Halloween – Diablov sviatok
 
 
Pôvod Halloweenu je v keltickom festivale Samhain, pána smrti a zlých duchov. Pre satanistov a bosorky Halloween nie je zábavou. Je to ich najväčším sviatkom, a predkladá sa ako „ alternatíva “ sviatku všetkých svätých – teda ako sviatok Antikrista.
 
 
Halloween – Diablov deň, a chceme vás upozorniť na vážne nebezpečenstvo. V posledných rokoch vidíme intenzívnu propagáciu a umelú popularizáciu tzv. Hallowenu. Je to import satanistického „sviatku“ – ktorý sa šíri z USA a predkladá sa ako „alternatíva“ sviatku všetkých svätých – teda ako sviatok Antikrista. 

 

 

Vyháňači diabla + exorcisti varujú: Halloween je nebezpečný sviatok

Halloween je skutočné zlo, konštatuje Vatikán. Sviatok duchov a strašidiel by mal byť nahradený inou tradíciou ako obliekaním sa za mátohy. Ľudia by mali napodobňovať svätcov a modliť sa.

Katolícka cirkev vyzvala veriacich, aby namiesto Halloweenu oslavovali "Holyween" - noc, ktorú by namiesto divokých večierkov strávili v modlitbách. Komerčný sviatok sa nepáči združeniu exorcistov, ktorí upozornili na rastúcu popularitu okultných praktík.

Podľa jedného z členov Alda Buonaiuta v ostatných rokoch prudko vzrástol počet démonických posadnutí. Možno to podľa neho pripísať aj oslavám Halloweenu.

Populárny okultizmus

Tiesňová linka Medzinárodnej asociácie exorcistov prijíma stovky telefonátov od rodičov, ktorí sa na ňu obracajú s obavami, že ich dieťa prepadlo okultizmu. V období pred 31. októbrom sa počet volaní vyšplhá aj na štyridsať za deň.

"Mnohí sú presvedčení o tom, že v prípade Halloweenu ide len o nevinnú zábavu v maskách. V skutočnosti je ale oveľa nebezpečnejší. Spája sa so škodlivými rituálmi, ktorých súčasťou sú zvieracie obete, znesväcovanie cintorínov a vyhrabávanie kostí z hrobov mŕtvych," upozornil Buonaiuto.

Dodal, že niektorí chápu Halloween ako príležitosť upísať sa okultizmu. Pre mnohé okultné sekty je to čas náborov nových členov. "Otvárajú sa tým dvere diablovi. Preto by sme nemali tento problém bagatelizovať."

Zdroj - https://www.pluska.sk

.................................

Prinášame vám tento článok, ako informáciu pre tých, ktorí si azda myslia, že ide o zábavu a nevinné „povyrazenie si“… (anse) Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, démonov, duchov, Drakule a iné príšery prechádzajú svoje susedstvá, chodia od domu k domu a kričia: 

 

"Trick or Treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme", majú v škole párty, alebo v dome priateľov, kde si hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách, alebo podivných ľuďoch a pripravia si ozdobené tekvice. TO MUSÍ BYŤ HALLOWEEN! 

Vyzerá to ako nevinný žart, však? Ale je tu TMAVÁ STRANA HALLOWENU, O KTOREJ TIEŽ POTREBUJETE VEDIEŤ, strana, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pretože bola spätá so zlom, diablom, strachom, smrťou a násilím. Po bližšom štúdiu Halloweenu už viem, prečo mi vždy "behal mráz po chrbte", pretože 
 
 
ZA "POZLÁTKOM" HALLOWEENU JE HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA. 
 
História Halloweenu Halloween je "náboženský deň", ale NIE je to kresťanský deň. 
Tom Sanguinet, bývalý najvyšší kňaz v Keltickej tradícii Wicca (witchcraft) povedal: "Moderný sviatok, ktorý voláme Halloween, má svoj pôvod v splne mesiaca, ktorý je najbližší 1.novembru, ktorý je novým rokom bosoriek. Bol to čas, kedy sa "duchovia (démoni) dostali na vrchol svojej moci a vracali sa na planétu zem." Vo svojom výroku pokračuje: "Halloween je čiste a absolútne zlej podstaty a nie je tu niečo, čo by niekedy malo alebo bude mať spoločné alebo prijateľné s Pánom Ježišom." 
 
Pôvod Halloweenu je v keltickom festivale Samhain, pána smrti a zlých duchov. Dávno pred Kristom (minimálne 2000 rokov), Druidi v Británii, Írsku, Škótsku, Francúzsku, Nemecku a v iných keltických krajinách oslavovali koniec leta tým, že prinášali obete Samhainovi. Kelti považovali 1.november za deň smrti, pretože padalo lístie, začínalo sa ochladzovať a klesali teploty. Verili, že Muck Olla, ich boh slnka strácal silu a Samhain, pán smrti získaval nad ním moc. Ďalej verili, že 31.októbra Samhain zhromaždil duchov všetkých, ktorí zomreli počas predchádazjúceho roka. Týmto duchom bolo určené, že počas predchádzajúceho roka mali prebývať v telách zvierat, ako trest za svoje zlé skutky. Mali dovolené, že sa môžu vrátiť do svojich pôvodných domovov, aby navštívili žijúcich ľudí počas večera (31.okt.), cez sviatok Samhaina. Druidskí kňazi viedli ľudí k diabolským uctievacím ceremóniam, v ktorých boli prinášané obete z koní, mačiek, čiernych oviec, kráv a ľudí. Tieto obere boli dané na záprah a spálené k smrti. Toto sa dialo, aby upokojili Samhaina a aby im duchovia neubližovali. Je úplne jasné, že HALLOWEEN BOL VŽDY OSLAVOU SMRTI
 
