Kresťanský pohľad na ezoteriku, veštenie, okultizmus, New Age

 
Kresťanský pohľad na ezoteriku
 
 

Je inšpirujúce prečítať si pohľad kresťanstva na ezoteriku

 

Článok je skopírovaní s veľmi zaujímavej stránky https://vierafilozofia.sk/

 

Je dôležité, aby mal kresťan správny a presný postoj k ezoterike a neveriaci človek aby spoznal jej nebezpečenstvá.

Bohužiaľ je veľmi málo kresťanov, ktorí dobre poznajú všetky nebezpečenstvá ezoteriky. Väčšina kresťanov to nemá s ezoterickými smermi dosť jasné vo svojom svetonázore.

Človek, ktorý nie je kresťan, v ezoterike nevidí vôbec žiadne nebezpečenstvo.

Niekto sa možno rozhodne, že nebude vyznávať to preňho všedné kresťanstvo, ale naopak, nájde niečo odlišné od kresťanstva. Z nevedomosti i zvedavosti človek očakáva od ezoteriky alebo od ázijských náuk, že bude šťastnejší, ale vždy nastanú len väčšie a väčšie duchovné problémy. Z nevinného vyznávania nejakého, možno lákavého smeru, si niekedy človek môže narobiť obrovské problémy.

Ezoteriku rozdeľujeme na:

a) praktickú - okultizmus: široké využitie mágie, napr. v liečiteľstve

b) teoretickú – ezoterická filozofia: t. j. východná (ázijská, napr. indická, čínska), egyptská, pohanská filozofia (náboženstvá)

Alternatívna liečba. V súlade s kresťanstvom môžeme brať do úvahy tie metódy, ktoré sú vedecky vysvetliteľné (napr. liečivý účinok byliniek). Ďalej v súlade s kresťanstvom sú kresťanskí liečitelia (nemyslím tým na kadejakých kresťanských sektárov). Základ terapie týchto liečiteľov sú bylinky a hlavne modlitba k Bohu, ktorý môže urobiť zázrak (existujú modlitebné skupiny alebo charizmovaní jednotlivci, ktorí sa modlia k Bohu za uzdravenie chorého). Pozor, nie každý, kto hovorí, že lieči v mene jediného Boha, Ježiša Krista, je naozaj Božím služobníkom. Len 1% z alternatívnej medicíny je v súlade s kresťanstvom, ostatných 99% je ezoterická alternatívna liečba, ktorá nie je v súlade s kresťanstvom (tej sa budeme venovať na nasledujúcich riadkoch).

Najprv treba zanechať skeptický názor na ezoterickú alternatívnu medicínu (skratka EAM). Novou informáciou pre niekoho možno bude to, že niektoré druhy EAM je omnoho účinnejšia ako klasická medicína. Mnohým nepomohla klasická medicína a EAM zabrala. Pomocou EAM je možné liečiť veľmi rýchlo, účinne a efektívne (je málo tých, ktorí by sa sťažovali, že im určité metódy EAM zdravie nezmenili). Ale prečo to nie je vedecky vysvetlené? V EAM sa dejú zázraky.

Zázraky môžu konať len dvaja: Boh a diabol. Pre niekoho bude možno ťažké zmieriť sa s tým, že centrom EAM je diabol, ktorý koná zázraky.

Tiež treba pripomenúť, že existujú druhy EAM, ktoré človeku nepomôžu ani neuškodia a ide tu o dobrý biznis. Vždy je však riziko, že spomínané metódy môžu človeku uškodiť a tiež nemôžeme vylúčiť pôsobenie diabla v týchto metódach (napr. kineziológia).

Je to hriech ak využívam EAM?

Áno, je to hriech. Ide o veľkú urážku Boha. Ak využívame EAM istým spôsobom, prosíme o zdravotnú pomoc najväčšieho nepriateľa Boha, t. j. diabla. Ľudia, ktorí využívajú EAM, nesmú pristupovať ku katolíckym sviatostiam. Pristupovať k sviatostiam je možné až po vyspovedaní sa z takéhoto hriechu, s presvedčením, že už nikdy EAM využívať nebudem.

Škodí mojej duši to, ak využívam EAM? Určite áno. Diabol nedáva nič zadarmo. Po aplikovaní EAM bude človek omnoho viac vystavený diablovi ako inokedy. V mnohých prípadoch sa pacient stáva posadnutý diablom. Nezriedka nasledujú aj vážne psychické choroby.

