MOC SV. KRSTU

V živote otca Sampsona vidno, akú moc má nad démonmi láska a sviatosti. O jednej podobnej udalosti prednedávnom v novinách „Ai-bolit” čítala naša ruská sestra Vlrika, ktorá pochádza z Kazachstanu.

 Uvedená príhoda svedčí o krste ako o sviatosti, ktorou sa odpúšťajú hriechy a má očisťujúcu, oslobodzujúcu a posväcujúcu silu. 

Južne od Moskvy, v ortodoxnom kostole mesta Elez, sa odohralo nasledovné mocné Božie pôsobenie, ktoré osobne prežila a zapísala pani Korsunová.

Bola nedeľa a ja som išla do ortodoxného kláštora. Prišlo nás naozaj veľmi veľa, pretože v tento deň malo byť pokrs­tených mnoho detí. Krstní rodičia sedeli s bábätkami a trpezlivo čakali. Všetky deti sa správali pokojne – až na jedného trojmesačného chlapčeka, ktorý kričal bez prestania. 

Krstná mama sa snažila upokojiť ho; s chlapčekom v náručí sa prechádzala po kostole, no márne. Chlapček stále kričal, ako keby ho bolelo bruško. Celá situácia bola žene veľmi nepríjemná a trápna a všetci sa na ňu súcitne pozerali. No čo sa dalo robiť?


Napokon prišiel kňaz a so súhlasom všet­kých prítomných sa rozhodol, že kričiace dieťa pokrstí ako prvé. Inokedy to väčši­nou bývalo tak, že sa deti upokojili, len čo sa začal krstný obrad. No nebolo to tak s chlapčekom, o ktorom tu rozprávam. On naďalej kričal na plné hrdlo.

 

Nadišiel okamih krstu

Nadišiel okamih samotného krstu, pri ktorom sa dieťa trikrát ponorí do vody. Počas prvého ponorenia sa udialo nasledovné:

Sotva sa trojmesačného chlapca dotkla voda zreval basovým hlasom:

Horím!’ a z jeho úst vychádzali najšpinavšie nadávky a kliatby.

Okolostojaci boli celí bez seba, no kňaz, ktorý držal dieťa v náručí, žiadal, aby sa upokojili, a pokračoval v obrade krstu. 

Keď ho kňaz ponáral do vody druhýkrát, chlapec opäť hrešil a preklínal, no jeho slová už neboli také zrozumiteľné.

Pri treťom raze sa telo chlapčeka zachvelo, potom ta kŕčovito stiahlo a chlapec začal chrčať, ako keby sa dusil.

 Nakoniec dieťa zoslablo a ležalo ako mŕtve v kňazových rukách. Ten ho rýchlo zavinul do ľanovej plachty a za­niesol ho za ikonostasdo priestoru oltára, ako to predpisuje ortodoxná ceremónia pri krstoch mužov.

 

Vrodená posadnutosť neexistuje

Po krátkom čase, keď sa kňaz vrátil s malým naspäť, ležal chlapec úplne pokojne – v polospánku v kňazovom náručí, ako keby sa nebolo nič stalo. Sotva odišla krstná mama s chlapcom z kostola, \ štici prítomní obkolesili kňaza s otázkou: „Otče, čo to bolo?” ,Vrodená posadnutosť,’ vzdychol si kňaz a prežehnal sa. ,Keby dal Boh, aby bolo teraz už všetko v poriadku

Kňazova odpoveď si vyžaduje vy­svetlenie. „Vrodená posadnutosť neexistuje.

Myslené je tým toto: ľudia, ktorí nemajú úspech alebo ako napr. v Rusku, keď žijú pod existenčným minimom, neraz vyhľadávajú pomoc u vykladačov kariet, mágov, ba dokonca aj u satanistov.

Pomoc, ktorú poskytuje satan pri pozemských záležitostiach – predo­všetkým, keď ide o peniaze, slávu a moc má svoju cenu. Buď mu človek upíše svoju dušu, alebo v zriedkavých prípadoch vlastné dieťa.

A tak aj rodičia tohto chlapca zasvätili svoje dieťa satanovi už v matkinom lone, aby boli v zamestnaní veľmi úspešní. Božia prozreteľnosť to zariadila tak, že veriaca kmotra sa postarala o jeho krst a tento malý chlapec mohol byť oslobodený od posadnutia”.

zdroj : Rodina Panny Mária 985 11 Stará Halič 2 (Rožńavská diecéza) Časopis Víťazstvo srdca

 

----------------------------

 

Porovnaj - 

Ja som Asmodeus, diabol, ktorý rozbíja manželstva - Prišli diabli v tú noc, ked' matka dovolila, aby jej ešte malých synov zasvätili satanovi.

 

Exorcista P. Amorth - počas exorcizmu 
 
Kto ste? Ako sa voláte?
chceš vedieť veľa vecí. Pozvali nás. aby sme vošli. pred rokmi. Volali nás a my sme prišli. (Hriech) To ona, ona je
príčinou. 
Ona zradila manžela a oddala sa satanistovi.“
No ona, Federica, rozbila svorne manželstvo skôr, než som prišiel. 
 
Ešte pred smrťou svojho manžela sa oddala svojmu milencovi, velkemu satanlstovi, nie potom. Jemu potom zasvätila aj Dvoch dvoch synov. Ja, Pluk a Balam, sme prišli v tú noc. 
 
Ked' ona priviedla svojich synov, aby ich zasvätlla. Privolali nás a my sme prišli.“
Bola to pravda. Takže boli traja: Asmodeus, Pluk i Balam. 
Prišli v tú noc, ked' Federica dovolila, aby jej ešte malých synov zasvätili satanovi.
 
Teraz stačí. Odťďte.  Nechcú vás. Oni vám nepatria." „Farář, ty ničomu nerozumleš.
Duša sa len tak nedaruje.
Duša, ktorú sme ziskali, je navždy nasa. ( Za hriech sa plati )
 

 

  Rodinna kliatba