Príde klamstvo, aké svet nezažil - Litmanová

Príhovory Ivetky Korčákovej, Litmanová 1995-1997

Príde klamstvo, aké svet nezažil - Litmanová - Viete, dlho som sa modlila za toto stretnutie, pretože som vedela, že sem prídu iba tí ľudia, ktorých privedie Panna Mária. Nikto iný. Ten hlavný dôvod, prečo som tu, nieje, že vám niečo poviem. Neprišla som sem preto, aby som niečo rozprávala. Je dôležité, aby sme mohli spolu zažiť, že Panna Mária je naša MAMA. Nič iné nie je dôležité. A preto Ťa teraz prosíme, Panna Mária, odhaľ nám PRAVDU a prebuď nás z našej ľahostajnosti..! Takže jediný dôvod prečo som teraz tu je, aby sme sa spolu modlili. Aby naša modlitba bola v našom živote úprimná, pretože BOH nepotrebuje naše slová, ON potrebuje tvoje srdce  Pokračovanie 
Vybrala som jedno posolstvo, ktoré teraz prečítam. A budeme nad ním rozmýšľať. Celkom osobne. Teraz nie je dôležité zjavenie samotné, dôležité je, čo BOH znamená pre môj život.
 
To posolstvo je veľmi krásne. A veľmi jednoduché. Pretože je také jednoduché, je zároveň aj veľmi hlboké. Pretože jediná naša záchrana je prestať byť komplikovaný. Dňa 8. Novembra 1992 Panna Mária povedala (skús to veľmi dobre počúvať, pretože to povedala pre teba): „Prosím, modli sa! Ani nevieš, ako veľmi ti to pomôže. Máš tak málo času! Môj drahý, staň sa dieťaťom. Lebo iba dieťa bude vedieť, čo je modlitba!"
Viete, vnútorne som cítila, že musím hovoriť o časoch. Celkom v PRAVDE. A všetci tí, ktorí sú z PRAVDY, tomu porozumejú. Nie je potrebné, aby sem prišli davy.
Je potrebných desať ľudí, ktorí sa tu skutočne obrátia. Počet nikdy nie je dôležitý. Do Litmanovej prichádzali tisíce ľudí. Prečo Panna Mária potom odišla? Prečo? Tisíce ľudí počúvali Jej posolstvá. Aspoň sa tak tvárili, že počúvajú.
Prečo potom Povedala, že odchádza preto, že Ju nepočúvajú? Ja som si povedala, že prídem sem a budem hovoriť tak, ako by som posledný krát hovorila o týchto veciach.
 
Akoby som posledný krát v živote hovorila o Panne Márii. Pretože potom do všetkého, čo poviem, vložím celé svoje srdce. Preto vás prosím, skúste počúvať tak, ako keby to bolo posledné, čo počujete, Pretože nikto z nás nemôže vedieť, či to tak skutočne bude.
Všetko záleží od toho, nakoľko ty sám chceš. Musíš ty-ako prvý chcieť. Musíš chcieť! Nemôžeš ostať vlažný! A ja ťa tu prosím, skús to teraz spraviť! Rozmýšľala som, čo to pre mňa znamená keď Panna Mária povedala, že mám málo času. Čo to pre mňa samú znamená. Pochopila som, že je to tak. A teraz ja chcem povedať niečo také, čo vy môžete prijať bez strachu.
 
Nemôžeš sa obrátiť preto, že sa bojíš! Pretože to by nebolo obrátenie. Panna Mária povedala, že prichádza doba, ktorá už je tu. To znamená, že ja zdanlivo vnímam to, že ešte je pokoj. A myslím si, že je všetko v poriadku. Myslím si, prečo ja by som mal niečo zmeniť? Prečo ja? Veď všetci tak žijú. To je veľký klam Satana!
 
Pretože tá doba, ktorá prichádza, je tak blízko, že možno rozhodujú týždne, mesiace. A pokiaľ sa nebudeš modliť, tak ťa prekvapí.
Aby ste tomu rozumeli, preto tak veľa rozprávam o tej dobe, pretože príde niečo, čo svet ešte nezažil a ani nezažije nikdy potom. Pretože my potrebujeme očistu. A ja ti vysvetlím, prečo ju potrebuješ: Panna Mária prichádza a zjavuje sa.
A dáva ti posolstvá. Ale teba to nezaujíma. A potom príde a plače. Plače krv. Ale teba sa to nedotýka. Čo myslíš, čo iné ťa preberie? Všetko to, čo príde, BOH dopustí iba z lásky. Pretože ty nie si schopný sa obrátiť vtedy, ked' ťa BOH o to prosí..!
A očistenie znamená, že nebudú existovať vlažní.
 