Je EAM nebezpečná z hľadiska telesného zdravia? Určite je riskantné pristupovať k EAM. Pretože diabli sú chaotické a zúfalé bytosti, ktoré nemusia liečiteľa poslúchnuť a môže sa stať, že pacient ešte viac ochorie.

Zmluva s diablom (satanom):

Liečiteľ (mág) musí mať zmluvu so satanom, aby mal čarodejnícke schopnosti, resp. aby mohol komunikovať s diablom aktívne (vidieť do diabolského duchovného sveta), alebo pasívne (zariekavaním, teda inkantáciou). Každý, kto má nadprirodzené schopnosti pomocou diabla, pôjde po telesnej smrti do zatratenia! Ide o hriechy, ktoré sa najviac protivia Bohu. V mnohých prípadoch sa stane, že ani sám liečiteľ nevie, na základe čoho EAM funguje, nevie, že spolupracuje s diablami.

Ezoterika, patrí pod ňu:

Ezoterické, alternatívne liečiteľstvo

Numerológia, Astrológia, výklad snov, čítanie z rúk

Radiestézia, veštenie pomocou prútika, kyvadla, drôtikov

Biela a čierna mágia

Okultizmus (okultizmom sa zaoberal napr. Hitler a zrejme aj Stalin)

Veštenie – ide o magický úkon, ktorý môže uškodiť duši človeka

Špiritizmus, zaoberá sa vyvolávaním duchov, ide o vyvolávanie diabla

Šamanizmus

Ezoterická Angeológia, Angelológia

Je veľmi pravdepodobné, že ezoterickí angeológovia pomenúvajú anjelov menami diablov. Bývalý exorcista ThDr. Anton Solčiansky sa v relácii Duchovný obzor v rádiu Lumen vyjadril, že diabol jedného posadnutého povedal svoje meno. Toto meno diabla našiel v ezoterickej angeologickej literatúre (to znamená, že v angeologickej literatúre nebolo spomenuté meno anjela, ale diabla).

Štyri dôvody, prečo Emila Páleša (predstaviteľa ezoterickej angeológie) nebrať vážne:

1. Nie je katolík ani kresťan

2. Je ezoterik

3. Je za zlúčenie všetkých náboženstiev (napr. zlúčiť ezoteriku s kresťanstvom znamená často zlúčiť dva protiklady).

4. Učí o neoverených a pochybných informáciách, je predstaviteľom ezoterickej sofiológie a antropológie. Sofiológia a antropológia sú zmesou ezoterických myšlienok zmiešané s kresťanskou teológiou

(Samozrejme nájdu sa aj informácie, s ktorými sa Cirkev zhoduje. Je ich avšak málo).

Psychotronika, parapsychológia

Kineziológia - metóda One Brain, alternatívna liečba, napr. liečba dyslexie

Kabala - židovská ezoterika

Chiropraktika

Homeopatia, účinná liečba za pomoci mágie. Slovensko je zrejme jediný štát vo svete, kde legislatíva dovoľuje homeopatiká predávať aj v lekárňach!!!

Počul som, že medzi kresťanmi sa šíria tieto nepravdivé informácie o homeopatii: Konferencia biskupov Slovenska uznala homeopatiu, že nie je v rozpore s učením Cirkvi. Homeopatia je podobná placebu. Homeopatia nie je hriechom. Homeopatia nemôže človeku uškodiť ani ho vyliečiť. Homeopatia nemá nič spoločné s mágiou. Homeopati dokonca chodia aj k sviatostiam, čo je dobré znamenie.

Oficiálne vyjadrenie KBS: https://www.kbs.sk/?cid=1117106898

Predstavuje homeopatická liečba nejaký konflikt s kresťanskou vierou? Mnohí kresťania sú toho názoru, že ide nielen o liečbu ktorá odporuje vedeckému lekárskemu poznaniu, ale aj kresťanskému presvedčeniu. Hovorí sa o jej magickom pozadí.