Ako získavali tieto obete? Druidskí kňazi a ľudia chodili od domu k domu a žiadali vykŕmený dobytok, čierne ovce a ľudí. Tí, ktorí im darovali, im sľúbili úpech a tí, ktorí im odmietli, boli prekliati a zastrašovaní. To bolo ako pre všetých "putujúcich duchov", ktorí boli hladní. Keď im niekto dal niečo na občerstvenie, tak toho neprekliali, alebo nepríjemne neprekvapili. 
Odtiaľ máme pôvod "Trick or Treat", Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme. "Trick or Treat je znovuuskutočnením druidských praktík. Sladkosť nahradila staré ľudské obete, ale stále zostali uspokojením nenásytných zlých duchov. Tradičnou rekciou tých, ktorí nie sú obdarovaní je to, že im niečo vyvedú zlé. Keď dáte Halloweenovú sladkosť, v skutočnosti prinášate obeť falošným bohom. Tým sa zúčastňujete na modloslužbe." hovorí bývalý najvyšší kňaz Wicca, Tom Sanguinet. 
 
Vedeli ste, že dokonca vyrezané tekvice majú pôvod v týchto pohanských praktikách?
V knihe "Occult Conceit" hovorí autor na strane 190: "Tekvica so sviečkou je znakom, ktorý slúži, ako označenie tých fariem a domov, kotré sympatizujú so Satanistami a žiadajú o zmilovanie, keď sa začne diať pohroma noci (trick or treat)." Svetová knižná encyklópédia hovorí: "Na prvý pohľad zdajúca sa nevinná tekvica so zapálenou sviečkou s vyrezanou tvárou je pôvodným symbolom prekliatej duše." 
 
A čo OBLEČENIE? 
Tiež súvisia so strašnými druidskými rituálmi smrti. Ako ľudia a zvieratá kričali v agónni počas spaľovania, pozorovatelia boli poobliekaní v kostýmoch vyrobených z koží zvierat a hláv. Tancovali, preháňali sa a vyskakovali cez plamene ohňa v nádeji, že odoženú zlých duchov. Je zjavné, že Halloween je pohanský deň zakorenený v najhorších pohanských rituáloch a uctievaní. Biblia prikazuje kresťanom"…a nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy, radšej ich kárajte."(Efezským 5, 11). 
 
Halloween nemá nič spoločné s Kristom. Je to pohanský obetný deň a Biblia varuje kresťanov "Ale že čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov."(1. Korintským 10, 20). Halloween je diabolský deň! Hrdinovia Halloweenu 
Nemohli by ste oslavovať Halloween bez BOSORKY. Najstaršia známa americká kresba bosorky je datovaná ešte z obdobia pred Kolumbom. Maľby predstavujú pohanské bohyne, ktoré sú holé, na hlave majú vysoký klobúk a jazdia na metle. Kde nájdete veštectvo, spolu s ním je nahota, nadprirodzené veci, obrovská nemorálnosť a okultné praktiky. Podľa Starej zmluvy v Biblii bolo veštectvo a všetky praktiky okultizmu hlavnými priestupkami, ktoré boli trestané smrťou. V Novej zmluve, v Galatským 5, 20, je veštectvo menované medzi vecami, ktoré sa nemajú menovať medzi veriacimi. V skutočnosti, Skutky 19, 18-19 opisujú ako tí, ktorí sa stali kresťanmi, sa oddelili od všetkých okultných praktík a pálili všetok okultný materiál, ktorý mali. 
 
Populárny Biblický učteľ Dr. John Mac Arthur to jasne vyjadruje, keď hovorí: " Preoblečenie sa za bosorku, ducha, alebo čerta je nespojiteľné s kresťanským svedectvom. O čo viac, mnohé oblečenia Halloweenu sú späté s najhoršími pohanskými ceremóniami; obyčajne sú zamerané na hriešne veci, ako sú démoni, veštectvo a povery." Iní hrdinovia Halloweenu nie sú o nič lepší. 
 
