Exorcizmus - Modlitba oslobodenia

 

Satan imitoval telefonický rozhovor

 

Pacientka, ktorú Dr. Mackarness liečil istú ženu, bola hospitalizovaná ako schizofrenička. Mala imaginárne telefonické rozhovory so svojím mŕtvym otcom ( satan preberá podobu mrtvých i živých -porovnaj ) a na podlahe „videla stopy". Jej chápanie situácie bolo mizivé, bola zmätená.

Fyzicky bola v poriadku, okrem toho, že občas zle spala. Bola to malá, úzkostlivá, rozpačitá žena, v jej rodine nikto netrpel duševnou poruchou.

Keď ma zavolali na druhú psychiatrickú konzultáciu, na mi povedala, že pred piatimi mesiacmi navštívila špiritistický pár s prosbou o uzdravenie.

 

 

Počula hlas liečiteľa ( satana) v telefóne

 

Požiadala ich o pomoc pretože si myslela, že je „určíte drogovo závislá", hoci brali iba slabé lieky na upokojenie. Tí ľudia okolo nej krúžili rukami a ona sa začala veľmi báť, preto sa rýchlo vrátila domov.

Potom začala mať halucinácie, videla „liečiteľa vo svojom dome i v záhrade" a počula jeho hlas v telefóne ( satan imitoval hlas leičiteľa ) Nevyspatú a rozrušenú ju prijali do liečebne.

 

Zdalo sa, že pôvodcom jej ťažkostí by mohla byť okultná sila, a tak sme sa rozhodli pomodliť sa, aj keď pacientka bo la stále dezorientovaná.

Veľmi jednoducho sme prosili Boha o vedenie a ochranu v mene Ježiša Krista, pomodlili sme sa modlitbu Pána a prikázali sme, aby všetko zlo pokojne odišlo. Nijaká ďalšia liečba nebola potrebná.

 

 

Nijaká ďalšia liečba nebola potrebná

Od tej chvíle bola pacientka uzdravená a o dva dni sa vrátila domov k manželovi a dospievajúcemu synovi. Po piatich rokoch si už na príhodu vôbec nepamätala.

 

Ako sa modliť za vnútorné uzdravenie pozri Stapleton, Ruth the : lh< Gift of Inner Healing [ Dar vnútorného uzdravenia ]. Waco (Texas
Word, 1976; Linn, Dennis - Linn, Matthew: Healing Life's Hurts [ Uzdravenie životných zranení], New York : Paulist, 1978.


Od zamestnancov liečebne som sa dozvedel, že sú tam hospitalizovaní ďalší pacienti, ktorých tam priviedlo pôsobenie toho istého špiritistu.

Navštívil som ho a on sa priznal že spôsobil aj iné pohromy. Rozhodol sa nezasahovať viac do ľudských životov, ale chcel sa poučiť o živote Ježiša Krista a z Biblie, z knihy, ktorú sa nikdy neodvážil čítať.

I Pre ľudí, ktorí potrebujú modlitbu rozviazania od Zlého, je neobvyklé, že negatívne reagujú na posvätné predmety na modlitbu. Aj tichá modlitba ( hoci vylučuje možnosť sugescie) ich môže znepokojovať a ich podráždené reakcie môžeme vyvolávať alebo tlmiť jednoducho tým, že sa začneme alebo prestaneme sa modliť. 
Ako sa zachrániť a uzdraviť z následkov špiritizmu, sekty, pochybné spolky, i spolky pod falošným rúškom kresťanstva.Je nutné vyspovedať sazrieknuť sa toho a žiť cudný  život. Dom v ktorom bola seansa treba posvätiť .

Aj to môže podstatne pomôcť určiť diagnózu.

Pred sebou vidí tancujúcich diablov - porovnaj

 


Osemnásťročné dievča išlo na film o diablovi a okultizme

 

Bola otrasená tým, čo videla, ale bola presvedčená, že také spomienky väčšinou časom zmiznú. Ju však čoraz viac dešili videnia diabla a hlasy ktoré jej prikazovali, aby sa zabila

 porovnaj HLASY - TU

 porovnaj P. Amorth - TU

 Satan vo filme

 

Musela prestať chodiť do práce, začala brať lieky a postupne sa stala od nich závislou. Po deviatich mesiacoch prišla za mnou a vyčítala si, že na ten film vôbec išla.

 

  Harry Potter potraty detských duší

 

Bolo jasné, že dávať jej lieky na upokojenie by bolo rovnako užitočné ako dávať obklad na zlomenú nohu, a tak som jej navrhol, že sa spolu pomodlíme.