 

V súvislosti s viacerými otázkami adresovanými na Konferenciu biskupov Slovenska ohľadom homeopatie (v súvislosti s vierou a morálkou) Komisia KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity pozvala viacerých odborníkov z oblasti medicíny na stretnutie so zástupcami Slovenskej homeopatickej spoločnosti, ktoré sa konalo 25.6.1996 na Sekretariáte KBS v Bratislave. Na základe tejto konzultácie vydáva Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie chápané ako informácia pre katolícku verejnosť. Členovia KBS text tohto vyhlásenia odsúhlasili dňa 5. júla 1996 v Nitre.

"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť (homeopatiu nemôžu vykonávať laickí pracovníci).

V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 36: „Lebo všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok: toto musí človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých náuk a technických odborov. Preto metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná naozaj vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu".

V tejto súvislosti Slovenská homeopatická spoločnosť prehlásila, že sú jej cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu New Age, vrátane reinkarnácie a gnostických bludov.

Kľúčovou osobnosťou pre človeka z hľadiska jeho zdravia je lekár s príslušnou odbornou kvalifikáciou, ktorý podľa svojich poznatkov, skúseností a svedomia rozhodne, čo je pre chorého najlepšie.

Ďalšie riešenie problematiky v otázkach homeopatie sa môže odohrávať na pôde odborných fór po zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých publikácii."

Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup Predseda Komisie KBS pre VVKU

Pravda o homeopatii: Homeopatiká sú diabolským duchovným liečivom. Nie je podstatné, aké majú homeopatiká chemické zloženie, ale aký príkaz diabli od homeopata do liečiva dostanú. Ide o bielu mágiu. Slovenská homeopatická spoločnosť síce prehlásila, že s mágiou nemá nič spoločné, to však neznamená, že hovorila pravdu (veď ak by SHS povedala pravdu, určite by to odradilo mnohých zákazníkov a biznis by nemal taký úspech).

Samotní homeopati chodia k sviatostiam: je to pravda. To však neznamená, že by títo ľudia nemali s diablom nič spoločné. Diablovi len vyhovuje, ak niekto prijíma sviatosti svätokrádežne.

Taktiež sa šíria nepravdivé informácie, že KBS je za homeopatiu. KBS sa vyjadrila horeuvedenou správou, že homeopatiká sú akceptovateľné, len ak sú v súlade s vedou. Avšak vieme, že princíp homeopatík nie je možné vedecky vysvetliť a napriek tomu fungujú. Teda ak nejde o vedu, ide o bielu mágiu.

Homeopatiká nie sú žiadnym placebom. Majú silnú schopnosť liečiť. Mnohí ľudia skúšali všetky možné lieky, ktoré im nezabrali. Natrafili na homeopatiká a tie im pomohli.

Joga a iné ázijské cvičenia a meditácie.

Cviky človeku môžu prospieť, ale v niektorých meditáciách sa skrýva priama modlitba k diablovi. Napr. pri modlení mantry je zrejmé, že môže ísť aj o vzývanie diablov. Ešte riskantnejšie je chodiť na rôzne kurzy jogy a meditácie.

Bojové umenia:

Tai – chi, Akido, Karate, Kung Fu, Čchi-kung, Tai chi, Capoeira Aché, Taekwon-do, Yu-sool, Bušidó, Nindžucu, Kendó, Džudo, Džiu-džitsu, kun-tao, Pentak-silat, atď. Bojové umenia (hlavne ich kurzy) sú často spájané s okultnými démonickými rituálmi. Obzvlášť nebezpečné je absolvovať rôzne kurzy pre pokročilých, pretože môže dôjsť k zasväteniu (čo je zmluva so satanom).

Čínska medicína

Reiki - alternatívne liečiteľstvo

Ajurvéda - indická alternatívna liečba

New Age - Nový vek. Zahŕňa širokú škálu ezoterických smerov

Mentalizmus - zaoberá sa magickým kúzelníctvom

Magické kartové hry sú rozšírené hlavne v USA, hraním môže mať človek zmluvu s mnohými démonmi

Mnohé smery východnej (ázijskej) filozofie

Smery zaoberajúce sa ufónmi - ľudia, ktorí sa nimi zaoberajú, sú zväčša aj vyznávačmi ezoterických smerov

Démonické sú magické nápoje - Voda Svetla, Diamantová voda,

Rituály s kyvadlom (virguľou)

Počiatky v ezoterike môžu mať horoskopy, nosenie talizmanov s magickým úmyslom.

Predmety s kresťanským symbolom je nosiť správne (ruženec v aute, krížik, atď.), pretože pripomínajú Božiu prítomnosť.

