RODOVE GENERACNE HRIECHY

Rodové /generačné/ hriechy

Otec Pavel Florenskij písal: „Rod je jeden celý organizmus, a má jeden celistvý obraz“.

V tomto ucelenom rodovom organizme z pokolenia na pokolenie sa môže nazhromaždiť blahodať Svätého Ducha, ktorá posilňuje každého člena v tom rode v prenášaní chorôb a rôznych životných situácií. 
Ale môže sa aj bezvýsledne premárniť, čo sa jednoznačne odrazí na nasledujúcich pokoleniach v znášaní obrovských nešťastí, ba privádza k zoslabeniu a zániku toho rodu. Blahodať sa zhromažďuje cez modlitbu, Sviatosťami a dobrými, nezištnými skutkami.

Istá mladá žena, ktorá po prvýkrát prišla do chrámu, posťažovala sa na spovedi množstvo nešťastia, ktoré ju zastihlo: dva roky nazad, muž umrel v autohavárii. Syn havaroval na motorke, no prežil to. O rok neskôr, utopila sa v jazere jej 12 ročná dcéra. Príčina sa našla v starej mame: ukázalo sa, že veľmi rada brala cudzie veci, ba dokonca kradla aj u rodiny, ktorá sa starala o invalidné dieťa. Hriechy krádeže, vraždy, bludu a manželskej nevery, strašným prekliatím zaľahnú na potomkov až do štvrtého pokolenia.

Jedna žena prišla do monastiera s celým nákladom nešťastia, smútku a zmätku:
- „Moja mama zomrela na rakovinu maternice a ja nechcem kráčať po jej ceste“. Povedali jej, že dievčatá ponesú problémy otca a jeho rodu, chlapci zasa mamine a jej rodu. 
- „Vy ste nositeľom otcových problémov, preto rakovinu maternice nebudete mať. A máte brata?“. 
Žena sa začudovala.
- „Mala som dvoch bratov. Ja som stredná. Starší brat pracoval v banke, bol zabitý vrahom, deti nemal. Mladší brat bol zastrelený. Nakoľko bol ešte maloletý, preto za ním tiež nezostali deti a tak pokračovanie rodu sa skončilo. Mama, pochovajúc dvoch synov, v dôsledku stresov padla do onkologického ochorenia a umierala veľmi ťažko. Tým náš rod po tejto vetve sa zakončil. 
- A ešte sa spýtali: „Kto bol váš dedo?“
- Môj dedo bol šéfom NKVD“.
Je jasné, že bol vinný v zastrelení ľudí a možno aj kňazov.

Na uzdravenie z dedičných chorôb existuje obrad čítania Psaltyra /Kniha žalmov/ podľa metropolitu Petra /Mohilu/. Keď zomrel, ako každý, aj on bol dušou v pekle a videl, ako sa tam trápia duše. Tak ho to silno potriaslo čo videl, že začal prosiť Hospodina, aby ho hoci len na krátky čas, vzkriesil. Na štyridsiaty deň po smrti sa zjavil otcom Kyjevo-pečerskej lavry. Otcovia lavry dostali požehnanie a ho vybrali z hrobu. Metropolita Peter zanechal písomné smernice o tom, ako je potrebné vymodliť náš rod, našich príbuzných po tele.

Čítajúc Psaltyr, na všetkých troch „Slávach“ sa treba modliť za upokoj, podľa možnosti spomínať čo najviac mien našich zomrelých predkov a celý Psaltyr prečítať dvadsaťkrát.

Po dvadsať rázovom prečítaní, ako hovoril metropolita Peter, Hospodin Svojou milosťou odpúšťa hriechy predkov. No najhlavnejšie je, že keď sa tieto hriechy odpustia, vtedy sa vyrieši aj mnoho našich problémov. V prvom rade fyzických, fyziologických problémov spojené s chorobami. Pritom často tieto choroby prestanú nie postupne, ale stáva sa, že človek ráno sa prebudí dokonale zdravým.

Hľa, aké je veľmi vážne modliť sa za náš rod. Nakoľko je to tesne spojené s naším fyzickým zdravím.