Napríklad DRAKULA. Viete o tom, že to bola skutočná osoba? Žil v rokoch 1431 do 1476. Počas svojho šesť ročného panovania bol zodpovedný za 100 000 maniackých masakrov mužov, žien a detí tými najhroznejšími spôsobmi. Vymyslel a uskutočňoval plán, aby sa jeho krajina zbavila bremena všetkých žobrákov, postihnutých, chorých a starých ľudí. Pozval ich na hostiny do jedného zo svojich palácov. Dobre ich nasýtil a opil. Potom sa ich opýtal: "Chcete žiť bez starostí, aby vám nič nechýbalo na tomto svete?" Oni zakričali:" Áno!" Drakula potom prikázal, aby stážili východy paláca a dal ho zapáliť. Nikto nemohol uniknúť. Väčšina hrdinov Halloweenu sú zlej, pomätenej, alebo démonickej povahy. To by nás nemalo prekvapiť. Halloween je diablov deň! Ale je tu ešte niečo iné, čo ma trápi oveľa viac… Halloween ubližuje Halloween je nebezpečný deň a tú sú dôvody, prečo je tomu tak… 
 
HALLOWEEN JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE 
V januári 1988 so sa zastavil v reštaurácii, aby som si niečo zajedol pred mojim ďalším stretnutím. Na stole boli položené noviny, do ktorých som sa začítal. Bol tam článok, ktorý mal nadpis "Rodičia sa musia vysporiadať s násilím." Jeden rodič tam písal: "Dnes som počul niečo, z čoho mi stáli vlasy dupkom na hlave…
 
Minulý október učiteľka požiadala žiakov v štvrtom ročníku, aby napísali, ako by najradšej oslavovali Halloween. 80% z jej 9-ročných detí vyjadrilo prianie "niekoho zabiť" Odkiaľ získavajú deti takéto nápady?" pýtala sa. Odpoveď je jednoduchá. Halloween zdôrazňuje zmrzačenie, vraždy a krv. 
Dokonca tieto veci oslavuje! Pravdou je, že milióny ľudí a pravdepodobne i vaše deti budú vidieť počas tohotoročného Halloweenu množstvo televíznych programov, videá, rôzne aktivity, ktoré oslavujú zmrzačenie, mučenie a vraždy. Predtým, než si poviete: "to im neuškodí, je to iba fantázia", možno by ste mohli zobrať do úvahy to, čo zhrozená matka našla v denníku svojho dospievajúceho syna Čítala: "Minulý rok som na Halloween ukradol auto a prenasledoval som dieťa, ktoré som potom zabil pre Diabla. Tento rok plánujem urobiť tú istú vec." Ten chlapec je teraz uväznený. 
 
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PREOŽE JE ZAMERANÝ NA NÁSILIE. Nevidíte ten paradox? Kedykoľvek, keď čítame o násilnej vražde, tak sme užasnutí. Ale smejeme sa, robíme si žarty, voláme to zábavou a oslavujeme tie isté veci, keď sa jedná o Halloween. Halloween, ktorý je zameraný na násilie, búra zábrany, ktoré majú deti voči vraždám. Deti majú problém odlíšiť fantáziu od skutočnosti. Ďalší dôvod, prečo Halloween ubližuje… 
 
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE ZDÔRAZŇUJE STRACH
Čítal som článok, ktorý mal nadpis: "Dom hrôzy pre zábavu: Mohol sa stať nočnou morou pre deti." Začínal takto: "Je to iba zábava, to viete. Ale pre malé dieťa môže byť výlet v dome hrôzy, ktorý je pripravený pre Hwlloween, nočnou morou." Strach nie je žart. Strach je mocný a často ničí cítenie. Článok ďalej uvádzal: "Dokonca i tí najstarostlivejší rodičia nemusia odhadnúť reakcie detí. Keď sa dieťa bojí, keď je traumatizované a kričí, držte ho a utešte ho. Dodajte mu psychické bezpečie." Otázka je, načo vystavovať deti takýmto traumatizujúcim vplyvom? Neslúžia k ničomu. V skutočnosti môžu vyústiť v dlhotrvajúce citové problémy. 
 
HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE JE ZAMERANÝ NA OKULTNÉ VECI
Dva najbežnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultnými vecami je cez rokovú hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím ďalej viac a viac detí sa zoznamujú s okultnými vecami cez svojich učiteľov v štátnych školách. (pozn. V Amerike je Halloween jeden z 2 sviatkov, počas ktorých majú v škole voľno. Vybrali Halloween a Valentína, pretože nemajú "náboženské" pozadie. Ako sa však mýlili pri Halloweene. Určite nemá kresťanské pozadie, je to však určite náboženský deň.) Alternatívy Stále väčšie množsvto ľudí vidí nebezpečie, ktoré je spojené s oslavovaním Halloweenu. Kresťania, keď si uvedomujú tmavú stánku tohto dňa, tak sa rozhodnú neoslavovať tento deň, lebo vedia, že sa to nepáči Pánovi Ježišovi Kristovi. Múdri rodičia nahradia Halloween rodinnými aktivitami. Naplnia tento čas spoločnými hrami, kresťanskými piesňami a kresťanskými filmami. Iní využívajú tento čas, aby rozdávali kresťanskú literatúru. 
 