Scientológia

Antropozofia

 

Harry Potter

Je nesprávne čítať napr. knihu Harry Potter, pretože sú v nej magické rituály (dieťa sa môže ľahko naučiť okultizmu). Kniha je ezotericky, teda démonicky posvätená autorkou. Dieťa je tak omnoho viac vystavené nebezpečenstvám diabla ako inokedy.

Ani správny, dospelý kresťan by túto knihu nemal čítať.

Ezoterická hudba - ak sa v hudbe spieva neznámym jazykom, je pravdepodobné, že hudba je tvorená posadnutým. Niektorí ezotericky zasvätení ovládajú všetky jazyky.

Slobodomurári

Slobodomurári sú v podstate satanisti. Majú viacero zasvätení. Pri každom ďalšom zasvätení majú podpísanú zmluvu s ďalšími démonmi. Týka sa to všetkých slobodomurárskych smerov!!! Majú veľmi odvážne a kruté ciele (napr. nechať na Zemi 200 miliónov ľudí a ostatných zabiť, ilegalizovať kresťanstvo a iné satanské plány). Už podarilo narobiť vo svete dosť škody a utrpenia (spôsobili obe svetové vojny, globálnu chudobu na celom svete, hlad...)

Tieto ich plány skončia pre nich úspešne len vtedy, ak im to Boh dovolí. V blízkej budúcnosti sa zdá, že Boh dopustí na ľudí 3. svetovú vojnu alebo iné utrpenie, ktoré spôsobia satanovi služobníci. Nešťastie Boh dopustí na ľudí preto, aby duchovne spamätali z tejto duchovnej krízy spoločnosti a splnili sa proroctvá (Kniha zjavení). Potom Ježiš zvíťazí nad satanom i jeho služobníkmi a Cirkev bude mať opäť kľúčové postavenie.

Slobodomurárov môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

a) vyššie postavení – neodlišujú sa od satanistov. Vyššie postavený slobodomurári sú majstrami v manipulovaní ľudí a v klamaní

b) nižšie postavený – nie sú satanistami a myslia si, že konajú dobre - sú to ľudia oklamaní veľmi neuveriteľne dokonalými lžami zo strany ich nadriadených. Sú dokonalo zmanipulovaní

Jeden špičkový odborník na slobodomurárstvo a politiku povedal: „politici to sú odpad národa.“ Presne tak, mal pravdu. Slobodomurári dokážu profesionálne ovládať politiku mnohých štátov, vrátane Slovenska a v politike je dosadená malá menšina najhorších ľudí z krajiny. Ide napr. o infiltráciu do politických strán

Činnosť slobodomurárov môžeme vidieť aj inde. Bohužiaľ asi 95% najsledovanejších médii patrí práve im. (okrem iného si môžete všimnúť, že všetky média hovoria v podstate to isté na danú tému – sú jednostranné.). Čestné média sú konkurenčne zničené. Málokto si uvedomuje, aké majú média silné vplyvy na človeka. Média okrem toho, že informujú, aj sugerujú na základe podvedomia (zaoberá sa tým psychológia) a človeku priam vnucujú názor. Ide o manipuláciu. Priamu spoluprácu so slobodomurármi má napr. vedenie strany SDKÚ, ktorá je veľmi aktívne v médiach propagovaná. Ktovie, či by sa bez takejto propagandy SDKÚ vôbec ešte aj teraz dostala do parlamentu.

V médiach si môžeme všimnúť, ako diabolsky je podporovaná napr. homosexualita – hlavne v súvislosti s pochodom Pride.
Je zaujímavé, že slobodomurári majú tiež veľký záujem o túto stránku (hlavne v diskusii). Vždy išlo o nižšie postavených.

Bahaizmus, Mormonizmus

sú náboženstvá s ezoterickým základom, ktorých cieľom je združiť všetky náboženstvá.