Buď som pre BOHA alebo proti BOHU !
 
Buď som pre BOHA alebo proti BOHU. Neexistuje nič medzi tým. Bud' alebo ! To je očistenie. A v tomto období zomrú mnohí zlí a mnohí dobrí. A nehovorím ti to preto, aby si sa bál! Ale preto, aby si, ked 1 ten čas príde, zachoval pokoj. A Ona to hovorí preto, lebo vidí, čo prichádza. Viete, Panna Mária prišla jedenkrát s maličkým JEŽIŠOM na rukách. A ja som nerozumela, čo to znamená. A vtedy povedala, že prichádza pohroma.
 
Ale nerozumela som ani tomu. Dnes však z Božej Milosti viem, že ty tú pohromu môžeš prežiť iba vtedy, ked' sa staneš takým dieťaťom, ako bol JEŽIŠ sám. Pretože tajomstvo dieťaťa je niečo veľmi hlboké. Môj vzťah musí byť - dieťa. A to znamená: tajomstvo Nepoškvrnenej Čistoty spočíva v duši dieťaťa.
 
Panna Mária, povedala že iba deti prežijú tú dobu
 
Vieš, Panna Mária raz povedala, že iba deti prežijú tú dobu. Iba deti. My nemáme odvahu byť jednoduchí. A preto nemôžeme byť skutoční. Panna Mária chcela skutočnú modlitbu. Pravú. Chápeš, ako málo od teba BOH chce?Keď sa naozaj modlíš, tak potom plodom každej modlitby je pokoj. Plodom každej modlitby je pokoj.
 
To znamená, že keď vstaneš a povieš, že si sa modlil a necítiš pokoj, tak potom sa sám klameš. Plodom každej modlitby je pokoj. Povedala som, že ste sem prišli preto, aby sme sa modlili. Je to to isté, ako keby som povedala: Prišli sme sem preto, že je potrebný pokoj.
Pokoj! Aby raz, keď príde na svet neopísateľný nepokoj, mi nemohol zobrať BOHA. Rozumieš, o akú dôležitú vec ide? Všetko sa začína tvojou túžbou. Tvoje obrátenie sa začína v tvojom myslení. Tvoje myšlienky musia byť iné. Tvoje city musia byť iné. Musí sa zmeniť niečo hlboko v tebe. BOH chce tvoje srdce! ON nepotrebuje nič iné.
 
BOH sám hovorí, že iba deti budú vedieť, čo je skutočná modlitba. A tak som BOHA veľmi prosila, o tú milosť, aby mi daroval detskú zbožnosť. Pretože ja sa chcem naozaj modliť! A tak som raz sedela v kaplnke a pocítila som, že BOH je úplne Jednoduchý! Celkom Jednoduchý. Že ja som bola tá, komplikovaná. Pretože dieťa vníma všetko tak jednoducho. A potom - modlitba dieťaťa má moc zastaviť katastrofu! Modlitba nepotrebuje slová. Pokiaľ sa BOH nestane pre moju dušu OTCOM, potom nikdy nezačnem žiť! BOH je taký Jednoduchý, že iba dieťa ho vie pochopiť.
 
My všetci sa musíme stať deťmi. Lebo tento svet nás celkom zmetie. A ja som na začiatku povedala: Chceme Pannu Máriu prijať ako Matku. Mamu. Mama je niečo také blízke pre tvoju dušu! Neexistuje nič bližšie. Ale ty musíš chcieť! Je cítiť blízkosť duše, keď poviem slovo Mama. Bez BOHA nemôžeš nič. Ale s BOHOM môžeš všetko. Všetko... Pre BOHA nieje nič nemožné. A ja chcem byť Jeho. A preto som prišla za svojím OTCOM a povedala som MU: OCKO, daj aby každá duša, ktorá vyjde z tejto miestnosti, začala rozmýšľať. O Tebe.
 
Príde také klamstvo, že to otrasie aj najsilnejšími kresťanmi
 
Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími kresťanmi ! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil.
Pretože Cirkev sa potrebuje očistiť. Rozumieš? Ale keď zostaneš pri svojej Mame, vtedy ťa to klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa nedáš oklamať. Budú mnohí tí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať. Rozumieš, aký dar je to, že to teraz môžeš počúvať? Vieš, naša Mama by chcela, aby to počúval každý. Ale Ona nemôže nikoho nútiť. Pretože láskaje láskou len vtedy, keď dáva slobodu. Ty musíš cítiť, že aj teraz si slobodný.
 