Čokoľvek sa rozhodnete robiť, "nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!" (Rímskym 12, 21). Krátka história Halloweenu Halloween nie je Satanovými narodeninami. On bol stvorený v Nebi, a volal sa Lucifer. Bol nádherným stvorením, ktorý strážil Boží trón. Vzbúril sa proti Bohu, a tak jeho Stvoriteľ, Pán Ježiš Kristus, ho vyhodil z Neba. Asi tretina anjelov sa tiež vzbúrili a boli vyhodení s ním. Stali sa démonmi a Lucifer sa stal Satanom. Satan je živý a veľmi sa snaží o tom, aby zničil stvorenstvo. Spolu so svojimi démonmi vie, že ich čas je krátky. Boja sa Ježiša Krista, pretože pre nich stvoril ohnivé jazero. Ale Satan chce, aby každý bol uvrhnutý do tohoto jazera spolu s ním. Nanešťastie, sa mu podarí veľa z ľudí dostať. Je majster zvodov a Halloween je jednen z jeho trikov. Deti majú radi Halloween, pretože je tam spojenie zábavy s napätím a pravdaže so sladkosťou. Ale nemajú ani tušenie, čo je za touto oslavou. 
 
Pre satanistov a bosorky Halloween nie je zábavou. Je to ich najväčším sviatkom. Ako sa približujeme k druhému príchodu Pána Ježiša, Satanizmus bude narastať. Tiež i ľudské obete! Halloween začal na Britských ostrovoch Druidmi. 31.október bola noc teroru, ktorá sa volal "Samhain". V túto noc išli Druidi dom od domu a vyžadovali dieťa, alebo pannu na ľudskú obeť. Obeť sa volala "Druidovo ponúknutie (treat). Ako vďaku za obeť nechali vyrezanú tekvicu s tvárou a zapálenou sviečkou vyrobenou z ľudského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v dome v tú noc pred démonmi smrti. Keď nejaký nešťastník neuspokojil požiadavky Druidov, tak prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Symbolický šesťuholník bol nakreslený na vchodové dvere. 
 
Tej noci Satan, alebo jeho démoni zabili niekoho v dome. Druidi obetovali deti. Verili, že iba "ovocie tela" ponúknuté Satanovi je za "hriech duše". Tá istá vec sa deje i dnes, ale iným spôsobom. Musíme porozumieť, že Satan je jeden z najmocnejších a najinteligentnejších stvorení, ktoré Boh stvoril (Ezechiel 28, 12-15). Ak si myslíte, že neexistuje, tak s ním nebudete bojovať. Satanovou najväčšou túžbou je ublížiť a zničiť ľudí. Deti, ktoré sú zmrzačené a vraždené počas Halloweenu nie sú žiadne náhody. Sú to starostlivo plánované obete pre Satana, pripravované tými, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Satan miluje Halloween, pretože opekňuje moci zla a približuje deti do jeho blízkosti. A ako odveta, je veštectvo čoraz viac rozširované medzi mladými ľuďmi. 
 
Boh nenávidí Halloween
Satanistické ľudské obete sú urážkou do Božej tváre. Bosorky (veštice) privolávajú démonické moci, aby napadli tých najmenších. Ich mysle sú ovplyvnené touto temnou mocou. Hriech bráni komukoľvek, aby sa dostal do Neba. Ale Boh vo Svojej dokonalej láske pripravil cestu. Ján 14, 6, poslal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na našom mieste, a aby sa v Nebi prihováral za nás k Bohu. Pán Ježiš prišiel na Zem, aby zničil moc Satana. Išiel na kríž a prelial Svoju drahocennú krv, aby očistil naše hriechy. 1. Jánov 3, 8 a 1. Kor 15, 3-4 "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16. Keď prijímaš Ježiša ako svojho Pána, Spasiteľa a Majstra, tak získavaš Jeho moc, ktorá ti slúži k tomu, aby si obstál proti Satanovi. "Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás." Jakub 4, 7. "…radostne ďakujúc Otcu, ktorý nás…vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna." Kol 1, 12-13. Keď veríš, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy a prijal si Ho ako svojho osobného Spasiteľa, budeš spasený.“…. 
 
 
Halloween je nebezpečný den a zde jsou důvody, proč je tomu tak ... 

HALLOWEEN JE ZAMĚŘENÝ NA NÁSILÍ 

V lednu 1988 jsem se zastavil v restauraci, abych něco pojedl před dalším setkáním. Na stole byly položeny noviny, do kterých jsem se začetl. Byl tam článek, který měl nadpis "Rodiče se musí vypořádat s násilím." Jeden rodič tam psal: "Dnes jsem slyšel něco, z čeho mi stály vlasy hrůzou na hlavě ... Minulý říjen učitelka požádala žáky ve čtvrtém ročníku, aby napsali, jak by nejraději oslavovali Halloween. 80% z jejich 9-letých dětí vyjádřilo přání" někoho zabít "Odkud získávají děti takové nápady?" ptala se. 

Odpověď je jednoduchá. Halloween zdůrazňuje zmrzačení, vraždy a krev. Dokonce tyto věci slaví! Pravdou je, že miliony lidí a pravděpodobně i vaše děti budou vidět během letošního Halloweenu množství televizních programů, videa, různé aktivity, které oslavují zmrzačení, mučení a vraždy.Předtím, než si řeknete: "to jim neuškodí, je to jen fantazie", možná byste mohli vzít v úvahu to, co zděšená matka našla v deníku svého dospívajícího syna. Četla: "Minulý rok jsem na Halloween ukradl auto a pronásledoval jsem dítě, které jsem pak zabil pro Ďábla. Letos plánuji udělat stejnou věc." Ten chlapec je nyní uvězněn. 