Vegánska diéta - ide o fanatický životný štýl

Výživové doplnky (napr. koloidné striebro), kozmetické prípravky, mastičky, ktoré súvisia súvisia s ezoterickými firmami: kto používa tieto prípravky koná hriech, pretože nadmerne sa stará o svoje zdravie (nie sú pre zdravie človeka nevyhnutné!). Navyše mnohé z nich sú magicky iniciované a môžu uškodiť duši človeka

Prehnaný fanatizmus niekedy môže viesť tiež k ezoterike: napr. kto sa prehnane zaoberá svojím zdravím, ufónmi a anjelmi (napr. kto sa venuje ezoterickej angelológii), najčastejšie je vyznávačom ezoteriky. Takmer na každej ezoterickej stránke nájdeme aj odkaz na chorobne prehnaný zdravý životný štýl. Pre príklad kliknite sem. Dajte si pozor, aby ste sa nedostali k ezoterike čítaním rôznych časopisov o zdraví.

Nie je správne nadmerne sa zaoberať svojím zdravím a prehnane sa o svoje zdravie starať. Nie je to normálne ani z pohľadu kresťanstva ani z pohľadu psychológie.

Hypnóza:

o hypnóze to mnohí kresťania nemajú jasné. Využíva sa v alternatívnej medicíne a v ezoterike ako súčasť obradov alebo pre komunikáciu s démonmi. Akákoľvek ezoterická hypnóza (napr. pri nejakom ezoterickom školení) je nebezpečná.

Reinkarnačná hypnóza

V súvislosti s hypnózou sa spomína reinkarnácia - človek v hypnóze hľadá minulé životy. Žiadna reinkarnácia v skutočnosti neexistuje a psychiatri považujú túto metódu za nečestnú. Reinkarnačná hypnóza je iba výsledkom ľudskej fantázie počas hypnózy, resp. iného zložitého deja. Nejde však o realitu.

Psychiatrická, profesionálna hypnóza nie je hriechom. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že hypnóza v liečení psychických chorôb nie je žiadným "zázrakom" v účinosti liečby. Pomocou hypnózy je možné riešiť psychické aj duchovné problémy. Pacient si napr. akosi viac uvedomuje, že by mal odpustiť tým, ktorí mu ubližovali, alebo si viac uvedomí, aká bolestná situácia v jeho živote spôsobuje psychickú chorobu (neodpustenie blížnemu môže spôsobiť neliečiteľnú psychiatrickú diagnózu). Pacient si nemusí pamätať na danú bolestnú situáciu, ktorú prežil v detstve. Je vhodné, ak si v hypnóze pacient nájde napr. zabudnutý ťažký hriech, na ktorý si už nespomína. Potom sa z neho môže vyspovedať. Na čo by si však pacient mal dať pozor je to, aby si v hypnóze neoddeľoval svojho ducha od fyzického tela. Ak sa chcete o tejto veci dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať.

Negatívum: samozrejme aj profesionálny lekár – hypnotizér môže pacientovi uškodiť alebo pacient môže prežiťnegatívne zážitky.

Spoveď je pre psychické zdravie veľmi dôležitá. Istý psychiater (ktorý dokonca nebol kresťanom), bol ochotný liečiť pacientov len vtedy, keď sa vyspovedali. Každého pacienta sa po vstúpení spýtal: „Boli ste na spovedi?“ Zaznela odpoveď: „Nie“. Psychiater reagoval: „Čo sa potom čudujete, že máte psychickú chorobu?!“

Ako je možné zistiť, kedy alternatívna medicína súvisí s diablom

Alternatívna medicína vo všeobecnosti súvisí s diablom vtedy, ak sa udeje zázrak, ktorý nie je od Boha.

Zistiť, že ide o zázrak, je možné:

a) vedecky:

Príklad 1: ak bylinky podané liečiteľom, neobsahujú presne chemickú látku alebo zmes, ktorá môže účinkovať na presnú diagnózu - ak v tomto prípade bylinky naozaj vyliečia, ide o bielu mágiu.

Príklad 2: homeopatia: 1/1000 roztoku nedokáže mať žiaden účinok na ľudský organizmus. Ale homeopatiká aj napriek tomuto liečia. Je jasné, že ide o bielu mágiu.

b) skúsenosťou:

napr. môže dôjsť k veľmi prudkému uzdraveniu počas niekoľkých minút.

 

Je dosť riskantné kupovať si bylinky od ezoterických liečiteľov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že môžu byť „začarované“.


Teoretická ezoterika

V dnešnej dobe je málokto nábožensky založený človek. A z tých ľudí, ktorí sú nábožensky založení, sa mnohí nezaoberajú kresťanstvom, ale zaoberajú sa navonok lákavejšími a zaujímavejšími ezoterickými smermi.