Najhoršie je, keď zostaneš vlažným - keď nevieš, čo chceš
 
Najhoršie je, keď zostaneš vlažným. Keď nevieš, čo chceš. Jediná istota je BOH sám. Keď prijmeš to, čo je pre teba ťažké, nastáva zmena. BOH urobí zázrak. Keď sa nebudeš modliť skutočne, vtedy celá pravda v tebe sa stratí, pretože ty tú pravdu ničím neživíš. Ako je to možné, ja sa teraz pýtam, že po toľkých modlitbách sme zostali takí istí?! Ako je to možné?
 
To znamená, že v skutočnosti sa nemodlíš. Ty sám seba klameš. Naše klamstvo spočíva v tom, že tak veľmi milujeme sami seba. Len modlitba ťa naučí naozaj milovať. Vieš, musíš sa oslobodiť úplne od všetkého. Úplne od všetkého. Pretože keď nedáš všetko, nemôžeš dostať všetko. Naša jediná záchrana je uveriť v Božiu Lásku. Ja keď verím, nepotrebujem cítiť, že ma BOH miluje. Pretože ja viem, že ON je Láska. Nepotrebuješ nič viac.
 
Tváre povrchných spovedí
 
**==***==**
 
Ked' Panna Mária prišla, tak obzvlášť žiarila. A ja som nerozumela, prečo. Tak sme sa na seba pozerali a Ona povedala: Teraz sa môžeš otočiť. A ja som to spravila. A veľmi som sa zľakla. Pretože som videla tváre špinavé a znetvorené. A tak som sa hneď otočila naspäť a začala som plakať. A Panna Mária odišla. Všetci sa pýtali čo sa stalo? Prečo plačeš? A ja som nemohla povedať nič. Nič. Pretože hlboké veci sa nedajú vysloviť slovami.
 
Ale ja som pochopila, že toto sú tváre našich povrchných spovedí. Skutočná spoveď musí byť pre mňa obrátením. A preto, keď sa chceš zmeniť, tak to musíš urobiť teraz. Teraz! Obrátenie nikdy nemôže byť vec, ktorá sa týka budúcnosti.
 
Panna Mária v Medjugorje povedala: „Prosím, modlite sa. Prosím, modlite sa!" Doba je taká vážna, že nám pomôže len modlitba. Pretože Panna Mária nás veľmi prosí. Tak veľmi! Tak veľmi, že Ju nikto nepočúva. Ani ja som ju nepočula! Predtým, kým sme sem prišli, modlili sme sa spolu s našimi sestrami. Modlili sme sa tak, že sme si vo svojej duši predstavili Mamu, ktorá plače. Tak som zistila, že tieto slzy Mamy mi dávajú silu pre všetko. BOH dáva šancu každému. Každému. Verím, že aspoň pár ľudí to pochopí. Nie mňa, ale Pannu Máriu. Je to také jednoduché !
 
Keď sa vo svojom vnútri staneme deťmi, tak prvé, čo nás zaplaví, je vďačnosť. Ďakujem Mama, že si mi to povedala: Drahé dieťa, prosím, modli sa! Ani nevieš, ako veľmi ti to pomôže. Máš tak málo času! Môj drahý, staň sa dieťaťom. Lebo iba dieťa bude vedieť, čo je modlitba !
 
Čo poviem, si prosím zapamätaj ...
 
Čo poviem, si prosím zapamätaj. Panna Mária prišla len preto, aby ťa priviedla znova k JEŽIŠOVI. Znovu k EUCHARISTII. Aby ti dala svojho SYNA. Pre nič iné.
 
Prišla ťa zobudiť z tvojho sna prázdnoty. Prišla ti povedať, že si zbytočne veci komplikuješ. Že stačí sa stretnúť s JEŽIŠOM. Tak sa teraz vnútorne celkom zjednoťme. BOH ti daroval tak veľa. Máš srdce. Máš fantáziu. Máš rozum.
 