Dievča ochotne súhlasilo. Pomodlil som sa veľmi jednoduchú modlitbu v mene Ježiša Krista, a orodovanie Panny Márie aby táto moc zla stratila vládu nad jej životom. Potom samozrejme časté sv. spovede a sv. príjmania boli jej  liekom pre dušu.

Od tej chvíle už nemala nijaké videnia, nepočula hlasy a prestala brať lieky

zdroj : Kenneth McAll - uzdravenie rodových koreňov

 

 Deti museli hospitalizovať následom zlích filmov filmu

 Satan vo filme

 Svedectvo kňaza - exorcistu_ : Panna Mária postrach zlích duchov !

 Spytovanie svedomia

......................................................

Transcendentálna meditácia (TM) je pre kresťana nebezpečná, pretože obsahuje iniciáciu hinduistickým obradom pudža a man- try vzývajúce božstvá. Najvyšší súd potvrdil rozsudok súdu v New Jersey, ktorý vyhlásil, že TM má hinduistické náboženské pozadie a nemožno ju sponzorovať z verejných fondov.

 

...............................................................................

 

 Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie

 

Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.

Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.

Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina. (Poznámka: popudlivosť, chvenie, zmätenosť, búšenie srdca atď.)

Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.

Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.

Pokračovanie

 

 

Boh proti veštcom, mágom, jasnovidcom

Deuteronomium 18:9  Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. 10  Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11  ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12  Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. 13  Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom.

Deuteronomium 18:9 - Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, Hospodin, tvůj Buh, neuč se jednat podle ohavnosti těch národů. Ať se u teba nenajde nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dcéru ohněm, věštec zabývající se věštbami, kouzelník ani hádač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se dotazuje uikIiů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo mrtvé žádá m i iidu. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin za ohavného. Právě pro tyto ohavnosti je Hospodin, tvůj Bůh, před sebou vyhání.

Budeš naprosto věrný Hospodinu, svému Bohu" (Dt 18,9-13).

V celých svých dějinách je Izrael stále stavěn před alternativu: buď se bude věrně držet pravého Boha, anebo upadne do modloslužby. To je velmi podobná situace, která se stále opakovala v dejinách křesťanství a opakuje se i dnes.

Lidé opouštějí Boha Ježiše Krista a slouží modlám, a to způsobem, který odpovídá právě prožívané době, ovšem modly jsou ve skutečnosti pořád tytéž.

Říká se, že v Itálii žije dobrých dvanáct milionů lidí, kteří měli nějaké kontakty s mágy a čaroději, někteří t nich je dokonce navštěvují pravidelně.

To je opravdu niarmující počet, který pochopitelně souvisí s tím, že stále méně lidí chodí na nedělní mši a svätou spověď, a to je tragédie.

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

Človeka možno zabiť tiež psychologicky - duchovne

Gabriele Amorth - Mocnejší než zlo

 

Neexistují pouze vraždy pomocí střelných zbraní, bomb, chemických přípravků a potratú nožů. Existuje totiž velké množství zpúsobů vraždění, které dokonce nikdo jako takové Vůbec nebere.

Jedná se skutečně o velkou rafinovanost ďábelského kalibru. Druhého člověka lze zabít také psychologicky. Takových případů je nespočet.

Je možné druhého podrobit nemilosrdné kritice před ostatními, a uvést ho tak k zoufalství.

 

 

 porovnaj TU

 porovnaj TU

 Pri zlej myšlienke je prítomnosť zlých duchov - porovnaj

 víťaziť Božou mocou !

 

 

Prostřednictvím pomluv je možné druhému zamezit v tom, aby životem kráčel se vztyčenou hlavou, je možné ho zabít citové a mravně před jeho příbuznými, možné zbavit ho cti před jeho vlastními potomky. Pomluv je opravdu strašné zlo. V Prvním listu svatého apošli Jana čteme, že ten, kdo nenávidí svého bratra, je vrah.

Opravdu, je těžké říct, že takové případy nejsou skutečnými vraždami. Existují mužové a ženy, jejichž život byl kompletně zničen prostřednictvím fyzického a psychického násilí. Často dochází k tomu, že takto postižení lidé jsou silně pokoušeni a ponoukáni k sebevraždě, protože prostřednictvím zabití svého těla chtějí uniknout tomu, kdo nemilosrdně trýzní jejich duše.

Je to vražda, která m být únikem před jinou vraždou. Existuje také enormní množství lidí, kteří se rozhodnou k tomu, že se budí pomalu zabíjet sami tak, že v sobě uhasí city, touhy a hnutí srdce.

