MEDŽUGORIE - To, čo som začala vo Fatime, zavŕšim v Medžugorí, a to znamená, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať. Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže dosiahnuť.

 

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 1987. Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach!

 Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte túto novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

Home: https://jezismaria.weebly.com/

https://www.medjugorje.ws/sk/messages/monthly/any

Medžugorie - 

Drahé deti! Ďakujem vám, že ste začali viac myslieť na Božiu slávu vo svojich srdciach. Dnes je deň, keď som chcela prestať dávať vám posolstvá, pretože niektorí jednotlivci ma neprijali. Farnosť sa začala kajať a chcem vám dávať posolstvá ako nikdy a nikde doteraz nebolo v dejinách od stvorenia sveta. "To, čo som začala vo Fatime, zavŕšim v Medžugorí, a to znamená, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Božími výstrahami budú isté udalosti na Zemi. Príde k nim za života Mirjany. Podľa jej slov stojíme blízko udalostí, ktoré predpovedala Panna Mária.  Desať dní pred uskutočnením tajomstiev písomne oznámi, čo sa stane. 

Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má byť desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého sveta i samotného Medžugoria. Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť. Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala. Tresty sú následkom hriechu. Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený

Panna Mária sľúbila, že v Medžugorí urobí veľké znamenie. Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné. Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica, mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie. Otec Bubalo sa opýtal Ivanky, či jej Panna Mária ukázala niečo z deviateho tajomstva. Ivanka: "To by som zomrela, keby mi priebeh uskutočnenia deviateho tajomstva ukázala."

Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude neskoro. Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí

 

 

Medžugorie 

V rímskom dome mieru, 6. mája 1981 - tu sa konal 4. medzinárodný kongres charizmatickej obnovy. Večer sa v kaplnke stretli priatelia z Talianska, Juhoslávie a iných krajín. Páter Vlašič z Juhoslávie povedal, že Cirkev v Juhoslávii je chorá. Komunistický režim nedáva človeku nijakú slobodu. Misionár z Dominikánskej republiky - páter Tardif, o tom hovorí: "Páter Vlašič si teda sadol a my sme sa začali modliť. Počas modlitby sme kládli na neho ruky. Tu som v srdci zachytil veľmi silné posolstvo. Odovzdal som ho doslova. Slová, ktoré som dostal, zneli: "Neboj sa, pošlem vám svoju Matku!" Nevedel som, o čo ide."

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

https://jezismaria.weebly.com/medzugorie-zasvatenie-sa-panne-marii.html

V bývalej Juhoslávii, v hercegovinskom hornatom kraji, asi 30 km od mesta Mostar, leží malá dedina Medžugorie. Na širšom území farnosti žije prevažne katolícke chorvátske obyvateľstvo. Všetky farnosti v tejto oblasti od nepamäti spravovali františkánski pátri. V širšom kraji sa tu stretávajú tri svety: katolícky, pravoslávny a moslimský. V Medžugorí je kostol z roku 1969. V blízkom okolí sú dva významné kopce: Crnica a Križevac. Na vrchu Križevac postavili miestni obyvatelia v roku 1933 na pamiatku 1900. výročia Kristovej smrti 12 m vysoký železobetónový kríž.
V júni 1981 zasiahol blesk dom v Medžugorí, v ktorom sa nachádzal aj disko-klub. Takto sa najprv "vyčistil terén".

Zjavenia

Je streda 24. júna 1981. Ivanka a Mirjana, dve stredoškoláčky - jedna z Mostaru, druhá zo Sarajeva - nedávno prišli k príbuzným, aby tu strávili prázdniny. Išli po ceste, ktorá vedie na Crnicu. Na kamenistom mieste zvanom Podbrdo, Ivanka odrazu zbadala pred sebou svetelnú siluetu, ktorej formy boli spočiatku nezreteľné: bolo to mladé dievča v šedých šatách, s nežnou, žiariacou tvárou. Postava sa vznášala asi 30 cm nad zemou. Ivanka vykríkla: "Pozri, Gospa!" (Gospa je chorvátske označenie pre Matku Božiu, zodpovedá slovu Madona.)
Mirjana odpovedala:
"Prosím ťa, ako by sa nám mohla zjaviť Gospa?"
O niečo neskôr išli s Milkou na Crnicu po ovce. Tentoraz Gospu videla aj Mirjana a Milka. Práve šla po ceste i Vicka, nuž ju zavolali. Keď Vicka zbadala zjavenie, tak sa zľakla, že si vyzula topánky a bosá utekala preč.
Na miesto prišiel tiež Ivan Dragičevič ešte s jedným chlapcom. Keď zbadal Gospu, od strachu vypustil z rúk tašku a utiekol.
Rozrušené dievčatá sa vrátili domov. (Milka a chlapec, čo bol s Ivanom, už potom Gospu nevideli.)
25. júna 1981
Ivanka (nar. v r. 1966) s Mirjanou (nar. v r. 1965) išli približne v tom istom čase (18.30 h) na to isté miesto. Potom prišla ešte Vicka (nar. v r. 1964), Ivan (nar. v r. 1965), Jakov (nar. v r. 1971) a Marija (nar. v r. 1965). Deti znovu uvideli na kopci Gospu. Vicka pokropila zjavenie svätenou vodou a povedala: "V mene Otca i Syna i Ducha Svätého! Ak si Matka Božia, ostaň tu. Ale ak nie si, choď preč!"
Matka Božia sa iba usmiala.
Mirjana sa zjavenia opýtala, kto je a ako sa volá. Matka Božia jej odpovedala: "Ja som blahoslavená Panna Mária."
(Z Písma svätého: Mária povedala: "Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 2,46-49).
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd... I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi (Zjv 12,1-6). Žena stelesňuje Matku Mesiáša (Iz. 7, 11, 14, Mich 5,2), ktorá porodila Krista (Ž 2,9).
Nepriateľstvo položím medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ona pošliape tvoju hlavu (hadovi - diablovi) (Gen 3,15). Spomínaná žena je Panna Mária, ktorá pošliape hadovi hlavu, aby vytrhla ľudí z jeho moci. Víťazný potomok je Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus.
Panna Mária je Matka Boha.
Na tretí deň zjavenia (26. 6. 1981) o 18.15 h, sa na obzore, nad miestom zjavenia, trikrát po sebe objavila žiara, vysoká od neba až po zem. Neobyčajnú žiaru však videli aj ľudia v širokom okolí, a tak hore pribiehali obyvatelia z okolitých obcí: z Bijakovice, Medžugoria, Miletiny, ba dokonca aj z Čitluku, okresného mesta. Toho večera sa tu zhromaždil početný dav, podľa odhadu asi 3000 ľudí. Všetci chceli byť čo najbližšie pri vizionároch. Nastala taká tlačenica, že Ivanka a Mirjana z toho omdleli.
V ten večer sa Ivanka opýtala Gospy na svoju matku, ktorá jej pred dvoma mesiacmi zomrela. Gospa ju uistila, že si nemusí robiť starosti, lebo jej matka je u Nej.
Na piaty deň zjavenia prišlo na miesto už asi 15 000 ľudí.
Mirjanina stará mama poradila deťom pred zjavením, aby sa pomodlili 7 Otčenášov, 7 Zdravasov a 7 Sláva. Odvtedy sa vždy pred zjavením modlia tieto modlitby tak dlho, kým sa im Gospa nezjaví.
Deti sa s Gospou modlia rôzne modlitby, aj ktoré ich naučila Ona. Gospa sa s nimi nikdy nemodlí "Zdravas, Mária".
Dňa 30. júna viezli deti autom. Zámerne ich viezli tak, aby neboli v stanovenom čase na mieste zjavenia. Okolo 18. h deti požiadali zastaviť auto. Keď auto zastalo na okraji cesty, všetci vystúpili. Vtedy všetci piati vizionári padli naraz na kolená a začali sa modliť. Žena, ktorá ich viezla, si chcela zapáliť cigaretu. Zrazu sa pred ňou objavil svetelný stĺp a všetkých zalialo svetlo. Deti zažili zjavenie ako v predchádzajúcich dňoch. Ženy sa zmocnil strach. Hneď potom vyhľadali pána farára a všetko mu porozprávali.
Farár Jozo Zovko deťom povedal, aby sa opýtali Gospy, či by sa im nezjavovala v kostole. Gospa súhlasila. Od 14. januára 1982 sa zjavenia premiestnili do kostola.

Výsluchy

Úradníci polície vzali deti viackrát na výsluch na políciu do Čitluku a Mostaru, kde ich dlho a prísne vypočúvali. Deti všetky útoky odvracali s neochvejnou pevnosťou. Skúšali ich rôznymi vyhrážkami donútiť, aby už nešli na vrch a nehovorili o zjaveniach. Milícia postavila pred domy vizonárov stráž, aby im zabránila ísť na vrch. Priestor Crnice policajne uzavreli a prístup pod hrozbou veľkej pokuty zakázali. V rámci represívnych opatrení zrušili všetky autobusové spojenia do Medžugoria. Miestni obyvatelia nesmeli nikoho ubytovať. Zákaz ubytovania platil určitý čas aj pre hotely v Čitluku. No do Medžugoria aj tak začali prúdiť davy pútnikov z Juhoslávie i z celého sveta.
Na polícii vypočúvali aj rodinných príslušníkov detí.
Do Medžugoria vstúpili vojenské oddiely so psami a samopalmi a blokovali prístup ku kopcu. Kostol zadebnili a strážili. Farár Zovko sa však vojakom postavil na odpor, otvoril kostol a pred 30 000 prítomnými slávil svätú omšu. Nato ho štátna moc odsúdila a uväznila na 3 a pol roka väzenia. Zatkli a odsúdili tiež kňazov Vlašiča (8 rokov) a Križiča (5 a pol roka). Gospa deťom povedala, že brat Zovko ich z väzenia pozdravuje.
Už na začiatku zjavení - 27. júna 1981, deti sa museli podrobiť psychiatrického vyšetreniu. Zistilo sa však, že sú úplne zdravé. O tri dni ich odviezli do Mostaru na nové lekárske vyšetrenie. Ich duševný stav bol označený za úplne vyrovnaný.
Skupina francúzskych lekárov z Montpellieru v r. 1984 trikrát prehliadla vizionárov, dokonca aj pri zjaveniach. "Výsledok naznačuje, že títo mladí ľudia sú normálni, zdraví na duchu i na tele. Nemajú žiadne príznaky epilepsie, traumy alebo hypochondrie. Nevyskytuje sa u nich ani hystéria alebo katalepsia (chorobné zmeravenie údov). Extázy vizionárov nie sú patologické a vizionári nič nepredstierajú."
Prof. Joyeux: "Skúšky ukazujú, že patričná osoba prežíva autentickú skutočnosť."
Prof. Joyeux nadvihol Jakova počas zjavenia, ale ten nereagoval. Pokus je zachytený aj na videokazete.
Vicku počas vízie dvakrát pichli ihlou. Z ranky vytiekla krv, ale Vicka nereagovala. Počas videnia dali deťom pred oči biely kartón. Tie však Pannu Máriu videli tak isto jasne.
Mirjana vypovedala pravdu, aj keď ju zhypnotizoval MUDr. Stopar, univerzitný profesor. Encefalogram pri vízii svedčí o tom, že nejde o sen, ani o epilepsiu.
V septembri 1985 vizionárov prezrela skupina talianskych lekárov. Dospeli k takým istým výsledkom ako ich francúzski kolegovia.
Komisia lekárov zo združenia Arpa informovala pápeža o vedeckých výsledkoch po vyšetrení šiestich medžugorských vizionárov: Neexistuje prirodzené vysvetlenie týchto javov.
Kňaz, teológ a psychoterapeut Barbarič: "Bral som 30 dní so sebou dve deti hneď po videní, aby mi povedali, čo videli. Najprv jedného, aby ten druhý nepočul. Zistil som, že obaja môžu vidieť naraz Pannu Máriu pred sebou, keď im hovorí to isté. Alebo Ju môžu vidieť naraz, ale každému hovorí niečo iné. Spôsob komunikácie je tu celkom iný ako na zemi. Vedeckým pozorovaním zisťujeme, že sú mimo tohto priestoru a času."
Odpovede Panny Márie na otázky iných ľudí prostredníctvom detí sa vyznačujú dôstojnosťou, istotou, nebeskou múdrosťou a faktom, čo jasne prevyšuje schopnosti maloletých očitých svedkov.
Doc. Dr. Andreas Lann, prof. morálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole (Heiligen Kreuz): "Ak by sme chceli vizionárov upodozrievať, že všetko to bol dopredu dohodnutý a naštudovaný divadelný výstup, museli by týmto deťom udeliť najvyššie ocenenie - Oskara, či vytvoriť osobitnú cenovú kategóriu za neuveriteľný výkon. Za hru, ktorá sa opakuje každý deň, a to celé roky."
Bolo by absurdné tvrdiť, že deti v priebehu všetkých týchto rokov klamú a že celý svet držia za bláznov. Sú príliš priehľadné a naivné, aby toto všetko mohli vymyslieť. A prečo by to robili? Azda pre peniaze? Nie, hnevajú sa na to, keď im ponúkajú peniaze. Lepší život? Ale veď už roky ich ľudia obliehajú, obťažujú, nenechávajú na pokoji. Keby ich rozprávanie bolo falošné, už dávno by im boli na to prišli.
Len do roku 1983 prišlo do Medžugoria na výskum asi 50 odborníkov z rôznych vedeckých odborov.