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PROTOŽE JE ZAMĚŘENÝ NA NÁSILÍ. 

Nevidíte ten paradox? Kdykoliv, když čteme o násilné vraždě, tak jsme užaslí. Ale smějeme se, děláme si legraci, nazýváme to zábavou a oslavujeme ty samé věci, když se jedná o Halloween. Halloween, který je zaměřen na násilí, bourá zábrany, které mají děti vůči vraždám. Děti mají problém odlišit fantazii od skutečnosti. Další důvod, proč Halloween ubližuje ... 

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PROTOŽE ZDŮRAZŇUJE STRACH 

Četl jsem článek, který měl nadpis: "Dům hrůzy pro zábavu: Mohl se stát noční můrou pro děti." Začínal takto: "Je to jen zábava, to víte. Ale pro malé dítě může být výlet v domě hrůzy, který je připraven pro Holloween, noční můrou." Strach není žert. Strach je mocný a často ničí cítění. Článek dále uváděl: "Dokonce i ti nejpečlivější rodiče nemusí odhadnout reakce dětí. Když se dítě bojí, když je traumatizované a křičí, držte ho a utěšte ho. Dodejte mu psychické bezpečí." Otázka je, nač vystavovat děti takovým traumatizujícím vlivům? Neslouží k ničemu. Ve skutečnosti mohou vyústit v dlouhotrvající citové problémy. 

HALLOWEEN UBLIŽUJE, PROTOŽE JE ZAMĚŘENÝ NA OKULTNÍ VĚCI 

Dva nejběžnější způsoby, kterými jsou děti seznamovány s okultními věcmi, je přes rockovou hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím dál více a více dětí se seznamuje s okultními věcmi přes své učitele ve státních školách. 

(pozn. V Americe je Halloween jeden ze dvou svátků, během kterých mají ve škole volno. Vybrali Halloween a Valentýna, protože nemají "náboženské" pozadí. Jak se však mýlili při Halloweenu. Určitě nemá křesťanské pozadí, je to však určitě náboženský den. ) 
 

Halloween alebo sviatok svätých

28.10.2010 20:19

 

Drahí bratia a sestry ... najmä tí, ktorí ešte nepoznajú o čom je v skutočnosti Halloween.

Vo všeobecnosti je známe pre mladých ale aj starších slovákov, že ide o západnú tradíciu v severnej Amerike – najmä USA, kdežto na Východe (Európa) je v praxi známa viac tradícia „sviatok svätých a Dušičiek“.

Podobne tomu tak bolo na Slovensku za socializmu, ale s tým rozdielom, že ateizmus v socialistických štátoch presadzoval viac štátnu záležitosť: "pamiatku zosnulých", čím sa uberalo na dôležitosti viery v Boha a svätých a presadzovala sa ateistická filozofia.

Na strane Východu sa propagoval ateizmus

a na strane Západu náboženský liberalizmus.

 

 

Okrem tohto Sviatku je známa falošná aféra s tzv. „Santom“ (na Západe) a „Mrázikom“ (na Východe). Na Západe sa na miesto slávnosti narodenia Pána Ježiša propagoval deduško v červenom odeve zvaný „Santa“, ktorý roznáša darčeky a na Východe deduško v bielom ako „Mrázik“ s kúzelnou palicou.

Človek by povedal, že išlo len o vyobrazenie dobra v rozprávkach, ale v skutočnosti ide o vyobrazenia zla, skrývajúce sa za dobro ako „vlk v ovčom rúchu“ alebo „šelma podobná baránkovi“, ako sa píše v Biblii (Sväté Písmo).

Tak ako je pre niektorých ťažko uveriť, že by bolo ťažko rozoznať vlka od ovce alebo šelmu od baránka a pritom toto prirovnanie je Biblické (Sväté-pravdivé) takisto sa stáva, že ľudia nenachádzajú zlo v tak zavádzajúcich rozprávkach, či tradíciách ľudí.

O čom je Halloween ?!

https://www.magnificat.sk/nd/clanky/hallo.pdf

       Halloween je sviatok strašidiel a duchov, ktorý sa slávi v noci 31. októbra. Deti chodia v kostýmoch do susedov a pýtajú si sladkosti. Je to sviatok typický pre USA, Anglicko, Írsko, Nový Zéland, Austráliu a Kanadu ako sviatok pohanský, ktorý má svoj pôvod v Írsku u Keltov. Išlo o sviatok zmierenia sa s démonmi a zlými duchmi

Čítajte viac: https://antonmedvec.blog.sme.sk/c/208295/Halloween-namiesto-Vsechsvatych.html#ixzz1310BZaCS

 

