Hudba a Liturgia: Pápež Benedikt XVI

 
 
 
Z knihy - duch liturgie / pápež Benedikt XVI
 
 
Ako hudba vyjadruje Slovo Boha, Obraz Boha ? Pápež Benedikt XVI. Na jednej strane, je tu populárna hudba, ktorá už určite nie je viac podporovaná ľudom v starodávnom zmysle populus
 
Je zameraná na fenomén más, je produkovaná industriálne a napokon, musi byt' pomenovaná ako kult všedného. Na druhej strane, „ rock " je výrazom živelných vášní a na rockových festivaloch nadobúda kultovú povahu, spôsob uctievania v skutočnosti v protiklade ku kresťanskému uctievaniu.
 
Ľudia sú akoby uvoľnení zo seba prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov.
 
Avšak v extáze pri ktorej sú prerušené všetky ich obranné schopnosti účastníci klesajú, tak povediac pod živelnou silou vesmíru.
 
Hudba triezvej opitosti z Ducha Svätého sa zdá mať malú šancu keď sa sami stali väzením, myseľ je okovou a únik z tohto sa javí ako skutočná nádej vykúpenia ktorá môže byť zakúsená aspoň na pár chvíľ.
 
 
 
KONFERENCIA O CIRKEVNEJ HUDBE V RÍME 1985
 
Christs regnat, Christus vincit, Christus ímpe-rat. •  Immaculata  •  vergine Maria
Liturgia a cirkevná hudba - Pápež Benedikt XVI ôsma medzinár. konferencia o cirkevnej hudbe v Ríme, 1985.
Dôsledky pre liturgickú hudbu a základné princípy: Slobodný rozmach ľudskej existencie, smerom ku ktorej je riadený človeku vlastný hlad po nekonečne, niedomnelo dosiahnutý skrze duchovné delírium vzbudené šialenými inštrumentálnymi rytmami.
 
Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia.
Hudba sa stáva extázou, oslobodením sa od ega, splynutím s univerzom. Krestanské festivaly typu v rockovej a populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou
V súčasnosti máme skúsenosť so zosvetštenou obmenou tohto typu v rockovej a populárnej hudbe, ktorých festivaly sú antikultom s rovnakým sklonom: túžbou po zničení, zrušení každodenných obmedzení a ilúziou spásy v oslobodení sa od ega, v nespútanej extáze divokého davu.
Toto sú kritériá ktoré zahŕňajú spôsob uvoľnenia príbuzný tomu čo sa dosahuje drogami. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere vo vykúpenie.
Preto je iba logické, že sú dnes v tejto oblasti na vzostupe diabolské kulty a démonické hudobné skladby a ich nebezpečná sila zámerne ničiaca osobnosť doteraz nie je braná vážne.
Spor medzi dionýzskou a apolónskou hudbou ktorý sa pokúsil posúdiť Platón, nie je našou starosťou, pretože Apollo nieje Kristus. Iba otázka, ktorú nám Platón predstavil najzávažnejším spôsobom.
Spôsobom, aký sme si pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, sa hudba stala rozhodujúcim protináboženským nástrojom a takto vyzýva na rozdelenie ciest.
Keďže sa rocková hudba šíri cez oslobodenie sa osobnosti a jej zodpovednosti, môže byť na jednej strane zreteľne zaradená medzi svojvoľné idey o slobode ktoré dnes prevládajú oveľa otvorenejšie na západe ako na východe.
 
 Avšak práve toto je dôvodom prečo je rocková populárna hudba hudba úplne protikladná ku kresťanskému pojmu vykúpenia a slobody, je to v skutočnosti presný protiklad.
 
HUDBA TOHTO DRUHU MUSÍ BYŤ ZÁSADNE VYLÚČENÁ  Z CIRKVI !
Christs regnat, Christus vincit, Christus ímpe-rat. •  Immaculata  •  vergine Maria
 
 A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti.
 
Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Maicoim Moore, 01. sept. 2006 vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.
 
Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo.
„ Jestvuje mnoho spôsobov oslavovania Boha a poznávania ako vyzdobiť oltár, ale dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení.
 