Vicka, Ivan a Marija počas zjavenia 15. augusta 1985 v Medžugorí

Ďalšie zjavenia

Od r. 1982 dostali dve dievčatá - Jelena Vasilijová (nar. v r. 1972) a Marijana Vasiljová(rovnako stará) dar vnútorného zraku a načúvania. Tieto dve dievčatá prežívajú zjavenia Matky Božej inak ako ostatní šiesti vizionári. Preto, aby videli Gospu, musia sa viac modliť, viac sa sústrediť.
Jelena vidí Gospu vždy oblečenú v bielom, približne tak, ako vyzerá Matka Božia z Fatimy. Prostredníctvom Jeleny nám Gospa posiela posolstvá.

 

Úkazy

Pod krížom na kopci Križevac bolo často vidieť žiaru.
Jakov Čolo: "Panna Mária sa nielen zjavila, Ona priniesla aj dôkazy, že je to skutočne Ona. Vykonala mnoho zázrakov na znamenie svojej prítomnosti. Aby dokázala svoju prítomnosť, v prvých dňoch sa objavila zvláštna žiara, viac ráz bola neobyčajná hra slnka, ktorú 19. mája 1985 pozorovali tisíce pútnikov."
Dňa 2. augusta 1981 sa slnko pred západom odrazu začalo točiť okolo osi. Na chvíľu sa priblížilo a o chvíľu sa vzdialilo od tých, čo to pozorovali. Medzi nimi bolo asi 150 ľudí na vrchu zjavení. Slnko videli vo veľkom srdci. Pod ním sa ukázalo šesť malých sŕdc. Potom sa objavil svetelný oblak a po istom čase sa priblížil k slnku, ktoré zapadlo. Trvalo to 10 - 15 minút.
Dňa 19. mája 1985 sa v slnku ukázal veľký kríž. Potom slnko zmizlo a namiesto neho vznikla zvláštna žiara výraznej farby, ktorá zakrývala skoro celý západ, spúšťajúc svoje lúče na medžugorský kostol. Onedlho sa namiesto žiary objavilo iba slnko vo veľkom tmavom prstenci. Nejaký čas sa v ňom otáčalo, a potom aj slnko, aj prsteň, v ktorom sa otáčalo, s červenou žiarou, čo ich obklopovala, sa rútili veľkou rýchlosťou k medžugorskému kostolu. Potom sa zastavili a vracali sa späť. Nato sa slnko -tak ako predtým - otáčalo v tmavom prstenci. Tento jav sa takto obmieňal asi 20 minút. V tom čase bolo v blízkosti kostola asi 1000 ľudí zo všetkých strán sveta. Všetkých úkaz naplnil strachom a skrúšene vzývali Boha i Pannu Máriu.
RNDr. Ing. František Mráček, CSc., z Prahy, vedecký pracovník z oblasti fyziky a optiky, ktorý sa 40 rokov venoval zobrazeniu obrazu okom do mozgového centra, tento jav opisuje takto: "V Medžugorí... slnko stratilo svoj oslňujúci jas, celá plocha slnka bola šedivá. Mohol som ho i ja, bez akýchkoľvek ťažkostí, pozorovať. Po chvíli som videl, že slnko akoby poskakovalo v tenkom jasnom medzikruží a naraz z kruhového obrysu začali vystupovať kruhové vlny. Asi po troch minútach začalo slnko normálne žiariť a musel som sa prestať pozerať. Oči mi začali slziť."
Koncom októbra 1981 prišlo k zvláštnemu javu na kopci Crnica. Bolo to v čase, keď Podbrdo strážila polícia. V priebehu dopoludnia začali z miesta prvého zjavenia šľahať plamene vysoké desiatky metrov. Boli pozorovateľné približne 20 minút. Členovia policajného dozoru s niekoľkými ľuďmi vybehli nahor. Keď dobehli hore, plamene zhasli a nenašli sa ani najmenšie stopy ohňa.
Veľký betónový kríž na Križevci často zažiaril žltkasto - bielym svetlom, ktoré sa striedavo zafarbovalo do ružova. Celý kríž sa zväčšoval a zmenšoval. Jeho priečne ramená sa predlžovali a skracovali. Kríž sa otáčal buď pomaly, alebo rýchlo (ako napr. 6. augusta 1981).
RNDr. Ing. František Mráček: "Dňa 3. júla 1989 som bol prítomný pri mimoriadnom nočnom zjavení na Podbrde. Zhromaždilo sa tam niekoľko tisíc ľudí. Počas zjavenia zrazu ako blesk zišli z neba smerom k päte kríža dva pomerne úzke svetelné pruhy, mierne sa zbiehajúce k sebe. Pruhy boli trocha modré. Niečo také som nikdy nevidel."
Dňa 7. októbra 1984 Louis de Desrippes sledoval, ako kríž zmizol a namiesto neho sa objavila svetelná postava. Išiel si po kameru a koniec úkazu nafilmoval. Jav bol zaznamenaný prerušovaným spúšťaním 8 mm filmovej kamery s teleobjektívom zo vzdialenosti viac než 1 km. Je tu vidno, ako sa kríž pomaly otáča. Jav možno vidieť aj na videokazete (vydania ENES).
Na vrchu Križevac sa veľakrát stalo, že ľudia pozorovali, ako sa kríž postupne schová vo svetle a na jeho mieste sa objavuje Panna Mária. Alebo Matku Božiu vidno vedľa kríža. Na otázku, čo majú tieto znaky znamenať, Gospa odpovedala: "To sú predznamenania pre tých, čo neveria."
Dňa 2. júla 1981 sa vizionári pred svätou omšou v kostole predmodlievali ruženec. Tu sa nad všetkými ľuďmi zjavila Gospa. Vizionári tvrdia, že vtedy Ju videl aj páter Zovko.
Dňa 17. apríla 1983 okolo 200 pútnikov aj niekoľko kňazov videlo, ako zmizol veľký betónový kríž a zjavila sa žiariaca ženská postava, ktorú videli všetci prítomní. Boli presvedčení, že to bola Gospa. Mnohí z nich padli na kolená a začali sa modliť. Ten istý úkaz videlo 70 pútnikov - medzi nimi aj štyria kňazi - 22. októbra 1983. Mnohí to potvrdili aj prísahou.
Barry Welling je Angličan protestantského pôvodu. Do roku 1983 nechcel o Pánu Bohu ani počuť. V r. 1993 sa dostal ako vodič do Medžugoria - doviezol tam potraviny. A tu on, protestant, zrazu uvidel Gospu.
Pani Cajthamlová z Prahy: "Večer 3. septembra 1989 sme boli na svätej omši, slúženej vedľa kostola. Za oltárom sa týčil Križevac. Počas podávania svätého prijímania som zrazu počula ľudí, ako hovoria: "Majka, Majka!" (Matka). Zdvihla som hlavu a na Križevci som videla svetlú postavu ženy. Tá sa asi po dvoch minútach stratila a o malú chvíľu sa objavil biely, žiariaci kríž. Asi po dvoch minútach sa biely kríž stratil a opäť sa objavila silueta ženy. Obrazy boli celkom jednoznačné, jasné a silne pôsobivé."
Anka Peharová z Gradniči: "Vo štvrtok 15. októbra 1981, som vyšla pred dom. Na Crnici som zrazu spozorovala svetlo vo forme lievika. Svetlo sa šírilo od zeme k nebu. O chvíľu som v tom svetle spozorovala Gospu s rozpätými rukami: vznášala sa vo vzduchu a pohybovala sa k medžugorskému kostolu. Zavolala som ostatných. Videla to aj dcéra Naďa, babička Anica, Kata a jej 9-ročná vnučka. Všetky sme si kľakli a modlili sa. Všetko to trvalo asi hodinu."
Niekedy sa v oblasti Medžugoria objavili na oblohe čitateľné písmená "MIR" (pokoj). Boli to žiarivé písmená a čítalo ich veľa ľudí.
Mladý Angličan Ernest Williams: "V televízii som videl reláciu o Medžugorí. Náhle som pocítil potrebu odcestovať do tohto pútnického miesta. Objednal som si letenku do Dubrovníka. Nikomu som nepovedal, kam idem, hanbil som sa pred svojou rodinou. Myslel som si, že ak poviem, že idem niekam, kde sa vraj zjavuje Panna Mária, všetci si budú myslieť, že nie som normálny a vysmejú sa mi. Keď som prišiel do Medžugoria, dve staré panie z Írska mi darovali ruženec: "Vezmi si ho, Matka Božia mi povedala, že ti ho mám dať." Ja som nevedel, čo je to ruženec a ako sa na ňom modlí. Na druhý deň ma panie naučili modliť sa ruženec. V podvečer som kľačal na lúke za kostolom a prvýkrát v živote som sa modlil ruženec. Vtedy som uvidel niekoľko sto metrov odo mňa obrovskú ohnivú guľu v podobe Hostie, ako sa zdvihla zo zeme, stúpala smerom k slnku a tam sa rozplynula.
Keď som o päť dní opúšťal Medžugorie, bol som iný človek, bol som ako znovuzrodený
."
V októbri 1990 mala letieť skupina 300 ľudí z Kanady. Lietadlo meškalo. Tých 300 pútnikov sa zatiaľ na letisku modlilo ruženec. Potom sa v lietadle slúžila svätá omša. Do Juhoslávie lietadlo priletelo o 2 hodiny skôr napriek tomu, že z Kanady odletelo s hodinovým oneskorením. Žiaden z pilotov si to nevedel vysvetliť.
Niekedy sa v okolí kostola počas zjavenia rozliala príjemná vôňa.
O zvláštnej udalosti nás informuje otec Sylvester Scetti. V októbri 1994 prišiel so skupinou kňazov z USA a Kanady do Ríma. Tam sa dozvedel, že v Juhoslávii sú mariánske zjavenia. Asi 110 kňazov prejavilo záujem to miesto navštíviť. Keď prišli do Medžugoria, obloha bola celkom čistá. Zrazu sa objavili dva mráčiky, ktoré vytvorili kríž. Po chvíli sa tieto mráčiky zmenili a vytvorili dokonalý tvar holubice.
Mladý Francúz Geatán: "Mám 19 rokov a bývam pri meste Chartres. Na Vianoce 1993 som bol na púti v Medžugorí. O rok neskôr, na Vianoce 1994, som so záujmom sledoval záležitosť uneseného lietadla Air France z Alžírska do Marseille. V ten deň, ako sa to robí v Medžugorí, som sa okolo piatej hodiny začal modliť ruženec. Tiež som prosil Pannu Máriu, aby niečo urobila pre rukojemníkov. Zrazu som presne videl okolie lietadla a priebeh udalostí. Potom som zazrel, ako velikánsky ruženec obklopil lietadlo a počul som zreteľný hlas, ktorý mi hovoril: "Ruženec je zbraň č. 1 proti Satanovi." Večer som v televízii sledoval reportáž o únose. Udalosti som videl tak isto ako predtým. Potvrdilo to pokojné vyriešenie situácie rukojemníkov na Máriin zásah."
Páter Tomislav Vlašič rozpráva, ako Jelena spolu s ním 5. 8. 1989 priniesla sošku dieťaťa Márie z Lúrd Panne Márii na požehnanie. Tu pomaly vytryskli z očí Matky Božej slzy - najprv normálne, no z nich sa potom stali krvavé slzy. Tie sa napokon premenili na zlaté slzy a stekali na malú sošku.
Dňa 2. júna 1982: kríž na Križevci bol zaliaty svetlom v podobe Hostie, nad ktorou svietil kríž.
Podobný úkaz sa udial 16. júna 1982 o 18.30 h. Kríž zmizol, objavila sa biela postava, v ktorej 80 osôb spoznalo Gospu. Neskôr namiesto tejto postavy bolo vidieť kruh, pripomínajúci Hostiu, a nad ním kríž.

Ako prichádza Gospa?

