SODOMA GOMORA - HOMOSEXUALITA - LGBT

 
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami
 
Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
 
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na: https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
 
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
..
 
Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.
https://jezismaria.weebly.com/zapas-o-rodinu.html
...........
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na:https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
 
Boh je láskavý a milosrdný, miluje ľudí ale nemiluje hriech. To znamená že aj homosexuálne praktiky Boh jednoznačne Boh odmieta a každý kto má rozum to pochopí ak kto nechce je ho ľuto. Krava s kravou nesplodí  teľa,  kôň s koňom  nesplodí žriebä. Boh jasne v biblii hovorí: Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 
Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.  A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. https://biblia.sk/porovnanie/seb/rim/1/26
https://biblia.sk/citanie/ssv/1kor/6
 
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na:https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
 
..

Odkiaľ pochádza homosexualita?

Mária Simma mystička - https://www.lifenews.sk

Svedectvo: Ježiš Kristus ma spasil po 27 rokoch života v homosexualite
Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty

https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html

 

Mária Simma mystička: Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami!Odkiaľ pochádza homosexualita? Cesta do pekla sa často môže začať dávno pred narodením dieťatka. Ak sa rodičia hádajú, stala sa nevera, boli potraty, berú drogy, praktizujú okultizmus, pozerajú horory, chodia na diskotéky, miesto modlitby celý deň i noc sedia pred televíziou, ešte nenarodené dieťa prijíma všetko čo pozerajú počujú a čoho sa zúčastňujú, neveria a nežijú podľa Ježiša Krista, to vstupuje do podvedomia a všetko ho hlboko ovplyvňuje.
Predstavíte si teda, čo sa deje s maličkými bábätkami, ktoré sú dnes dlhé hodiny vystavované nemravnosťou,  najdetailnejším hororovým filmom! Aj nevedomky ľudia dnes strašne hrešia proti svojim deťom ešte skôr ako sa narodial hovoríte, že dieťa si to všetko berie od oboch rodičov. Aj od otca? Samozrejme! Matka môže byť doma s maličkým embryom v sebe, kým otec môže byt' vo vojne v Perzskom zálive a dieťa zakusuje všetko, čo robí. Takže utrpenie a odčinenie za túto vojnu sa začalo doma mnoho kilometrov ďaleko.

 


ontakt na Alberta Peréza siesposibledejarlavidagay@live.com 

Michael Glatze ex-homosexuál povedal– Boh ma uzdravil z homosexuality. Homosexualita sa mi ľahko vnútila, pretože som bol niekto, kto je slabý. Keď som bol mladý, bol som narušený vo svojej identite a vo svojich pocitoch voči iným. Moje zmätené túžby a skutočnosť, že ma priťahovali muži, ma viedli k tomu, že od 14 rokov som sa považoval za „gaya“.
Preto homosexuálna prax a každá iná forma sexu založená na žiadostivosti nie je nikdy uspokojujúca. Je to neurotický pochod, ktorý nie je absolútne prirodzený alebo normálny. Normou je to, čo je normálne, kvôli tomu nesie to meno.
Vždy tu bol ten vnútorný hlas.  Načo som tu? Čo to robím? Verím, že v skutočnosti všetci ľudia poznajú pravdu.
Preto si myslím, že im kresťanstvo tak naháňa strach. Otriasa svedomím, ktoré všetci vlastníme. https://www.okht.sk/?page_id=946


Odkiaľ pochádza homosexualita?

Ak otec zhreší povedzme, mimomanželským sexom počas týchto deviatich mesiacov, diet'a bude celkom ľahko niest' v sebe podvedome zranenie, ktorého výsledkom bude odpor voči opačnému pohlaviu a stane sa z neho homosexuál.

Preto tol'kí z nich úprimne hovoria, že sa tak narodili. Ich hnev, bolesť, frustrácia a nedostatok naplnenia sú odčinením za hriechy rodičov. Satan robí ľudí chorými a táto choroba, tieto zranenia možno uzdraviť len mnohými modlitbami a najmä s pomocou Panny Márie a sv. Michala, ktorý je okrem P. Márie najsilnejším  odrážaní satanových útokov.

Panna. Mária mi povedala: ,,Každá choroba je následkom nejakého hriechu. Príčinou každej choroby je hriech. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, drahé deti, počas vášho života dostali následkom vašich hriechov alebo hriechov vašich rodičov.
 

Môže zatratená duša škodiť živým ľudom?

