Panna Mária vzkriesila Araba

NEPLODNÁ ARISTOKRATKA * IKONA MATKY BOŽEJ * VYSLYŠANY MOSLIMSKÝ PÁR *ZÁKERNÁ VRAŽDA * ZOŠALENÍ ZLOČINCI *

* DVOJNÁSOBNÝ ZÁZRAK PANNY MÁRIE

**==***==**

V decembri 2004 informoval spravodajské agentúry saudský moslim Šachid D. o udalosti, ktorá zmenila jeho život Následne boli tieto informácie zverejnené v Saudskej Arábii, Sýrii, Palestíne a ďalších štátoch.

Šachid D. pochádza z bohatej aristokratickej saudsko-arabskej rodiny. Jeho žena - boatá moslimka, sa ukázala ako neplodná. Napriek všetkým dostupným lekárskym pokusom neotehotnela. Nie­koľkokrát vykonali cestu do Mekky, venovali veľké peniaze rôznym mešitám. Potomstva sa však nedočkali.
Šachidovi rodičia na neho tlačili, aby si vzal ešte ďalšie ženy - rod potreboval dediča.Skleslý Šachid však nedal na rodičov a radšej sa s manželkou dal na cesty. Navštívili Sýriu. V Damašku si najali limuzínu s vodičom, ktorý s stal ich sprievodcom po pamiatkach. Manželia sa mu zverili so svojím problémom.


Šofér im poradil aby šli do hôr, kde majú sýrski kresťania (pravoslávni - patriaci pod Antoichijského patriarchu) kláštor, v ktorom je zázračná ikona Matky Božej, menom Panagia Saidnaja (v preklade Naša Pani) ktorá už pomohla stovkám neplodných manželských párov rôznych národností a náboženstiev.

Hlavné je, aby ich modlitba pred divotvornou ikonou bo­la vrúcna a úprimná. To moslima Šachída i jeho ženu veľmi zaujalo, takže sa rozhodli pokloniť kresťanskej ikone Matky Božej, Panej kresťanov. Rehoľníčky ich prijali prívetivo. Manželia vykonali všetko potrebné a so slzami v očiach sa modlili pred zázračnou ikonou.

Rehoľníčky manželom dosvedčovali, že Matka Božia už mnohokrát pomohla neplodným párom nekresťanom.

 

**==***==** **==***=

 

 

Rehoľníčky ich prijali prívetivo

 

Rehoľníčky ich prijali prívetivo. Manželia vykonali všetko potrebné a so slzami v očiach sa modlili pred zázračnou ikonou. Rehoľníčky manželom dosvedčovali, že Matka Božia už mnohokrát pomohla neplodným párom nekresťanom. Šachid sľúbil, že ak im Matka Božia požehná dieťa, daruje kláštoru 80 tisíc dolárov a 20 tisíc taxikárovi, ktorý im poradil.

Manželia sa vrátili do vlasti a po ne­jakom čase žena zistila, že je tehotná. Za 9 mesiacov porodila krásneho chlapca. Hneď potom sa chcel Šachid vrátiť do Sýrie, aby splnil svoj sľub. Svojmu známemu šoférovi oznámil, že vezie peniaze a poprosil ho aj o dvoch mužov ako ochranku. Záludný šofér si však pri­bral dvoch zločincov, s úmyslom Šachída olúpiť a zavraždiť. Vyzdvihli Šachída na letisku a ten každému z nich sľúbil ešte 10 tisíc dolárov.

 

Zločincov, neuspokojila sľúbená odmena

Šachíd si už tak zvykol na modlitbu k Presvätej Bohorodičke, že sa ku nej modlil všade, kade šiel, aj cestou v taxíku. 

Zločincov, ktorí sa s ním viezli, neuspokojila sľúbená odmena.

Odbočili z cesty na opustené miesto, kde Šachída zabili, odrezali mu hlavu a jeho telo rozsekali na kusy. 

Všetko nahádzali do kufra auta. Rozdelili si jeho peniaze a  prstene a viezli mŕtvolu niekam zakopať.

 

 

Avšak na diaľnici - sa ich auto náhle zastavilo

Zločinci vystúpili von a snažili sa auto spojazdniť. Nešlo to, aj keď motor nevykazoval nijakú chybu. Zastavil pri nich prechádzajúci šofér a ponúkol im pomoc.