Vicka: "Predtým než príde, tri razy sa zablysne. Má oblečené sivé šaty, biely závoj, má tmavé vlasy, ružové pery a vznáša sa na obláčiku. Nestojí na zemi. Na Vianoce, Veľkú noc a na Nanebovzatie prichádza v zlatých šatách. Na Vianoce prichádza s malým Ježiškom. Raz na Veľký piatok prišla s dospelým Ježišom. Bol celý doráňaný. Všetko bolo na Ňom dotrhané, mal tŕňovú korunu.
Gospa vyzerá ako živá osoba, tak ako my. Keď máme narodeniny, vždy nám blahoželá, a keď má Ona narodeniny, blahoželáme Jej my. Podávame si ruky, pobozkáme sa - je takou živou osobou ako my. Má k nám rovnaký vzťah ako mama.
"
Vizionári vidia zjavenia aj vtedy, keď im oči tienia nejakou plochou. (Tak to v r. 1982 urobil páter Custič, šéfredaktor Glasu Koncila.)
Okolití svedkovia z rozhovoru detí s Gospou nič nepočujú.
Gospa hovorí jemným hlasom, podobným spevu, hudbe, hlasu zvončekov. Hovorí čistou chorvátčinou, nie nárečím ako deti.
Gospa deťom povedala: "Zjavujem sa v rôznych podobách, ale vždy a všade som tá istá."
Páter Janko Bubalo, spisovateľ (zomrel 21. 2. 1997), urobil s vizionármi - Ivanom, Vickou, Marijou, Ivankou a Mirjanou anketu o Gospe:
- Aká je vysoká?
- Asi 160 cm.
- Vyzerá štíhla?
- Vyzerá skôr štíhla.
- Koľko kilogramov by ste Jej hádali?
- Asi 60.
- Koľko má asi rokov?
- Má 18 až 20 rokov.
- Videli ste Jej niekedy kolená?
- Nikdy.
- Akú farbu má Jej tvár?
- Normálnu, skôr bielu, na lícach dočervena.
- Akej farby sú Jej oči?
- Jej oči sú prekrásne, jasne modré.
- Ako vyzerá Jej nos?
- Má pekný, malý nos.
- Ako je Gospa oblečená?
- Má jednoduché ženské šaty.
- Šaty k telu priliehajú, alebo voľne padajú?
- Voľne padajú.
- Vidieť Matke Božej krk?
- Krk áno, ale z hrude nevidieť nič.
- Pokiaľ siahajú rukávy?
- Až k dlaniam.
- Má Matka Božia ešte niečo, okrem opísaných šiat?
- Má závoj na hlave.
- Akej farby?
- Biely.
- Pokiaľ siaha nadol?
- Až po obláčik, podobne ako šaty.
- Je niečím ozdobený?
- Nie, nemá ozdoby.
- Je niečím lemovaný na bokoch?
- Nie.
- Má Matka Božia nejakú ozdobu na hlave alebo okolo hlavy?
- Na hlave má veniec z hviezd.
- Koľko je hviezd?
- Hviezd je 12.
- Akej sú farby?
- Zlaté.
- Vidieť Matke Božej niekedy uši?
- Nie, nikdy.
- Pohybuje, gestikuluje rukami počas zjavení?
- Negestikuluje, iba keď na niečo ukazuje.
- Je vidieť aj nechty?
- Čiastočne.
- Aké sú, akú majú farbu?
- Prirodzenú farbu, čisté snehové nechty.
- Je Matka Božia skutočne taká krásna, ako ste vraveli?
- Jej krása sa nedá opísať. To nie je naša krása, je to niečo rajské, niečo nebeské, čo my uvidíme len v raji.
Zjavenia môžu trvať minútu, no i 42 minút.

Posolstvá

Cez Mariju Pavlovičovú nám Gospa dáva posolstvá vždy 25. každý mesiac. (Predtým Marija dostávala posolstvá vo štvrtok.)
Gospa nám dáva posolstvá aj cez Jelenu a iných vizionárov.
Niektoré posolstvá (skrátené):
Chcem vám dávať posolstvá, ako to ešte nikdy a nikde v dejinách nebolo od začiatku sveta.
Drahé deti, viete, že kvôli vám som zostala dlho, aby som vás poučila, ako máte kráčať na ceste svätosti.
Blahoslavení, ktorí nevidia, a predsa veria! Nech veria, ani čoby ma boli videli.
Mojím symbolom je vietor. Keď veje vietor, vedzte, že som s vami.
Z lásky k človeku Ma Boh poslal medzi vás, aby som vám ukázala cestu spásy.
Ja som s vami, aj keď si to neuvedomujete. Boh vás chce spasiť, a preto vám posiela posolstvá cez ľudí, prírodu a mnoho takých vecí, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť, že musíte zmeniť svet svojho života.
Tento čas je môj čas, a preto vás, dietky, znovu pozývam, aby ste sa modlili.
Som vaša Matka a prišla som k vám, aby som vás naučila z lásky poslúchať a modliť sa, nie aby vás k tomu prinútili vaše kríže. Každý človek svojím krížom oslavuje Boha.
Pozývam vás k odriekaniu v priebehu deviatich dní, aby sa tak s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo si Ja prajem uskutočniť cez tajomstvá, ktoré som začala hovoriť vo Fatime. Nabádam vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Prajem si zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu.
Kdekoľvek prídem Ja, a so Mnou i môj Syn, prichádza Satan. Dovolili ste, aby nevedomky vládol nad vami a riadil vás. Niekedy pochopíte, že niektorý váš postup nie je Bohom povolený, ale vy rýchlo tento pocit odmietnete. Nedovoľte to, deti moje! Utrite z mojej tváre slzy, ktoré Ja prelievam, hľadiac na vás, čo činíte! Majte čas vstúpiť k Bohu v kostole. Majte čas zhromaždiť sa, s rodinou si vymodliť od Boha milosť. Spomeňte si na svojich mŕtvych. Potešte ich svätou omšou.
Boh vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom pláne za spásu ľudstva. Vy nemôžete pochopiť, aká veľká je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe mohli pochopiť plán Boží, konaný cez vás.
Dnes vás pozývam, ako doteraz nikdy, k modlitbe. Satan je silný a praje si zničiť nielen ľudský život, ale i prírodu a planétu, na ktorej žijete. Keď budete chcieť, môžete sa chopiť ruženca. Už sám ruženec môže urobiť divy vo svete a vo vašom živote.
(Pozn. Vznik sv. ruženca sa pripisuje sv. Dominikovi (1170-1221), keď sa mu zjavila Panna Mária a naučila ho modliť sa ruženec v terajšej podobe. Sú ľudia, ktorí majú výhrady k modlitbe sv. ruženca. Z Písma svätého: "Meno Panny bola Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas", milosti plná, Pán s tebou... Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho" (Lk 1,26-41). Ďalej sa počas ruženca modlíme: "Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej, amen." Panna Mária je Matkou Boha, lebo Kristus je Boh, a keď za nás prosí, plní iba Písmo sväté (Mt 18,19-20).
Modlite sa zvlášť pred krížom, z neho prichádzajú veľké milosti.
Žite pôst, veď pôstom dosiahnete a urobíte radosť, aby sa uskutočnil celý plán, ktorý Boh plánuje tu v Medžugorí.
Prosím vás všetkých, aby ste prinášali modlitby a obety na moje úmysly, aby som ich Ja mohla prinášať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a proste, drahé deti, o to, čo si praje Boh, a nie o to, čo si prajete vy.
Modlite sa, aby z vašich sŕdc tiekol prameň lásky na každého človeka. I na toho, ktorý vás nenávidí a pohŕda vami. Takto Ježišovou láskou budete môcť premôcť všetku biedu v tomto smutnom svete.
Modlite sa a vyhľadávajte viacej času pre Ježiša, pretože tak budete môcť pochopiť a prijať i tie najťažšie choroby a kríže.
Boh dáva v modlitbe zvláštne milosti. Keby ste vedeli, koľko milosti vám Boh dá, keď sa modlíte, modlili by ste sa bez prestania.
V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z akejkoľvek situácie. Modlite sa ruženec, aby ste zvíťazili nad neduhmi, ktoré chce Satan urobiť katolíckej Cirkvi.
Satan sa bude ešte viac snažiť pokaziť vám akúkoľvek radosť. Modlitbou ho však môžete odzbrojiť a zaistiť si šťastie.
Čím viac sa modlíte, tým viac budete patriť Mne a môjmu Synovi Ježišovi.
Modlite sa, pomôžte Mi, aby som vám mohla pomôcť.
Len v modlitbe budete môcť pochopiť môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť.
Modlite sa, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. V dobrote a láske Boha Stvoriteľa i Ja som s vami ako dar.
Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste vzali do rúk kríž a meditovali nad Ježišovými ranami. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, drahé deti, počas vášho života dostali následkom vašich hriechov alebo hriechov vašich rodičov.
Dnes vás pozývam, aby ste oslavovali Boha a aby Meno Božie bolo sväté vo vašich srdciach a v živote. Dietky, keď ste v Božej svätosti, Boh je s vami a daruje vám pokoj i radosť, ktoré prichádzajú od Boha jedine cez modlitbu. Som pri vás blízko a prihováram sa za vás u Boha.
Prajem si, drahé deti, aby ste si v tomto čase našli kútik pre osobnú modlitbu. Prajem si viesť vás k modlitbe srdca. Len tak pochopíte, že váš život je bez modlitby prázdny. Zmysel svojho života odkryjete vtedy, keď objavíte Boha v modlitbe. Preto, dietky, otvorte dvere svojho srdca a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť.
Dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa deň čo deň modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby došla k Bohu a k Božej láske. A tým i vy, drahé deti, získate nových príhovorcov.
Ak je Boh s vami, máte všetko. Ale ak ho odmietnete, ste chudobní a stratení, pretože vtedy neviete, na strane koho stojíte. Preto, drahé deti, rozhodnite sa pre Boha a dostanete všetko.
Dnes vás všetkých chcem ovinúť svojím plášťom a všetkých chcem viesť k ceste obrátení. S hriechom nemôže byť nikto šťastný.
Neželám si, drahé deti, aby ste živili posolstvá, a pritom konali svoj hriech, ktorý Mi nie je milý.
Chorí nech majú vieru a nech sa modlia. Nemôžem pomôcť nikomu, kto sa nemodlí, alebo nevynakladá žiadne úsilie. Chorí alebo ostatní, ktorí nie sú chorí, sa môžu postiť, alebo sa za chorých modliť. Ak sa modlíte viac a postíte sa s pevnou vierou za rovnakú vec, Boh udelí viac milostí.
V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a prostriedok, ako vyriešiť každú situáciu, ktorá sa zdá neriešiteľná.
Drahé deti, vy ste pripravení konať hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satanáša. Ja som vaša Matka, preto vás všetkých chcem viesť do úplnej svätosti. Prajem si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi, aby každý z vás bol so Mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu sem a moje prianie.
Ľudia sa musia s dôverou obrátiť na Boha a žiť tak, aby boli pripravení zomrieť každý deň.
Nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní.
Ja som s vami a obetujem vás zvláštnym spôsobom Ježišovi teraz, v tejto novej dobe, keď je potrebné rozhodnúť sa pre Neho. Tento čas je časom milosti.
Rozhodnite sa, deti moje, je tu čas rozhodnutia. Čítajte Písmo sväté, aby ste cez Písmo sväté odkryli posolstvá, ktoré dostávate cez moje príchody.
Modlitbou a pôstom môžete odvrátiť vojnu, zrušiť platnosť prírodných zákonov.
Neprestajne sa klaňajte presvätej Sviatosti oltárnej.
Ja, vaša Matka, vám hovorím, že sa málo modlíte.
Čítajte doma vo všedný deň Bibliu. Dajte ju na viditeľné miesto.
Láskou dosiahnete všetko, i to, čo pokladáte za nemožné.
Nemôžete, dietky, uskutočniť mier, keď nie ste v srdci s Ježišom. Preto vás pozývam ku svätej spovedi, aby Ježiš bol vašou Pravdou a mierom.
(Pozn. Ježiš Kristus v deň svojho vzkriesenia povedal apoštolom: "Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, odpustia sa mu, komu zadržíte, zadržia sa mu" (Jn 20, 22-23).
Tým Kristus ustanovil sviatosť pokánia. Moc odpúšťať a zadržiavať hriechy prešla z apoštolov na biskupov, biskupi ju dávajú kňazom. Duchovná moc Cirkvi môže byť odovzdávaná iba položením rúk na apoštolov. Kristus chcel, aby to odpustenie Božie bolo zviditeľnené Cirkvou. Kristus dal kňazom a biskupom pomoc - vedenie Duchom Svätým (ktorý na nich zostúpil, podľa Písma svätého), aby mohli rozlišovať, čo je hriech a čo nie je.)
Pripravujte sa vnútorne aspoň pol hodiny pred svätou omšou, lebo je to vôbec to najväčšie, čo existuje.
Dnes vás pozývam, aby ste obetovali svoje kríže a svoje utrpenie na moje úmysly.
Nepozerajte s opovrhnutím na chudobného, ktorý vás prosí o kôrku chleba. Nevyháňajte ho od vášho plného stola. Pomôžte mu, potom Boh pomôže i vám.
Otvorte sa Bohu a Boh vám dá, čo potrebujete.
Pokoru, modlitbu a skutky lásky. Nehľaďte na materiálne.
Vypnite televízor a odstavte rôzne veci, ktoré vám nie sú osožné.
Vedzte sa tiež postiť od televízie. Je to reťaz, ktorá vás robí neschopnými modliť sa. Televízia zaujala v rodinách miesto patriace Bohu.
Predovšetkým sa zrieknite televíznych programov. Pre vaše rodiny sú veľkým nebezpečenstvom. Podobne sa zrieknite i alkoholu a cigariet a rozličných zábav.
Dnes je toľko opustených detí, toľko usmrtených v matkinom tele. Milé deti, modlite sa, aby bolo čoraz menej matiek, ktoré zabíjajú svoje nenarodené deti.
Plod pokoja je láska a plod lásky odpustenie. Ja som s vami a všetky vás nabádam, dietky, aby ste najprv odpúšťali v rodine a potom budete môcť odpúšťať i druhým.
Boh Ma k vám posiela z lásky, aby som vám pomohla pochopiť, že bez Neho nie je budúcnosť ani radosť, a predovšetkým nie je večná spása. Boh sa dáva tomu, kto Ho hľadá.
Svätí mučeníci zomierali, svedčiac: "Ja som kresťan a Boha milujem nadovšetko!" Boh vás povolal, aby ste zvláštnym spôsobom boli radostne vystretými rukami k tým, ktorí neveria, aby vaším príkladom života dostali vieru a lásku k Bohu.
Boh Mi dáva tento čas ako dar pre vás, aby som vás mohla poučovať a viesť cestou spásy. Teraz, drahé deti, nechápete tú milosť, ale čoskoro príde čas, keď budete smútiť za týmito posolstvami. Prostredníctvom ruženca Mi otvorte svoje srdce, a tak vám budem môcť pomôcť.
Moje oči a moje Srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať.
Boh Mi dovolil, aby som s vami zostala tak dlho, a preto vás, dietky, pozývam, aby ste s láskou žili posolstvá, ktoré vám dávam, aby ste ich prenášali do celého sveta - tak, aby rieka lásky tiekla do ľudstva plného nenávisti a nepokoja.
Dietky, prajem si, aby ste vy všetci boli aktívni v tejto dobe, ktorá je prostredníctvom Mňa zvláštnym spôsobom spojená s Nebom. Modlite sa, aby ste pochopili, že ste všetci potrební svojím životom a príkladom pri šírení spasenia. Budem sa za vás prihovárať, aby ste boli svetlom. Pomôžte druhým, lebo pomáhajúc im, aj vaša duša nájde spasenie.
Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi, aby vás zmenil. Prostredníctvom vás si prajem obnoviť svet. Vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta.
Nemám právo nikomu vnucovať, čo má robiť. Dostali ste rozum a vôľu.

