https://www.youtube.com/watch?v=h8QrDlUKVzA
 

 M. Kuffa pycha a pokora

 PANNA MÁRIA - ČAS ROZHODNUTIA - LITMANOVˇA - PRÍHOVOR - I. KORČÁKOVEJ

KEĎ SA ZAPLETIEŠ DO HRIECHU BUDEŠ MUSIEŤ ZA TO ZAPLATIŤ. PRETOŽE NA TOMTO SVETE JE ZA VŠETKO URČENÁ CENA. TOU CENOU SME MY SAMI. Dr. Gloria Polo - Po tom čo blesk spálil jej vnútro, bola zázračne uzdravená.

 Gloria-Polo -svedectvo

https://mojpribeh.sk

Pavol Hudák - Prečo láska stroskotáva
Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami
Homosexuálne partnerstvá = Morálny rozklad spoločnosti" alebo "My chceme ocka aj mamu. To je choré, diabolske, ľudia čo nemate oči ešte aj deťom robíte zo života peklo. Satan chce zničiť rodinu a ako vidíme darí sa mu tam kde nie je Boh. Boh nestvoril človeka s homosexuálnymi túžbami. 
Existujú ženy a muži, homosexuáli a transsexuáli a potom budú aj Trans ľudia, budú aj Terminátori. Budú aj ľudia ktorí nebudú stopercentný ľudia. Budú TO výsledky umelej biológie. 
Dnes je doslova možné vytvoriť umelo človeka v laboratóriu. Prirodzený vzťah medzi mužom a ženou nebude potrebný, živočicha bude možné vyrábať. Skrátka chcú aby sa genetickou manipuláciou dala vymazať pamäť, a prirodzené city. 
 
Ruské ministerstvo zdravotníctva chce zaradiť homosexualitu do zoznamu chorôb. Ruské Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh vyhlášky, v ktorej sa "poruchy pohlavnej identity" a "duševné poruchy a poruchy správania súvisiace so sexuálnym vývojom a orientáciou" prirovnávajú k chorobám, ktoré je potrebné liečiť. https://jezismaria.weebly.com/homosexualita-je-hriech.html
 
Ohováranie

S hriechom sa sa spájame s nečistými duchmi a cesta von je tažká. Diabol chce mať absolútnu kontrolu nad vašou mysľou cez hriech, okultizmus atď. Diabol chce aby si ľudia mysleli že neexistuje, aby tak mohol ovládať ľudské mysle a aby nepoznali pravdu. 

Otec Dorotej z Gazy nám predkladá definíciu ohovárania a odsudzovania v ktorej hovorí že: „Ohováranie je, keď slovne rozširujeme hriechy a poklesky nášho blížneho. Napríklad, ten a ten povedal toto, jednoducho niečo urobil. Hovoriac toto všetko už človek ohovára, teda vášnivo hovorí proti niekomu, vášnivo diskutuje o hriechoch niekoho.
Odsudzovanie ( Osočovanie ) je oveľa horšie ako ohováranie, pretože je iné, ak niekto o niekom povie, že sa rozčúlil, alebo nazlostil a iné je, ak povie, že je zlostník a takto ocharakterizoval celý jeho doterajší život.

Ale nakoľko ohováranie je prvým štádiom odsudzovania, z toho dôvodu nebudeme sa zmieňovať o rozdieloch medzi ohováraním a odsudzovaním, ale budeme im čeliť ako jednej vášni.

Niptickí sv. otcovia nás učia, že odsudzovanie je jeden veľmi strašný hriech, ku ktorému nás podnecuje diabol. Svätý Ján Lestvičník hovorí: „démoni nás podnecujú a tlačia k tomu, aby sme zhrešili a keď nehrešíme, aby sme aspoň odsudzovali tých, čo hrešia.“

Ako píše svätý Ján Vianney: „ohováranie je plodom nenávisti, je ťažká pijavica ukrytá a neviditeľná, ktorá vyciciava krv lásky. Je pretvárkou lásky a príčinou nečistoty závisti a tvrdého srdca.“

Svätý Ján Zlatoústy píše, že človek vo všeobecnosti „úspechy svojho blížneho, aj keď je ich príliš veľa, prehľadáva, ale keď sa u blížneho objaví nejaký poklesok, hoci i úplne bezvýznamný, ten si všimne ihneď,“ čiže za tento poklesok posudzuje svojho blížneho a odsudzuje ho.