Prožívají život bez radosti a bez naděje. To je triumf zlého ducha, který před člověkem zakrývávelkolepost Božího milosrdenství, nesmírnost jeho odpuštění, jeho' nekonečnou dobrotivost a jeho ochotu přijmout každé člověka, který o to stojí.

Jakou radost však člověk zakúsi když se odevzdá do rukou Boží prozřetelnosti. Kořenem toho všeho je hřích pýchy, a to jak u toho, k zlo působí, tak u toho, kdo ho musí snášet, a nevidí možnost, jak z bludného kruhu zla uniknout.

Pak jsou i tací, kteří si již na zlo zvykli, touží po něm neustále a nikdy ho nenabaží. Existují profesionální a sérioví vrazi, zabijáci kteří své zabíjení ospravedlňují náboženskými nebo jinými důvody.

Zlý duch je zde jasně při díle, je to on, kdo člověk namlouvá, že ve skutečnosti to není tak velké zlo, že nestojí za to, aby člověk konal dobro, neboť je tu vždy někdo, kdo ti nakonec způsobí škodu a zlo...

 

Nemocná společnost plodí nemocné děti

 

Když se pak v lidské duši ozvou poslední zbytky mravnosti či ponaučení, která člověk tlul ještě jako dítě, ozvou se argumenty, že se jedná o již překonané záležitosti, o bigotnost, o něco zhola neužitečná, neboť skutečný život je úplně něco jiného.

Tuhle špinavou práci konají často reálné osoby, je to hlavně dílo prostředí, v němž lidé žijí. Nemocná společnost plodí nemocné děti, choré instituce a zkažené učitele, kteří jsou odborníky na lži.

Zkaženost působí hloubce. Pomysleme jenom na referenda o dovolenosti potratu a rozvodu. Jedná se o zhoubné a hluboce klamné púsobení zlého ducha, které bohužel postihuje mnoho katolíků, kteří hlasovali na základě následujících úvah: Nikdy bych nepřistoupil k potratu a nikdy bych se nechtěl rozvest. Z jakého důvodu bych ale měl bránit v takovém jednání těm, kdo nemají totožné přesvědčení jako já?

Kdo jsem já, abych si osoboval právo posuzovat obtížné situace těch ostatních? Pak nastupuje rafinované uvažování nasledujícího typu: Jak si mohu osobovat rozhodování o extrémní situaci ženy, která otěhotněla po znásilnění? V dané souvislosti je vhodné pokusit se aplikovat podobný zpúsob uvažování na vraždu nebo na krádež a ihned si uvedomíme, že prostě nefunguje.

Podobné rafinované techniky se dnes užívají při kampani na podporu eutanazie. já bych nikdy sám sebe nezabil, jestliže se ale nějaký človek nachází v situaci, kdy ho očekává velmi dlouhé p beznadějné utrpení, jak bych mu mohl bránit, když se chce vyhnout nekonečnému trápení? Já bych nikdy své dite nezabil. Jestliže ovšem někoho čeká život v ponížení a utrpení bez naděje a východiska, jak bych mohl bránit jeho příbuzným v tom, že chtějí člověku pomoci všemu tomu předejít...

Skoro ve všech takových případech jsou to nevinní, kteří jsou povinováni strpět hříšná rozhodnutí, která za ně udělají jiní. Jedná se o nenarozené dítě, které je odstraněno umělým potratem, o nemocného, který podstupuje eutanazii, o děti rodičů, kteří se rozvádějí.

»Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.«" (Mk 10,14). Ihned po tomto výroku se ve všech synoptických evangeliích vypravuje epizoda o bohatém mladíkovi, na něhož Ježíš pohlédl se zalíbením a po němž chtěl, aby opustil všechno, co měl, a následoval ho na cestě dokonalosti. Právě dítě je předkládáno jako vzor dokonalosti v tom, že důvěřuje a otevírá se tomu, co dostává od svých rodičů.

Právě tak máme s důvěrou přijímat Boží království. Od mladých lidí Ježíš proto požaduje, aby ho následovali se stejnou prostotou, jakou projevovali ve svém dětství.

 

 

Od mladých lidí Ježíš proto požaduje,

aby ho následovali

 

V pěti z posledních šesti velkých zjevení se Panna Maria zjevila právě dětem a dospívajícím. Jedná se o zjevení v La Salette, Lurdech, ve Fatimě, v Banneux a v Kibehu. Na Rue du Bac v Paříži se Panna Maria zjevila mladé řeholní sestře, která vyprávěla, že k prvnímu setkání s Pannou Marií jí za hluboké noci dovedl její anděl stráž­ný, který se jí zjevil jako malé dítě. Také v Medžugorje došlo k prvním zjevením v době, kdy byli vizionáři ještě velmi mladí.