Môžeš prísť k BOHU! Môžeš sa skutočne modliť! Panna Mária ťa pozýva! K jednej svätej, ktorá mala vnútorné videnie raz prišiel JEŽIŠ a povedal jej: „Poď dcéra, sadni si na moje kolená, chcem ťa len trochu pohojdať..." Rozumiete, aká je viera veľmi ľahká? A jednoduchá? A ona to naozaj vo svojej duši zažila.
A keby Panna Mária mala teraz prísť a mohla by niečo povedať, tak by povedala: „Prosím ťa, poď ku mne, nemusíš nič hovoriť, môžeš zostať celkom ticho, poď, sadni si na moje kolená! Chcem byť pre teba Mamou... Ja chcem, aby si ma volal Mama! Pretože ja ti môžem dať všetko..." Prosím ťa Mama, daj aby som mohol vidieť tvoje slzy. Aby tvoje slzy vyliečili moju slabosť. Mama, chcem Ti teraz darovať moju ľahostajnosť. Celú svoju túžbu, všetky svoje zlé sklony a chcem odísť slobodný... Modlitba dieťaťa môže všetko... Keď necítiš pokoj, potom si sa nemodlil.
 
A to je všetko, čo som vám chcela povedať. My sa potrebujeme modliť. Ale musíme rozumieť, že BOH sa nám prihovára v tichu. Musíš byť tak ticho, aby si Ho počul! Nemôžeš príliš veľa rozprávať! Lebo tvoja duša potrebuje ticho. Keď potom povieš: „Zdrávas Mária, milosti plná, PÁN s Tebou," tak to budeš prežívať! Celá tvoja duša bude horieť... Potom jeden Otčenáš môže urobiť zázrak! Ale v boji o svoj pokoj musíš byť absolútne nekompromisný.
 
My nemusíme toho veľa počuť o budúcnosti. Ale vieme, že tie časy budú až také ťažké, že tí, ktorí sa nemodlili, nebudú už mať síl sa modliť. A keď sa nemodlím, tak nemám nádej. A keď som bez nádeje, tak som zúfalý človek.
Panna Mária nám hovorí: „Doba v ktorej žijete je veľmi vážna." A myslím, že to každý z nás viac či menej môže vo svojom vnútri cítiť. Môže cítiť taký vnútorný boj, a je možné v tých najmenších situáciách povedať áno alebo nie. Pôsobenie zla je naozaj silné! Ale BOH na druhej strane nám, prirodzene, chce dať mnoho milostí.
A tým, že sa to tak veľmi stupňuje, my naozaj žijeme na nejakom prelome a v čase, ktorý je veľmi rozhodujúci.
Vnútorný pokoj...To, čo nám berie náš pokoj je vždy hriech...že sme dovolili, aby láska bola zranená...nič na svete nieje hodné toho, aby ti zobralo pokoj...pravý plod pravej modlitby je vždy pokoj. Každý akt našej pokory BOH odmení Svojím pokojom. Ja, aspoň vždy potom, keď som padla, alebo keď sa stalo niečo, čo som nechcela, aby sa stalo, keď som znovu pozrela na BOHA, tak som musela vstať a ísť ďalej. Potom som vždy cítila veľmi hlboký pokoj.
Pokoj je príliš vzácna vec na to, aby sme ho napájali na niečo vonkajšie. Pokoj nieje závislý od ničoho. Ten sa týka mojej najhlbšej túžby...pokiaľ mám túžbu po BOHU...potom BOH bude viesť moje vonkajšie kroky.
 
Je to dôvernosť medzi mnou a NÍM. Vidíme, že je veľa zla vo svete. Ale cítime, že ešte predsa niečo musí prísť. Príde čas, keď sa bude musieť každý rozhodnúť, či pôjdem s BOHOM alebo proti NEMU... A k tomuto bodu musí prísť v celom ľudstve. Ked k niečomu takému príde, bude to aj preto, že človek bude nútený sa rozhodnúť. Ale bude to len z čistého Milosrdenstva.
 
Vtedy vybuchne všetko to, čo možno teraz skrývame. Nechcem povedať, že to bude horšie. Bude to také, že si to neviem predstaviť. Nebude to ľahké, ale každý, kto sa bude modliť, kto začne teraz, kto sa ako dieťa skryje u Márie, ten prežije. Tých, ktorí budú veľmi blízko Márie, to len znovu očistí. Viac a viac. Preto tá doba bude mať svätých, akí ešte nikdy neboli.
 