Bohužiaľ, aj ľudia hladní po pravde zablúdia a zaoberajú sa ezoterickou filozofiou.

Ezoterická filozofia:

  • nie je jednoznačná

  • mnohé filozofické smery si odporujú a odlišujú sa v jednotlivých oblastiach života: nezávidím ezoterikom, ak si musia vybrať z mnohých smerov

  • ide len o filozofické špekulácie, o akési nahmatávanie pravdy. Ezoterickí filozofi nikdy pravdu nenašli. Iba kresťanstvu zjavil pravdu sám Boh – Ježiš.

Odporúčam zaoberať sa radšej kresťanskou filozofiou. Iba kresťanstvo povie človeku pravdu o jednotlivých oblastiach života.

Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

(Mt 7, 15-20)

Vysvetlenie tohto úryvku evanjelia:

Ježiš vedel už pred 2000 rokmi o 21. storočí, že budú populárne smery ako ezoterika. Ich učitelia ohlasujú klamné šťastie. Pôsobia navonok, že sú šťastní, ale v skutočnosti oni sami majú duchovné problémy. Oni sami spolupracujú s diablom. Často končia na psychiatrii, kde im nepomôžu. Psychiater totiž dokáže vyliečiť v podstate len diagnózy prameniace z mozgových diagnóz.

Poznáte ich po ovocí.“
Touto vetou Ježiš vysvetlil, že falošných prorokov, (učiteľov ezoteriky) si máme všímať, čo sú to za ľudia, či pri ich učení necítime temnotu diabla, ako sa ľudia duchovne zmenia, ak falošným prorokom uveria.

Netreba zabúdať, že prvé prikázanie je najdôležitejšie:

Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Zaujímavosť: ezoterici sú často sympatizantmi satanizmu a satanisti uznávajú ezoteriku. Zmluvu s diablom môže človek získať tak v ezoterike ako aj v satanizme.Čítajte viac: https://dolezite.sk/old/Krestansky_pohlad_na_ezoteriku_0.html#ixzz3zQnbnAHw
 

Centrum pre štúdium siekt

 

Centrum pre štúdium siekt vzniklo ako špecializované odborné pracoviskoEkumenickej rady cirkví v SR v júni 2001. Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo. S Centrom pre štúdium siekt spolupracuje aj občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. Spoločne vydávajú štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

Veštenie bez bločkov a záruk

 

Testovali sme ľudí, ktorí zarábajú na veštení. Prinajmenšom náš konšpiračný úmysel si z kariet nevyčítali.

Internet je plný ponúk na služby spojené s veštením z karát, kyvadla či z čísel. Jednotlivci inkasujú slušné sumy za pár minút sedenia bez toho, aby o tom vydali doklad, iní používajú neplatné pečiatky. Ďalší sa v snahe pôsobiť dôveryhodne skrývajú za živnostenské oprávnenia na iné činnosti.

Gýčoví anjeličkovia, Ježiš a bosorka

Na piateho apríla si inkognito dohadujeme stretnutie s veštkyňou v Zamarovciach pri Trenčíne. Jej obchodné meno znie „Janka Manduchová – Avalon“. Má plno, čas si nájde až večer. Záujem dokazujú autá z Púchova a Považskej Bystrice, s ktorými sa striedame. Veští v prístavbe rodinného domu, na policiach sú gýčoví anjeličkovia, obrázok Krista a veľká bosorka.

 

Pýtame sa, ako to funguje. „Napojím sa na vaše vyššie ja.“ Berie zodraté a lepiacou páskou oblepené žolíkové karty, na ktorých máme problém rozpoznať obrázky, a „očistí“ ich nad plameňom sviečky. Celý čas je milá, žoviálna a vtipkuje.

Informácie pasujú na každého

Musíme zamiešať karty, vytvoriť tri kôpky a pravou rukou ich pozbierať. Rozloží ich, a od tej chvíle sa na nás valia tvrdenia, ktoré pasujú na kohokoľvek. „Dajte si pozor na straty a krádeže. Dopadne to však dobre,“ začína varovaním. Do roka vraj niekto zomrie. „Nemusí to byť blízky, ale aj vzdialená rodina.“ V okolí máme človeka, ktorému sa nedá dôverovať, príde nám úradná správa, pôjdeme na oslavu do cudzieho domu. „Do troch rokov pôjdete na dovolenku.“ Veci, ktoré sa dejú každému.