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim!" To je Kristovo napomenutí, na které se systematicky zapo­míná a které se také nerespektuje. Rodina a společnost rozhodne neusnadnují k rozhodnuti nasledovat ho, ba spíše jím v tom všem nechutne bráni. Z tohto hlediska je snadno pochopitelné, proč se mladí lidé tak snadno stávají kořistí toho zlého ducha.

Gabriele Amorth - Mocnejší než zlo

 

...................................................................................................................................................................................................

 

Démoni proti svedectvu - ROSA MYSTICA


Správy o vyliečeniach z posadnutosti


Jedna žena, ktorá nebola schopná pracovať a bola laká nervózna a roztržitá, že nebola schopná nič dokončiť, bola pri prameni oslobodená od nemého zlého ducha. Dovtedy jej nikto nevedel pomôcť a ani netušil, dokonca ani ona sama, že by mohlo ísť o posadnutie nejakým nemým duchom.


Asi 45-ročný vojenský letec prichádza do Monti- chiari so všetkými príznakmi posadnutosti a tam je okamžite a natrvalo oslobodený od jedného démona.
Otrasná správa očitého svedka (meno a adresa sú autorovi presne známe):

„Dňa 8. decembra 1970 sa s jedným kňazom vydávam na cestu do Fontanelle k prameňu.


Tam stretáme dve ženy, ktoré sú pravdepodobne posadnuté. Prichádzajú z oblasti okolo Milána a sprevádza ich jedna staršia žena a rehoľník. Ticho sa modlíme za ženy exorcizmus a voláme k milej Matke Božej.

Ale jedna zo žien je ako utrhnutá z reťaze. Nadáva na Matku Božiu, ktorej socha stojí v malej kaplnke nad prameňom.

Kričí: „Ty... ty...! Kvôli Tebe a Tvojmu ( Pánu Ježišovi ) ... som zatratený! Len kvôli Tebe, kvôli tebe!" Pritom pľuje na sochu a zavýja ako malý pes.

Naraz tresne s celou silou hlavou na drevený stôl pred sochou, kde stoja dve vázy na kvety. Kričí na sochu Panny Márie:
„Zmizneš odtiaľto, za to Ti ručím! Musíš odtiaľto preč, vyhodím Ťa odtiaľ! To je môj priestor! Mám na to silu. Sme légie sme légie! Nemáš tu čo hľadať! Tento priestor patrí mne jedine mne! Sme légie! Mám na to silu." ( nemá silu !)

 

( Poznámka )

Svätá Faustína - odst. knihy 1641 - Satan pri pokušení ľudí má prísne obmedzenú moc aby nenarušil ích slobodnú vôľu ! )

Nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstva. Svet nieje taký silný, ako sa zdá, jeho moc je prísne obmedzená.

+ Pán Ježiš sv. Faustíne: Počúvaj, dcéra moja, hoci sú všetky diela, ktoré vznikajú z mojej vôle, vystavené väčším ťažkostiam, predsa rozmýšľaj, či boli niektoré z nich vysta­vené väčším ťažkostiam ako moje bezprostredné dielo - dielo vykúpenia.

Nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstva. Svet nieje taký silný, ako sa zdá, jeho moc je prísne obmedzená. Vedz o tom, dcéra moja, že ak je duša naplnená žiarou mojej čistej lásky, vtedy všetky ťažkosti unikajú ako hmla pod lúčom slnka, boja sa takej duše zachytiť, a všetci protivníci sa boja si s ňou začínať, lebo cítia, že táto duša je silnejšia ako celý svet...
Dcéra moja, rob v celom diele milosrdenstva toľko, koľko ti poslušnosť dovoľuje, ale moje najmenšie želanie jasne predlož spovedníkovi a čo on rozhodne, od toho sa už nesmieš odkloniť, ale všetko verne splň, inak by som nemal v tebe zaľúbenie..

 

 Ako útoči diabol cez myšlienky - Sv. Efrém Sýrsky

 Jakýsi mladík uzavřel smlouvu s ďáblem za to, že mu pomohl spáchat hřích a pak ho chtel zabit - Panna Maria škapuliarská ho zachránila - SVEDECTVO

 Uzdravenie za každú cenu - Elias Vella

 Plán diabla

 špiritistizmus

 

 Svedectvo kňaza - exorcistu_ : Panna Mária postrach zlích duchov !