Zachránený pre jednu ružu

 

Zachránený len pre jednu ružu ?

Istá mladá kresťanka sa vydala za muža, ktorého veľmi milovala, ale ktorý nemal nijakú vieru. Robila všetko možné, aby ho obrátila, ale márne, aj napriek ich veľkej vzájomnej láske. Obavy v nej deň Čo deň vzrastali, pretože bol veľmi chorý na srdce a bála sa o jeho náhlu smrť.V jednej veci jej však robil radosť: zbieral kvety, ktorými ozdoboval sošku Panny Márie.
Nečakane odišiel na druhý svet bez akéhokoľvek znaku viery. Ona, akoby zlomená ostrým bôľom ochorela a mys¬lela si. že sa zblázni. Potom počula hovoriť o arskom farárovi, ktorý vedel zmierniť každú bolesť a len čo mohla, vydala sa na cestu, o ktorej nik nevedel.
 
 Keď vošla do kostola a začala sa modliť, zbadala pri sebe farára, ktorý jej pošepkal: « Pani, neplačte! Vaše modlitby boli vyslyšané! »
A úbohej, akoby ohromenej tou neuveriteľnou zves- tou, doda! istotu: « Pamätáte, že mesiac pred smrťou vám váš manžel priniesol najkrajšiu ružu a povedal: 'Zanes ju Presvätej Panne!' Panna Mária to nezabudla! Váš manžel je spasený. » (Z apoštolského procesu svätého farára arského)  Viac tu -  Panna-maria-ich-zachranila
 

Je veľa možnosti ktoré dobrý Pán Boh dáva človeku na záchranu, jednou z nich je Božie Milosrdenstvo.

  Počas zjavenia povie sv. Faustíne: „Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. 

Keď sa ju budú modliť zatvrdliví hriešnici, naplním ich duše pokojom a hodina ich smrti bude šťastná. Napíš to kvôli utrápeným dušiam: keď duša vidí a pozná ťarchu svojich hriechov a keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť úbohosti, do ktorej sa ponorila, nech si nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky. Tieto duše majú prednostné právo na moje ľútostivé srdce, na moje milosrdenstvo. 

Povedz, že žiadna duša, ktorá vzývala moje milosrdenstvo nebola zahanbená. Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti. Napíš, že keď sa túto korunku budú modliť pri zomierajúcich, postavím sa medzi Otca a zomierajúcu dušu nie ako spravodlivý Sudca, ale ako milostivý Spasiteľ “ (D 1541).

 

Druhý veľký prísľub pre zomierajúcich či agonizujúcich je ešte významnejší a väčší ako ten prvý. Ježiš dáva totiž prísľub tej istej milosti obrátenia a odpustenia hriechov aj v prípade, že zomierajúci resp. agonizujúci človek sa už sám nemôže korunku modliť. V tom prípade možno obsiahnuť prisľúbenú milosť vtedy, ak sa prítomní počas jeho agónie budú modliť Korunku pri jeho lôžku. Ak sa ju pomodlia pri umierajúcom, získajú pre neho tú istú milosť odpustenia:„Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dostanú tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu“ 

 (D 811). Všetky tieto vyjadrenia smerujú jednoznačne k tomu, že duša dostane milosť návratu do stavu posväcujúcej milosti. Pán Ježiš čaká do posledného dychu života človeka.  viac tu - https://www.faraluky.sk/bozie-milosrdenstvo-korunka/

 

Pán Ježiš Jasne hovorí: Pretože Satan bude neobmedzene vládnuť a to prostredníctvom slobodomurárskych siekt. Zameria sa predovšetkým na deti, aby dosiahli tejto všeobecnej skazy.

viac tu :  https://jezismaria1.webnode.sk/obeta-mariany-torres/

 

 

 Umierajúci a Božie milosrdenstvo

https://www.youtube.com/watch?v=xRP6pJtli84

svata-faustina

 

https://boziemilosrdenstvo.weebly.com