300 rokov pred Kristom jedna tajná spoločnosť držala pod svojou nadvládou keltský svet. Každý rok 31.10., v deň Halloweenu, oslavovali na počesť svojho pohanského božstva festival smrti. Členovia chodili od domu k domu a žiadali dary, neraz aj ľudské obete, pre svojho boha. V prípade odmietnutia vyslovovali nad dotyčným domom zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza výraz „Trick alebo Treat” (zlorečenie alebo dar), jasnejšie povedané: ak nie dar, tak zlorečenie. Na cestu si svietili vydlabanými repami, vyrezanými vo forme tváre, vo vnútri horela sviečka vyrobená zo sadla z predchádzajúcich ľudských obetí. Repy predstavovali ducha, ktorý robil ich zlorečenia účinnými. V 18. a 19. st. sa tento zvyk dostal do USA, kde repy nahradili tekvicami. Slovo Halloween pochádza od „All Hallows’Eve” (predvečer Všetkých svätých). Sme v pokušení spojiť ho s kresťanskou tradíciou, ale jeho pôvod je úplne pohanský. Navyše 31. október je „Nový rok” v kalendári čarodejníkov. „World Book Encyklopédia” vysvetľuje, že je to začiatok všetkého, čo je studené, temné a mŕtve.

 

Milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rastúci trend oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. Povedal: „Halloween je sviatok, ktorý je našej tradícii cudzí” a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie. (TK KBS)

https://sestrysvkriza.sk/2010/10/halloween-viete-co-to-je/

 

Ako si ctiť a prežívať sviatky svätých a verných zosnulých ?

1.11. na sviatok Všetkých svätých sme počuli slová evanjelia o skutočne blahoslavených - "tichých, prenasledovaných, chudobných, plačúcich...." a o nádeji, že sa máme tešiť a radovať, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Je to sviatok všetkých kresťanov, ktorí sú pozvaní k svätosti a túto svätosť aj dosiahli, aj keď nie sú oficiálne kanonizovaní svätí. Milujem tento sviatok. Je plný radosti a nádeje.

2.11. máme v našom katolíckom kalendári spomienku na všetkých verných zosnulých a naozaj sa modlíme za tých, ktorí nás už predišli do domu Otca. Raz v roku aj im môžeme venovať väčšiu pozornosť

https://www.maranathapo.sk/sk/clanky/vsetkych-svatych-halloween/

 

 Vyjadrenie Konferencie Biskupov Slovenska

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20101016009

 

 

 

Veľká Británia (15. októbra, RV) – Britskí veriaci boli svojimi pastiermi vyzvaní k tomu, aby sa v predvečer slávnosti Všetkých svätých - 31. októbra - pripojili k iniciatíve s názvom „Noc sveta“.

Svetlo sviečky v okne ich príbytkov bude viditeľným znamením viery v Ježiša Krista. Biskupi Anglicka a Walesu prišli s touto výzvou, aby dopomohli znovu objaviť pravý zmysel kresťanskej slávnosti Všetkých svätých.

Ide o aktivitu, ktorá je zameraná proti okultistickému sviatku „Halloween“, ktorý sa stal komerčnou záležitosťou i v tradične katolíckych krajinách. Osvetľovanie tekvíc, masky čarodejníc či strašidiel sa stalo dobrým obchodom. „Halloween“ sa stal po Vianociach a Veľkej noci ekonomicky najvýnosnejším sviatkom.

Britskí veriaci sú vyzvaní k oslave vigílie tejto slávnosti účasťou na svätej omši a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Deti sa môžu preobliecť za svätých, alebo si obliecť biely odev na znak svojej vernosti Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.

Kresťanské sviatky a spomienky tvoria dôležitú súčasť našej katolíckej kultúry. Svetlo sviečky pri obraze Krista by mohlo byť účinným spôsobom, ako ukázať ľuďom, že máme nádej v niekoho iného, nie v samých seba“ - povedal Mons. Kieran Conry, biskup Arundelu a Brightonu, ktorý je v rámci biskupskej konferencie zodpovedný za oblasť evanjelizácie a katechézy. Ako uvádza tlačová agentúra CCN, „Noc svetla“ je konkrétnou reakciou na slová Benedikta XVI., ktorými počas svojej nedávnej apoštolskej cesty vo Veľkej Británii vyzval veriacich k zviditeľneniu ich viery. Toto pozvanie zopakoval Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru a predseda konferencie biskupov v poslednom pastierskom liste veriacim arcidiecézy.

( TK KBS, RV pd; dj ) 20101016009

 

 

... milovaní ...

Boh nás miluje a svoju lásku k nám preukázal tým, že prišiel na zem sa obetovať za nás a to v Osobe Ježiša Krista. Ked nás tak miloval a stále miluje, že túto obetu opakuje na každodennej svätej omši – trpiac za naše hriechy – nedovoľme sa ľahkomyselne premôcť falošnými oslavami tohto sveta (sveta padlých anjelov), ale prijmime Ducha Svätého a jeho silu ako dar Boží, aby v tejto Jeho láske sme slávili Sviatok našich svätých... Oni sa nám odvďačia svojim orodovaním a budú nás chrániť naši anjeli strážni, lebo takto budeme tvoriť jednotu, ku ktorej nás pozýva Ježiš Kristus.