Mária Sima mystička: Áno, napádajú ľudí na zemi a najmä svoje vlastné rodiny.
 Dnes sa toho deje veľmi veľa. Niektorí hovoria, že peklo je takmer prázdne, pretože satanova armáda behá po celom svete. Ja pracujem, modlím sa a chodim na púte dosť často s exorcistom, ktorý veľakrát zablokoval zatratené duše pred útokom na svojich potomkov. Toto je jednoznačné vysvetlenie ku kriminálnym rodinám, a kliatbam ktoré naozaj jestvujú.

Zatratený starý otec v pekle so všetkou nenávisťou, ktorú v sebe nosí, veľmi ľahko potlačí svojho vnuka do toho istého typu zleho života, aký viedol on. Len silný exorcísta a veľa modlitieb ruženca, pôstu a obety môžu zastaviť pokračovanie tejto diabolskej reťaze zlá.


Generáci nesú dôsledky hriechov - potrat, eutanázia

Ak sa Lekár neobratí a neprestane s potratmi a  eutanaziami. Potom jeho rodina aj nasledujúce generácie budú musieť niesť dôsledky a bude to veľmi bolestivé. Ach, Bože! Poznáte prípady, ked'nasledujúce generácie trpeli a akým spôsobom? Áno, poznám. Spomínam si na jeden prípad, ktorý sa týkal nevesty lekára, ktorý pravidelne vykonával eutanáziu na svojich pacientoch. Žena prišla o veľa bábätiek, hoci ona i jej manžel boli zdraví a lekári absolútne nechápali, prečo mala toľko spontánnych potratov. Toto utrpenie, ktoré niesla mladšia generácia, bolo čiastočným odškodnením, ktoré Boh potreboval za hriechy zabíjajúceho svokra. To bola Božia spravodlivosť.

Znamená to že každý potratový lekár a jeho rodina budú potom musieť trpieť všetko to čo by deti ktoré zabil boli trpeli počas celého svojho normálneho života keby boli mohli žiť tak ako to pre ne naplánoval Boh. V bývalých mestách v Juhoslávie Sarajeva, mostaru a vukovar boli mestami, kde sa dalo najľahšie dostať na potrat. Tieto miesta trpeli najväčšie škody počas balkánske vojny. Tam kde sa koncentrujú hriechy proti životu Boh vykoná svoju spravodlivosť spôsobmi ktorým sa nevyhneme. Nech je tento príklad varovaním pre všetky vlády súdy, lekárov, a rodiny celého sveta západu a východu.

Väzenie ju nezastaví, ani rozsudok smrti, tým sa skôr poistí, že reťaz kliatby bude pokračovať ďalej.

 

Umelý potrat je najväčšia vojna a najväčší horor všetkých čias

Satanovi umožnila táto veľmi paralyzovaná chorá  spoločnosť vraždiť nevinných na milióny len tak, ako ďalší roj múch. Zadosťučinenie za to bude musieť byť nesmierne!
Keď žena neskôr uzná, a ľutuje že jej potrat bol velky hriech, čo musí urobiť? Musí sa vyspovedať! Okrem toho, že matka na to nikdy nezabudne, úbohé duše mi povedali, že v nebi jej ukážu miesto, kde malo byť dieťa potom čo by prežilo celý svoj život na zemi, ale to miesto bude prázdne. Tým, že nebo je nebo, nebude ona kvôli tomu cítiť žiadnu bolesť. Médiá a vládne zákony,  znecitlivujú svedomie. Lekári, klamú a zakrývajú negatívne dôsledky umelých potratov, za ktoré neskôr, budú kruto potrestaní.  Väzenie ju nezastaví, ani rozsudok smrti, tým sa skôr poistí, že reťaz kliatby bude pokračovať ďalej.

Umelý potrat je najväčšia vojna a najväčší horor všetkých čias. Satanovi umožnila táto veľmi paralyzovaná chorá  spoločnosť vraždiť nevinných na milióny len tak, ako ďalší roj múch. Zadosťučinenie za to bude musieť byť nesmierne!

Keď žena neskôr uzná, a ľutuje že jej potrat bol velky hriech, čo musí urobiť? Musí sa vyspovedať! Okrem toho, že matka na to nikdy nezabudne, úbohé duše mi povedali, že v nebi jej ukážu miesto, kde malo byť dieťa potom čo by prežilo celý svoj život na zemi, ale to miesto bude prázdne. Tým, že nebo je nebo, nebude ona kvôli tomu cítiť žiadnu bolesť. Médiá a vládne zákony,  znecitlivujú svedomie. Lekári, klamú a zakrývajú negatívne dôsledky umelých potratov, za ktoré neskôr, budú kruto potrestaní. Pokračovanie: Homosexualita


To, čo je rakovinou, malomocenstvom a chorobou pre telo, je hriech pre dušu.


Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty

SODMA GOMORA -  ZNIČENIE MESTA HOMOSEXUÁLOV

Ježiš Kristus ma spasil po 27 rokoch života v homosexualite

 


 Dcéra lesbického páru Millie Fontana vyznáva

Nie som tu kvôli láske dvoch žien LGBT

Čoskoro ako dieťa som pocítila prázdnotu v sebapoznaní a skutočnej láske: Millie Fontana vyrástla s dvoma lesbickými matkami hovorila o svojej skúsenosti prečo pár rovnakého pohlavia nie je dobrý a vôbec nie pre deti. Toto nikto z LGBT nechce počuť. Hovorí: Mala som obe svoje matky, ale nemala som otca. Vyrastala som s lesbickým párom a cítila som že mi chýba otec. Ako dieťa som nepoznala pravdu, mala som rada obe akože mamičky. Ale cítila som sa emocionálne nie v poriadku. Matky LGBT nehovoria pravdu o svojom narodení, láska LGBT je chorá, diabolská. Pozrela som na seba do zrkadla a pomyslela som si: „Odkiaľ, od koho som dostala tieto zelené oči?“ V 11 rokoch som poznála „darcu“, muža, ktorý dal svoje spermie žene, ktorá jej porodila. Millie definuje toto stretnutie s otcom ako jediný okamih v živote, keď prežila moment lásky, pretože mala pocit, že vyplnila medzeru, našla chýbajúci kúsok svojho života a to bol otec. Tieto zelené oči žiadajú, žiadajú poznať pravdu o ich pôvode a že mám skutočného otca a nie dve mamy lesby. Nie som tu kvôli láske dvoch žien LGBT, traja ľudia sa rozhodli nechať ma prísť na svet. Prečo by sme to mali ignorovať? Považujem to za násilie. Aká je to diabolská láska medzi dvoma ženami (alebo mužmi), keď tvrdia, že na vytvorenie dieťaťa potrebujú aj muža (alebo ženy). Vyrastala som ako ateista bez akejkoľvek náboženskej príslušnosti. Som fanúšikom kresťanov, pretože sú jediní, ktorí sa snažia premýšľať o problémoch, ktoré sa týkajú detí, sú jediní, ktorí sa zaoberajú príbehmi ako sú moje.Vždy sa bude viac detí pýtať na to, čo Millie žiada: poznať pravdu. Iba manželstvo medzi mužom a ženou je ZDRAVÉ, NORMÁLNE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Asy__ynJk https://it.aleteia.org/2019/01/10/millie-fontana-mancanza-padre-figlia-lesbiche/

 

Panna Mária povedala v Medžugorí. Drahé deti! Chcem každého z vás byť šťastný, ale v hriechu nikto nemôže byť šťastný.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjfxTqaQMr4 Austrálska žena, ktorá vyrástla s dvoma lesbickými matkami, vysvetľuje, aká bola nešťastná (VIDEO) https://www.youtube.com/watch?v=_0Asy__ynJk https://en.protothema.gr/australian-woman-who-grew-up-with-two-lesbian-mothers-explains-how-unhappy-she-was-video/ https://www.youtube.com/watch?v=_0Asy__ynJk Prax homosexuality je nezlučiteľná s kresťanským učením.

Nehovorím že mali byť LGBT odsúdení. Neodsudzujem, ale nepodporovanie a odsudzovanie sú dve rôzne veci. Jedným z hlavných cieľov plánu diablov je zničiť civilizáciu a odstránenie rodinnej jednotky.

 

Rodina s normálnymi rodičmi mužov a žien je prirodzená a stabilná. Preto ľavica tlačí neobvyklé správanie a robí všetko pre to, aby ho normalizovala prostredníctvom svojich masmédií. Boh nariadil rodinnú jednotku, Satan a jeho légie démonov chcú zničiť všetko, čo Boh stvoril. Ovplyvňuje a má v držbe tých v komunite LGBT, aby zvrátili to, čo je dobré. Celú dobu popierajú Božiu existenciu alebo krútia Boha, aby sa zmestili do ich životného štýlu a vytvorili tak falošného Boha. Boh je tým Bohom, ktorý ho nemení. Dnes je rovnaký ako včera a bude navždy viac. Nech je zo ich sŕdc odstránený závoj temnoty, aby videli pravdu. Treba hovoríť pravdu. Toľko je ľudí v tomto chorom svete bez pravého Boha.