 
 
O SVATOM RÚŽENCI
Sv. L. M. Grignion
 
 
Vo svojej knihe De dignitate Rosarii zaznačil bl. Alan z Roche to, čo mu zjavila presvätá Panna a neskôr aj Cartagena: „Vedz, syn môj, a zvestuj to každému, že pravdepodobným a bezprostredným znakom večného zatratenia je odpor, vlažnosť a nedbalosť v modlitbe Anjelského pozdravenia, ktoré prinieslo nápravu celému svetu.“ – Scias enim et secure intelligas et inde late omnibus patefacias, quod videlicet signum probabile est et propinquum aeternae damnationis horrere et attediari ac negligere Salutationem angelicam, totius mundi reparativam (Lib. De Dignit. cap. II).
Sú to veľmi potešujúce a zároveň i hrozné slová, ktorým by sme ťažko uverili, keby sme nemali záruku v tomto svätom mužovi, pred ním vo svätom Dominikovi a potom vo viacerých osobnostiach i skúsenostiach mnohých storočí. Veď je to vždy tak, že tí, čo javia známky zavrhnutia, ako bludári a bezbožníci, namyslenci a svetáci, neznášali či opovrhovali modlitbou, Ave Maria i ružencom.
Heretici sa ešte naučia a modlia Pater, ale nie Ave Maria ani ruženec. Sú pre nich hrôzou: radšej budú nosiť na sebe hada než ruženec.
Aj namyslenci, i keď sú katolíkmi, majú rovnaké sklony ako ich otec Lucifer, a preto opovrhujú alebo sú ľahostajní k modlitbe Ave Maria a hľadia na ruženec ako na slabošskú pobožnosť, dobrú iba pre hlupákov a tých, čo ani nevedia čítať.
Naproti tomu zo skúsenosti vidno, že tí, čo majú jasné známky vyvolenia, milujú modlitbu Ave Maria, vychutnávajú si ju a modlia sa ju radi. Ba čím viac patria Bohu, tým viac milujú túto modlitbu. Aj toto povedala svätá Panna bl. Alanovi po slovách, ktoré som práve citoval.
[251.] Neviem ako a ani prečo, ale aj tak je to pravda. A nemám lepšieho tajomstva na rozpoznanie toho, či je niekto Boží, ako zistiť, či má v láske modlitbu Ave Maria a ruženec. Hovorím „má v láske“, lebo sa môže stať, že človek sa dostane do prirodzenej, či dokonca nadprirodzenej neschopnosti modliť sa ju, no stále ju miluje a iných podnecuje k tejto modlitbe.
Podľa svätcov je dobre, čiže pozorne, zbožne a pokorne pomodlené Ave Maria nepriateľom diabla, ktoré ho prinúti na útek. Je kladivom, ktoré ho rozmliaždi.
V hodine svojej smrti budeš blahoslaviť deň a hodinu, keď si mi uveril. A čo štedro zaseješ s Ježišom i Máriou, v nebi budeš štedro žať na veky – Qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet.
2 Kor 9,6: „Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Lakomstvo
Učený a nábožný Suarez zo Spoločnosti Ježišovej, Juste-Lipse z mesta Louvain a mnohí iní, vychádzajúc z mienky Otcov – medzi inými napríklad svätého Augustína, svätého Efréma (diakona z mesta Edesa), svätého Cyrila Jeruzalemského, svätého Germána Carihradského, svätého Jána Damascénskeho, svätého Anzelma, svätého Bernarda, svätého Bernardína, svätého Tomáša Akvinského i svätého Bonaventúru – nevyvrátiteľne dokázali, že úcta k svätej Panne je nevyhnutná k spáse a že nedostatok úcty a lásky k nej je neomylným znakom zavrhnutia aj podľa mienky samého Oecolampadia a niektorých iných bludárov, a naopak, že istým znakom záchrany je byť jej úplne a opravdivo oddaný a zasvätený
Toto potvrdzujú obrazy aj slová Starého i Nového zákona, ako aj mienky a príklady svätcov. Rozum aj skúsenosť to učia i potvrdzujú. Sám diabol, ako aj jeho prisluhovači, to museli často priznať, keď boli donútení silou pravdy.
Zo všetkých statí Cirkevných otcov a učiteľov, z ktorých som mnohých vymenoval na dokázanie tejto pravdy, pre krátkosť vyberiem iba jednu: Tibi devotum esse, est arma quaedam salutis quae Deus his dat quos vult salvos fieri – „Tebe byť oddaným, svätá Panna,“ tvrdí svätý Ján Damascénsky, „je akoby zbraňou spásy, ktorú Boh dáva tým, ktorých chce zachrániť.“ Mohol by som tu opísať mnoho príbehov, ktoré potvrdzujú túto pravdu, no spomeniem iba tieto: 1) príbeh svätého Františka, ktorý v extáze videl vysoký rebrík smerujúci do neba, na konci ktorého stála svätá Panna a ktorým všetci musíme – ako mu bolo povedané – vystúpiť, aby sme mohli prísť do neba. 2) príbeh z kroniky svätého Dominika. Pri Carcassonne, kde svätý kazateľ vysvetľoval posvätný ruženec, bol jeden nešťastný bludár posadnutý pätnásťtisíc diablami. Títo k vlastnému zahanbeniu museli na príkaz čistej Panny vyjaviť mnoho veľkých a utešujúcich právd týkajúcich sa oddanosti k nej.
To všetko s takou silou a jasnosťou, že nie je možné čítať tento autentický príbeh, oslavujúci kapituláciu diabla pred oddanosťou k najsvätejšej Panne, a neplakať pritom od radosti i napriek tomu, že sme jej len tak málo oddaní.
[43.] Ak je oddanosť k presvätej Panne potrebná všetkým ľuďom na dosiahnutie spásy, potom je ešte omnoho potrebnejšia tým, ktorí sú povolaní ku zvláštnej dokonalosti. Neverím, že by niekto mohol dosiahnuť dôverné spojenie s naším Pánom a dokonalú vernosť Duchu Svätému bez úzkeho spojenia so svätou Pannou a bez veľkej závislosti na jej pomoci.
Proroctvo Stefana Gobbiho - pre našu dobu
Svätá Veronika Giuliani - hovorí kňazom a všetkým kresťanom
Proroctvo Stefana Gobbiho - pre našu dobu
Svätý Alfonz Mária de' Liguori - ČAS JE VZÁCNY *
Svätý Benedikt z Nursie
 
