead) and if a man don't have marks on his face, He sends him down to where the desert rats are." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 63)

"Among other Indian tribes there was a conviction that on the journey heavenwards to the 'Many Lodges' they would be stopped by an old woman and examined for the presence of tattoo marks on the forehead, chin or wrists. I absent, the luckless warrior would be pushed off a dizzy height to fall back to earth with no hope of ever gaining readmittance to the spirit world." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 63)

"Hindus in Begal believed that without tattoos parents would not be able to recognize their children in the next world." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 63)

"Then there is the ghastly fate of the untattooed Frijan women: 'struck down by the souls of their own sex and without further ado served up as food for the gods." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 64)

"Yet the worship of the sun-god Baal had involved the marking of the hands [tattoos] with the divine token in a mystic attempt to acquire strength." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 64)

According to survey and statistics, Scutt lists the reasons why people get a tattoo and the number two reason – "to secure a place in heaven".

 

"Reasons for getting a tattoo:

 

2. To secure a place in heaven. 
5. To propitiate malignant spirits at time of death. 
6. To acquire special characteristics through totemism and ancestor worship. 
9. To make the body sexually interesting." 
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, p. 13)

 

Dr. Hambly, probably the greatest tattooist historian and researcher that ever lived, writes over and over, that tattoos are based on pagan spiritual and religious rituals. Any serious and honest study of the origin and foundation of the tattoo will clearly expose a demonic and supernatural intent of tattoos.

Tattoo enthusiast and historian, Steve Gilbert, in his popular, Tattoo History: A Source Book , cites some of the historical facts Hambly found in his extensive research.

[Hambly] "retailed a wealth of examples which he had culled from field work by anthropologists in many parts of the world. Tattooing was supposed to: prevent pain; protect against gunshot wounds; cur illness; confer superhuman strength; preserve youth; enhance the supernatural powers of a shaman; ensure the survival of the soul after death; identify the soul in the hereafter; attract good luck;protect against witchcraft; ensure the protection of a deity; confer occult powers ; prevent drowning; exorcise demons; ensure the protection of a totemic animal or spiritual guardian ; record a pilgrimage to a holy place, etc. . .

 

Hambly reported that previous investigators had often been misled because obtaining information as to the religious and magical uses of tattooing was fraught with difficulties. In the myths of many cultures tattooing was of divine origin. The actual tattooing process, which involved complex ritual and taboos, could only be done by priests and was associated with beliefs which were secrets known only to members of the priestly caste . Anthropologists were often misled because their informants either did not know or would not reveal the secret significance of the rituals and taboos. Hambly concluded that historically tattooing had originated in connection with ancient rites of scarification and bloodletting which were associated with religious practices intended to put the human soul in harmony with supernatural forces and ensure continuity between this life and the next." 
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 158)

THE TATTOO'S GREATEST ENEMY. . . THE LORD JESUS CHRIST

In the pages of history, whenever and wherever "tattooing" pagan tribes were converted to Christianity, without exception , one of their first pagan practices to "pass away" [ 2 Corinthians 5:17] – was the tattoo . Why? Because, unlike today's disobedient carnal "tattooed" Christians (or so-called?), the converted pagan KNEW the tattoo was against the Word of God. The Holy Spirit quickly "told" the converted pagan – no tattoo.

Just as occurred in other cultures with tattoo traditions , when these pagan tribes were 'converted' to the Christian religion , their spiritual and cultural rites (which included tattooing, piercing and scarification) were outlawed . . ." 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book : A Complete, Illustrated Guide to Tattoos, Piercings, and Other Body Modifications , p.9)

 

Amazing. . . When the Lord Jesus Christ enters in – the tattoo goes out.

"Whenever missionaries encountered tattooing they eradicated it ." 
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 101)

 

"While these and other body modifications continued to be practiced underground as a way for non-Christian people to identify each other, God forbid you got caught and your mark was revealed." 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book : A Complete, Illustrated Guide to Tattoos, Piercings, and Other Body Modifications , p.11)

 

I have many friends before they were saved received a tattoo. And without exception, everyone of them is ashamed, and as much as possible they cover it. But before they got saved – like the pagan tribes – they proudly displayed their tattoo. And let me add – most of the time, this is before they've read Leviticus 19:28, or before anyone even told them a tattoo is wrong. After receiving the Lord Jesus Christ, with the help of the indwelling Holy Spirit, they KNEW the tattoo was displeasing to their God. What about you?

A booming testimony to the author of the tattoo is recorded by Steve Gilbert:

"When Cortez and his conquistadors arrived on the coast of Mexico in 1519, they were horrified to discover that natives not only worshipped devils in the form of status and idols, but also had somehow managed to imprint indelible images of these idols on their skin. The Spaniards, who had never heard of tattooing, recognized it at once as the work of Satan." 
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 99)

 

Even though, these Spaniards "had never heard of tattooing" – they "recognized it at ONCE as the work of Satan".