Bližšie k Bohu

Skupinka mladých veriacich, spočiatku iba desať členná, ktorá sa vytvorila okolo vizionárov, sa začala stretávať ako modlitbová skupina. Gospa od nich žiadala, aby Jej boli svojimi modlitbami k dispozícii. Gospa sa začala vizionárom zjavovať pravidelne a cez nich sa prihovárať skupine. Neskôr sa pripájali pútnici. Skupina rastie. Všetci zažili podivuhodné veci a v "Gospinej škole" sa veľa naučili, ale o tom zatiaľ nemôžu hovoriť. Vizionár Ivan je v tejto skupine prítomný najčastejšie.
Druhá (veľká) modlitbová skupina vznikla na výslovné želanie Gospy, ktoré vyjadrila prostredníctvom Jeleny v máji 1983. Mali to byť mladí ľudia, ktorí by sa chceli úplne zasvätiť Bohu. Skupinu viedol páter Tomislav Vlašič. V r. 1986 Gospa požiadala pátra Vlašiča prostredníctvom vizionára, aby založil spoločenstvo. Kráľovná pokoja, sme celkom tvoji - cez Máriu k Ježišovi. Členovia spoločenstva zložili sľuby a prijali rehoľné rúcha. Spoločenstvo uznal arcibiskup v Chieti.
Manžel Marije Pavlovičovej Paolo Lunetti, v Taliansku založil - inšpirovaný Medžugorím - viac modlitbových skupín.
V Rakúsku je asi 300 týchto skupín, ktoré sa snažia žiť podľa posolstva z Medžugoria. V anglickom v Aylesforde sa každoročne koná stretnutie medžugorských pútnikov. Pri sv. omši bolo 64 koncelebrantov. Na tieto stretnutia prichádza stále viac anglikánov a veriacich z iných kresťanských cirkví.
Gospa od členov modlitbových skupín žiada postiť sa v stredu a v piatok o chlebe a vode, denne sa modliť najmenej tri hodiny (ak nemôžu kvôli škole alebo práci, aspň pol hodiny ráno a pol hodiny večer), podľa možnosti každý deň sa zúčastniť sv. omše s Eucharistiou, raz týždenne prísť do modlitbného spoločenstva atď.
Podľa slov pátra Ljubičiča - sú aj takí členovia skupín, ktorí dostali dar modlitby a denne sa modlia 12 - 15 hodín.
Vizionárka Mirjana, matka dvoch detí v r. 1995: "Vstávam o pol piatej, aby som mala hodinu a pol na modlitbu, prv ako sa ostatní zobudia. Počas dňa sa s deťmi vždy pomodlím radostný ruženec. Večer sa modlíme celý ruženec a 70 Otčenášov. To už ale bez detí. Potom sa modlím ešte modlitby na želanie Panny Márie."

Vizionár Ivan: "Denne sa modlím tri hodiny, ako si to želá Gospa. Ráno, na poludnie a večer. V r. 1984, predtým, než som išiel na sv. omšu, zrazu prišla Gospa a povedala mi, aby som kňazom oznámil, že si praje, aby sme sa modlili 3 hodiny denne."
Dva mesiace po prvom zjavení sa vizionári spýtali Gospy, aký pôst je najlepší: "Pôst o chlebe a vode."

Vicka: "Gospa od chorých nežiada, aby sa postili o chlebe a vode, ale aby sa z lásky k Ježišovi zriekli v ten deň niečoho iného, čo im je milé."
(Otec Zovko povedal, že chleba sa v pôstny deň môžeme najesť dosýta.)

Tajomstvá

V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má byť desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medžugoria. Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť. Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení. Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé, a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé. Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a môžu byť anulované obrátením sveta.
Medžugorský farár Vlašič v decembri 1983 napísal na základe výpovedí vizionárov list Svätému Otcovi. Okrem iného v ňom píše, že deviate a desiate tajomstvo hovoria o treste za hriechy sveta. Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený. Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva, bolo zmiernené pôstom a modlitbou. Výstrahami budú isté udalosti na Zemi. Príde k nim za života Mirjany. Podľa jej slov stojíme blízko udalostí, ktoré predpovedala Panna Mária.
Otec Bubalo sa opýtal Ivanky, či jej Gospa ukázala niečo z deviateho tajomstva. Ivanka: "To by som zomrela, keby mi priebeh uskutočnenia deviateho tajomstva ukázala."
Mirjana si - podľa želania Gospy - za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča. Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi, čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejniť tri dni predtým, ako sa majú uskutočniť.

Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medžugoria. Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých. Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí, že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
Gospa sľúbila, že v Medžugorí urobí veľké znamenie. Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné. Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica, mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie. Pred znamením v Medžugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta predznamenia ako varovanie pre svet. Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude neskoro. Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí
."
Jakov: "Videl som znamenie na vlastné oči. Viem presný deň, kedy sa uskutoční."
Ivanka a Mirjana poznajú už 10 tajomstiev. Vicka, Marija, Ivan a Jakov majú zatiaľ po 9 tajomstiev.
Všetci vizionári okrem Marije Pavlovičovej poznajú aj presný čas, kedy sa to má stať.
Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov, ako sa prezradia tajomstvá: "Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev. Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať... Nie je to ani papier, ani tkanina. Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi. On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskoršie aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža, ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú. Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a hodvábom.
Ivanka: "Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medžugoria, na budúcnosť Cirkvi. Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."
Gospa: "Tu sú tajomstvá, deti moje. To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro! Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila tajomstvá, ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka. Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy! Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho kvôli Pánovi?"
Dr. Stopar, univerzitný profesor, psychiater a parapsychológ (všeobecné lekárstvo študoval v Grazi, psychiatriu a hypnoterapiu v Berlíne, parapsychológiu vo Freiburgu), uviedol Mariju do hypnotického spánku. Dal jej príkaz, aby mu povedala obsah jedného tajomstva. Obsah tajomstva mu prezradila. Dr. Stopar však zachováva tajomstvo v mlčanlivosti, vzhľadom na zaviazanosť lekárskemu tajomstvu.
Malý Jakov pri policajnom výsluchu svoje tajomstvo neprezradil, ani keď naňho namierili pištoľ.
Keď všetci šiesti vizionári budú mať zverených 10 tajomstiev, zjavenia sa po určitom čase skončia a začnú sa plniť tajomstvá, ktoré im Gospa dala.
Vicka povedala, že tretie tajomstvo (znamenie) príde počas jej života, keď už len jeden z vizionárov bude mať každodenné zjavenia. (Mesačné posolstvá z Medžugoria uverejňuje každý mesiac časopis M ROSA.)
Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s ľuďmi, ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995: "Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."
Samotní vizionári sa do budúcnosti pozerajú s optimizmom. Marija Pavlovičová-Lunettiová má dve deti: "Túžim mať ešte viac detí!"
Mirjana, matka dvoch detí: "Nikdy sme nehlásali prognózy o budúcnosti. To Gospa nechcela. Dôverujem Božej láske, a preto som sa ani neobávala priviesť deti na svet. Gospa nezvestuje niečo tvrdé. Ona vidí, že veľa ľudí žije v strachu z budúcnosti. Prichádzajú sem a s úzkosťou sa pýtajú, či Gospa hovorila o tom, čo sa má stať vo svete. Tento postoj nie je dobrý. Nemáme si klásť všetky tieto otázky ohľadne budúcnosti, ale máme žiť lásku. Nemajte strach mať deti. Mali by ste mať skôr strach ich nemať. To prichádza priamo od Gospy. Až budú zverejnené tajomstvá, pochopíte, prečo bolo dôležité mať mnoho detí. Čo myslíte, prečo ja sama si prajem mať veľa detí? Naučila som sa, že všetok strach a tieseň, čo bude a ako bude, je úplne zbytočný. Treba vložiť svoj život a rodinu do Božích rúk a byť si istý, že nás Boh neopustí, že nám pomôže. Napriek všetkým našim ťažkostiam, trápeniam, strádaniam. On koná to, čo je pre nás najlepšie."

