Svätá Veronika Giuliani

 

SVATÁ VERONIKA GIULIANI HOVORÍ KŇAZOM A KRESŤANOM 

 O. Kuffa - pycha-a-pokora - mp3

   Svätá Veronika a stigmatizácia

 

* Rada čítala o svätých, rástla v nej túžba napodobovánia vzorov svätých. Hlavne a o sv. Růžene Limskej. Mala snahu o zbožnosť a častú modlitbu: Svätá Veronika Giuliani sa narodila 27.12. 1660 v Mercatellu nad Metaurou u Rimini v strednom taliansku. V detstve z talianským temperamentom , a zároveň veľmi citlivá skoro začala žít s vedomím Božej prítomnosti.

Svätá Veronika Giuliani nie je len svätica, ona je gigantom svätosti ( blahoslavený pápež Pius IX )
Pápež Lev XVIII, tvrdil že svätá Veronika Giuliani bola – bola natoľko obohatená výnimočními milosťami , že ju previšovala jedine Božia Matka. ( kardinál Pietro Palazzini )
Videnie svätej Veroniky Giuliani sa zachovalo dvadsaťdva tisíc ručne písaných listoch, ktoré objavil osemdesiaťročný francuzský pútník až po dlhej dobe po jej smrti.

Pred týmto objavom by nikdo ani nepomyslel na to, že tato žena bola svätica. Žila, mala svoje mystické videnia a to všetko popísala v úplnej pokornej skrytosti. ( bola skrytá podľa vzoru prečistej Bohorodičky Panny Márie )

Z denníka svätej Veroniky Giuliani: Túto noc po dlhom trápeni som mala videnie, v ktorom mi ukázal mnoho kňazov, všetkých odetých v kňazskom rúchu : ale súčasne mi dal porozumieť, že medzi nimi je veľa Judášov a jeho nepriateľov.
A nahle časť z nich sa stala pekelními obludami, a čo horšieho pekelními demonmi.

Pri tomto strašnom pohľade Pán Ježiš od hlavy po päty ronil krv.

 Pritom mi povedal, že krv, ktorú prelieva, zpôsobujú hriechy a svätokrádeže ktorých sa dopúšťajú týto kňazi, ktorí boli ako meče a bodáky, aké množstvo rán a úderov bolo proti jeho Božskému majestátu.

A dal mi spasiteľ vidieť ako jeho predrahá krv tečie na zem ako rieka . a já som videla, ako málo úcty uvedomenia prejavujú tý, ktorí majú moc držať ho v ruke, ( premenenie ) ale tiež ho aj nehodne príjmať, a to robia všetci tí, ktorích mi Pán Ježiš ukázal.

Svätá Veronika Giuliani – životopis


PRE TÝCHTO UŽ NIETO LIEKU
(Svätá Veronika Giuliani)

Pýtala som sa Pána Ježiša, či my dovolí, aby som ích napomenula, ale On mi povedal: Oni si to neuvedomia až do posledného súdu.Všeci sú odsúdení do večného ohňa.
Odpovedala som : Nech sa stane tvoja svätá vôľa. Ale povedz mi Pane, nevovolil si si ma, aby som bola prostredníkom medzi tebou a hriešnikmi ?
Hľa, som pripravená dať i život a krv pre tvoju slávu a pre spásu týchto duší. Pán Ježiš mi povedal Ano, to všetko je pravda, ale pre takýchto už není lieku, pretože ustavične po mne šliapú a bičujú ma.
Keď to povedal jeho tvár nadobudla prísneho pohľadu, a povedal : Odíďte zlorečeni !
Ó, môj Bože, ihneď som uvidela, ako ini zmizli v hustom pekelnom dyme. A naopak ty, ktorý zostali v kňazskom rúchu, Pán blahoslavil a potvrdil ích ako dobrích správcov svojho Tela a krvi.
Raz mi dal Pán Ježiš pochopiť ako veľmi sa mu nepáčia urážky, ktorých ktorých sa dopúšťajú rehoľníci – a zvlášť tí, ktorí sa stali správcami jeho najsvätejšieho Tela a Krvi. t.j. Kňazi.

Pán mi povedal : takýto sú príčinou, ktorí strhávajú do priepastí celý svet, pretože sú to tí, ktorí ktorí si mnou posluhujú, berú a džia ma vo svojích rukách, nie preto aby ma oslavovali, ale aby ma tupili a urážali.
Pán mi povedal : Hľaď !
A ihneď som videla, ako sa z ních stali bytosti strašnejšie než samotní démoni …
Nemôžem mať pre ních zľutovanie, nie, nie ! A znova ích od seba zavrhol prekliatím ( D II, 9 )

Po svätom príjmaní som bola vytržena do extázi a videla som osláveného Pána, ktorí mi povedal : Som tvoj ženich ….. zostávaj vo mne : utvrď sa v mojej svätej vôli a nepochybuj !Som tu pre teba !
Aké máš najvrúcnejšie prianie ? V tom okamžiku som mu doporučila jednu osobu, a on mi ju v rovnakom okamžiku ukázal.
Vypadala ako démon v pekle, tak strašní, že sám Pán si zakrýval svoju svätú tvár, aby ju nevidel.
Opýtala som sa Pána Ježiša, kto je tá príšera, a on mi povedal, je to osoba ktorú si mi doporučila.Môj Bože …… ako som sa zľakla.
Nemôžem povedať kto to je, aj keď nie z tohto mesta, ale je tu ……. a je to kňaz.