„ Neexistuje horší a ľahší hriech ako závisť (ohováranie). Nie, neverím, že by existoval horší a strašnejší hriech, ako závisť. Sv. Ján Vianney
      O ZÁVISTI

Pán Ježiš Blahoslavenej Alexandrine Márie da Costa povedal. Povedz mojím služobníkom, aby bdeli, lebo diabol pripravuje masívný útok na Cirkev. Ja chcem zasvätenie sveta mojej Nepoškvrnenej Matke: Pán Ježiš Blahoslavenej Alexandrine Márie da Costa

 Zasvätenie sveta Panne Márii - blahoslavena-Alexandrina-  Mária da Costa

 Jozefina Menendez

 

 Životopis P. Maria a počatie

svätý Antonius Baldinucci

 
Jesus, Mary, I Love You, Save Souls !! a powerful prayer highly recommended

    The prayer JESUS, MARY, I LOVE YOU, SAVE SOULS !! is no mere prayer promising "instant results", as is opposed, rightly, by these forums.
    It was given to Sister Maria Consolata Betrone, a victim soul, a nun, who died in the 1940s. The imprimatured book about all this is called JESUS APPEALS TO THE WORLD, published by Alba House (part of the daughters of Saint Paul).
    Jesus (like he promised certain things to Saint Faustina regarding the chaplet of Mercy) promised Sister Maria Consolata Betrone that the prayer "Jesus, Mary, I love You, Save Souls!!" will save one sinner from death and repair 1,000 blasphemies. This is not some superstitious promise. It is a serious attempt by our LORD JESUS to get us to pray, effetually, for the salvation of sinners, the dying, the imprisoned, Abortionists, practicing homosexuals and lesbians, nonCatholics, in short, everybody who may be OUTSIDE the state of sanctifying grace. It is also for FINAL PERSERVERANCE of those who are already True Believers. He also said it brings relief to Holy Souls in Purgatory each time it is said. This prayer is so very powerful, and we can, thru His blood and merits of his passion, contribute to the saving of MILLIONS of souls and the relief of MILLIONS of souls in Purgatory by praying this prayer, over and over again, each day, for particular groups of people.
    I pray it for a) dissident Catholics, at least 30 to 50 a day, b) dissident priests and nuns, just started praying it about 20 to 50 times a day for each one, c) for the salvation of those on Death Row, 20 a day or more, d) for unrepentant homosexuals and other sexual sinners, 50 to 100 a day or more, for
    e) Practicing Abortionists - as many as I can get in each day, and
    f) for those who are DEFINITELY going to die today and die DEFINITELY outside of Christ's saving grace IF THIS or some other prayer that Christ has deemed, in his mercy, to be efficacious for salvation, is NOT prayed for them.

    I highly recommend this prayer along with the Rosary, the Divine Mercy Chaplet, the Chaplet of the Holy Wounds, and the Divine Mercy Conversion Prayer (O Blood and Water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us,
    I Trust in YOU!!), which Jesus gave Saint Faustina, promising her, as recorded in her diary, that the Prayer for Conversion is Especially Pleasing to Him and is ***always*** granted. Granted within the next 24 hours? Heck no, He didn't promise THAT, but he did promise it would be granted. And it WILL. In His own due time. The "JESUS, MARY, I LOVE YOU, SAVE SOULS!" prayer is called the Act of Love prayer, and it carried formerly a 300 days indulgence. Under the rules of the first general grants of the new Enchiridion, as explained by JPII and B16 more recently, this prayer (and GOBS of others not specifically listed as indulgenced, because it is BOTH a pious prayer AND a Spiritual Work of Mercy all at once, STILL carries a partial indulgence each and every time it is said for another's salvation or, if in purgatory, his or her relief.
    Also, this prayer is not some superstitious "fluke" prayer. MANY holy people
    highly recommend it and that it be prayed nearly continuously, as a perfect act of charity.
    God love you all, Donald51
    +JMJ+
    PRAY THE ROSARY EVERY DAY!!!
Jesus Mary one soul
Jesus is such a strong soul. Jesus is the King of Mercy!  He knew He was here to spread the word of God. When I have kids, He'll be the first person I tell them.

 

Novinky

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.