Uzdravenia

Susan Whitemorová, 22-ročná Američanka zo štátu Connecticut: "Ako 18-ročná som mala zápal mozgu. Lekári zistili encefalitídu. Hrozné bolesti mi bránili v chôdzi. Vypravila som sa na cestu do Medžugoria (na invalidnom vozíku). Dňa 1. 7. 1991 som sa stretla s otcom Zovkom. Keď ma žehnal, bola som zaplavená nejakým teplom, pokojom, radosťou. Celkom náhle som sa začala cítiť dobre. Mohla som zostúpiť z vozíka. Bez akejkoľvek pomoci som mohla vystúpiť na Podbrdo." Susan sa vrátila domov na svojich vlastných nohách, úplne zdravá.
Nikola Pacini sa narodil 13. 11. 1977 vo Florencii. Mal ťažkú chorobu (distrophia muscularia), ktorá postupne deformuje svaly a spôsobuje smrť. Od mája 1986 nemohol chodiť. V novembri 1990 mal sen: "Videl som mramorovú sochu, ktorá stojí pred kostolom. (Pozn.: Nikdy predtým ju nevidel, ani na obrázku.) Naraz akoby socha ožila, ukazovala na mňa a hovorila: °Poď sem, poď sem!° Potom som sa prebudil a rozhodol ísť do Medžugoria. Keď sme prišli k soche pred kostolom, naraz mi bolo vnuknuté, aby som vstal z vozíka. Na prekvapenie ostatných som sa zdvihol a začal som chodiť. Od tej chvíle som úplne v poriadku."
Pani Diana Basileová sa narodila v r. 1940 v Taliansku. Od r. 1972 je chorá. Má sklerózu multiplex. Čiastočne prestala ovládať svoje údy (dermatose perineale). Oslepla na pravé oko. Cestovala do Medžugoria: "Vo chvíli zjavenia som videla ako vo filme niekoľko udalostí zo svojho života, na ktoré som úplne zabudla. Na druhý deň som išla 10 km peši z obce Ljubuški do Medžugoria. Môj muž, prakticky neveriaci, už verí."
Pani Basileová dnes vidí. Milánska univerzita vydala o jej uzdravení zborník so 130 dokumentmi.
Talianska televízia a iné masovokomunikačné prostriedky podrobne informovali o speváčke populárnej hudby Lole Falana z Kalifornie, ktorá sa vyliečila zo sklerózy multiplex, i Antoniovi Pirasovi zo Sardínie, ktorý bol vyliečený z nádoru i ochrnutia, keď mu jeho duchovný otec priniesol domov kamienok z miesta zjavenia v Medžugorí.
Karlo Ivankovič z Ljubušiek (nar. 1. 8. 1940), ochorel na žltačku (hepatitis B). V mostarskej nemocnici nemohol už 25 dní prijať nijakú stravu. Pečeň mu úplne vypovedala službu. V posledný deň už nevnímal ani okolie. V piatok 18. novembra 1983 lekári povedali: "Bude žiť už iba jednu noc."
Večer počul hlas: "Dieťa moje, čoho sa bojíš? Čo ťa trápi?"
Tu sa zrazu nachádzal v medžugorskom kostole. Slávila sa večerná sv. omša, hlavným celebrantom bol farár Pervan, v zelenom ornáte (to sa neskôr potvrdilo). Hlas Karlovi povedal: "Dieťa moje, neboj sa, všetko bude dobre."
Ráno povedal lekárom: "Cítim sa fantasticky. Som hladný, dajte mi jesť!"
Lekári zistili, že je zdravý a po žltačke nebolo ani stopy. Vzdal sa svojej práce taxikára a stal sa sprievodcom pútnikov v Medžugorí.
Tridsaťročný Francúz Martial de Montbron bol v dôsledku poškodenia chrbtice ochrnutý. Priatelia ho vyniesli na miesto prvých zjavení na nosidlách. Zrazu sa posadil a vyskočil na nohy.
Frances Russellová z Bostonu utrpela pracovný úraz. Mala zranené kĺby, svaly a nervy. Absolvovala 5 operácií. Nemohla pohybovať krkom, ruky nezdvihla k hlave. Počas 16 rokov sa mohla pohybovať iba pomocou barlí. Väčšiu časť života trávila v nemocniciach. Lekári jej povedali, že už pre ňu nemôžu nič urobiť. Dňa 11. 4. 1996 prišla do Medžugoria: "Otec Zovko sa modlil. Ako vo filme som videla celý svoj život. V srdci som počula slová - Daj mi svoje ranené srdce!" - Od 13. 4. 1996 Frances chodí bez barlí a je uzdravená.
Belgičan De Bus de Warnaffe: "Nemohol som už normálne chodiť. Skleróza. Do Medžugoria som prišiel s barlami. Pocítil som tam prítomnosť Márie. V kostole bolo toľko ľudí, že som sa nemohol opierať o barly. Jednoducho na ne nebolo miesto. Pomaly som vychádzal s ostatnými, barly som niesol pod pazuchami. Chvíľu trvalo, kým som pochopil, že barly už nepotrebujem, najmä keď som išiel dolu schodmi. Dnes organizujem púte do Medžugoria a privádzam sem skupiny z Belgicka."
Rita Klausová, učiteľka v katolíckej škole, 26 rokov trpela na sklerózu multiplex. Bola pripútaná na invalidný vozík: "Zažila som Medžugorie dávno predtým než som vôbec dačo o zjaveniach počula. Snívalo sa mi, že som prišla do nášho kostola. Ak prídeš..., uvidíš moju Matku! List bol podpísaný - Ježiš! Zrazu som sa ocitla v medžugorskom kostole... a uvidela Matku Božiu. Keď som však prvý raz čítala o mieste zjavení, náhle som si uvedomila, že to bol medžugorský kostol, ktorý som vtedy vo sne videla. Nikdy nezabudnem na ten deň, keď som uzdravená vstala z invalidného vozíka (19. júna 1986). Keď som na vozíku vstúpila do triedy, vysvetľoval práve učiteľ žiakom, že všetky zázraky, ktoré sa pripisujú Ježišovi, sú celkom prirodzenými javmi. Moje mnohými operáciami deformované nohy sa znovu narovnali. Ani neviem, ako som sa dostala domov. Okrem jedného, považujú všetci lekári, ktorí ma 26 rokov liečili, moje uzdravenie za nadprirodzené. Moji kolegovia v škole mi dali jasne najavo, že ak pred svojimi žiakmi spomeniem svoje uzdravenie a Medžugorie, budem musieť rátať s výpoveďou."
Rita je dnes známa na celom svete. Vedie skupinové stretnutia a vydáva svedectvo.
Šestnásťročná Florencia Majurelová z Montpellieru je mongoloidná a hovoriť môže len horko-ťažko. Dňa 15. 8. 1994 ide so svojou matkou ku krížu na úpätí Podbrda. Začne spínať ruky a prepletať prsty, čo nikdy nemohla urobiť. Matke povie, že videla Svätú Pannu. Deň nato prvýkrát vo svojom živote začne recitovať "Zdravas Mária, milosti plná", i keď nikdy nemohla vysloviť slová modlitby.
Civija Kuznová zo Stolca vydáva svedectvo o uzdravení 22. augusta 1981. Jedenásť rokov trpela na plyartritídu. Liečili ju v Stolci, Mostare, Čapljine. Predtým jej opuchnuté nohy a ruky spôsobovali bolesť a znemožňovali pohyb.
V auguste 1981 svedčí tiež sestra Božidara Čapičová z Metkoviča o svojom okamžitom a úplnom vyzdravení. Predtým trpela na obličky a na jedno ucho už nepočula. Liečili ju bez úspechu.
Mária Saličová, nar. 7. 2. 1960 v Andrijeviciach, mala nádor na kolene, ktorý jej operovali v belehradskej nemocnici. Jej stav sa zhoršoval. Lekári pomýšľali na amputáciu nohy. Jej matka sa modlila v Medžugorí. Skôr než sa matka vrátila, dcérka úplne vyzdravela.
Nancy Lauuerová z Massachusetts (USA): "Vtom som pocítila, že bolesti prestávali a veľmi silne som pocítila prítomnosť Matky Božej. Prstami som mohla začať hýbať, a keď sa zjavenie skončilo, bolesti načisto prestali. Neverila som tomu, a preto som barly neodhodila. Ja si vezmem svoje barly domov."
Dňa 8. augusta 1983: okamžité uzdravenie Márie Brumencovej (Poľskava 103, Maribor). Postihnutá mala mliaždivú zlomeninu chrbticového stavca Th-1 v dôsledku pádu. Od 8. júna 1982 nosila kazajku. Na púti 8. augusta 1983 bola uzdravená. Na posledných snímkach nebolo stopy po zranení.
Sestra Elvíra Petrozziová založila v Medžugorí komunitu pre liečbu narkomanov. Táto komunita má najvyššie percento úspešnosti zo všetkých inštitúcií tohto druhu na svete - 90 percent mladých nakromanov, ktorí tam vstupujú, sa zo závislosti vylieči.
Páter Oreč, medžugorský farár, v r. 1991 vypovedá, že sa stále hlásia ľudia, ktorí tvrdia, že v Medžugorí alebo v súvislosti s ním, boli zázračne uzdravení. Niektorí z nich prikladajú aj lekárske osvedčenia.
Len na farskom úrade v Medžugorí bolo do roku 1996 ohlásených viac než 400 uzdravení. Lekári z Chorvátska a z cudziny sa týmito prípadmi stále zaoberajú. A koľko je tých neohlásených?
Cez Jelenu nám Gospa sprostredkovala modlitbu za chorého: "Ó, môj Bože, tento chorý, ktorý je teraz pred Tebou, prišiel, aby Ťa poprosil o to, čo sa mu zdá byť najdôležitejšie: to, čo si želá, pociťuje ako najdôležitejšie. Ale Ty, Pane, vlož mi do srdca tieto slová: °Hlavné je, aby bola duša zdravá!° Pane, nech sa na ňom vo všetkom splní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech získa zdravie. Ak je to však Tvoja vôľa, nech nesie ďalej svoj kríž. Prosím Ťa za nás, ktorí sa zaňho modlíme: Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní, aby si cez nás darúval svoju svätú milosť. Ochraňuj ho a uľahči mu jeho bolesti! Nech sa na ňom splní Tvoja svätá vôľa a nech sa na ňom prejaví Tvoja Božská láska. Pomôž mu, aby trpezlivo znášal svoj kríž." (Potom sa 3 x modlí Sláva Otcu.)

Ďalšie udalosti

Dňa 14. apríla 1982 mala Mirjana zvláštne zjavenie. Kľakla si a práve sa chcela prežehnať, keď sa jej zjavil satan. Ponúkol jej krásu a úspech, ak sa zriekne Boha a Matky Božej. Odmietla. Potom zmizol a prišla k nej Gospa.
Gospa ukázala vizionárom raj, peklo a očistec.
Ivan uvidel vo vízii Ježišovo umučenie.
Dňa 9. septembra 1997 sa Gospa zjavila na hore s tromi anjelmi.
V roku 1981 Jakov podal Gospe pri príležitosti Jej narodenín ruku a povedal: "Drahá Gospa, želám Ti šťastné narodeniny!"
Gospa chytila podávanú ruku.
Dňa 2. 8. 1981 pri zjavení Mariji vyzvala Gospa cez vizionárku asi 40 prítomných, aby sa Jej dotkli. Tí postupne prichádzali k Mariji, ktorá im ukázala, kde sa môžu Gospy dotknúť. Tie mnohé dotyky zanechali na Gospiných šatách špinavé odtlačky (za hriechy). (Pozn.: Písmo sväté: "Meno panny bolo Mária" (Lk 1, 26-41). "Hľa, panna počne a porodí syna" (Mt 1, 22-23). Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala Matkou Božieho Syna, preto neporušil jej panenstvo (Mt 8, 18-25). Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna" je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý treba chápať podľa zmyslu. Hebraizmus "kým (až) neporodila" bol zaužívaný výraz východného človeka. Vidno to aj z : "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti" (2 Sam 6, 23). Spojka "až" (kým) tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.
"I porodila prvorodeného syna" (Lk 2, 7). "Prvorodený" znamená prvého narodeného syna, ktorý mal právo na dedičstvo. Je to právny výraz a používa sa bez ohľadu na to, či nasleduje ďalší potomok alebo nie. "Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia" (Mt 12, 46). Ježišovi "bratia" neboli jeho vlastní bratia, ale blízki príbuzní. V hebrejčine a aramejčine slovo "brat" znamená aj brata, aj bratranca. Zo štyroch Ježišových "bratov", ktorých mená spomína Evanjelium (Jakub, Jozef, Šimon a Júda) (Mt 13, 55), sa o dvoch z nich viackrát hovorí, že boli synmi inej Márie - Kleopasovej, a nie Panny Márie: Mária, Jakubova a Jozefova matka (Mt 27, 56; Mk 15, 40). U Jána 19, 25 sa hovorí: "Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová" - je jasné, že dve sestry sa nemohli volať tým istým menom Mária.
V Starom zákone je veľa podobných miest: Abrahám a jeho synovec Lót sa volajú bratmi (Gn 13 ,8; 14, 12; 14,16). Kto študuje históriu, dobre vie, že slová "brat a sestra" používali Semiti aj pre príbuzných ako je bratranec, sesternica. Aj teraz, keď chce Arab povedať, že dvaja ľudia sú naozaj bratia, musí to povedať takto: "synovia toho istého otca" alebo "deti tej istej matky". Už sv. Ignác Antiochijský, ktorý zomrel okolo r. 107 (čiže bol súčasník apoštolov) dostáva do kresťanskej literatúry pojem ustavičného panenstva Ježišovej Matky.)
Gospa pri príležitosti narodenín jednotlivých vizionárov ich vždy objíme.
Vicke sa Gospa zjavila v máji 1996 v Ríme.
Marija hovorí o zjavení na Vianoce 1995, keď sa Gospa zjavila s malým Ježiškom v náručí: "Malý Ježiš naraz pozdvihol ručičku a začal sa hrať so závojom svojej Matky. Potom pomaly a nesmelo vystrčil spod závoja oči, potom celú hlavu a pozrel sa nám do tváre. Usmial sa na nás a zase schoval hlavičku pod závoj."
Vicka: "Gospa nás vyzýva a hovorí, že je dôležitejšie sa zúčastniť na svätej omši, ako stretnúť sa s Ňou. Totiž prijať Ježiša je viac, ako len cítiť jej prítomnosť."
Mirjana: "Najdôležitejším posolstvom, ktoré od nás žiada, je účasť na svätej omši, nielen v nedeľu. Ona nám vizionárom dala príklad: °Keby ste mali voliť medzi Mnou a svätou omšou, potom sa rozhodnite pre sv. omšu."
Ivan a Mirjana povedali, že Gospa im často hovorila o víťazstve Nepoškvrneného Srdca, ale že to nemôžu povedať.
Začiatkom januára 1982 niektorí pútnici videli Gospu kľačať. Vizionári sa na to spýtali Gospy. Odpovedala: "Je pochopiteľné, že sa modlím pod krížom. Kríž je znak spásy. Môj Syn trpel na kríži, na kríži vykúpil ľudí, spása prichádza z kríža."
Posolstvo z 18. 7. 1985: "Dnes vás vyzývam, prineste si do svojich domov viac posvätených vecí a noste každý niečo posvätené pri sebe. Požehnávajte všetky predmety, tak vás bude satan menej pokúšať, lebo budete mať proti nemu štít."
Raz Vicka povedala, že Gospa sa nad nimi dlho modlila, ale Vicka nerozumela slovám, čo hovorí. Je presvedčená, že Gospa hovorila v materinskej reči jej zeme.
V rokoch 1993-1995 Gospa začala diktovať Ivanke, Jakovovi, Mariji a Vicke svoj životopis. V decembri 1994 Vicka oznámila, že rukopis má už hotový a že čaká iba na pokyn Gospy, aby ho mohla predložiť na publikovanie.
Rockový hudobník Michael O'Brien z Clevelandu, Ohio, išiel do Medžugoria na prehováranie svojej matky. Michael: "Stáli sme zhromaždení okolo Vicky. Bola zaujatá dávaním autogramov. Náhle začala písať niečo na papier. Potom mi dala tento popísaný papier a povedala, že je to odkaz pre mňa od Gospy. Poprosil som vášho sprievodcu o preklad: "S tvojimi schopnosťami a talentom môžem priviesť mládež k Bohu."
V posledných dvoch rokoch Michael spieva nábožné piesne a všade hovorí svedectvo pre mladých.
Sestra Emmanuela svedčí o jednom anglicky hovoriacom kňazovi, ktorý prežíval ťažkú krízu. Prišiel do Medžugoria. Tu sa Vicka modlila za chorých. On tiež pristúpil bližšie a Vicka položila na neho ruku. (Bol oblečený v civile a nič nenasvedčovalo tomu, že je kňaz. Vicka ho nepoznala.) Keď sa pomodlila, usmiala sa a povedala: "Do videnia, otče."
Odkiaľ vedela, že je kňaz?
Vicka: "Gospa povedala: 'Drahé deti, po smrti je večnosť. Reinkarnácia neexistuje."
Gospa: "Nie je správne učiť ľudí, že sa narodíme viackrát, že vystriedame viac tiel. Rodíme sa len raz. Telo utvorené zo zeme sa po smrti rozloží a nikdy neožije."
Gospa povedala Mirjane: "Pre Boha rozvod neexistuje."
Vizionári sa spytovali Gospy na skutočný deň jej narodenín. Povedala im, že deň jej narodenín je 5. august, a v roku 1984 bolo práve 2000 rokov od jej narodenia.
Mirjana: "Mnohokrát som chcela Gospu namaľovať, ale bez úspechu. Jej krása je za hranicami našich vyjadrovacích schopností."
Jelena: "Raz mi Gospa ukázala Afriku. Ukázala mi domy z blata. Bola tam mama s dieťaťom. Dieťa plakalo. Utíšila ho a išla do vedľajšieho domu pýtať niečo na jedenie, lebo dieťa jej zomieralo od hladu. Susedia jej povedali, že oni sami nemajú. Dieťa zomrelo a mama plakala.Gospa mi ukázala Áziu. Jeden človek zabíjal druhého. Bolo to strašné. Ľudia sa báli. Potom mi ukázala Ameriku. Dvaja mladí ľudia fajčili drogu. Hlava ma rozbolela, keď som videla, ako brat brata pichol do srdca."