( Farár Steven Scheier z Kansasu (USA – Prežil svoj rozsudok večného zatratenia – prežil svoj rozsudok večného zatratenia, ktorý Pán Ježiš na príhovor Matky Božej, zrušil. Pokračovanie ( o pekle kresťanov )


KAŽDÝ DEŇ HO ZRÁDZAJÚ NA SVATOM OLTÁRI
(Svätá Veronika Giuliani)

Boh mi dal pochopiť že tento kňaz celé svoje myslenie smeruje k pozemským veciam, a že mi veľa záleží na pozemských poctách, a to je vec ktorá sa Bohu veľmi nepáčí, pretože také srdce je pripútané k bohatstvu, vládne v ních skrytá pýcha, akú Pán nemôže zniesť, zvlášť u kňazov.
Pochopila som, že Pán sa ocitá v rukách takých osôb, ako boli ruky Judáša, zradcu.
Potom tá osoba zmizla ihneď v hustom dyme. Keď som Pánu odporučila súčasné potreby, ukázal mi, ako je urážaní Judášom, ktorí ho každý deň zrádzajú na svätom oltári.
Začala som mu teda ponúkať svoju obeť, a prosila som ho za odpustenie mojích hriechov mojích nevďačností, prosila som ho pre jeho lásku, aby ích netrestal. Ponúkla som sa mu, že budem trpieť mučenie a tresty na pokánie za svoje hriechy a hriechy iných:
Žiadala som ho o duše, o všetky duše a povedala som : Môj Bože, Ty si celá láska, preukáž mi milosť, odlož tresty a odpusť nám !
Ponúkam sa Ti, že budem trpieť muky z lásky k Tebe. Keď som to povedala, videla som, že mi preukáže milosť, ale len pre tento krát.
Ihneď som odpovedala : ,, Môj Bože, chcela by som túto milosť navždy ! On mi opovedal Udeľujem ti ju, ale nie navždy ! Lebo Pán bol skutočne urážaní ( D III , 74 )
Raz ráno po duchovnom svätom príjmaní som zakúsila rovnaký pocit ako pri sviatostnom príjmaní a ocitla som sa v extaze.
Spomínam si, že Boh mi doporučil kňazov, predovšetkym tých, ktorí nie si v milosti Božej …

pretože je ích veľa, a ako veľmi veľa ! ( D III 420 )
( Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú ! Matúš 7 – 13 )


 

VEĽA KRESŤANOV ŽIJÚ AKO ŠELMY


(Svätá Veronika Giuliani) ( Šelmy hriechov pýchy : závisť, kariera, peniaze, lakomstvo, ohováranie atď. )


V jednej extázi mi najsvätejšia Panna Mária povedala : Dcéra moja, veľa kresťanov žijú ako šelmy : medzi veriacími nie je viera, žijú ako by Boh neexistoval : a môj Syn ma tresty, aby ích potrestal ….. Ó …. koľko kňazov a koľko rehoľníkov uráža Boha !
Týto všetci šlapú po sviatostiach, pohŕdajú najdrahšou Krvou Ježišovou a šliapú po nej.
Týto otravujú komunity a celá mestá : sú ako nakazení morom, a majú meno kresťan, ale sú horší ako neveriaci.
Dcéra moja, modli sa, pôsti sa, trp tresty a snaž sa, aby to všetci robili, aby Boh odložil bič ( D III, 1196
 

**==*==*

O SEDEM STUPŇOCH PEKLA ( KRESŤANOV )
(Svätá Veronika Giuliani)

Vedz, že nastala doba, keď je jen málo tých. ktorí sa spasia.
Všetci urážajú Boha a protivia sa jeho zákonu, ale hriechy, ktoré sa Bohu nejviac nepáčia, sú tie, ktorých sa dopúšťajú rehoľníci a kňazi ktorí každý deň ráno nehodne premieňajú.

O, ako mnoho ích ide do pekla ! Dcéra , Boh chce, aby si trpela a modlila sa ních všetkých (.D IV, 358)

Panna Maria popísala svätej Veronike Giuliani sedem miest, tých nejbolestnejších, aké sú v pekle, a komu sú určené:


 

NA PRVOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)

Prvé miesto, kde je pripútaní sám Lucifer a s ním Judáš, ktorý robí Luciferovi sedadlo a poduškuna Luciferovskom kresle, a tam sú i tí, ktorí sú nasledovnici Judáša.