Vysvetlenie: Psaltyr = Žaltár = Žalm a  / ruženec/

 

STRAŠNÁ SILA MATERINSKÉHO PREKLIATIA
 
V jednom meste začali budovať chrám na cintoríne. Základy začali kopať v najstaršej časti cintorína, kde už aj samé mohyly čas zrovnal so zemou. Pri výkopoch časom narážali na truhly, ktoré už do tla spráchniveli, takisto po telách veľa neostalo, občas nejaká kostička.
 
Zrazu robotníci priam zamrzli – dokopali sa k truhle, ktorá bola celá a pevná. Dostali príkaz očistiť ju a opatrne vytiahnuť na povrch. V momente, keď ju začali dvíhať. 
 
V jednom meste začali budovať chrám na cintoríne. Základy začali kopať v najstaršej časti cintorína, kde už aj samé mohyly čas zrovnal so zemou. Pri výkopoch časom narážali na truhly, ktoré už do tla spráchniveli, takisto po telách veľa neostalo, občas nejaká kostička.
 
Zrazu robotníci priam zamrzli – dokopali sa k truhle, ktorá bola celá a pevná. Dostali príkaz očistiť ju a opatrne vytiahnuť na povrch. V momente, keď ju začali dvíhať,
Viac tu:   Sila materinského prekliatia
 
 
RUŽENEC NÁS ZACHRÁNIL

Počas nedávneho výletu do Londýna diskutoval nigérijský biskup Doeme o tom, ako islamistickí teroristi zničili jeho diecézu a prečo ho vízia Ježiša inšpirovala k duchovným bojom.
 
Je úplne jednoznačné, že je zapálený do modlitby ruženca, pretože ju vníma ako duchovnú zbraň, ktorá pomáha trpiacemu stádu, zvlášť v boji s teroristickou hrozbou Boko Haram. Jemu zverený ľud prežíva trápenie, a preto prosí ľudí, aby sa za nich modlili ruženec. Biskup práve odcestoval zo svojej diecézy Maiduguri, v štáte Borno v severovýchodnej Nigérii, na päťdňovú prehliadku Londýna, v rámci ktorej bude slúžiť omše, zúčastní sa prezentácií a rôznych stretnutí. V roku 2009 bol menovaný biskupom. On i jeho ľudia z diecézy žijú život plný tých najhorších prenasledovaní, ktoré zažili kresťania v nedávnej dobe. Islamská teroristická skupina Boko Haram zmenila diecézu Maiduguri na pustatinu zničených kostolov, domov, škôl a nemocníc.
 
“Boko Haram chce zničiť kresťanstvo na severovýchode Nigérie i mimo nej, dokonca aj na celom svete,” povedal biskup Doeme.
 
 
Litánie pustošenia
 
Biskup Doeme hovorí, že od začiatku povstania bolo zabitých približne 5 000 katolíkov. “Sú v nebesiach s miliónmi iných svätých a mučeníkov, ktorí sa teraz prihovárajú za nás na zemi,” povedal. 100 000 veriacich je vysídlených a 25 z jeho 46 kňazov bolo vyhnaných z ich apoštolátov, zatiaľ čo 45 rehoľných sestier utieklo. Viac ako 350 kostolov a farských domov zhorelo na popol a 22 zo 40 farských centier a kaplánskych sídel bolo opustených alebo obsadených Boko Haram.
 
Podľa Organizácie spojených národov bolo od roku 2009 zabitých najmenej 20 000 ľudí teroristami z Boko Haram, zatiaľ čo 200 z 276 dievčat z mesta Chibok uniesli v apríli 2014 a stále sú nezvestné. Asi 2,6 milióna ľudí bolo vysídlených do iných častí Nigérie alebo sa rozutekali do Čadu a Kamerunu.
 
Koncom septembra zástupca generálneho tajomníka OSN Toby Lanzer opísal situáciu ako najhoršiu, akú kedy videl, a predpovedal, že môže prekonať Sýriu z hľadiska humanitárnej pomoci. Milióny ľudí žijú v podmienkach podobných hladomoru. OSN sa obáva, že 70 000 až 80 000 detí zomrie hladom. Biskup však zostal. Prečo? A čo mu dáva silu zostať pri svojom ľude?
 
 
Vízia Ježiša  s mečom
 
Bolo to veľmi ťažké. Mnohí sú zničení, ubolení, traumatizovaní, veľmi bezmocní. Áno, niektorí dokonca zažili chvíle pochybností,” vysvetlil. “Pýtajú sa: ‘Kde je Boh? Je nažive? Prečo nezasiahne?’”
 
Biskup Doeme vyrozprával príbeh o tom, čo sa stalo v jeden večer koncom októbra 2014.
 
“Bol som v svojej kaplnke, keď som sa modlil a odriekal som ruženec pred Sviatosťou oltárnou. Zrazu sa mi zjavil Pán, ktorý stál napravo od oltára. Nebola to fyzická vízia, ale duchovná. Vyzeral ako Ježiš – Dobrý pastier a oboma rukami držal meč. Dostal som strach. Povedal som: ‘Pane, čo je to?’ Nepovedal nič, len sa ku mne priblížil, nahol sa a podal mi meč, ktorý sa zmenil na ruženec. Potom mi povedal v angličtine: ‘Boko Haram je preč. Boko Haram je preč. Boko Haram je preč.’ Povedal to trikrát a potom zmizol. Veľmi sa ma to dotklo a celé mesiace som o tom rozjímajúc mlčal. Pán videl situáciu ľudí, a preto prišiel posilniť ich vieru, keď už strácali nádej. Nezjavil sa mi, pretože som dobrý. Som úbohý hriešnik. Urobil to, aby posilnil svoj ľud, najmä ružencom.”
 
Až v januári 2015 sa biskup Doeme verejne podelil so svojou víziou o Ježišovi. Počas stretnutia diecézneho duchovenstva povedal svojim kolegom pastierom, čo sa stalo. “Kňazi boli šťastní. Mysleli si, že je to dobré znamenie, a povzbudil som ich, aby boli horliví v modlitbe ruženca,” povedal.
 
 
 
Bitka vyhraná skrze ruženec
 
Pri tomto bode sa biskup Doeme usadil na stoličku a s vášňou a zápalom hovoril o svojom pláne ruženca pre diecézu. Celá táto situácia je príkladom toho, ako ruženec zmenil priebeh dejín a zachránil celé krajiny.
 
“V ten istý mesiac sme slávnostne zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Márie a odvtedy to robíme každý rok,” povedal. “Využil som to ako príležitosť, aby som ľuďom povedal o vízii a potrebe modlitby ruženca. Napísal som aj pastiersky list o ruženci a nabádal som k ružencovým sprievodom v diecéze, farnostiach, rodinách. Rozprával som o tom, koľko zázrakov priniesol ruženec po celom svete.”
 
Bez ruženca by v Brazílii nepadol komunizmus. Prezident Joao Goulart sa vrátil z Ruska naplnený komunistickým učením a začal budovať vládu komunizmu. Bol to kardinál de Barros Camara, ktorý povedal ľuďom, aby nasledovali posolstvo Panny Márie z Fatimy a tak státisíce ľudí vyšlo do ulíc, aby sa v sprievode modlili ruženec. 1. apríla 1964 prezident Goulart opustil krajinu spolu s členmi svojej vlády.
 
V roku 1986 vládol na Filipínach brutálny prezident Ferdinanda Marcosa. Ľudia žili v strachu a chudobe, zatiaľ čo on žil luxusný život a obohatil svoju rodinu na úkor chudobných. Aby sa zabránilo potenciálne krvavej bitke, kardinál [Jaime] Sin vyzval ľudí, aby sa modlili ruženec. Vtedy sa modlitby zúčastnili viac ako 2 milióny veriacich. Skončilo to pokojne a prezident z krajiny nakoniec utiekol.
 
Tieto historické poznania dávajú biskupovi Doememu pevne presvedčenie, že modlitba ruženca a jeho “ružencový plán do bitky” prinesie koniec teroristom z Boko Haram.
 
“Nemôžem presne povedať, ako to Panna Mária urobí. Má vlastný spôsob, ako zasiahnuť, a tak nech je to podľa nej. Som si istý, že sa to stane. Už sme to videli: Boko Haram ustupuje a skrýva sa v lesoch.”
 
 
 
Zázraky sa už dejú
 
V jeho tvári bolo vidieť presvedčenie a nádej, keď hovoril o niektorých zázračných veciach odohrávajúcich sa v jeho diecéze a ktoré spája s modlitbou ruženca. Hovorí, že od začiatku krízy nebol zabitý ani jeden z jeho kňazov a ani naňho nezaútočili ani sa ho nepokúsili zabiť.
 
“Na svojich cestách chodím v sutane a čiapke po verejnosti – aj mimo diecézy, ale nič sa mi nestalo.” Pridáva nasledujúci príbeh.
 
“Bola istá dedina, ktorú Boko Haram obsadil a jedna rodina stadiaľ sa nečakane ocitla uväznená vo vlastnom dome. Autá Boko Haram sa nachádzali dokonca hneď za domom, ale zázračne sa nikdy nedostali dovnútra. Rodina zostala v dome a viete čo? Ich jedlo sa vôbec nemíňalo a voda nevyčerpala – a takto to trvalo niekoľko mesiacov. Rodina sa modlila ruženec ráno, na poludnie a v noci a všetci zostali nažive v bezpečí. Je to akoby Panna Mária oslepila bojovníkov Boko Haram a urobila dom neviditeľným.”
 
V inom príbehu hovorí o tom, že katolíci sú zajatí a neskôr nevysvetliteľne vydaní na slobodu. Po celý čas utrpenia ostávajú v modlitbe ruženca. Biskup dodal, že po horlivých modlitbách k Panne Márii dokázal konečne zabezpečiť veľký pozemok na vybudovanie svätyne pre Pannu Máriu ustavičnej pomoci, hoci tento projekt je nádejou do budúcnosti.
 
 
 
Môžu kresťania žiť v pokoji?
 
Kresťanstvo je najviac prenasledované náboženstvo na svete. Prenasledovanie bolo súčasťou kresťanskej histórie, ešte keď Ježiš kráčal po zemi a neskôr keď poslal svojich apoštolov, aby ohlasovali evanjelium až do konca sveta.
 
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva tvrdí, že 80% všetkých činov náboženskej diskriminácie v dnešnom svete je zameraných na kresťanov, zatiaľ čo Centrum pre štúdium globálneho kresťanstva odhaduje, že 100 000 kresťanov zomiera každý rok jednoducho kvôli tomu, že sú kresťanmi.
 
Dokáže biskup Doeme pri pohľade na tieto skľučujúce štatistiky, že je možný nástup pokoja?
 
“Kresťania sú najviac prenasledovaní na svete. Áno. Do určitej miery je to možné. Maiduguri bolo veľmi pokojné mesto až do roku 2006, kedy došlo k agresívnej reakcii na karikatúru Alaha v dánskym médiách. V meste bolo 52 kresťanských svätýň a 50 z nich bolo spálených na popol. Aj keď je pravda, že je veľa moslimských miest, kde kresťania žijú pokojne, no v iných miestach, ako je Irak, Sýria, Pakistan a Egypt, je to veľmi odlišné. Nie sú vždy za tým moslimovia – je to vec fundamentalistov, ktorých cieľom je oslabiť kresťanskú vieru. Ale my sme ľudia nádeje.”
 
Islam bol prítomný v Nigérii už v 11. storočí a od 16. storočia je väčšinovým náboženstvom v severnej časti krajiny. Myslí si biskup, že by bolo bezpečnejšie povzbudiť ľudí, aby žili v iných častiach Nigérie?
 
“A kam by šli?” odpovedal. “Toto je náš domov, naša krajina. Otázka znie inak: Kam pôjdu? Sú pripravení zostať?”
 
Je biskup pripravený zomrieť skôr než utiecť nebezpečenstvu?
 
“Ak by tomu tak nebolo, už by som odišiel. Boli isté tlaky, aby som odišiel, ale to by bola zbabelosť. Nezomrel snáď Pán za mňa na kríži? Prečo by som teda nemal pre neho položiť svoj život? Nie je to až tak ťažké, vzhľadom na to, čo náš Pán urobil pre mňa. Nebudem utekať a tak budem zdrojom sily pre mnohých biskupov v Nigérii a mimo nej.”
 
 
 
Humanitárna katastrofa
 
Konferencia katolíckych biskupov v Nigérii sa len tak neprizerá tvárou v tvár rastúcej humanitárnej situácii. Mnoho ľudí bolo vysídlených, iní sa pomaly vracajú. Správa z diecézy Maiduguri hovorí, že sa tam nachádza 10 000 sirôt a 7 000 vdov, ktoré potrebujú starostlivosť. “Cirkev robí veľa, aby pomohla v táboroch katolíkom, iným kresťanom a moslimom a tiež tým, ktorí museli odísť do iných krajín,” povedal biskup Doeme.
 
“Biskupská konferencia poskytla peniaze na nákup vecí pre vysídlencov v Kamerune. V decembri som šiel ako člen delegácie do táborov v Kamerune a dva dni predtým, ako som prišiel do Londýna, som osobne dohliadal na distribúciu záchranných prostriedkov pre moslimský tábor. Máme veľmi málo, ale snažíme sa. Nigéria je zložitá. Náboženstvo je veľký a nešťastný konflikt. Mnohí politici a zámožní ľudia ho využívajú, aby všetko zničili. Korupcia je tiež problém. Napríklad peniaze určené na boj proti Boko Haram (napr. nákup zbraní) skončia v súkromných vreckách, takže teroristi majú lepšie zbrane ako armáda. Súčasná vláda sa snaží, ale kresťania sú úplne zanedbávaní.”
 
OSN sa dovolávala 739 miliónov dolárov pre región známy ako jazero Chad Basin (Čadské jazero), ale získala len 197 miliónov dolárov. Biskup Doeme dúfa, že jeho čas v Londýne povzbudí ľudí, aby finančne podporili prebudovanie diecézy a starostlivosť o ľudí.
 
Posolstvo katolíkom na západe
 
Na konci rozhovoru biskup Doeme zvážnel. Odovzdal silné slová o Boko Haram, ale aj silné slová pre západ. “Na svete je veľa démonov a Boko Haram je diabolská skupina, ale na západe sú tiež démoni, najmä sekularizmus. Cirkev by sa mala zhostiť tejto úlohy, lebo iba Panna Mária dokáže zahnať diabla. “Musíme podporovať úctu k Panne Márii. Áno, Mária je riešením pre dnešný svet.”
 
Počas nedávneho výletu do Londýna diskutoval nigérijský biskup Doeme o tom, ako islamistickí teroristi zničili jeho diecézu a prečo ho vízia Ježiša inšpirovala k duchovným bojom.
 
Je úplne jednoznačné, že je zapálený do modlitby ruženca, pretože ju vníma ako duchovnú zbraň, ktorá pomáha trpiacemu stádu, zvlášť v boji s teroristickou hrozbou Boko Haram. Jemu zverený ľud prežíva trápenie, a preto prosí ľudí, aby sa za nich modlili ruženec. Biskup práve odcestoval zo svojej diecézy Maiduguri, v štáte Borno v severovýchodnej Nigérii, na päťdňovú prehliadku Londýna, v rámci ktorej bude slúžiť omše, zúčastní sa prezentácií a rôznych stretnutí. V roku 2009 bol menovaný biskupom. On i jeho ľudia z diecézy žijú život plný tých najhorších prenasledovaní, ktoré zažili kresťania v nedávnej dobe. Islamská teroristická skupina Boko Haram zmenila diecézu Maiduguri na pustatinu zničených kostolov, domov, škôl a nemocníc.
 
“Boko Haram chce zničiť kresťanstvo na severovýchode Nigérie i mimo nej, dokonca aj na celom svete,” povedal biskup Doeme.
 
 
 
Litánie pustošenia
 
Biskup Doeme hovorí, že od začiatku povstania bolo zabitých približne 5 000 katolíkov. “Sú v nebesiach s miliónmi iných svätých a mučeníkov, ktorí sa teraz prihovárajú za nás na zemi,” povedal. 100 000 veriacich je vysídlených a 25 z jeho 46 kňazov bolo vyhnaných z ich apoštolátov, zatiaľ čo 45 rehoľných sestier utieklo. Viac ako 350 kostolov a farských domov zhorelo na popol a 22 zo 40 farských centier a kaplánskych sídel bolo opustených alebo obsadených Boko Haram.
 
Podľa Organizácie spojených národov bolo od roku 2009 zabitých najmenej 20 000 ľudí teroristami z Boko Haram, zatiaľ čo 200 z 276 dievčat z mesta Chibok uniesli v apríli 2014 a stále sú nezvestné. Asi 2,6 milióna ľudí bolo vysídlených do iných častí Nigérie alebo sa rozutekali do Čadu a Kamerunu.
 
Koncom septembra zástupca generálneho tajomníka OSN Toby Lanzer opísal situáciu ako najhoršiu, akú kedy videl, a predpovedal, že môže prekonať Sýriu z hľadiska humanitárnej pomoci. Milióny ľudí žijú v podmienkach podobných hladomoru. OSN sa obáva, že 70 000 až 80 000 detí zomrie hladom. Biskup však zostal. Prečo? A čo mu dáva silu zostať pri svojom ľude?
 
Vízia Ježiša  s mečom
 
Bolo to veľmi ťažké. Mnohí sú zničení, ubolení, traumatizovaní, veľmi bezmocní. Áno, niektorí dokonca zažili chvíle pochybností,” vysvetlil. “Pýtajú sa: ‘Kde je Boh? Je nažive? Prečo nezasiahne?’”
 
Biskup Doeme vyrozprával príbeh o tom, čo sa stalo v jeden večer koncom októbra 2014.
 
“Bol som v svojej kaplnke, keď som sa modlil a odriekal som ruženec pred Sviatosťou oltárnou. Zrazu sa mi zjavil Pán, ktorý stál napravo od oltára. Nebola to fyzická vízia, ale duchovná. Vyzeral ako Ježiš – Dobrý pastier a oboma rukami držal meč. Dostal som strach. Povedal som: ‘Pane, čo je to?’ Nepovedal nič, len sa ku mne priblížil, nahol sa a podal mi meč, ktorý sa zmenil na ruženec. Potom mi povedal v angličtine: ‘Boko Haram je preč. Boko Haram je preč. Boko Haram je preč.’ Povedal to trikrát a potom zmizol. Veľmi sa ma to dotklo a celé mesiace som o tom rozjímajúc mlčal. Pán videl situáciu ľudí, a preto prišiel posilniť ich vieru, keď už strácali nádej. Nezjavil sa mi, pretože som dobrý. Som úbohý hriešnik. Urobil to, aby posilnil svoj ľud, najmä ružencom.”
 
Až v januári 2015 sa biskup Doeme verejne podelil so svojou víziou o Ježišovi. Počas stretnutia diecézneho duchovenstva povedal svojim kolegom pastierom, čo sa stalo. “Kňazi boli šťastní. Mysleli si, že je to dobré znamenie, a povzbudil som ich, aby boli horliví v modlitbe ruženca,” povedal.
 
Bitka vyhraná skrze ruženec
 
Pri tomto bode sa biskup Doeme usadil na stoličku a s vášňou a zápalom hovoril o svojom pláne ruženca pre diecézu. Celá táto situácia je príkladom toho, ako ruženec zmenil priebeh dejín a zachránil celé krajiny.
 
“V ten istý mesiac sme slávnostne zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Márie a odvtedy to robíme každý rok,” povedal. “Využil som to ako príležitosť, aby som ľuďom povedal o vízii a potrebe modlitby ruženca. Napísal som aj pastiersky list o ruženci a nabádal som k ružencovým sprievodom v diecéze, farnostiach, rodinách. Rozprával som o tom, koľko zázrakov priniesol ruženec po celom svete.”
 
Bez ruženca by v Brazílii nepadol komunizmus. Prezident Joao Goulart sa vrátil z Ruska naplnený komunistickým učením a začal budovať vládu komunizmu. Bol to kardinál de Barros Camara, ktorý povedal ľuďom, aby nasledovali posolstvo Panny Márie z Fatimy a tak státisíce ľudí vyšlo do ulíc, aby sa v sprievode modlili ruženec. 1. apríla 1964 prezident Goulart opustil krajinu spolu s členmi svojej vlády.
 
V roku 1986 vládol na Filipínach brutálny prezident Ferdinanda Marcosa. Ľudia žili v strachu a chudobe, zatiaľ čo on žil luxusný život a obohatil svoju rodinu na úkor chudobných. Aby sa zabránilo potenciálne krvavej bitke, kardinál [Jaime] Sin vyzval ľudí, aby sa modlili ruženec. Vtedy sa modlitby zúčastnili viac ako 2 milióny veriacich. Skončilo to pokojne a prezident z krajiny nakoniec utiekol.
 
Tieto historické poznania dávajú biskupovi Doememu pevne presvedčenie, že modlitba ruženca a jeho “ružencový plán do bitky” prinesie koniec teroristom z Boko Haram.
 
“Nemôžem presne povedať, ako to Panna Mária urobí. Má vlastný spôsob, ako zasiahnuť, a tak nech je to podľa nej. Som si istý, že sa to stane. Už sme to videli: Boko Haram ustupuje a skrýva sa v lesoch.”
 
Zázraky sa už dejú
 
V jeho tvári bolo vidieť presvedčenie a nádej, keď hovoril o niektorých zázračných veciach odohrávajúcich sa v jeho diecéze a ktoré spája s modlitbou ruženca. Hovorí, že od začiatku krízy nebol zabitý ani jeden z jeho kňazov a ani naňho nezaútočili ani sa ho nepokúsili zabiť.
 
“Na svojich cestách chodím v sutane a čiapke po verejnosti – aj mimo diecézy, ale nič sa mi nestalo.” Pridáva nasledujúci príbeh.
 
“Bola istá dedina, ktorú Boko Haram obsadil a jedna rodina stadiaľ sa nečakane ocitla uväznená vo vlastnom dome. Autá Boko Haram sa nachádzali dokonca hneď za domom, ale zázračne sa nikdy nedostali dovnútra. Rodina zostala v dome a viete čo? Ich jedlo sa vôbec nemíňalo a voda nevyčerpala – a takto to trvalo niekoľko mesiacov. Rodina sa modlila ruženec ráno, na poludnie a v noci a všetci zostali nažive v bezpečí. Je to akoby Panna Mária oslepila bojovníkov Boko Haram a urobila dom neviditeľným.”
 
V inom príbehu hovorí o tom, že katolíci sú zajatí a neskôr nevysvetliteľne vydaní na slobodu. Po celý čas utrpenia ostávajú v modlitbe ruženca. Biskup dodal, že po horlivých modlitbách k Panne Márii dokázal konečne zabezpečiť veľký pozemok na vybudovanie svätyne pre Pannu Máriu ustavičnej pomoci, hoci tento projekt je nádejou do budúcnosti.
 
 
 
Môžu kresťania žiť v pokoji?
 
Kresťanstvo je najviac prenasledované náboženstvo na svete. Prenasledovanie bolo súčasťou kresťanskej histórie, ešte keď Ježiš kráčal po zemi a neskôr keď poslal svojich apoštolov, aby ohlasovali evanjelium až do konca sveta.
 
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva tvrdí, že 80% všetkých činov náboženskej diskriminácie v dnešnom svete je zameraných na kresťanov, zatiaľ čo Centrum pre štúdium globálneho kresťanstva odhaduje, že 100 000 kresťanov zomiera každý rok jednoducho kvôli tomu, že sú kresťanmi.
 
Dokáže biskup Doeme pri pohľade na tieto skľučujúce štatistiky, že je možný nástup pokoja?
 
“Kresťania sú najviac prenasledovaní na svete. Áno. Do určitej miery je to možné. Maiduguri bolo veľmi pokojné mesto až do roku 2006, kedy došlo k agresívnej reakcii na karikatúru Alaha v dánskym médiách. V meste bolo 52 kresťanských svätýň a 50 z nich bolo spálených na popol. Aj keď je pravda, že je veľa moslimských miest, kde kresťania žijú pokojne, no v iných miestach, ako je Irak, Sýria, Pakistan a Egypt, je to veľmi odlišné. Nie sú vždy za tým moslimovia – je to vec fundamentalistov, ktorých cieľom je oslabiť kresťanskú vieru. Ale my sme ľudia nádeje.”
 
Islam bol prítomný v Nigérii už v 11. storočí a od 16. storočia je väčšinovým náboženstvom v severnej časti krajiny. Myslí si biskup, že by bolo bezpečnejšie povzbudiť ľudí, aby žili v iných častiach Nigérie?
 
“A kam by šli?” odpovedal. “Toto je náš domov, naša krajina. Otázka znie inak: Kam pôjdu? Sú pripravení zostať?”
 
Je biskup pripravený zomrieť skôr než utiecť nebezpečenstvu?
 
“Ak by tomu tak nebolo, už by som odišiel. Boli isté tlaky, aby som odišiel, ale to by bola zbabelosť. Nezomrel snáď Pán za mňa na kríži? Prečo by som teda nemal pre neho položiť svoj život? Nie je to až tak ťažké, vzhľadom na to, čo náš Pán urobil pre mňa. Nebudem utekať a tak budem zdrojom sily pre mnohých biskupov v Nigérii a mimo nej.”
 
 
 
Humanitárna katastrofa
 
Konferencia katolíckych biskupov v Nigérii sa len tak neprizerá tvárou v tvár rastúcej humanitárnej situácii. Mnoho ľudí bolo vysídlených, iní sa pomaly vracajú. Správa z diecézy Maiduguri hovorí, že sa tam nachádza 10 000 sirôt a 7 000 vdov, ktoré potrebujú starostlivosť. “Cirkev robí veľa, aby pomohla v táboroch katolíkom, iným kresťanom a moslimom a tiež tým, ktorí museli odísť do iných krajín,” povedal biskup Doeme.
 
“Biskupská konferencia poskytla peniaze na nákup vecí pre vysídlencov v Kamerune. V decembri som šiel ako člen delegácie do táborov v Kamerune a dva dni predtým, ako som prišiel do Londýna, som osobne dohliadal na distribúciu záchranných prostriedkov pre moslimský tábor. Máme veľmi málo, ale snažíme sa. Nigéria je zložitá. Náboženstvo je veľký a nešťastný konflikt. Mnohí politici a zámožní ľudia ho využívajú, aby všetko zničili. Korupcia je tiež problém. Napríklad peniaze určené na boj proti Boko Haram (napr. nákup zbraní) skončia v súkromných vreckách, takže teroristi majú lepšie zbrane ako armáda. Súčasná vláda sa snaží, ale kresťania sú úplne zanedbávaní.”
 
OSN sa dovolávala 739 miliónov dolárov pre región známy ako jazero Chad Basin (Čadské jazero), ale získala len 197 miliónov dolárov. Biskup Doeme dúfa, že jeho čas v Londýne povzbudí ľudí, aby finančne podporili prebudovanie diecézy a starostlivosť o ľudí.
 
Posolstvo katolíkom na západe
 
Na konci rozhovoru biskup Doeme zvážnel. Odovzdal silné slová o Boko Haram, ale aj silné slová pre západ. “Na svete je veľa démonov a Boko Haram je diabolská skupina, ale na západe sú tiež démoni, najmä sekularizmus. Cirkev by sa mala zhostiť tejto úlohy, lebo iba Panna Mária dokáže zahnať diabla. “Musíme podporovať úctu k Panne Márii. Áno, Mária je riešením pre dnešný svet.”
 
 zdroj: ncregister.com

Vezmite si so sebou svätý ruženec
Bývali satanistaVezmite si so sebou sv. ruženec a dobite ním diabla až na smrť. Sú veci, ktorých sa diabol bojí. Najviac sa však bojí dobre vyformovaného katolíka; katolíka, ktorý chápe svoju vieru a ktorý vie, o čom je duchovný boj. Nechce bojovať s niekým, kto má na sebe všetko svoje brnenie. c

Aj bývali satanista David Arias hovorí: “Ruženec je silný. Keď sa niekto modlí ruženec, Zlý sa hnevá!  https://www.verim.sk/od-satanistu-ku-katolickemu-ucitelovi/

Nigérijský biskup s ružencom proti teroristom  https://www.verim.sk/nigerijsky-biskup-s-ruzencom-proti-teroristom/ 
 
V blahorečeni sv. Jana Massiase, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší. Pápež Gregor XVI. Nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané v aktov o blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov svätého ruženca.
Svätá Terézia od Ježiša nám zanechala písomnú správu, že sa raz, keď sa začala modliť ruženec, ocitla v extáze a videla očistec ako veľkú ohradu, v ktorej duša trpeli v očistca ohni. Keď začala, už pri prvom Zdravas Mária ihneď zbadala, ako na duše padá chladná voda, aby ich osviežila. Rovnako tak pri druhom a pri treťom. Pochopila z toho, že ruženec prináša dušiam veľkú úľavu, a nechcela ho vôbec prerušiť. Svätý Alfons preto ustavične odporúčal: "Ak chceme pomáhať dušiam v očistci, modlime sa za nich ruženec, ktorý im poskytuje veľkú úľavu."