Stanovisko k zjaveniam

Postoj juhoslovanských kňazov je zväčša zdržanlivý. Len málo domácich kňazov prichádza do Medžugoria.
Mostarský biskup Žanič mal spočiatku veľmi priaznivý postoj. V auguste 1981 sa vyjadril pre oficiálny časopis Juhoslovanskej biskupskej konferencie "Glas koncila":
"Deti neklamú."
Pri birmovke v Medžugorí 25. 7. 1981 povedal: "Pevne verím, že títo mladí ľudia neklamú. Tí, ktorí o veci písali (negatívne), nemali teologické vedomosti. A mýlili sa, keď hovorili, že po Ježišovi Kristovi sa už nemôžu robiť zázraky."
Biskup Žanič zmenil neskôr svoje stanovisko na negatívne. Na skúmanie udalostí v Medžugorí ustanovil 4-člennú komisiu, ktorú neskôr rozšíril na 14-člennú. Vo vyhlásení Juhoslovanskej biskupskej konferencie z 10. apríla 1991: "Na základe doterajších skúmaní nie je možné potvrdiť v Medžugorí nedprirodzené javy a zjavenia."
Dňa 2. mája 1986 bolo posledné zasadanie komisie na biskupskom úrade v Mostare. Zápisnica z tohto zasadania nebola nikdy zverejnená.
Vojna
Potom idylu v Medžugorí narušil sám diabol prostredníctvom ľudí. V Juhoslávii vypukla vojna. V decembri 1991 už utekalo pol milióna utečencov. Zničené domy, viac než 270 zbúraných kostolov. Tisíce obetí, medzi nimi ženy, deti.
Dňa 10. apríla 1992 prišiel z Medžugoria na Slovensko fax: "Dnes dopadla na Medžugorie pred kostol 250-kilogramová bomba, ktorá nevybuchla."
Dňa 15. má2ja 1992 dopadlo vo vzdialenosti menšej ako 300 m od kostola 6 bômb. Kostol ostal neporušený, neboli žiadne obete na životoch.
Obliehanie Medžugoria Srbmi sa skončilo tým, že srbskí vojaci v okolitých horách dostali týfus a boli prinútení vyhľadať pomoc u svojich nepriateľov - Chorvátov.
Dňa 10. decembra 1991 Gospa dala Mariji tento odkaz: "Ľahko by som mohla zastaviť túto vojnu, keby tu bolo viacej ľudí, ktorí sa modlia a postia."
(Gospa v Medžugorí často opakovala: "Modlite sa za mier!" Ľudia v Juhoslávii boli predtým z toho rozpačití: "Prečo sa máme modliť za mier? Veď u nás mier je a to, čo sa deje vo svete, sa nás bezprostredne netýka." Rok 1991 ich šokujúcim spôsobom vyviedol z tejto pochybnej istoty.)
Vicka: "Veľa miestnych ľudí sa teraz modlí na Podbrde. Teraz už majú čas a túžbu modliť sa, ale Gospa prosila o to tisíckrát predtým. Teraz je každý ustarostený a chodí sa vypytovať, či Gospa nepovedala, kedy sa vojna skončí. Teraz to bude stáť omnoho viac modlitieb a obetí."
Don Cipriano Rossi z Unesca videl v septembri 1992 v Mostare toto: "Oddiel vojakov vypálil 10 kostolov a 12 katolíckych cintorínov zrovnal so zemou."
Na mostarský kláštor františkánov zaútočili vyše 20-krát, 10-krát ho zapálili.
Do decembra 1992 opustili v Bosne a Hercegovine svoje domovy dva milióny ľudí, 120 000 našlo svoju smrť, 150 000 bolo ťažko ranených. Všetci biskupi z Bosny a Hercegoviny stratili veľkú časť svojich diecéz. Z katedrálneho chrámu mostarského biskupa ostali iba trosky. Mostarský biskup Žanič bol hospitalizovaný na psychiatrickej klinike v Splite.
Medžugorie bolo napadnuté tri razy, ale iba pár domov bolo poškodených, ranený nebol nik. V apríli 1993 žilo v medžugorskej farnosti 1100 utečencov.
Amerického pilota Scotta O'Gradyho zostrelili s jeho lietadlom F-16 cez vojnu v Bosne. Šesť dní sa skrýval sám, bez pomoci. Po záchrane vyhlásil, že mal videnia v súvislosti so zjavením Panny Márie v dedine Medžugorie. Povedal: "Ďakujem za svoju záchranu medžugorskej Madone... Počas šiestich dní, keď som blúdil po Bosne, mal som mnoho tajomných videní... Videl som čosi ako svetlo a lahodne znejúci hlas mi dodával odvahu."
Vojna v Juhoslávii nebola súčasťou desiatich tajomstiev.
Páter Ljubičič: "Vedel som o tejto vojne už 10 rokov dopredu." Mirjana mi povedala: "Matka Božia mi povedala, že Chorvátsko a Slovinsko budú slobodné (to znamená, že aj Bosna a Hercegovina), ale najskôr dôjde k vojne."
Ani nový mostarský biskup Perič nie je naklonený medžugorským zjaveniam (otec Zovko, niekdajší medžugorský farár, pri svojej ceste po Slovensku v r. 1995).

O vizionároch

Ivanka Ivankovičová - Elezová. Mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981 až do 7. mája 1985, keď jej Gospa zverila posledné z desiatich tajomstiev a povedala jej, že bude mať po celý svoj život zjavenia raz do roka, a to vždy 25. júna, na výročie medžugorských zjavení. Gospa jej porozprávala všeličo o budúcnosti sveta a Cirkvi. Nesmie však o tom s nikým hovoriť, kým jej to nedovolí. Dňa 7. mája 1985 jej Gospa poskytla milosť ešte raz vidieť svoju mŕtvu matku. Ivanka žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má tri deti.
Vicka Ivankovičová. Prvýkrát Gospu videla 24. júna 1981. Dodnes má každodenné zjavenia. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Vicka napísala životopis Panny Márie. Gospa jej povedala meno kňaza, ktorému má životopis odovzdať. Okrem Vicky a tohto kňaza nevie nik, kto to bude. Vicka bola chorá, mala bolesti. Dostala informáciu, že od 25. 9. 1988 sa bolesti skončia. Tak sa i stalo. Gospa rok rozprávala Vicke o budúcnosti sveta. Vicka tým zaplnila celé dva zošity. Žije v medžugorskej farnosti.
Marija Pavlovičová - Lunettiová. Gospu videla prvýkrát 25. júna 1981 a dodnes má každodenné zjavenia. Cez Mariju podáva Gospa mesačné posolstvo pre farnosť a svet, a to vždy 25. v mesiaci. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Svojmu ťažko chorému bratovi Marija poskytla jednu svoju obličku na transplantáciu. Jej brat sa po operácii cíti dobre, ona však odvtedy má problémy so zdravím. Deň pred operáciou jej Gopsa povedala, že pri operácii bude s ňou. Tak sa aj stalo. Marija sa vydala, má dvoch synov a žije v Taliansku.
Ivan Dragičevič. Gospa sa mu zjavuje denne od 24. júna 1981. Zverila mu 9 tajomstiev. Ivan žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jednu dcéru. Jemu jedinému ukázala Gospa jeho budúcnosť.
Jakov Čolo. Má každodenné zjavenia od 25. júna 1981 dodnes. Gospa mu zverila 9 tajomstiev. Jakovovi skoro zomreli rodičia. Od Gospy dostal posolstvá o budúcnosti sveta. Žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jedno dieťa.
Mirjana Dragičevičová - Soldová. Každodenné zjavenia mala od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Vtedy jej Gospa zverila posledné tajomstvo a povedala jej, že po celý život bude mať zjavenia raz do roka, a to 18. marca - na svoje narodeniny. Od 2. augusta 1987, vždy 2. dňa v mesiaci, počuje hlas Gospy. Niekedy Ju aj vidí a modlí sa s Ňou za neveriacich. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. (Jej tajomstvá má zverejniť páter Ljubičič.) Žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má dve deti.
Jelena Vasilijová. Gospu vidí od r. 1982 vnútorným zrakom. Študuje teológiu v Amerike a v Rakúsku.
Marijana Vasiljová. Gospu vidí od r. 1982, tak isto ako Jelena. Vyštudovala zdravotnícku školu.
Počas všetkých rokov zjavení vizionári o nich nepochybujú. Za 16 a pol roka je to spolu viac ako 26 155 zjavení.

 

Ovocie Medžugoria

Mnohí hovoria: "My nepotrebujeme posolstvá, veď máme Evanjelium, kostol, Cirkev, sviatosti."
Je pravda, že to všetko máme. Ale napriek tomu je veľa hriešnikov, ateistov... Práve na pútnických miestach posolstvá Panny Márie a jej každodenná prítomnosť pomohli viacerým ľuďom nájsť vieru. Z Písma svätého: "Charizmy Ducha Svätého. Jeden dostáva... dar uzdravovania, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať" (1 Kor 12, 4-11).
"...vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať..." (Sk 2, 16-21).
"Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka" (Mt 10, 41).
"Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!" (1 Sol 5, 19-20).
"Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky" (Mk 13, 21).
"Chráňte sa pred falošnými prorokmi... Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná, alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie" (Mt 7, 15-20).
Cirkev mala vždy právo a povinnosť takéto súkromné zjavenia skúmať a vysloviť o nich svoj úsudok. Keď ho vysloví príslušná komisia, tomuto úsudku sa podrobíme. Keby komisia zistila podvod alebo chorobný duševný stav vizionárov, podrobíme sa úsudku komisie.
Čo je ovocím Medžugoria? Medžugorská farnosť prijala 1100 vojnových utečencov. Vzniklo tu mnoho spoločenstiev - modlitbových, rehoľných, pre liečbu narkomanov, alkoholikov. Mnohé spovede, početné obrátenia.
Medžugorie sa stalo mocným ohniskom obnovy kresťanského života, ktorá sa odtiaľ spontánne šíri a priťahuje ľudí z celého sveta. Takáto duchovná aktivita nemá v modernej dobe obdobu. Za 15 rokov sem prišlo 22 miliónov pútnikov modliť sa, postiť sa, sláviť sv. omšu, adorovať pred Kristom. Na 10-te výročie zjavení prišlo do Medžugoria 150 000 pútnikov. Odhaduje sa, že Medžugorie navštívilo tisíc biskupov a kardinálov (Medžugorie č. 37/1995), taktiež 100 000 kňazov (Medžugorie II.).
Na 15. výročie zjavení sv. omšu celebrovalo 211 kňazov. V auguste 1997 sväté omše koncelebrovalo 3684 kňazov z domova i zo zahraničia.
V Medžugorí sa vyspovedalo vyše milióna ľudí. Medzi nimi tisíce takých, ktorí sa nespovedali viac ako 10, 20, 40 rokov.
Biskup Harris z Liverpoolu: "Spoveď, hlavný zážitok z Medžugoria: obnova a obrátenie... Na sviatok Povýšenia sv. Kríža som videl, ako viac než 50 františkánskych kňazov spovedá. Čo je pre mňa v Medžugorí zvlášť zjavné, je vnútorná potreba vyspovedať sa. Ľudia sú tu skutočne ochotní vojsť do seba a kajať sa."
Páter Dietrich von Stochausen z Nemecka: "Za pol druha roka som tu v spovednici strávil viac času ako za predchádzajúcich 22 rokov svojej kňazskej služby."
Vicka: "Gospa nám radí, aby sme pravidelne chodili na svätú spoveď, najmenej však raz mesačne."