NEMOŽNOSŤ ZMIERENIA ROCKOVEJ A POPULÁRNEJ HUDBY S LITURGIOU !
 
Pápež Benedikt XVI - Keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej a populárnej hudby s liturgiou Cirkvi,  zdvihli sa dokonca hlasné výkriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.
V liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu. Ciele a vlastnosti umenia V liturgii - ThDr. Adamko - Posvätnosť
Kritérium posvätnosti liturgickej hudby. 
V oblasti muzikológie či v teórii umenia tento pojem neexistuje. Je azda molový akord svätejší ako durový, je snáď tehla posvätnejšia ako kváder, alebo kameň dokonalejší ako drevo ?
Lepšie tento atribút pochopíme ako negatívne kritérium: Cirkev chce, aby umenie pri liturgii nevyvolávalo "svetské" pocity, asociácie a predstavy.
Napr. v oblasti hudby v liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu - oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande čoho sú plné médiá.V oblasti iných umení to vieme ľahšie pochopiť aj prijať
Zoberme si napríklad posvätný kalich. Má formu pohára, avšak nie takého, z akého každodenne pijeme vodu či iné nápoje. Jeho vzhľad hneď evokuje vyňatie z bežného užívania, ale je na predurčenie pre posvätné veci ( kde na sv. omši sa uskutočnuje skutočná premena a prítomnosť tela a krvi Ježiša Krista.
Podobne je to s kostolom, liturgickými šatami aj liturgickým jazykom. Všetkých by nás zarazilo, ba pohoršilo, keby kňaz celebroval sv. omšu hoci aj v najkrajšom obleku a používal jazyk ulice.
Avšak keď V našich kostoloch zaznieva diskotéková hudba, nikoho to netrápi, ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a netradične. Pri tom desakralizujeme liturgiu, robíme z nej koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.  
 
 
ROCKOVÁ A POPULÁRNA HUDBA JE V PRIAMOM PROTIKLADE KRESŤANSKÉMU UČENIU
 
Zdroj :
Z knihy - duch liturgie J. Ratzinger / pápež Benedikt XVI
 
 
Umenie a Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná. Aj keby mala v textoch meno Ježiš, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva.  Sv, Pavol hovorí- A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci sa vydávajú za služobníkov spravodlivosti.( za kresťanov)  Sv. Pavol 2.list Korinťanom 12,10: 
 
Mnohí speváci priznali. Spevák Davi Bowie povedal: Rocková hudba bola vždy diablovou hudbou. Nemôžeš ma presvedčiť, že to nie je tak. Verím, že rock and roll je nebezpečný. Myslím, že sme hlásali niečo ešte temnejšie ako sme sami.  https://www.youtube.com/watch?v=6XwdWKsmu1g

Monika Raszyková

Milovala jsem

Milovala jsem black metal

Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě. Zpočátku šlo trochu i o frajeřinu.

Tak jsem se odhodlala k tomu, abych napsala toto svědectví. Možná, že i pomůže lidem, kteří jsou nebo byli stejně „postižení“ jako já jsem byla. Asi před 7 léty jsem, když mi bylo tak 15 roků, jsem se doslova zamilovala do hudebního stylu zvaného příznačně heavy metal. Na tom by ani nebylo nic zvláštního, jde přece jen o hudbu, kterou poslouchá každý pátý člověk. Hudba přece nevraždí… ne? Za nic nemůže…

Všechno začíná nevinně… od Metalliky jsem se dopracovávala k čím dál extrémnějším kapelám. 


Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/milovala-som-black-metal

Můj život byl metal

Radim Bohdálek

Můj život byl metal

Na koncertech brněnské skupiny Root jsem spolu se zpěvákem křičel „Ach satane ty vládče všehomíra, jak skála pevná je má láska k tobě…”, někde jinde jsem zase křesťany s Ježíšem posílal někam...
Můj život byl metal

Konečně, asi po osmi měsících jsem se odhodlal k tomu, abych napsal svoje svědectví. Bude to o tom, jak jeden nadšený fanoušek metalové muziky poznal Boha, bude to o mé cestě od úplného odmítání jakékoliv víry k víře v Ježíše Krista. Byl jsem vychováván v naprosto nevěřící rodině, odmala jsem téměř nic o víře, o Bohu a podobně neslyšel. Nikdy mne nenapadlo o Bohu přemýšlet, duchovní svět jsem odmítal, lidem, co věřili, jsem se spíše potají vysmál, prostě jsem byl zatvrzelý ateista. Neměl jsem téměř žádné osobní názory na věci kolem sebe, souhlasil jsem s tím, s čím souhlasila většina, podléhal jsem trendům.

Viac tu: https://www.jesus.sk/svedectvi/muj-zivot-byl-metal

 

DEJINY HUDBY – KRESŤANSKÉ KORENE MODERNEJ HUDBY
 
Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva. Ako pôsobí diabol cez hudbu? (1 Sam 16, 1-23)
 
Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba

 

 

Počúvala som Beatles 

 Beatles " Volám sa Martina, mám 18 rokov a som z Bratislavy. Chcela by som vám porozprávať jeden sen, ktorý sa mi sníval, keď som mala asi 15 rokov. Vtedy som mala vel'mi rada skupinu Pozri tu - Beatles počúvala som ich hudbu, v izbe som mala ich plagáty, čítala som o nich knihy,.. .bola som ich veľká faninka. Od maličká som bola vychovávaná v kresťanskej viere a v tom období mi ani nenapadlo, že by moju vieru mohla ohrozovat' práve hudba, alebo skór mój nesprávný pohl'ad na hudbu. Až kým sami neprisnil zaujímavý sen.

V tom sne som sa ocitla v jednom dlhom rade l'udì, ktorí niekam smerovali a spoločne sa cestou modlili růženec.

Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/svedectvo-pocuvala-som-beatles/

 

 

ÚMRTNÝ ZOZNAM - ROCKOVÝCH SKUPÍN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovensko - nespi!
 
Bob Larson, ktorý má v USA meno ako kresťanský odborník v oblasti rockovej
hudby, je zvlášť znepokojený počtom albumov Black Sabbathu, ktoré našiel u
kresťanskej mládeže. Hovorí:
„Bol som šokovaný, koľko mladých ľudí, ktorí sa hlásia ku Kristovi, si kupuje a
počúva albumy Black Sabbathu, napriek tomu, že vedia o satanských
sklonoch tejto skupiny...“
 
Ozzy Osbourne, ako vždy obostretý symbolmi, sa po svojom odchode z Black
Sabbathu opäť hlási. Neudivuje, keď sa obracia k najbrutálnejšiemu ctiteľovi
diabla a okultistovi novoveku, k prívržencom ktorého patrí taktiež Jimmy Page
od Ledd Zeppelin - k Aleistrovi Crowleymu.
Dejiny okultného rocku sú sprevádzané najmä rúhaním sa Bohu, všeobecným
mravným úpadkom, násilnosťami, smrťou, drogami a zvrátenosťou každého
druhu.
 
Slovensko - nespi!
A ešte názor gitaristu „Stones“ Keitha Richarda: „Čierna mágia je niečo, čo by mal vyskúšať každý. Poskytuje netušené možnosti...“ (Časopis „Rolling Stones“, 19. 8. 1971) Tieto „netušené možnosti“ si mohli Rolling Stones vyskúšať dňa 6. decembra 1969 na svojom koncerte neďaleko San Franciska pre 300 000 ľudí. Usporiadateľmi koncertu boli Hell‘s Angels (Pekelní anjeli), ktorí na koncerte vyvolali krvavé bitky a bezprostredne zavraždili 18-ročného černocha Mereditha Huntera.
Ako píše Ulrich Bäumer, „vraždenie v Altamonte si vyžiadalo ďalšie tri obete na životoch a množstvo ranených. Devätnásť lekárov a psychiatrov sa až do úmoru zaoberalo otravami z narkotík, predčasnými pôrodmi a zraneniami z bitiek“. Nie je možné neuvedomiť si časovú súvislosť medzi skončením zjavení Panny Márie v Litmanovej a pozvaním skupiny Black Sabbath na Slovensko. Je to náhoda? Mohli by sme si položiť otázku: Zatvorilo sa na Slovensku Nebo a otvárajú sa tu brány pekla?