Chceme zistiť, či vie naozaj veštiť, tak sa pýtame na neexistujúcu sestru. Neváha a vraví, že „má, chúďatko starosti, bude sklamaná, premýšľa nad zahraničím“. Tak pochodí aj manželkin neexistujúci brat – čaká ho milostný telefonát, je šporovlivý. Neskôr to zdôvodní slovami, že v kartách sa môže ukázať aj nejestvujúca osoba, „najmä ak bola na človeka naviazaná. Duša je totiž nesmrteľná“.

Problémy s celým telom

Po žolíkových kartách vyťahuje iné, takzvané „lenormandky“. Zaujíma nás zdravie. Pýtame sa najprv na blízkych, no netrafí žiadnu diagnózu. Pri známej, ktorá prišla o maternicu a majú jej operovať bedrový kĺb, karty ukazujú, aby si dala pozor na zrak.

Postupne nám menuje časti tela, na ktoré si máme dať pozor my. Svaly, šľachy, panvová oblasť, boky, kostrč, stehná, srdce, črevá, cievny systém, zrak, kosti, chrbtica, horné cesty dýchacie, krk, nos, hltan, uši, hlava, pečeň, dolné cesty dýchacie, obličky, močový mechúr, kĺby, nohy, členky. „Neznamená to, že na všetko ochoriete, len treba byť opatrný,“ upokojuje nás. O skutočnej diagnóze, ktorá autora pred rokmi na dlhé mesiace pripútala na lôžko, nepadne ani slovo.

Stretnutie sa končí po 45 minútach, platíme 30 eur. Manduchová hneď vypisuje príjmový doklad. Je na ňom pečiatka s miestom podnikania na adrese, kde skončila už v januári, obsahuje aj dve gramatické chyby – „Mové mesto nad Váhom“.

Po čase jej voláme už ako novinári. Na otázku, prečo v apríli používa tri mesiace neplatnú pečiatku, reaguje slovami „Ježiš, to som musela omylom dať. Ja som na to hneď prišla, to museli byť len jeden či dva bločky.“

manduchova.jpg
Prístavba v Zamarovciach, kde veští Janka Manduchová

Veštenie z počítača

Dvadsiateho štvrtého apríla sme u bratislavskej veštkyne Zuzany Musilovej. Hoci sme uviedli, že prídeme dvaja, manželka sa nezmestí „pre nedostatok miesta“. Kancelária na Kutuzovovej ulici je malá, vďaka vysávaču, rebríkom a vstavanej skrini pripomína sklad. Zachraňuje to ezoterická hudba a zapálená sviečka. Ústredným nástrojom veštenia je netbook.

Pýta si krstné meno a dátum narodenia, naťuká ich do počítača, z neho číta odpovede. Program jej vyhodí, že klient sa narodil v pondelok a jeho kľúčovým slovom je kamarátstvo. „Ste stará duša, čo znamená, že ste niekoľkokrát reinkarnovaný. Ľudia by vás mali počúvať.“

Podľa nej som v novom období, minulý rok sa uzavrel deväťročný cyklus. „Numerológia odporúča, aby to, čo tento rok začnete, malo dlhodobé trvanie.“ Pýta sa, či žijem v zahraničí. Po zápornej odpovedi vraví, že čísla naznačujú, aby som tam určite nešiel.

Aj Musilovej sa pýtam na neexistujúcu sestru. „Je citlivá, intuitívna, má za sebou náročný rok, nemá robiť zmeny.“ Do toho vyťahuje čudné karty, vraj sú anjelské. Zisťuje, čo mi odkazujú anjeli a víly. Mal by som si zvýšiť ciele a nestagnovať. „Možno ste spokojný, ale mali by ste byť na seba náročnejší.“

Doklad o platbe nevydala

Pýtam sa, či dvaja ľudia s rovnakým menom, narodení v jeden deň, majú rovnaký osud. Počítač to nerozlíši, keďže iné kritériá doň nezadáva. „Záleží aj na tom, ako vás volajú, vy môžete byť Karol aj Karči. Tam už sú potom odchýlky. Ale základný osud by mal byť rovnaký.“ Ako ma volajú iní ľudia, sa nepýta.