(v najrozmanitejších podobách falošnosti a zrady )

 

NA DRUHOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)


Druhé miesto je to, kde sú všetci hrierarchovia a preláti svätej Cirkvi katolickej, pretože boli vyzdvihnutý k dôstojnosti a oni zvrátilili pocty a vieru, šlapú po krvi Ježiša Krista, môjho Syna, nesmiernymi hriechmi.
**==***==**

 


 

NA TREŤOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)


**==*==*
Na treťom mieste, ktoré si videla, sú rehoľnici a rehoľnice.

 

 

 


NA ŠTVRTOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)

Na štvrtom mieste sú všetci spovedníci, ktorí oklamali duše, svojích penitentov ( spovedajúcich)

( pozn. : bolo by oveľa viac svätých duší, keby bolo viac skúsených a svätých duchvovnich vodcov. Ó , veľká je dôstojnosť kňaza, ale aj veľká zodpovednosť! Kňaz, veľa ti bolo dané, ale veľa od teba budú aj žiadať ! Svätá Faustína )

 

 

 


NA PIATOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)


Na piatom mieste sú duše sudcom a správcov spravodlivosti.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.
Prvý list Timotejovi – kapitola 6 ,10
 

 

NA ŠIESTOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)

Na šiestom mieste sú všetci predstavení rehoľníkov
( Ako napomínať, viesť duše – Pápež Gregor Veľký
pokračovanie )
 

 

 

 

NA SIEDMOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV
(Svätá Veronika Giuliani)
Na siedmom mieste sú tí, ktorí chcú žiť podľa svojej vlastnej vôle, a dopúšťajú sa hriechu,zvlášť telesných. DIV,744)

**==***==**
Najsvätejšia Panna povedala svätej Veronike Giuliani : Vo vytržení si bola prenesená do pekla, aby si zakúsila muky pekla , a po svojom príchode videla, aké veľké množstvo duší padá do pekla, a každá z nich má tam miesto svoho trápenia.
Poznala si, že sú to duše rôznych národnosti a stavov, kresťania i neveriací ……. kresťania, rehoľníci a kňazi.
Ti poslední sú Luciferovi najbližší a trpia tak, že si to ľudská myseľ nevie ani len predstaviť.
Keď tieto duše pôjdu do pekla celé peklo slávi sviatok, okamžite zakusujú pekelné muky a urážajú Boha (D M 353)

**==***==**

Páter Amorth: hlavní řimský exorcista – Zlý člověk se nestáva ze dne na den. Člověk má tisíc možností, jak najít omluvy pro své nezřízené jednání. Člověk se stáva nenázanejším, aniž by si toho sám povšiml, a žije ponoťen hlboce v hříchu.
Mojí bratři, kvuli oprávnenému strachu z pekla se snažíte sami sebe přesvědčit, že vlastné neexistuje. Buďte ale opravdu upřímní a řekněte mi, kolikrát a kolika způsoby vás Buh volal a vy jste jeho volání nechtěli slyšet?”
Mnozí svatí, jako například svatá Terezie z Avily, měli strašná vidění pekla s velkým množstvím duší, viděli také celé skupiny duší, které kráčely cestou vedoucí k tom n bídnému konci. To, co o dané zkušenosti vypovhl svatá Veronika Giulianiová, je opravdu hrůzostrašné Lucifer je uprostřed a všechno kontroluje svýma planím číma očima. Hned druhý po něm je Jidáš.


Pak následní kněžstvo rozdělené podle hodností, panuje zde přísný řád podle toho, jak kdo je důležitý.
Na posledním místě stojí bezpočet zavržených. Pochopitelně stejně jako v ráji, tak ani zde nejsou všichni stejní. To je také myšlenka, kterou ve svých úvahách rozvíjel Dante, jenž stavěl na tom, že trest přesně odpovídá spáchaným hříchům.
Jaký by život na zemi, taková je také existence v zavržení. Vidění svaté Veroniky Giulianiové se zachovala na dvaadvai tisících ručně psaných listech, které objevil osmdesátiletý francouzský poutník až drahnou dobu po její smrti.
Před tímto objevem by nikdo ani nepomyslel na to, že tato žena byla světicí. Žila, měla svá mystická vidění a to vše také popsala v naprosté skrytosti.
Prameň : Denník svätej Veroniky Giuliani
Zverejnil : Suore Francescane dell’ Immacolata – Monastero delle – výňatok z katolíckeho časopisu – světlo

( sv. Ján Bosco – o zámkoch pýchy na ústach – oni si zapchávajú rukami uši. Ich stav je oplakaniahodný ! A čo majú robiť, aby odstránili tú zámku”, opýtal som sa anjela. “Musia odstrániť zo svojho srdca pýchu!” “Ja ich napomeniem. Ale u tých, ktorí si zapchávajú uši, je málo nádeje.” sv. Ján Bosco – o zámkoch pýchy na ústach pokračovanie )

Svätá Veronika Giuliani: stiahni v doc.
Svätá Veronika Giuliani: stiahni v doc.
Zjavenie vo Fatime : rúženec silnejší ako atómová bomba !

SANTA VERONICA GIULIANI PARLA AI SACERDOTI ( E TUTTI CRISTIANI )