Odpustky

Po odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov ešte zostávajú dočasné tresty, ktoré si musíme odpykať buď tu na zemi, alebo v očistci. Dočasné tresty nám môžu byť odpustené, ak získame odpustky, ktoré nám udeľuje Cirkev.
Na získanie úplných odpustkov, keď nám Cirkev odpúšťa všetky ešte neodpustené dočasné tresty, je potrebné:
1. Vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustkami.
2. Vyspovedať sa. (Spoveď možno vykonať niekoľko dní pred skutkom obdareným úplnými odpustkami. Jedna spoveď stačí na získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu.)
3. Pristúpiť k svätému prijímaniu (podľa možnosti v ten deň, v ktorý vykonáme skutok obdarený úplnými odpustkami).
4. Pomodliť sa niečo na úmysel Svätého Otca (stačí raz Otčenáš a Zdravas°), podľa možnosti v ten deň, keď vykonáme skutok obdarený úplnými odpustkami.
5. Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých hriechov. (vyňaté z katechizmu z r. 1990)
Na získanie úplných odpustkov treba splniť všetkých päť bodov.
Výňatok z katalógu odpustkov (Apoštolská administratíva v Trnave, č. 2695/1970):
Skutok obdarený odpustkami:

Príklady získavania odpustkov

Úplné odpustky môže získať ten, kto:
a. sa Najsvätejšej sviatosti klania aspoň pol hodiny.
b. Kto číta Písmo sväté s úctou k slovu Božiemu a na spôsob duchovného čítania aspoň pol hodiny.
c. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami.
d. Kto sa v kostole, vo verejnej kaplnke, alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiatkov ruženca bez prerušenia.
Počas augusta 1997 bolo v Medžugorí rozdaných 181 000 svätých prijímaní.

Obrátenia

Albert Salazar z USA bol v rokoch 1981 až 1985 držiteľom svetového rekordu v maratónskom behu: "Môj otec mi poslal knihy o Medžugorí. Zobral som si do ruky knihu s Máriinými posolstvami a prečítal som si niekoľko z nich. Zrazu som v srdci pocítil - veď to vraví mne. To je moja Matka, musím Ju poslúchnuť. Zrazu som uveril."
John Mc Dougall, profesor filozofie, psychológie a hudby zo Škótska, bol členom episkopálnej kresťanskej cirkvi: "Môjmu príchodu do Medžugoria sám nerozumiem. Prišiel som tam v roku 1985 a ostal som tam 2 dni. Modlili sme sa pred domom vizionárky Marije. Niečo hovorila. Nerozumel som jej, ale hlboko sa ma to dotklo. Hlbšie než slovo, ktorému by som mohol rozumieť. Keď som sa vrátil domov, biskup v Dundee ma pripravil ku sv. krstu katolíckej Cirkvi."
Anna Blaževičová, dcéra vysokého komunistického funkcionára: "V r. 1988 bolo treba, aby som viedla skupinu turistov do Medžugoria. Vtedy som nič nevedela o svätej omši a o svätom prijímaní. Keď som vstúpila do kostola, bola svätá omša. V okamihu prijímania som jasne videla tajomné svetlo, ktoré vychádza od oltára a ožaruje všetkých prijímajúcich. V tom okamihu som spoznala, že Boh je živý. Ja som sa ešte nevedela modliť, a pritom som videla, že modlitba náleží k podstate môjho bytia. Pokrstená som bola 3. júla 1988. Krstnou mamou mi bola Vicka. Neskôr bol pokrstený a cirkevne zosobášený aj môj brat. Odpusťte - vy, ktorí ste pod nátlakom ateizmu trpeli pre Ježiša od nás, čo sme boli zaslepení bezboženstvom."
Don Petar Džugandžič slúžil v Medžugorí svoju primičnú sv. omšu 18. 6. 1995: "Som z New Yorku. Pracoval som s počítačmi ako psychológ. Zarábal som mnoho peňazí. V roku 1986 som prišiel do Medžugoria na návštevu k príbuzným. Tu sa začalo v mojej duši diať niečo, čomu som nerozumel. Začal som sa modliť, čo som nikdy predtým nerobil. Pomaly začala vo mne klíčiť túžba po kňazstve."
Wayn Weibel. Luterán. Profesionálny novinár. Žil vzdialene aj od vlastnej cikvi. Nechcel sa, dokonca, zúčastniť ani na krste svojho piateho dieťaťa. Jedného dňa sa stretol s človekom, ktorý mu povedal: "Mohol by si napísať správu o Medžugorí."
O Medžugorí nikdy predtým nepočul. Požičali mu o ňom videokazetu. Pozrel si ju. Bolo to vo februári 1986. Wayn: "Náhle som pocítil niečo zvláštne. Niekto ku mne prehovoril: °Si mojím synom a prosím ťa, aby si plnil vôľu môjho Syna. Prosím ťa, aby si napísal o udalostiach v Medžugorí.° Padol som na kolená a začal sa modliť. Neviem, ako dlho som tam kľačal, opakujúc stále: °Bože, Bože, prečo ja?° Ako protestant som nič nevedel o zjaveniach, ani o katolíckej Cirkvi. Neskôr som napísal články o Medžugorí, ktoré boli vydané v počte 27 miliónov exemplárov."
Wayn priviedol k náboženskému životu aj svoju ženu a deti.
Dr. Ernst Strachwitz, ktorého 25. júna 1994 vo viedenskom Dóme vysvätili za kňaza: "Odišiel som k divadlu. Raz do roka som ešte chodil na spoveď a sem-tam, v nedeľu na svätú omšu. Bol som pozvaný do Medžugoria. Nechcel som s tým nič mať, jednako som pozvanie prijal. Tam, naraz, uprostred modlitbového programu v kostole, som si uvedomil - chcem byť kňazom. A v tom okamihu nejestvovala pre mňa pochybnosť, či budem toto povolanie nasledovať."
Georg Mayr Melnhof. Syn slávnej rakúskej šľachtickej rodiny sa rozhodol vstúpiť do kňazského seminára, hoci mu malo pripadnúť dedičstvo v hodnote jednej miliardy šilingov: "Študoval som podnikovú ekonómiu. U nás doma som prevzal podnik. Ako sprievodca mládežníckej skupiny som išiel do Medžugoria. Tam som čítal v Biblii: °Tak, ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.° Potom som šiel na nemeckú omšu. Počas nej mi akýsi hlas povedal, aby som túto výzvu nasledoval a všetko opustil."
Brat Efraim bol protestantský pastor: "V noci na sviatok Matky ustavičnej pomoci som mal vo sne videnie. Videl som Pannu Máriu a Ona ma pozvala, aby som cestoval do Medžugoria. Povedala mi aj dátum. Potom som 7. novembra 1993 odcestoval do Medžugoria. Panna Mária ma poprosila, aby som založil spoločenstvo takých ľudí, ktorí sú zjednotení so Srdcom Ježišovým a chcú dôsledne prežívať medžugorské posolstvá."