 

Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. 
Existujú ženy a muži, homosexuáli a transsexuáli a potom budú aj Trans ľudia, budú aj Terminátori. Budú aj ľudia ktorí nebudú stopercentný ľudia. Budú TO výsledky umelej biológie. Dnes je doslova možné vytvoriť umelo človeka v laboratóriu. Prirodzený vzťah medzi mužom a ženou nebude potrebný, živočicha bude možné vyrábať. Skrátka chcú aby sa genetickou manipuláciou dala vymazať pamäť, a prirodzené city. Ruské ministerstvo zdravotníctva chce zaradiť homosexualitu do zoznamu chorôb. Ruské Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh vyhlášky, v ktorej sa "poruchy pohlavnej identity" a "duševné poruchy a poruchy správania súvisiace so sexuálnym vývojom a orientáciou" prirovnávajú k chorobám, ktoré je potrebné liečiť. 
 
Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.
 

LGBT je (pôvodne anglická) skratka, ktorá primárne znamená "lesbickýgaybisexuálny a transrodový" (angl. lesbian, gay, bisexual, and transgendered), ale ojedinele sa používa aj ako podstatné meno, teda vo význame "lesbická, gay, bisexuálna a transrodová osoba/osoby". Drobným variantom je menej častá skratka GLBT ("gay, lesbický, bisexuálny a transrodový" resp. ojedinele príslušné podstané meno); od skratky LGBT sa odlišuje tým, že slovo lesbický má až na druhom mieste.

Podobné (ale obsahovo odlišné) sú skratky:

  • GLB = "gay, lesbický a bisexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGB = "lesbický, gay a bisexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTQ = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a queer" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTI = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a intersexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTIQ = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový, intersexuálny a queer" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)

Existuje veľa ďalších variantov, ktoré sa snažia explicitne zohľadniť rôzne ďalšie skupiny ľudí, všetky tieto varianty sú ale veľmi zriedkavé. Najstaršia (pôvodná) je asi skratka GL("gay a lesbický")[1].

 

hriech, napr. umelý potrat, nevera v manželstve, okultizmus, nevera v Boha

médiá a zákony, znecitlivujú svedomie.

https://gloria.tv/video/cKqoSLTptodY1BQpcfHCjZ9nj

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieťa homosexuál? Keby sa narodilo určite by som ho neodsúdila ale ani v žiadnom prípade v tom nepodporovala. Ale toto sa kresťanom ktorí poslúchajú Boha nikdy nemôže stať! Len v prípade nevery v Boha a následkom hriechov. Svätá Panna Mária povedala: Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, počas vášho života dostali následkom vašich hriechov alebo hriechov vašich rodičov. Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže dosiahnuť. Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach!  Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia k Ježišovi. Odkiaľ pochádza homosexualita? Cesta do pekla sa často môže začať dávno pred narodením dieťatka. Ak sa rodičia hádajú, stala sa nevera, boli potraty, berú drogy, praktizujú okultizmus, pozerajú horory, chodia na diskotéky, miesto modlitby celý deň i noc sedia pred televíziou, ešte nenarodené dieťa prijíma všetko čo pozerajú počujú a čoho sa zúčastňujú, to vstupuje do podvedomia a všetko ho hlboko ovplyvňuje.
Predstavíte si, čo sa deje s maličkými bábätkami, ktoré sú dnes dlhé hodiny vystavované nemravnosťou,  najdetailnejším hororovým filmom! Aj nevedomky ľudia dnes strašne hrešia proti svojim deťom ešte skôr ako sa narodial hovoríte, že dieťa si to všetko berie od oboch rodičov.
Jednou z ciest je nevera v manželstve: Napr. ak otec zhreší, mimomanželským sexom počas týchto deviatich mesiacov pred narodením, diet'a v materinskom bude celkom ľahko niest' v sebe podvedome zranenie, ktorého výsledkom bude odpor voči opačnému pohlaviu a stane sa z neho homosexuál. Preto tol'kí z nich úprimne hovoria, že sa tak narodili. Ich hnev, bolesť, frustrácia a nedostatok naplnenia sú odčinením za hriechy rodičov. Satan robí ľudí chorými a táto choroba, tieto zranenia možno uzdraviť len sv. spoveďou, modlitbami a s pomocou Panny Márie. Polož si jednu otazku? Môže homosexuál splodiť dieťa a mať rodinu? Keby neboli deti svet by zanikol. Homosexualita nevedie k štastiu. Nesúdim ťa ale pravdou je že homosexualita je z následku hriechu z čoho ťa môže Boh isto uzdraviť.  Nech ťa Boh žehná. Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/sodoma-gomora-homosexualita-lgbt/
https://www.youtube.com/watch?v=Brtv0CItcOg&t=1275s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=3MN2RoGSTlM
https://gloria.tv/language/1D3DJrzbKVmX3VB2TRqSzVE3X/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6
.