Milujte ! Nič viac vám nepoviem

 


Milujte ! Nič viac vám nepoviem

 

Ľudia vykrikujú: „Choď preč, Nazaretčan, lebo zasiahnu teba." Ale on sa nepohne a snaží sa upokojiť ich, pripomínajúc im Boha. Zbytočné! Hnev robí z dvoch protivníkov bláznov.

Ježiš chystá zázrak. Prikazuje posledný raz: „Rozkazujem vám prestať ! „Nie ! Ber sa preč ! Choď si svojou cestou, pes nazaretský !

Ježiš teda vystrie ruky. Jeho výzor vyžaruje moc. Nepovie ani slovo. Ale čepele padajú rozdrvené na zem, akoby boli zo skla a narazíli na skalu.

 

Dvaja bitkári si prezerajú krátke, už zbytočné rukoväte, ktoré im zostali medzi prstami. Údiv otupuje hnev. Aj zástup kričí od údivu.

 

„A teraz?" pýta sa Ježiš prísne. „ Kde je vaša sila?"

 

Aj vojaci na stráži pri bráne, ktorí pribehli pri posledných výkrikoch, pozerajú zarazene a jeden sa skláňa, aby zdvihol zo zeme úlomky čepc lí. Skúša ich na nechte a nemôže uveriť, že sú z ocele.

 

„A teraz?" opakuje Ježiš. „Kde je vaša sila? Na čom ste zakladali svo je právo? Na tých kúskoch kovu, ktoré sú teraz črepinami v prachu? Nie tých kúskoch kovu, ktoré nemali inú silu, než silu hriechu hnevu proti bratovi, odoberajúc vám za ten hriech všetko Božie požehnanie, a teda aj všetku silu?

 

O, úbohí tí, čo si zakladajú na ľudských prostriedkoch, aby zvíťazili, a nevedia, že nie násilie, ale svätosť nás robí víťazmi na ze­mi a za ňou ! Lebo Boh je so spravodlivými.

Počujte, vy všetci z Izraela, a vy tiež, vojaci z Ríma ! Božie Slovo hovorí všetkým synom človeka a Syn človeka ho neodmietne dať pohanom.

 

 

 

Druhé z prikázaní Pána je prikázanie lásky k blížnemu

 

Boh je dobrý a od svojich detí chce dobrotivosť. Ten, kto nie je dobrotivý voči svojmu blížnemu, nemôže si povedať, že je Božím synom a nemôže mať Boha so sebou. Človek nie je zviera bez rozumu, ktoré sa vrhne a hryzie, lebo má právo na korisť. Človek má rozum a dušu.

Rozumom sa musí vedieť správať ako človek. Dušou sa má vedieť správať ako svätý. Ten, kto tak nerobí, klesá pod úroveň zvierat, sklzava do objatia s diablami, lebo si nechá posadnúť dušu hriechom hnevu.

 

Milujte ! Nič viac vám nepoviem

 

Milujte svojho blížneho, ako chce Pán, Boh Izraela. Nebuďte vždy z Kainovej krvi. A prečo ju máte? Pre trochu mincí vy, ktorí ste mohli byť vrahmi. Pre pár piadí zeme vy ostat­ní. Pre lepšie miesto. Pre ženu. Čo sú tieto veci? Večné? Nie.

Trvajú omnoho menej ako život, ktorý trvá len okamih večnosti. A čo stratí­te, ak ich nasledujete? Večný pokoj, ktorý je prisľúbený spravodlivým a ktorý vám prinesie Mesiáš spolu so svojím kráľovstvom.

Poďte na cestu pravdy. Poďte za Božím hlasom. Milujte sa. Buďte čestní. Buďte zdržanliví. Buďte pokorní a spravodliví. Choďte a uvažujte o tom."

 

Z knihy: evanjelium ako mi bolo odhalené - Mária Valtorta

 

Mária Valtorta

 

Ten, kto nemiluje svojho blížneho, stavia sa proti Bohu do takej miery, že aj keby sa stal mučeníkom, mučeníctvo mu neprinesie žiaden úžitok !

 

(Svätý Nikodém Svätohorskpokračovanie

 

 

Pochopil jsem tehdy, že Panna Márie neodhání zlé duchy, že oni utíkají sami !

Utíkají, protože nemohou snést čistotu a krásu její přítomnosti. Ona je ponižuje, neodhání je. Ona prostě miluje, ale oni to nemohou snést.

A tehdy nastává proměna duchů ve mně! Duch satana, který ničí, zmizel se svojí depresí, se svým strachem. On prostě zmizel a na to místo sestoupil Duch Panny Marie. 

Slyšel jsem v srdci hlas: Neboj se, já jsem tvoje Matka! Já jsem pro tebe záruka, že ty nebudeš zavržený!' Všechno se proměnilo!

Ten zážitek přítomnosti Přečisté Panny Marie se stal pro moje povolání, pro moje kněžství a můj řeholní život, pro moji službu, zázrakem lásky, která mne zachraňuje! Cítím Mariinu přítomnost při každém exorcizmu, který provádím. Jen jeden malý příklad, protože jich mám mnoho.

 pokračovanie

 

.....................................................................................................................................................................................................

 

Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete

Ó, ako dlho už trpím za vás! Pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou: Kam kráčate ? Vari sa už neviete zastaviť ?

Panna Mária v La Salette

 

 

 

 

Rozhodnutie mať dieťa

Rozhodnutie mať dieťa znamená uzavrieť s ním zmluvu - tú najväčšiu, akú si človek môže predstaviť.

Všetci malí k nám prichádzajú pretože sme ich pozvali do života a pýtajú sa nás: Zavolali ste ma. Som tu. Čo pre mňa máte ? Tu začína naša zodpovednosť za výchovu človiečika.

 

 

 

 

Jeden pätnácťroční ti vidí takto:

 

Chcel som mlieko a dostal som čumel

Chcel som rodičov a dostal som hračku

Chcel som sa rozprávať a dostal som počitač

Chcel som sa učit a dostal som vysvedčenie

Chcel som premýšľať a dostal som hotové myšlienky

Chcel som celkový pohľad a dostal .som jediný názor

Chcel som byť slobodný a dostal.som príkazy

Chcel som^Lásku a dostal som morálku

Chcel som povolanie a dostal som auto

Chcel som šťastie a dostal som peniaze

Chcel som slobodu a dostal som aute

Chcel som hľadať zmysel života a dostal sem kariéru

Chcel som nádej s dostal som strach.

Chtěl som zmenu a dostal som súcit

Chcel som žiť... a ďalej ?

 

 

 

 rozlišovanie duchov

 exorcizmus

 mágia a okultizmus v hudbe a filme

 Ako útoči satan na človeka ?

 Ako Pekné dievča skončila v pekle

 Ako Pekné dievča pre hriech smilstva - skončila v pekle - sv. Ján Vianney

 

 

 

 

 

 

 

Vyslobodení -Neal Lozano

Svátý František z Paoly vyháňa démonov

Z Božieho dopustenia 40 dní posadnutá malá Blahoslavená Mirjam z Ibelinu

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
stiahni v doc. Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

o