Nech nám v tom pomáha aj dobrý príklad našej drahej Matky Panny Márie, ktorá ako Kráľovná anjelov má moc uvrhnúť všetkých padlých anjelov do pekla a to v mene Ježiša Krista a našej úprimnej modlitby. Nakoľko bude naša dôvera v Jej milosrdenstvo a milosť Božiu, natoľko sa nás budú strániť zlí anjeli.

Nech požehnanie Boha (Otca-Syna-Ducha Svätého) prebýva v našich srdciach a daruje nám Pokoj, ten pravý pokoj Ježiša Krista. + 


Viac tu: https://sekty-okultizmus.webnode.sk/news/halloween-alebo-sviatok-svatych/
 
 

Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween

Blíži sa sviatok všetkých svätých a aj jemu predchádzajúci sviatok Halloween. Mnoho ľudí považuje účasť na Haloween party za úplne nevinnú zábavu. Avšak história a význam tohto sviatku svedčia o opaku.

Význam
Haloween je slovo prevzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, čo doslova znamená predvečer všetkých svätých.

Výročie
Halloween je ezoterickým výročím (ezoterizmus je realizovanie moci na niekom inom okultným spôsobom). A ezoterický svet ho definuje takto: „najmagickejší deň roka, je novým rokom celého ezoterického sveta.“ A tiež: „ je to najdôležitejší sviatok roka pre všetkých nasledovateľov Satana.“

Legenda
Stará írska legenda rozpráva istom Jackovi, zlom kováčovi, prevrátenom a skúpom, ktorý jednej noci na všetkých svätých po enormnom pití vína dostal smrteľný zásah na pečeň. Diabol bol prinútený splniť mu niektoré jeho želania, medzi ktorými je aj to, aby ho nechal pri živote, a došlo až k zmluve, že sa zriekne svojej duše v prospech hriechu. Jack, neuvedomujúc si dôsledky svojej choroby, zomrel o rok neskôr. Omietnutý v raji, Jack nenachádza miesto ani v pekle, z dôvodu zmluvy uzatvorenej s diablom. Na spôsob nejakého rítu úbožiak poreže repu a do jej vnútra vloží jeden žeravý uhlík z tohto miesta večného zatratenia. S týmto lampášom sa Jack, prízrak, vráti do sveta živých.

Tradícia
Íri postihnutí morom migrovali okolo r. 1950 do Ameriky. Pristáli v novej zemi a našli obrovské množstvo tekvíc , ktoré boli, na rozdiel od malej a úbohej repy, oveľa väčšie a dostatočne veľké na to, aby boli vyrezávané a zbavené dužiny. A tak tekvice nahradili repu a stali sa lampášom Jacka. Používajú sa v noci na Všetkých svätých, pretože sa predpokladá, že nepokojné duše mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, tak ako Jack, vrátiť domov, sa budú držať ďaleko.


Deti dnes sa preobliekajú za nekľudných duchov, ktorí nenachádzajú “pokoj“ ani v pekle ani v nebi a navštevujú rodiny vedení tekvicovým lampášom a dostávajú sladkosti výmenou za ich “náklonnosť“. Trick-or-treat, je používané pre “sladkosť alebo žartík“. “Trick-or-treat“ doslovne znamená “biliard alebo zábava“, “úskok, alebo pôžitok“, ale má to svoj pôvod v “prekliatie alebo obeta“.

 O prekliatí

Historické fakty
Pochmúrna legenda o Jackovi ukrytá v historických faktoch je pripomínanie si pamätného dátumu. Niekoľko storočí pre Ježišom Kristom mala jedna tajná sekta pod svojou vládou keltský svet. Každý rok 31. októbra slávila na pamiatku svojich pohanských božstiev festival smrti. Starší sekty chodili z domu do domu pýtať obety pre ich boha a stávalo sa aj to, že požadovali ľudské obete. V prípade odmietnutia prorokovali smrť nad tým – ktorým domom. Odtiaľto sa zrodil trick or treat.

Úvahy o ...
... legende: táto je založená na klamstve, že skazený človek môže byť prešibanejší ako diabol a že brány pekla sa pred niekým uzavrú. Okrem toho sa dej rozvíja podľa satanských praktík: žiadať od Satana vyplnenie požiadaviek, uzavrieť zmluvu s diablom, satanské poslanie zjaviť sa ľuďom, ezoterický rítus.
... tradícii: úkaz Halloween – v tradícii, kostýmoch a v obchode je to zmiešanie rituálov a čarodejníckych praktík, ktoré ľudia robia, či si to uvedomujú, alebo nie.
... dejinách: dejiny nám ukazujú, že pod Halloweenom sa skrývali satanské rituály a obete. Vieme, že v našich dňoch satanisti praktizujú počas tejto noci ľudské obety.

