https://www.youtube.com/watch?v=h8QrDlUKVzA
 

 M. Kuffa pycha a pokora - krásna kázeň 

 PANNA MÁRIA - ČAS ROZHODNUTIA - LITMANOVˇA - PRÍHOVOR - I. KORČÁKOVEJ

KEĎ SA ZAPLETIEŠ DO HRIECHU BUDEŚ MUSIEŤ ZA TO  ZAPLATIŤ. PRETOŽE NA TOMTO SVETE JE ZA VŠETKO URČENÁ CENA.  TOU CENOU SME MY SAMI.  Hovorí Dr. Gloria Polo - Po tom čo blesk spálil jej vnútro, bola zázračne uzdravená   Gloria-Polo -svedectvo

https://mojpribeh.sk/zahranicne-pribehy/i8/

Pán Ježiš Blahoslavenej Alexandrine Márie da Costa povedal. Povedz mojím služobníkom, aby bdeli, lebo diabol pripravuje masívný útok na Cirkev. Ja chcem zasvätenie sveta mojej Nepoškvrnenej Matke: Pán Ježiš Blahoslavenej Alexandrine Márie da Costa

 Zasvätenie sveta Panne Márii - blahoslavena-Alexandrina-  Mária da Costa

 Jozefina Menendez

Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami
Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. 
Existujú ženy a muži, homosexuáli a transsexuáli a potom budú aj Trans ľudia, budú aj Terminátori. Budú aj ľudia ktorí nebudú stopercentný ľudia. Budú TO výsledky umelej biológie. 
Dnes je doslova možné vytvoriť umelo človeka v laboratóriu. Prirodzený vzťah medzi mužom a ženou nebude potrebný, živočicha bude možné vyrábať. Skrátka chcú aby sa genetickou manipuláciou dala vymazať pamäť, a prirodzené city. 
 
Ruské ministerstvo zdravotníctva chce zaradiť homosexualitu do zoznamu chorôb. Ruské Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh vyhlášky, v ktorej sa "poruchy pohlavnej identity" a "duševné poruchy a poruchy správania súvisiace so sexuálnym vývojom a orientáciou" prirovnávajú k chorobám, ktoré je potrebné liečiť.  Viac tu https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
 
Ohováranie

S hriechom sa sa spájame s nečistými duchmi kam cesta von je tažká. Diabol chce mať absolútnu kontrolu nad vašou mysľou cez hriech, okultizmus. Diabol chce aby si ľudia mysleli že neexistuje,  aby tak mohol ovládať ľudské mysle a aby nepoznali bibliu teda pravdu. 

Otec Dorotej z Gazy nám predkladá definíciu ohovárania a odsudzovania v ktorej hovorí že: „Ohováranie je, keď slovne rozširujeme hriechy a poklesky nášho blížneho. Napríklad, ten a ten povedal klamstvo, alebo smilnil, alebo jednoducho niečo urobil. Hovoriac toto všetko už človek ohovára, teda vášnivo hovorí proti niekomu, vášnivo diskutuje o hriechoch niekoho.

Odsudzovanie ( Osočovanie ) je oveľa horšie ako ohováranie, pretože je iné, ak niekto o niekom povie, že sa rozčúlil, alebo nazlostil a iné je, ak povie, že je zlostník a takto ocharakterizoval celý jeho doterajší život. Ale nakoľko ohováranie je prvým štádiom odsudzovania, z toho dôvodu nebudeme sa zmieňovať o rozdieloch medzi ohováraním a odsudzovaním, ale budeme im čeliť ako jednej vášni.

Niptickí otcovia nás učia, že odsudzovanie je jeden veľmi ťažký a strašný hriech, ku ktorému nás podnecuje Diabol. Svätý Ján Lestvičník hovorí: „démoni nás podnecujú a tlačia k tomu, aby sme zhrešili a keď nehrešíme, aby sme aspoň odsudzovali tých, čo hrešia.“

Ako píše svätý Ján: „ohováranie je plodom nenávisti, je ťažká pijavica ukrytá a neviditeľná, ktorá vyciciava krv lásky. Je pretvárkou lásky a príčinou nečistoty závisti a tvrdého srdca.“

Svätý Ján Zlatoústy píše, že človek vo všeobecnosti „úspechy svojho blížneho, aj keď je ich príliš veľa, prehľadáva, ale keď sa u blížneho objaví nejaký poklesok, hoci i úplne bezvýznamný, ten si všimne ihneď,“ čiže za tento poklesok posudzuje svojho blížneho a odsudzuje ho.

„ Neexistuje horší a ľahší hriech ako odsudzovanie (Osočovanie) a závisť. Sv. Ján Vianney - Nie, neverím, že by existoval horší a strašnejší hriech, ako závisť.       O ZÁVISTI

 

Pavol Hudák - Prečo láska stroskotáva 

Viac tu: -prednasky-mp3

 

 Životopis P. Maria a počatie

 životy svätých - svaty-antonius-baldinucci

 
 

 

Novinky

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.