Vo vedomí, že môžu byť prezradeného zločinci hrubo odmietli. Šofér si však všimol krv, kvapkajúcu z kufra auta a zalarmoval políciu.

Keď policajti prišli, auto ešte stálo bez pohnutia. Vzápätí videli pod autom kaluž krvi a nariadili otvoriť kufor. Akonáhle otvorili kufor, pred ich očami sa skrvavené telo vzpriamilo a Šachid vyskočil von.

Bol nielen nažive, ale úplne v poriadku !

Povedal policajtom: „Práve teraz Panagia (Pani - Panna Mária ) dokončila zošívanie môjho krku - práve tu" ( ukázal im na krku oblasť ohryzku „ potom čo zošila zbytok môjho tela..." Keď ho zločinci uvideli, v hrôze padli na kolená, triasli sa desom a ku všetkému s priznali.

 

**==***==** **==***=

 

Kresťanská Matka Panna Mária

vzkriesila Araba

Po chvíli zošaleli, váľali sa po zemi, trhali si vlasy kričali:

Odrezali sme mu predsa hlavu, ale on ožil! Kresťanská Matka Mária vzkriesila Araba!" Polícia ich spútala a odviezla na psychiatriu. Stále kričali, že nie je možné, aby Arab, ktorého zabili, sťali a rozrezali, bol ešte nažive.

Ukázalo sa, že Šachid si pamätal do najmenších podrobností všetko, čo sa stalo, a to nielen pred vraždou, ale i potom, čo nasledovalo - ako mu sťahovali prstene, brali hodinky, odrezávali hlavu. Na to všetko sa pozeral akoby z ústrania a cítil pritom blahodarnú prítomnosť Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky. Šachída hneď previezli do nemocnice v Damašku, kde vyšetre­nie potvrdilo, že zošitie bolo čerstvé.

 

 

**==***==** **==***=

 

Zázračná udalosť


Zázračná udalosť bola potvrdená písomnou správou lekárov. Stehy ešte aj dnes sú viditeľné.

Šachid neustále dosvedčoval, že Panagia spojila časti jeho tela a vzkriesila ho pomocou Jej syna. Celú udalosť skúmali hierarchovia pravo slávnej Cirkvi, vrátane antiochijského patriarchu a metropolitu Pavla. Bolkonštatovaný zázrak.

Okamžite po udalosti volal Šachid svojim príbuzným, a všetci spoločne šli do kláštora Panagie Saídnaj.

Šachid a jeho rodina venovali kláštoru Matky Božej namiesto 80 tisíc až 800 tisíc dolárov. Keď Šachid rozpráva príbeh tohto zázraku, začína slovami: „Keď sa mi toto prihodilo, bol som moslimom." Dnes je celá jeho rodina kresťanská.


(Z angl. preložil: Petr Baudi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrátenie väzňa Claudia Newmana cez Pannu Máriu


Boh preukazuje všetkým ľuďom svoju priazeň a milosť. A čije to navonok viditeľné, alebo to zostáva skryté, robí to vždy prostredníctvom Panny Márie, Prostrednice všetkých milostí.


kutočná udalosť, ku ktorej došlo v roku 1944 v americkom štáte Mississippi, veľmi zreteľne ukazuje takéto materinské sprostredkovanie mi­losti, resp. viery cez Pannu Máriu. Páter Robert O'Leary SVD (1911-1984), misionár verbista v štáte Mississippi, bol bezprostredným účastníkom týchto udalostí a v 60. rokoch vydal o nich svedectvo.

Tento horlivý a oduševnený kňaz zanechal pre nasledujúce generácie nahrávku s označením: Príbeh obrátenia väzňa Claudia Newmana.

 pokračovanie

 

 

 

Blahoslavená Mirjam z Ibelinu od ukrižovaného Ježiša (1846-1878)

Mimoriadná mystička, Stigmatička a obeť za spásu duší

Blahoslavená Mariam Baouardy, známa ako bl. Myriam JežišaUkrižovaného, Narodila sa v v roku 1846 v Ibelline, ktorý sa nachádza v pohorí hornej Galilei, Palestíny. Jej rodina pochádza z Damašku, Sýria. Bolikatolíci z Melkite grécko-katolíckého rítu, potomkovia ArcheparchyAntioch, miesto, kde boli nasledovníci Ježiša. V roku 1867 vstúpila do karmelitánského kláštora v Pau vo Francúzsku, a žila v Magalore v Indii. Bola obohatená o nadprirodzenými darmi od Boha. Mala veľkú oddanosť k Panne Márii a Duchu Svätému. Bola blahorečený pápežom Jánom Pavlom II 13. novembra 1983. pokračovanie

 

 

 

 Všetko o Panny Márii maria

Jeho zloba sa obracia hlavne proti žene, ktorá mu pošliape hlavu.