And some of today's carnal, rebellious and disobedient Christians (or so-called Christians?) gibber-gabber nonsense about "marking themselves for Jesus". . .

TATTOOS. . . AND TODAY'S CIVILIZED SOCIETY

Somebody says, "Sure that was back in the dark ages. That was in heathen lands. Today that has all changed. Nobody connects any kind of ritualistic or pagan spiritual rituals to a tattoo."

Yes. . . They do. . .

"These tattoos act as protective and empowering talismans for the wearer. There are even some body artists who perform ritual tattoos, piercing, brandings and cuttings. They may suggest you consult your astrological chart to pick the right time to get your body art. They will burn incense, light candles, . . ." 
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book : A Complete, Illustrated Guide to Tattoos, Piercings, and Other Body Modifications , p. 29)

 

Some tattooists in the West are experimenting with ritual tattooing . This method of working incorporates doing a ritual to create a sacred space in the area where the tattoo is positioned. Often incense is burned and the gods invited to bless the proceedings." 
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p. 75)

TATTOOS: THE CUP OF DEVILS
Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils : ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils. 
1 Corinthians 10:21
Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. 28 Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin. 29 Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit – země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí! 

Leviticus 19:28

 

 

 

 

 
 

Tetování a křesťanství (odpověď na otázku

 P. Vojtěch Kodet:  EXORCISTA
 
Páter Vojtěch Kodet: EXORCISTA : Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „ každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení. 
 
 

Chci se Vás zeptat, jak je to s tetováním. Smí se křesťan nechat tetovat nebo ne? Mám na mysli jednak tetování s křesťanským motivem, ale zajímá mne i tetování všeobecně. Jak se k tomu mám postavit a jak reagovat na tuto otázku ve svém okolí? Máte zkušenost s působením zlého ducha v souvislosti s tetováním?

Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení.

“ Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím, že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.

 

V Písmu svatém je o tetování výslovná zmínka jen na jednom místě ve Starém zákoně, kde je tetování výslovně zakázáno: „Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin“ (Lv 19,28). Důvodem zákazu bylo to, že spolu s modloslužbou pronikaly tyto a jiné různé pohanské zvyky do Izraele. Okolní národy měly ve zvyku si na kůži tetovat jména nebo symboly svých bohů, a tím dávat najevo, komu patří. Byl to tedy symbol područí, otroctví a podřízenosti. 

Není bez zajímavosti, že v židovství je tetování dodnes zakázané a tetovaný žid nesmí být dokonce pohřben na židovském hřbitově. V islámu je tetování znakem satana a znamením prokletí.Výslovně bylo tetování křesťanům zakázáno jako pohanský zvyk v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. 

Tento koncil také jednal o uctívání obrazů a rozlišil mezi klaněním, které přísluší pouze Bohu, a úctou, již je možno prokázat také obrazům znázorňujícím Krista, Pannu Marii nebo světce. 

Tetování jistě není od Boha a Bůh to takto nezamýšlel a nechce, a to ani když jde o vytetování křesťanského symbolu. Nejde přece o to mít vytetovány na těle zbožné věci, ale mít zbožné srdce a čistou duši, mít v pořádku vztahy. To, že neseme v sobě obraz Boží, je záležitost vnitřní. Tělo je pro křesťana chrámem Ducha svatého, proto mu náleží úcta a věřící ho nemá právo ničit, mrzačit ani zohyzďovat (srov. 1Kor 3,16; 6,19).

V dnešní době se mnoho lidí nechává tetovat, protože je to módní trend a berou to jako ozdobu, nebo tím chtějí vyjádřit, že si se svým tělem mohou dělat to, co sami chtějí. Tetování bývá spojováno s životním stylem, který není formován křesťanskou antropologií a úctou k lidskému tělu. 

Tetování často vede k závislosti. Mnozí, když s tetováním začnou, chtějí mít na těle postupně stále více kérek. Tetování bývá ale také součástí ezoterických praktik nebo pohanských či dokonce satanistických rituálů.

 Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili dotyčného tímto způsobem ovládat.  Záleželo i na tom, kdo tetování dělal, s jakým úmyslem a jaký symbol tetoval. 

Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze obraz africké šamanské masky k přivolání démona šamanismu, skrze tetování satanského symbolu k přivolání démonů satanismu. 

Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení.

“ Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím, že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.  P. Vojtěch Kodet: EXORCISTA

 ZDROJ:  https://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/tetovani-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html

 ZDROJ: https://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/

Ježiš Kristus v biblii hovorí:

Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám ( telo) zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. Prvý list Korinťanom - kapitola 3.16 

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha. Prvý list Korinťanom - kapitola 6.19 28 

Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin. Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova) 

Odpoveď: Starozmluvný zákon prikazuje Izraelcom: “Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky. Ja som Hospodin” (Levitikus 19:28). 

Kniha Levitikus   –   Lv 20. 1 
 
 

Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť; ich krv bude na nich. 13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 14Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. 

A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. 7Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som Pán, váš Boh!

.............................................................................................................