**==***==**

Po roku 1900, okolo pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie. Keď sa priblíži doba Antikristovho príchodu, myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť (hriech). Svet bude na nepoznanie. Ľudský zovňajšok sa zmení a nebude možné rozoznat’ mužov od žien pre nehanebnosť v obliekaní a účese. Títo ľudia sa Antikristovým klamaním stanú krutými a budú ako divá zver. Nebude úcty k rodičom a starcom, láska zmizne a kresťanskí pastieri, biskupi a kňazi sa stanú márnivými, úplne neschopnými rozoznať pravú cestu od nepravej.

V tej dobe sa zmenia zásady i tradície kresťanov a Cirkvi. Ľudia zanechajú skromnosť a zavládne rozhadzovanie. Faloš a lakomstvo dosiahnu veľké rozmery; avšak beda tým, ktorí hromadia poklady. Chtivosť, cudzoložstvo, homosexualita, tajné skutky a vražda budú vládnuť v spoločnosti. Takto budú ľudia mocou takýchto veľkých zločinov a neviazanosti zbavení milosti Svätého Ducha, ktorú obdržali pri sv. krste, a už nebudú počuť hlas svojho svedomia. Božie Cirkvi budú pripravené o bohabojných a zbožných pastierov a beda kresťanom, ktorí v tej dobo zostanú vo svete; celkom stratia svoju vieru, pretože nebude spôsobu, ako získať od kohokoľvek svetlo poznania.

Potom odídu zo sveta do svätých útočísk; hľadajúc, ako by uľahčili svojmu duchovnému trápeniu, no všade narazia na ťažkosti a prekážky. Toto všetko bude dôsledkom toho, že Antikrist túži ovládnuť každého a panovať celému svetu; tiež bude činiť zázraky a preludné znamenia. Dá ľuďom skazenú múdrosť, takže tí vynájdu prostriedok, ako môže jeden človek s druhým viesť rozhovor z jedného konca zeme na druhý. Ľudia tiež budú v tej dobe lietať vzduchom ako vtáci a zostupovať na dno mora ako ryby. A až toto všetko dosiahnu, strávia títo nešťastní ľudia svoj život v pohodlí bez toho, že budú vedieť, duše úbohé, že je to Antikristov podvod. A on, bezbožník, bude korunovat’ ľudskú vedu takou domýšľavosťou, že táto povedie ľudí k tomu, aby zanechali pravú cestu a stratili vieru v existenciu Boha v troch Osobách.

Potom všedobrý Boh, vidiac pád ľudského pokolenia, skráti tie dni pre tých nemnohých, ktorí budú spasení, lebo nepriateľ chce uviesť do pokušenia pokiaľ možno aj vyvolených… Potom sa náhle objaví trestajúci meč a zabije zvodcu i jeho služobníkov

Proroctvo sv. Níla Myrotočivého pre našu dobu (zo Svätej Hory Atos, z r. 1651)