My Ho aj s tou ženou, ktorú si vyvolil za svoju matku, s veľkým hnevom zničíme

Len voči tej žene ( P. Márii ), citim nenávisť

To všetko ho prudko podnietilo viac proti Eve ako proti Adamovi.

Zasvätenie Panne Márií ktoré nebudete ľutovať ani vy, ani vaše deti, ani deti vašich detí

Oslobodenie albigénskeho bludára, posadnutého 15 tisícami démonmi.

po 184-roch rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa

 

 

Proroctvo Stefana Gobbiho - pre našu dobu

Proroctvo sv Nila Myrotociveho - pre našu dobu

rozlišovanie duchov

exorcizmus

 

 

 

 

 

 

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
stiahni v doc. Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

 

Klamstvo aké svet ešte nezažil - Litmanová

Proroctvo Stefana Gobbiho - pre našu dobu

Proroctvo Panny Márie v La Salette

Zjavenia Panny Márie

Očistec

Svätá Veronika Giuliani hovorí kresťanom

O počte spasených kresťanov - svätý Leonard z Porto Maurizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Virgin Mary is both holy and blessed!

 

By faith she believed; by faith, conceived

Stretching out his hand over his disciples, the Lord Christ declared: Here are my mother and my brothers; anyone who does the will of my Father who sent me is my brother and sister and my mother. I would urge you to ponder these words. Did the Virgin Mary, who believed by faith and conceived by faith, who was the chosen one from whom our Saviour was born among men, who was created by Christ before Christ was created in her – did she not do the will of the Father? Indeed the blessed Mary certainly did the Father’s will, and so it was for her a greater thing to have been Christ’s disciple than to have been his mother, and she was more blessed in her discipleship than in her motherhood. Hers was the happiness of first bearing in her womb him whom she would obey as her master.

Now listen and see if the words of Scripture do not agree with what I have said. The Lord was passing by and crowds were following him. His miracles gave proof of divine power. and a woman cried out: Happy is the womb that bore you, blessed is that womb! But the Lord, not wishing people to seek happiness in a purely physical relationship, replied: More blessed are those who hear the word of God and keep it. Mary heard God’s word and kept it, and so she is blessed. She kept God’s truth in her mind, a nobler thing than carrying his body in her womb. The truth and the body were both Christ: he was kept in Mary’s mind insofar as he is truth, he was carried in her womb insofar as he is man; but what is kept in the mind is of a higher order than what is carried in the womb.

The Virgin Mary is both holy and blessed, and yet the Church is greater than she. Mary is a part of the Church, a member of the Church, a holy, an eminent – the most eminent – member, but still only a member of the entire body. The body undoubtedly is greater than she, one of its members. This body has the Lord for its head, and head and body together make up the whole Christ. In other words, our head is divine – our head is God.

Now, beloved, give me your whole attention, for you also are members of Christ; you also are the body of Christ. Consider how you yourselves can be among those of whom the Lord said: Here are my mother and my brothers. Do you wonder how you can be the mother of Christ? He himself said: Whoever hears and fulfils the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. As for our being the brothers and sisters of Christ, we can understand this because although there is only one inheritance and Christ is the only Son, his mercy would not allow him to remain alone. It was his wish that we too should be heirs of the Father, and co-heirs with himself.

Now having said that all of you are brothers of Christ, shall I not dare to call you his mother? Much less would I dare to deny his own words. Tell me how Mary became the mother of Christ, if it was not by giving birth to the members of Christ? You, to whom I am speaking, are the members of Christ. Of whom were you born? “Of Mother Church,” I hear the reply of your hearts. You became sons of this mother at your baptism, you came to birth then as members of Christ. Now you in your turn must draw to the font of baptism as many as you possibly can. You became sons when you were born there yourselves, and now by bringing others to birth in the same way, you have it in your power to become the mothers of Christ.