Postoj k Medžugoriu

Matka Tereza z Kalkaty: "Rada pôjdem do Medžugoria, aby som poďakovala za prijaté milosti."
Počas Ivanovho dvojmesačného pobytu v Amerike vizionár sa stretol s americkým prezidentom Bushom. Rodičia prezidentovej ženy už v Medžugorí boli.
Televízny prenos z 15. výročia zjavení v Medžugorí sledovalo viac ako pol miliardy divákov na celom svete. Prítomný bol aj chorvátsky prezident Franjo Tudjman a španielsky kráľ Juan Carlos. Vystupovali tiež tenorista José Carreras a sopranistka Cecília Gasdia.
Otto von Habsburg: "Som presvedčený, že tunajšie zjavenia sú pravé."
Milena Habsburská: Ako pútnička prišla v r. 1984 po prvý raz na 3 dni do Medžugoria. Tu sa zmenil jej život. Ostala tam 10 rokov. Pomáha - vďaka svojim veľkým jazykovým znalostiam sprevádzať turistov.
V Amerike sa ročne koná vyše 60 konferencií, zaoberajúcich sa Medžugorím.
Páter Slavko Barbarič: "Panna Mária sa tu v Medžugorí zjavuje každý deň. V Medžugorí nežije ani jeden človek, ktorý by nevidel zázrak na vlastné oči."
Páter Tomislav Vlašič bol v rokoch 1981-1985 v Medžugorí špirituálom. Dostal dar, že počuje hlas Panny Márie a Pána Ježiša: "Panna Mária, ktorá sa nám zjavuje, je pre nás milosťou, aby sme dokázali prijať Božiu cestu jednoducho, prosto."
Umberto Lončar, farár v Gradniči neďaleko Medžugoria: "V utorok 4. augusta o 18. hodine a 40. minúte sa z Crnice zdvíhala prekrásna ružovofialová postava Panej... vyššie, a postupne mizla zraku. Potom som spozoroval biely závoj, ktorý ostal pod jej nohami."
Páter Gianni Sareva, spoluzakladateľ spoločenstva Oáza pokoja: "Počas ďakovnej modlitby v kaplnke, v ktorej sa vtedy konali zjavenia, som jasne počul slová: Odovzdaj sa mi celkom!"
V októbri 1981 videli otcovia františkáni - Janko Bubalo, Samko Vasiľ a Luka Susac na Križevci svietiacu postavu Panny Márie. Dňa 22. a 23. novembra 1981 postavu videlo 70 ľudí aj s otcom Bubalom. To isté videl otec Bubalo a 50 ľudí 28. apríla 1983.
Otec Bubalo, básnik, spisovateľ, františkán: "Bolo to 22. októbra 1981. Uvidel som obe ctihodné sestry, ako pred farou kľačia na mokrej zemi s rozpätými rukami. Hneď vedľa nich kľačalo s rozpätými rukami asi 70 mužov a žien. Mierny dážď zrejme nikomu nevadil. Niektorí plakali od rozrušenia. Všetci nehybne pozerali na kríž na Križevci. Tiež som sa tam pozrel cez ďalekohľad. Kríž tam nebol. Jasne som videl namiesto kríža postavu ženy s rozpätými rukami. So mnou bolo ďalších päť kňazov a všetci to videli. Celé zjavenie trvalo asi 40 minút."
Otec Stanko Vasilj o tej istej udalosti: "Videl som postavu ženy v plášti šedej farby, svetlej, akoby to bolo neónové svetlo."
Vo štvrtok 6. augusta 1981 o 18. h ľudia zbadali na oblohe písmená "MIR". Nápis bol viditeľný 15-20 minút. Otec Zovko, vtedajší medžugorský farár: "Na vlastné oči som videl svetlo, vychádzajúce z kríža na Križevci a prúdiace smerom ku kostolu. Potom sa z toho svetla na oblohe vytvorili písmená MIR. Tie písmená sa pohybovali, približujúc sa k nám ako svetlá nejakého vozidla."
Otec Zovko na Slovensku: "V začiatkoch zjavení som prosil ľudí, aby neišli na Podbrdo. Keď sa priblížil čas zjavenia, všetci ľudia z kostola odišli. Ostal som v kostole sám. Sedel som v tretej lavici a nevedel som, čo mám robiť. Vtedy som počul hlas tak, ako vy teraz počujete môj: °Choď von a ochráň deti!° Na druhý deň bol kostol plný. Počas modlitby sa v kostole zjavila Panna Mária. Najprv pri dverách kostola. Ja som prerušil modlitbu a pozdravili sme Pannu Máriu prekrásnou piesňou. Panna Mária prešla pred oltár, všetkých požehnala a povedala: Ďakujem vám, že sa modlíte spoločne. Každý deň sa modlite spoločne..."
V apríli 1991 sa v mestskej hale v Prešove stretlo 7000 veriacich s Vickou, Jelenou a pátrom Ljubičičom na štvorhodinovom stretnutí (so svätou omšou).
Na pozvanie arcibiskupa Sokola a biskupov prišiel v marci 1989 na Slovensko Ivan Dragičevič. Do kaplnky arcibiskupského paláca v Trnave. V kostole františkánov v Bratislave, v kaplnke sv. Rozálie, mal jedno zo svojich denných stretnutí s Gospou. Zjavenie mal aj v Prešove, kde ho čakalo 6000 pútnikov. V Košiciach ho osobne privítal primátor.
V roku 1996 pozvali otca Zovka na Slovensko - na III. celoslovenskú katolícku konferenciu Obnovy v Duchu Svätom - biskup Mons. Rudolf Baláž a združenie JAS vo Zvolene.
V októbri 1990 uskutočnili cestu do Moskvy biskup P. Hnilica a vizionárka Marija. Počas zahraničnej cesty mala zjavenie okrem iného dvakrát v Bratislave (v súkromnom byte), v Moskve a tiež cestou späť v lietadle.
Nigérijský arcibiskup Gabriel Gonsum Ganaka: "Verím v Medžugorie, lebo som videl jeho plody na všetkých úrovniach. Videl som duchovné i telesné uzdravenia."
Arcibiskup Mario Peressin, Taliansko: "Nemôžem zakazovať ľuďom púte do Medžugoria, lebo som videl tých, ktorí sa vrátili obrátení, a neboli predtým v kostole desať, pätnásť i viac rokov."
Michele D. Pfeifer, biskup, Texas: "Medžugorské posolstvá nám ukazujú pravú náuku. To je zázrak obrátených sŕdc."
Seamus Hegarty, biskup, Írsko: "Dielo musíte poznať podľa jeho plodov. A plody sú také výrazné a jasné. Keď som v Medžugorí počúval spovede ľudí - za tie tri hodiny som si vypočul viac obsažných spovedí, ktoré vychádzali z hĺbky srdca, než za 21 rokov svojho kňazstva."
Daniele Ferrari, biskup chiavarský, Taliansko: "Musíme sa snažiť, aby odteraz všetci mohli čítať a žiť posolstvá, ktoré nám Mária posiela cez vizionárov."
Uruguajský biskup Raul Scarone: "Pre mňa je milosťou stráviť tu dva dni. Vy v tejto farnosti máte veľký dar, ktorý sa nazýva Mária."
Arcibiskup Millingo, exorcista, ktorý prišiel do Vatikánu na pozvanie Sv. Otca, aby sa stal členom Pápežskej rady pre prisťahovalcov: "Je tu ovzdušie, ktoré vytvára Panna Mária. Do Medžugoria som prišiel kvôli záchrane svojej duše, ako pútnik."
Adalbert Hdzana, biskup z Kamerunu: "To, čo tu vidím, je pokračovanie Fatimy."
Biskup Hermann Reich, rodák z Tirolska, misionár: "Môj súkromný názor smeruje k tomu, že zjavenia sú pravé a majú svoje opodstatnenie."
Arcibiskup z Belehradu, Franc Perko: "My biskupi nemáme nijaké námietky proti púti do Medžugoria."
Biskup Komarica z Banje Luky, predseda komisie biskupskej konferencie na skúmanie udalostí v Medžugorí 13. 11. 1994: "O Medžugorí Cirkev ešte nepovedala posledné slovo. Juhoslovanská biskupská konferencia vydala vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že v zmysle doterajšieho skúmania (myslí sa tým ešte neuzatvoreného, pretože, žiaľbohu, medzičasom vypukla vojna) máme Medžugorie posudzovať ako jar. Pokiaľ viem, je isté, že v celom svete prinieslo dobré ovocie, treba však ešte kadečo objasniť a vyčkať na rozhodnutie pápeža, resp. učiteľského úradu Cirkvi. Momentálne je skúmanie prerušené."
Biskup Kennedy z Austrálie prišiel do Medžugoria tretí raz v biskupskom rúchu: "Verím zjaveniam v Medžugorí!"
Arcibiskup Arokiaswamy z Indie: "V Medžugorí sa stalo veľa zázrakov vďaka Panne Márii - Gospe: telesné uzdravenia, obrátenie od veľmi hriešneho života."
Joaquin Navarro Valls, hovorca Svätej stolice, v auguste 1996 povedal pre verejnosť: "Jednotlivci majú povolené navštíviť Medžugorie. Cirkev nezakazuje kňazom, aby sprevádzali laikmi organizované zájazdy do Medžugoria. Nemôžete povedať, že ľudia tam nesmú ísť, pokiaľ nebude dokázané, že je to falošné. Toto nebolo ešte povedané, a tak každý tam môže ísť, ak chce."
Viedenský arcibiskup Schonborn: "Päťdesiat percent bohoslovcov mojej diecézy si kňazskú cestu zvolilo vďaka Medžugoriu, ktoré bolo miestom ich obrátenia."
Prezident biskupskej konferencie, kardinál Kuharič: "My biskupi komisie sme Medžugorie prijali ako miesto modlitby a ako svätyňu."
Kardinál Glemp z Poľska vyhlásil Medžugorie za svätyňu.
Kardinál Urs von Balthasar (zomrel v r. 1988): "Nepochybujem, že to, čo sa deje v Medžugorí, je skutočne od Boha."
Kardinál Wamala z Ugandy: "Verím, že je to Svätá Panna, ktorá sa tu zjavuje."
Sarajevský kardinál Puljič: "Som za Medžugorie."
Kardinál Meisner biskupovi Hnilicovi povedal, že pre neho je Medžugorie autentické, pretože je v tom mnoho trvalých obrátení.

Svätý Otec Ján Pavol II. a Medžugorie

V novembri 1981 mali vizionári zjavenie, kde bol obraz pápeža. Gospa ho vzala a pritúlila k sebe: "Zachovajte si tento obraz, to je váš otec, duchovný otec všetkých." Povedala im tiež, že ho chránila pri atentáte 13. mája 1981, pri ktorom mohol zahynúť.
Dňa 22. marca 1995 Vicka sprevádzala 350 ranených a vojnových invalidov do Ríma, kde im pápež venoval súkromnú audienciu. Vicka tlmočila a pápež ju hneď spoznal: "Nie si Vicka z Medžugoria?"
Nato mu Vicka venovala ruženec so slovami: "...Požehnala ho Gospa pri jednom zjavení."
Pápež jej povedal: "Ty sa modli k Panne Márii za mňa a ja sa modlím za teba."
Vzal jej hlavu do svojich rúk a dlho ju požehnával.
Vizionárom Gospa označila pápeža slovami: "Najmilší z mojich synov, ktorého som Ja sama vybrala pre tieto časy."
V júni 1987 Ján Pavol II. vyhlásil mariánsky rok. Neskôr kardinál Grey uverejnil, že Svätý Otec vyhlásil mariánsky rok na základe impulzu Medžugoria (Italieni in Scozia, okt.-nov. 1987).
Vizionárka Marija: "Gospa dáva posolstvo vždy 25. v mesiaci a často si všímam, že na druhý deň Svätý Otec povie to isté. Svätý Otec je tak intenzívne vedený Duchom Svätým, alebo tiež má videnia."
Mirjana viackrát uviedla, že v r. 1987 súkromne hovorila s pápežom. On vie o tých desiatich tajomstvách. Vtedy pápež povedal: "Keby som nebol pápežom, cestoval by som do Medžugoria."
Pri marcovom stretnutí biskupov s pápežom v r. 1995 bol aj bývalý mostarský biskup Žanič. Ten položil pápežovi otázku: "Svätý Otče, kedy prídete do Sarajeva?"
Ján Pavol II. odpovedal: "Myslel som, že sa ma opýtate: Svätý Otče, a kedy prídete do Medžugoria?"
Arcibiskup Benitz z Paraguaja nevedel, ako sa má zachovať pri návšteve pátra Barbariča z Medžugoria do Paraguaja. V októbri 1994 sa na to spýtal Sv. Otca. Dostal túto odpoveď: "Povoľ, všetko čo sa týka Medžugoria."
Talianska biskupská konferencia v Benátkach v r. 1988: na otázku biskupov, či do Medžugoria môžu posielať veriacich, Svätý Otec povedal: "Na vašom mieste by som tam už dávno bol."
Keď sa arcibiskup z Chiavari, Cavallero, vrátil z Medžugoria, rozprával o tom Svätému Otcovi. Pápež sa ho opýtal: "Medžugorie, Vy tomu veríte?"
Biskup odpovedal: "Áno. A Vy, Svätý Otče, tomu veríte?"
Svätý Otec odpovedal: "Ci credo, ci credo, ci credo!" (Verím tomu...)
Kardinál Tomášek, ktorý bol hlboko presvedčený o pravosti zjavení v Medžugorí, sa pred návštevníkmi viedenskej modlitbovej akcie vyjadril, že pri návšteve v Ríme na vlastné uši počul výrok Jána Pavla II., že keby nebol pápežom, rád by išiel do Medžugoria a tam pomáhal pri práci s pútnikmi.
Dňa 6. apríla 1995 chorvátsky prezident Tudjman a kardinál Kuharič navštívili Sv. Otca. Pápež vtedy povedal: "Chcem ísť do Splitu, do Mária-Bistrice a do Medžugoria!" "Ochraňujte Medžugorie," odporúčal pápež pátrovi Zovkovi.


Pápež Ján Pavol II. o Jozefovi Zovkovi: Chráňte mi Medžugorie...!

Pri stretnutí kórejských biskupov s pápežom Mons. Kim povedal Sv. Otcovi: "Prostredníctvom vás sa mohlo Poľsko oslobodiť od komunizmu."
Pápež oponoval: "To nie je moja zásluha. To je dielo Matky Božej, ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí."
Biskup P. Hnilica: "Raz mi Svätý Otec čítal z knihy o Medžugorí a povedal toto: Medžugorie je pokračovanie Fatimy, za obrátenie Ruska! Tam Panna Mária hľadá vojakov, misionárov pre Rusko!"
(Katolíkom vytýkajú kult k Panne Márii. Slovo kult je z latinského "colere", čo znamená ctiť, uctievať. Kult človeka je uznávanie morálnych hodnôt, ktorých nositeľom je ľudská osoba. Priamo Boh nám prikazuje: "Cti si otca svojho i matku svoju." A Panna Mária je Matka Boha, Matka Cirkvi a Matka naša.
Naproti tomu modloslužba je vzdávanie božskej úcty nejakému tvoru, alebo kult cudzích božstiev, znázornených modlami. V Biblii je vymenovaných 28 modiel pohanských bohov. Boh povedal: "Nespravíte si modly" (3 M 26,1). Ale Cirkev katolícka nevzdáva Panne Márii božskú úctu. Katolíci vedia, kto je Boh, poznajú hierarchiu hodnôt. Katolík, keď sa modlí ruženec pred sochou Panny Márie, vie, že Ona nie je Boh. A vie tiež, že keď sa chce Panna Mária niekde zjaviť, musí o to prosiť Boha. Veď sa modlíme vo sv. ruženci: "Pros za nás.")
Taliansky kňaz Gianni Sgreva hovoril s Jánom Pavlom II. o modlitbových spoločenstvách z Medžugoria: "Svätý Otec ma počúval, priblížil sa ku mne a povedal mi rovno do ucha: Nestarajte sa o Medžugorie, lebo ja myslím na Medžugorie a modlím sa za jeho úspech každý deň."

Hlas Matky Božej

Splitsko-makarský arcibiskup, Dr. Frane Franič, predseda teologickej komisie biskupskej konferencie bývalej Juhoslávie, je v katolíckej Cirkvi uznávaný ako dobrý a múdry biskup, ktorý sa najlepšie vedel vzoprieť marxistickému ateizmu. Povedal: "Dvakrát som mohol byť prítomný na zjavení a bolo mi jasné, že tu nemôže ísť o nejaké klamanie alebo halucinácie, ale ide o pravé náboženské zážitky. Verím v pravdivosť zjavení."
"Každý kňaz sa má denne modliť tri hodiny, každý biskup štyri a biskupi na odpočinku päť hodín. Ďakujem Bohu za to, že som mohol prežiť rozvoj mystickej teológie a mystických zjavení, hlavne medžugorských. Uznávam pravdivosť posolstiev Márie v Medžugorí." (v dec. 1996 v katedrále v Splite)
"Mal som vlastnú osobnú skúsenosť, ktorú považujem za zázrak a tá ma presvedčila, že posolstvá Panny Márie z Medžugoria sú skutočné... O podrobnostiach vlastného zážitku radšej nerozprávam, pretože sa to týka aj ďalších ľudí." (z rozhovoru pre Glas Mira, nov. 1993)
"Naša Pani sa tu zjavuje, som o tom presvedčený." (v rozhovore neskôr uverejnenom v knihe R. Laurentina)
Pri príležitosti predstavenia novej fotomonografie o Medžugorí arcibiskup Franič v Splite vyhlásil:
"Ja osobne som hlas Matky Božej počul, ale nikdy som Ju nevidel." (Medžugorie - offiziel, júl 1997)

https://medzugorie-jezis-maria.webnode.sk/