 

Pozor: Halloween je ezoterimus


Myslím si, že slová ktoré vyhlasujeme, gestá ktoré robíme, pohľady, ktoré “hádžeme“, nie sú neutrálne, ale znamenajú istú duchovnú realitu. Preto si dajme pozor aké je pozadie a pôvod toho, čo hovoríme a konáme. Zbadajme sa a nepriľnime k ezoterickému svetu skrze masové rituály, ktoré sú nám ponúkané. Niektoré skupinové tance sú počiatkami satanistických rituálov.

 O TANCI - SV. JÁN VIANNEY


Ak máte deti, dávajte pozor na to, aby si neprivykli, alebo ešte horšie, nenaučili sa na okultizmus. Isté veršovačky, ktoré sa musia deti naučiť, sú vzývanie ducha smrti.
Ak ste obchodníci a predavači majte odvahu povedať nie podporovaniu tovarov, ktoré pod rúškom karnevalu napĺňajú a utvárajú ezoterickú mentalitu. Mnohé produkty predávané ako spotrebný tovar sú amulety, alebo ich reprodukcia, používané pri čarodejníckych praktikách.
Kresťania nenechajme sa vyviesť z pravdy zdanlivými tradíciami a spôsobmi, ale držme sa víťazstva, ktoré premohlo svet, držme sa našej viery (porov. 1 Jn 5,4). Nezabudnime, že otrasné následky ezoterickej nákazy nie sú okamžité, bezprostredné, ale prejavia sa s odstupom rokov ako depresie, krízy, násilia. Písmo svedčí jasne: Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť na oltári? Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? "Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. "Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje (1 Kor 10, 15 – 23). Namiesto návštevy Halloween party odporúčam účasť na vigílnej sv. omši zo Sviatku všetkých svätých.

Použitý materiál: Vietor – mesačník Koinonie Ján Krtiteľ č. 11/2004

zdroj https://www.christ-net.sk

 

Mami, prečo neoslavujeme Halloween?

     Halloween! Viete, čo sa skrýva za kostýmami, maskami, chodením od domu k domu a zbieraním sladkostí, ktoré tvoria významnú súčasť tohto sviatku? Ak nie, odporúčame Vám túto knižku, ktorá to zrozumiteľne vysvetľuje.
 

     Úlohou knižky „Mami, prečo neoslavujeme Halloween?“ je pomôcť deťom (aj ich rodičom) pochopiť, prečo by kresťania nemali oslavovať tento sviatok. Formou príbehu ich oboznamuje s tým, čo sa skrýva za zvyklosťami, ktoré sa stali rozšírenou a uznávanou súčasťou halloweenových tradícií.  Text je doplnený aj biblickými citátmi. Deti, ktoré si prečítajú túto knižku a porozprávajú sa o nej so svojimi rodičmi, prídu na to, prečo a ako im halloweenová „zábava“ môže ublížiť. Naučia sa tiež, čo môžu povedať tým, ktorí nechápu pravý zmysel Halloweenu.    

      Linda Hacon Winwoodová je manželkou a matkou štyroch dcér, z ktorých najmladšia má jedenásť a najstaršia dvadsaťštyri rokov. Jej starí rodičia pochádzajú zo Slovenska. Linda pracuje na čiastočný úväzok na oddelení zabezpečovania stravovacích služieb pre verejné školy. Vďaka svojmu zamestnaniu má možnosť stretávať sa s deťmi a vidí, že často čelia mnohým problémom. Boh ju obdaroval srdcom, ktoré je otvorené voči týmto deťom.  Jej životnou túžbou je povzbudzovať deti k tomu, aby načúvali Božiemu hlasu a verili, že Boh si ich môže použiť na veľké veci, ktoré presahujú aj ich najodvážnejšie sny.

      Ak máte o knihu záujem, kontaktujte sa s nami na adrese: maria@miriam.sk, miriam@miriam.sk alebo na čísle  0907 160 854 .

Jedna kniha stojí 2 EUR, plus poštovné a balné podľa hmotnosti zásielky.
 

o.z. Slovo pre ženy a redakcia Miriam

 
ukážka z knihy:

......Čomu teda vzdávame česť na Halloween?“ spýtal sa Jerry.
„Kedysi dávno mnohí ľudia neverili v Boha a neuctievali Ježiša ako jeho Syna,“ odvetila mama. „Namiesto toho uctievali sochy z dreva alebo kameňa a klaňali sa i veciam z prírody, napríklad slnku alebo hviezdam.“
„Myslíš tým, že sa im klaňali tak, ako sa traja mudrci klaňali malému Ježiškovi?“ spýtala sa Sarah.
„Áno, Sarah,“ povedala mama. „Oslavovali svoje sochy piesňami, presne tak, ako my svojím spevom oslavujeme Ježiša. Verili, že slnko a hviezdy majú obrovskú moc.“
„To sa Bohu určite nepáčilo! On predsa chce, aby sme oslavovali iba Jeho,“ povedal  Jerry.
„Máš pravdu, Jerry,“ odvetila mama. „Jedno z prvých prikázaní, ktoré Boh dal svojmu ľudu, nás učí, že nemáme uctievať žiadne iné božstvá a klaňať sa ich sochám.“  Pozri Ex 20:3-5  .......


zdroj https://www.miriam.sk

 Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/satan-vo-filme-hudbe/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk