SILA SV. RUŽENCA

Sv. Páter Pio povedal: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva ! 
 

Ruženec je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme pomáhať ľudom a dušiam v očistci. Modlitbou ruženca sa denne vyslobodzuje veľa duší, ktoré by inak ešte dlho museli trpieť. Pápež Lev X. hovorí že sv. ruženec svätej Panny Márie je ako múr k zastaveniu nešťastí.

 
Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec: Drahé deti !Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a za ženie blud. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš!
 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2003 "Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste za modlili a postili za pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, milé deti, len modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj vojny. Ako môžeme pomáhať dušiam v očistci? Ruženec je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme pomáhať dušiam v očistci. Modlitbou ruženca sa denne vyslobodzuje veľa duší, ktoré by inak ešte dlho museli trpieť.  Viac tu: https://www.medjugorje.ws/sk
 
 
 
Záchrana katolíckych kňazov v Hirošime Modlitba je silnejšia ako atomová bomba !
 
Hirošima - toto meno bude v dejinách neustále spojené s totálnym zničením a nevýslovným utrpením po zhodení prvej atómovej bomby počas druhej svetovej vojny.
Bol pondelok, 6. august 1945, medzi druhou a treťou hodinou v noci. Z ostrova Tinian vyštartovalo lietadlo typu Boeing B-29 Superfortress smerom k japonskej pevnine. Hirošima mala byť vymazaná zo zemského povrchu, a tým mala byť zničená japonská vojnová moc.
 
Otvory bombardéra sa otvorili nad viac ako 1/2 miliónovým mestom. Všetko sa odohrávalo podľa plánu. Bolo to po prvýkrát v dejinách ľudstva, čo sa ľudia odvážili zhodiť na zem atómovú bombu. Stalo sa to ráno o ôsmej hodine a pätnástej minúte. Nepredstavitelný svetelný blesk a mesto bolo pokryté vriacim dymom, ktorý vyhadzoval budovy do vzduchu.
Obrovské mračno dymu dosiahlo za tri minuty výšku 10 000 až 20 000 metrov. Celé mesto bolo zničené. Čo zostalo, bola len tma, krv, zhoreniny, stonanie a bleskurychle šíriaca sa hrôza.
Takto to opisuje pilot bombardéra: „Od tejto spomienky na niekoľko najstrašnejších minut môjho života sa nikdy nebudem môcť oslobodiť."
Nielen on, celý svet bol šokovaný! Hirošima zostane varovaním pre všetky časy. Existuje však ešte jedno iné, velkorysé, nepoznané posolstvo z Hirošimy, utešujúce posolstvo nádeje:„Modlitba je silnejšia ako atomová bomba!"
 
Maria, Královna ruženca, zázračným spôsobom zachránila malé, štvorčlenné spoločenstvo pátrov jezuitov, ktorí žili na fare vzdialenej len 8 blokov domov od centra explózie. Páter Hubert Schiffer SJ, ktorý zomrel 27. marca 1982 vo Frankfurte, podal o tom ako očitý svedok svedectvo na jednom eucharistickom kongrese vo Philadelfii (USA).
 
 
 
 
Ako 30-ročný kňaz pôsobil na fare „Nanebovzatia Panny Marie" v Hirošime. Pred desaťtisícami učastníkov podal nasledujúce svedectvo:Úplne náhle, akoby medzi jedným a druhým nádychom, sa modré nebo nad Hirošimou osvietilo zaslepujúcim, neopísateľne oslňujúcim intenzívnym svetlom. Obklopovalo ma len trblietavé svetlo. Nemohol som ani vidieť, ani rozmýšľať. Na moment všetko stíchlo. Plával som v oceáne svetla, bezbranný a ustráchaný. Zdalo sa, že miestnosť prestala dýchať naplnená smrtelným tichom.
Zrazu sa ozvalo hromobilie hroznej explózie. Neviditeľná sila ma zhodila zo stoličky. Vo vzduchu ma to triaslo, hádzalo, krútilo ako list v jesennom vetre. Potom sa všetko ponorilo do tmy, do ticha, do ničoty. Nestratil som vedomie, lebo som sa snažil myslieť na to, čo sa stalo. Cítil som, že aj já sám som v tejto totálnej trne. Ležal som tvárou k zemi na drevených troskách.
 
Ťažký predmet ťažil môj chrbát a po tvári mi stekala krv. Nič som nevidel a nepočul. Myslel som si, že som mrtvy! Potom som počul svoj vlastný hlas. To bola tá najhroznejsia skúsenosť zo všetkého. Ukázala mi,že som ešte živý a vo mne rástlo strašné vedomie, že sa musela stať hrozná katastrofa! Jeden celý deň som strávil ja a moji traja spolubratia v tomto ohnivom pekle, dyme a žiarení, pokiaľ nás nenašli záchranári a nepriviedli nás do bezpečia. Boli sme sice všetci zraneni, ale vďaka Božej milosti sme prežili."
 
Ľudsky si nikto nevie vysvetliť, prečo títo štyria jezuitskí pátri, P. Hugo Lasalle, P. Kleinsore, P. Cieslik a P. Schiffer, ktorí boli v roku 1976, v čase eucharistického kongresu ešte živí, v okruhu 1,5 km ako jediní zo státisícov prežili. Zostáva to hádankou pre všetkých expertov, prečo ani jeden zo štyroch pátrov neutrpel škody rádioaktivneho žiarenia a prečo ich dom vzdialený 8 blokov od centra explózie zostal stať, hoci všetky budovy okolo boli zničené a spálené.
 
 
Ani 200 amerických a japonských lekárov a vedcov nemohlo nájsť vysvetlenie, prečo páter Schiffer napriek všetkému žil po explózii bez následkov ešte 33 rokov, a to pri dobrom zdraví! 
 
Na mnohé otázky počuli všetci udivení vždy tú istú odpověď: „Ako misionári sme chceli žiť v našom živote jednoducho posolstvo z Fatimy, a preto sme sa denne modlili ruženec."
 
To je posolstvo Hirošimy prinášajúce nadej: Modlitba je silnejšia ako atomová bomba.
 
Keď vyznajú ľudia všetkých národností a náboženských vyznaní Boha ako svojho Stvoriteľa, svojho Pána a spoločného Otca, keď budu chcieť poznať Jeho vôľu a budu ho prosiť o pomoc, tak nás to privedie k pravému pokoju. A keď budeme predovšetkým my - kresťania, vzývať ružencom „Kráľovnú pokoja" a „Matku všetkých národov",tak to osoží a učiní oveľa viac ako všetky konferencie a pozemské ľudské námahy. Kňaz Peyton povedal čosi, čo sa hodí práve sem: " Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostane " A to platí aj pre celu ľudskú rodinu. Dnes sa v centre novovystavaného mesta Hirošimy nachádza kostol zasvätený Panne Marii. 15 sklených okien znázorňuje 15 tajomstiev ruženca, ktorý sa tam ľudia deň a noc modlia. Biskup Fulton J. Sheen, nebohý biskup New Yorku, povedal v jednom rozhlasovom vysielaní: „Tretia svetová vojna nemusí byt; ani žiadna nebude, keď proti hrozbe atómovej bomby postavíme 'Ženu - Pannu Máriu'"!
 
 
 
Prísľub panny márie pre tých čo sa budú modliť ruženec
Prečo ruženec?
Dnes sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a žiaľ i okultných smerov.Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek prirodzene túži po nadprirodzenom. No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na Rímsko-katolícku cirkev. Modlitba Svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbokej studnice darov.
 
 
Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec
 
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.
 
Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“
 
(z knihy Ruženec, S Pannou Máriou kontemplovať Ježiša Krista nášho Pána.
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005, str. 13–14)
 
 
Pápež Lev X. hovorí že sv.ruženec svätej Panny Márieje ako múr k za staveniu nešťastí
 
Pápež Lev X. hovorí že bratstvo bolo založené ku cti Boha a svätej Panny ako múr k za staveniu nešťastí, hovorí, že ruženec bol daný z neba ako prostriedok k upokojeniu Božieho hnevu a zvolávaniu príhovoru svä tej Panny
 
Abbé Blosius hovorí: Iste, ruženec s meditáciami ............vota i umučenia je veľmi milý Ježišovi Kristov a svätej Pan ne a veľmi účinný pre dosiahnutie všetkého. Môžeme sa ho modliť tak za seba ako i za tých, ktorí sú nám zverení i za celú Cirkev. Utiekajme sa teda k pobožnosti svätého ruženca vo všetkých svojich potrebách a spoľahlivo od Bo ha obsiahneme, čo budeme vyprosovať pre svoju spásu. Dvadsiata deviata ruža Ruženec, záchranca duší Podľa svätého Dionýza niet nič božskejšie, vznešenej šie, ani Bohu milšie, ako spolupracovať na spáse duší a mariť úklady démona, ktorý sa ich snaží zatratiť. Práve preto zostúpil Syn Boží na zem.
 
Založením Cirkvi zboril satano vu ríšu. No ten tyran znova nabral sily a na dušiach páchal kruté násilie albigénskym bludom, nenávisťou, rozkolmi a ohavnými neresťami, čo zavládli vo svete v jedenástom storočí. Aký liek je na tieto nezriadenosti? Ako premôcť si ly satana? Svätá Panna, ochrankyňa Cirkvi, nedala účin nejší prostriedok k upokojeniu hnevu svojho Syna, vyko reneniu bludu i obnove mravov kresťanov, než bratstvo svätého ruženca, ako potvrdil účinok. Obnovil lásku, pri stupovanie k sviatostiam, ľudia boli ako z prvých storočí zlatej doby Cirkvi, mravy kresťanov sa obnovili.
 
Pápež Lev X. hovorí vo svojej bule, že toto bratstvo bolo založené ku cti Boha a svätej Panny ako múr k za staveniu nešťastí, ktoré sa vrhali na Cirkev. Gregor XIII. hovorí, že ruženec bol daný z neba ako prostriedok k upokojeniu Božieho hnevu a zvolávaniu príhovoru svätej Panny. Július III. hovorí, že ruženec sme dostali, aby nám priazňami svätej Panny ľahšie otvoril nebo.
 
Pavol III. a blahoslavený Pius V. prehlasujú, že ruženec bol zavedený a daný veriacim, aby účinnejšie získali odpočinok a duchovnú útechu. Kto bude taký nedbalý vstúpiť do bratstva založeného pre tak vznešené ciele?
 
Otec Dominik, kartuzián, veľký ctiteľ ruženca, jednoho dňa videl otvorené nebo, celý nebeský dvor úžasne usporiadaný a počul spievať ruženec na úchvatnú melódiu. Každý desiatok ctil jedno tajomstvo života, umučenia i slávy Ježiša Krista a svätej Panny. A všimol si, že keď vyslovovali sväté meno Mária, všetci sklonili hlavu a na meno Ježiš všetci pokľakli a vzdávali vďaky Bohu za veľké dobrodenia, ktoré na nebi i na zemi učinil svätým ružencom. [Videl tiež svä tú Pannu a svätých predstavovať Bohu ruženec], ktorý bratstvá odriekajú na zemi a prosili za tých, čo praktizujú tú pobožnosť. Videl ešte nesčfselne veľa korún z prekrásnych a voňavých kvetov, pripravených pre tých, ktorí nábožne od riekajú svätý ruženec. A koľkokrát ho odriekali, toľkokrát budú korunovaní v nebi.
 
Videnie toho zbožného kartuziá-na sa zhoduje s videním milovaného učeníka, v ktorom vi del nespočítateľný zástup anjelov a svätých, ktorí chválili a velebili Ježiša Krista za všetko, čo v tomto svete vykonal a vytrpel pre našu spásu. A nie je to to isté, čo konajú zbožní členovia ružencových bratstiev? |95| Nesmieme si predstavovať, že ruženec je iba pre ženy, malých a nevzdelaných. Je tiež pre mužov i pre najväčších mužov. Keď svätý Dominik informoval pápeža Inocenta III. že dostal príkaz z neba založiť toto sväté bratstvo, Svätý Otec ho schváli, povzbudil svätého Dominika kázať a sám sa chcel k nemu pridať. Sami kardináli sa k nemu pridali s veľkou horlivosťou, takže Lopez preriekol slová: Žiadne pohlavie, žiadny vek, žiadny stav nie je z modlitby ruženca.
 
Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/nepretrzita-modlitba-ruzenca-a-post/
 
Святий Падре Піо:
Коли ви носите розарій, сатана відчуває головний біль.
Коли ви використовуєте його, він падає вниз.
Коли він бачить, як ви молитеся, непритомніє.
Коли він бачить, як ви молитеся, непритомніє.
 
LINKY