SODOMA GOMORA - HOMOSEXUALITA - LGBT

 
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami
 
Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
 
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na: https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
 
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
..
 
Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.
https://jezismaria.weebly.com/zapas-o-rodinu.html
...........
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na:https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
 
Boh je láskavý a milosrdný, miluje ľudí ale nemiluje hriech. To znamená že aj homosexuálne praktiky Boh jednoznačne Boh odmieta a každý kto má rozum to pochopí ak kto nechce je ho ľuto. Krava s kravou nesplodí  teľa,  kôň s koňom  nesplodí žriebä. Boh jasne v biblii hovorí: Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 
Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.  A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. https://biblia.sk/porovnanie/seb/rim/1/26
https://biblia.sk/citanie/ssv/1kor/6
 
Homosexuálne pocity pochádzajú od zlého ducha. Obrátenie k Ježišovi, modlitba, svatá spoveď oslobodzuje ! Svedectvo bývalého homosexuála. Viac na:https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/svedectvo-jana-27
Uzdravenie z homosexuality je možné - https://mojpribeh.sk/rozhovor/jerry-armelli-rozhovor-o-uzdraveni-z-homosexuali/
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami - https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie 
https://gloria.tv/video/L1fApamPDqs16AatFKBxEH3c6 
https://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-08-11-homosexual-na-ceste-cistoty-ucenie-cirkvi-o-homosexualite-mam-dobre-nastudovane-a-suhlasim-s-nim
 
..
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami
 
Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. 
Existujú ženy a muži, homosexuáli a transsexuáli a potom budú aj Trans ľudia, budú aj Terminátori. Budú aj ľudia ktorí nebudú stopercentný ľudia. Budú TO výsledky umelej biológie. Dnes je doslova možné vytvoriť umelo človeka v laboratóriu. Prirodzený vzťah medzi mužom a ženou nebude potrebný, živočicha bude možné vyrábať. Skrátka chcú aby sa genetickou manipuláciou dala vymazať pamäť, a prirodzené city. Ruské ministerstvo zdravotníctva chce zaradiť homosexualitu do zoznamu chorôb. Ruské Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh vyhlášky, v ktorej sa "poruchy pohlavnej identity" a "duševné poruchy a poruchy správania súvisiace so sexuálnym vývojom a orientáciou" prirovnávajú k chorobám, ktoré je potrebné liečiť.  Viac tu https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
 
Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.
 

LGBT je (pôvodne anglická) skratka, ktorá primárne znamená "lesbickýgaybisexuálny a transrodový" (angl. lesbian, gay, bisexual, and transgendered), ale ojedinele sa používa aj ako podstatné meno, teda vo význame "lesbická, gay, bisexuálna a transrodová osoba/osoby". Drobným variantom je menej častá skratka GLBT ("gay, lesbický, bisexuálny a transrodový" resp. ojedinele príslušné podstané meno); od skratky LGBT sa odlišuje tým, že slovo lesbický má až na druhom mieste.

Podobné (ale obsahovo odlišné) sú skratky:

  • GLB = "gay, lesbický a bisexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGB = "lesbický, gay a bisexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTQ = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a queer" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTI = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a intersexuálny" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)
  • LGBTIQ = "lesbický, gay, bisexuálny, transrodový, intersexuálny a queer" (resp. ojedinele príslušné podstatné meno)

Existuje veľa ďalších variantov, ktoré sa snažia explicitne zohľadniť rôzne ďalšie skupiny ľudí, všetky tieto varianty sú ale veľmi zriedkavé. Najstaršia (pôvodná) je asi skratka GL("gay a lesbický")[1].