Končíme po necelej polhodine. Za službu si pýta 30 eur, teda euro za minútu. Nevie mi vydať z 50-eurovej bankovky, a hoci viem vyskladať len 28 eur, nenamieta. Blok sama neponúkne. Keď ho žiadam, povie, že neskôr môže poslať faktúru. Peniaze si vezme.

Pri konfrontácii na druhý deň sa bráni práve ponukou faktúry. Na poznámku, že pôvodne sa doklad vydať nechystala, reaguje dotknuto. „A čo teraz odo mňa chcete? O tom sa s vami nebudem rozprávať.“ A zloží telefón.

musilova.jpg
Budova na Kutuzovovej ulici v Bratislave, kde veští Zuzana Musilová

Autonehoda? Duša to chcela

Na portáli www.vestenieurenaty.com ponúka služby Renáta Kornová. Dohadujeme si stretnutie v Sanny centre na Dunajskej ulici v Bratislave. Vyberá cigánske karty a vraví, ako to funguje. „Každá duša si pred inkarnáciou určí svoj život. Vyberie si rodinu, sociálne postavenie, všetko.“ Z toho vyplýva, že človek už osud nemôže príliš ovplyvniť. Podľa Kornovej je to tak. „Duša si určí level, ktorý chce dosiahnuť. Prechádza od jaslí cez vysoké školy až po dokonalosť. Keď to prepískne, rozhodne sa odísť skôr. To sú napríklad tie nezmyselné autonehody mladých.“

Duša vraj pri narodení dostane bonus, aby na všetko zabudla, inak by sa nemohla normálne vyvíjať. „Karty to však vedia vytiahnuť.“ Pri ich držaní nesmiem mať prekrížené nohy, „inak ich budete blokovať“.

Rozprávanie prekladá informáciami, ktoré pasujú na každého. „Pozor na investície spojené s dovolenkou, hrozí strata peňazí, možno to bude zle vybraná cestovka.“ Na dovolenky cez cestovky zásadne nechodíme.

Zdravotné problémy nevidí žiadne, a to ani v minulosti, hoci sú realitou. Nepravdy padajú aj o našich blízkych. O osobe, ktorá má množstvo diagnóz, operácií aj pobytov v nemocnici povie, že si to namýšľa. Známeho, ktorý trpí psychiatrickou diagnózou, posúdi slovami „zdravie má v poriadku“.

Anjel vybaví aj parkovacie miesto

Tvrdí, že k nej chodí veľa ľudí. „Mnohí sa hanbia priznať, že potrebujú psychológa či psychiatra. Štyridsať percent klientov však patrí k nim.“ Veští 25 minút, zvyšných pätnásť ponúka kurzy ezoteriky a vysvetľuje užitočnosť tovaru za premrštené ceny ako náramok proti urieknutiu za osem eur či 50-mililitrový „aura sprej“ za 19,90, ktorý má človeka chrániť ako vrstva oblečenia.

Vraví, že anjela má každý z nás, a ak ho o niečo poprosíme, splní to. „Dokáže nájsť aj voľné parkovacie miesto. Vidíte, ako málo parkovacích miest je pred našou firmou? Možno desať, z toho tri rezervované. Napriek tomu každý deň zaparkujem.“

Pečiatka neexistujúcej firmy

Na konci si pýta 20 eur. Blok nechystá, tak oň žiadame. Reaguje, že pokladňu má v oprave. Potom neochotne vypíše „doklad o nákupe a cene,“ na ktorom je pečiatka „Veštenie u Renáty“ a IČO na inú činnosť.

Má oprávnenie na účtovníctvo, jej obchodné meno je Renáta Kornová REAL. Keď sa na to pýtame, tvrdí, že má spravenú dohodu s kolegom. „Ja si to do živnosti idem dať.“ Meno kolegu neprezradí. Neplatný doklad podráždene zdôvodní slovami „len som vám dala zlú pečiatku“. Prečo si ju dala vyrobiť na neexistujúcu firmu, je záhadou.

kornova.jpg
V tejto budove na Dunajskej ulici veští Renáta KornováČítajt viac: https://domov.sme.sk/c/6362938/vestenie-bez-blockov-a-zaruk.html#ixzz46wmARsy5

Čítaj viac: https://jezismaria1.webnode.sk/homeopatia-alternativna-medicina-liecitelstvo

Čítaj viac: https://www.kristus.sk/okultizmus/